Dobrodošli v spletni prodaji SIST

Nakup slovenskih nacionalnih standardov in standardizacijskih publikacij SIST PRIJAVA. Če ste nov uporabnik, pred prvim nakupom izdelajte svoj UPORABNIŠKI RAČUN. Cenik SIST

NOVO – možnost tiskanja kupljenih standardov SIST v formatu PDF. Cenjene stranke prosimo, da za morebitne dodatne informacije pritisnejo na povezavo Navodilo.

V času javne obravnave je sicer plačljivi osnutek SIST standardizacijskega dokumenta BREZPLAČEN in je, brez možnosti tiskanja, dosegljiv na e- Portalu/e-JAVNA OBRAVNAVA.


Katalog

Katalog SIST vsebuje več kot 27.000 slovenskih standardov, ki so razvrščeni po tehničnih odborih (TC), odgovornih za pripravo in izdajo posameznih slovenskih standardov, ter po Mednarodni klasifikaciji za standarde (ICS), ki standarde razvrsti po področjih dejavnosti v standardizaciji.

Iskanje po katalogu SIST:

Priporočamo


Najbolje prodajani standardi

Novi standardi

 • SIST EN ISO 9000:2015
  Sistemi vodenja kakovosti - Osnove in slovar (ISO 9000:2015)
 • SIST EN ISO 15378:2015
  Primarni embalažni materiali za zdravila - Posebne zahteve za uporabo ISO 9001:2008 v povezavi z dobro proizvodno prakso (DPP) (ISO 15378:2015)
 • SIST EN ISO/IEC 17021-1:2015
  Ugotavljanje skladnosti - Zahteve za organe, ki presojajo in certificirajo sisteme vodenja - 1. del: Zahteve (ISO/IEC 17021-1:2015)
 • SIST EN 16627:2015
  Trajnostnost gradbenih objektov - Ocenjevanje ekonomskih lastnosti stavb - Računska metoda

Aktualno

Povezave

 • SIST
  Spletna stran SIST
 • CEN
  Spletna stran CEN
 • CENELEC
  Spletna stran CENELEC
 • ETSI
  Spletna stran ETSI
 • ISO
  Spletna stran ISO
 • IEC
  Spletna stran IEC