ICS: 01.020 - Terminologija (načela in koordinacija)

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 66
1 2 3  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 704:2009
angleško : Terminology work -- Principles and methods
slovensko : Terminološko delo - Načela in metode
TC : IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija ICS : 01.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2013
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 1087:2019
angleško : Terminology work and terminology science - Vocabulary
slovensko : Terminološko delo in terminološka znanost - Slovar
TC : IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija ICS : 01.040.01 01.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2021
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO/TS 11669:2012
angleško : Translation projects -- General guidance
slovensko : Prevajalski projekti - Splošna navodila
TC : IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija ICS : 03.080.99 01.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2013
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 12620:2019
angleško : Management of terminology resources -- Data category specifications
slovensko : Upravljanje terminoloških virov - Specifikacije za podatkovne kategorije
TC : IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija ICS : 35.240.30 01.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2019
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 13611:2014
angleško : Interpreting -- Guidelines for community interpreting
slovensko : Tolmačenje - Smernice za tolmačenje za potrebe skupnosti
TC : IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija ICS : 01.020 03.080.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2017
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 16278:2016
angleško : Health informatics - Categorial structure for terminologies systems of human anatomy (ISO 16278:2016)
slovensko : Zdravstvena informatika - Kategorijska struktura za terminologijo človeške anatomije (ISO 16278:2016)
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.240.80 01.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2016
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 16642:2017
angleško : Computer applications in terminology -- Terminological markup framework
slovensko : Računalniške aplikacije v terminologiji - Ogrodje za označevanje terminologije
TC : IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija ICS : 35.240.30 01.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2018
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 17100:2015
angleško : Translation Services - Requirements for translation services (ISO 17100:2015)
slovensko : Prevajalske storitve - Zahteve za prevajalske storitve (ISO 17100:2015)
TC : IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija ICS : 03.080.99 01.020
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2015
slovenski jezik SISTP-SF: 82.28 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 18587:2017
angleško : Translation services - Post-editing of machine translation output - Requirements
slovensko : Prevajalske storitve - Urejanje besedila pri strojnem prevajanju - Zahteve
TC : IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija ICS : 01.020 35.240.30 03.080.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2017
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 18841:2018
angleško : Interpreting services -- General requirements and recommendations
slovensko : Storitve tolmačenja - Splošne zahteve in priporočila
TC : IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija ICS : 03.080.99 01.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2018
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 20228:2019
angleško : Interpreting services — Legal interpreting — Requirements
slovensko : Storitve tolmačenja - Pravno tolmačenje - Zahteve
TC : IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija ICS : 03.160 03.080.99 01.020
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2019
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SF: 82.28 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 20539:2019
angleško : Translation, interpreting and related technology -- Vocabulary
slovensko : Prevajanje, tolmačenje in sorodne tehnologije - Slovar
TC : IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija ICS : 03.080.99 01.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2021
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 20771:2020
angleško : Legal translation - Requirements
slovensko : Prevajanje pravnih besedil - Zahteve
TC : IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija ICS : 01.020 03.160 03.080.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2021
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 21998:2020
angleško : Interpreting services -- Healthcare interpreting -- Requirements and recommendations
slovensko : Storitve tolmačenja - Tolmačenje v zdravstvu - Zahteve in priporočila
TC : IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija ICS : 03.080.99 11.020.99 01.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2021
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 22274:2013
angleško : Systems to manage terminology, knowledge and content -- Concept-related aspects for developing and internationalizing classification systems
slovensko : Sistemi za upravljanje terminologije, znanja in vsebine - Pojmovni vidiki razvoja in internacionalizacije klasifikacijskih sistemov
TC : IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija ICS : 01.140.20 35.240.60 01.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2013
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 24611:2012
angleško : Language resource management -- Morpho-syntactic annotation framework (MAF)
slovensko : Upravljanje z jezikovnimi viri - Ogrodje za oblikoskladenjsko označevanje (MAF)
TC : IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija ICS : 01.140.20 35.240.30 01.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2013
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 24612:2012
angleško : Language resource management -- Linguistic annotation framework (LAF)
slovensko : Upravljanje z jezikovnimi viri - Ogrodje za jezikoslovno označevanje (LAF)
TC : IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija ICS : 01.140.20 35.240.30 01.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2013
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 24616:2012
angleško : Language resources management -- Multilingual information framework
slovensko : Upravljanje z jezikovnimi viri - Ogrodje za večjezične informacije
TC : IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija ICS : 01.140.20 35.240.30 01.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2013
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 24619:2011
angleško : Language resource management - Persistent identification and sustainable access (PISA)
slovensko : Upravljanje z jezikovnimi viri - Stalna identifikacija in trajen dostop (PISA)
TC : IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija ICS : 35.240.30 01.020 01.140.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2014
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO/TS 24634:2021
angleško : Management of terminology resources -- TBX-compliant representation of concept relations and subject fields
slovensko : Upravljanje terminoloških virov - Predstavitev konceptualnih razmerij in predmetnih področij, skladna s TBX
TC : IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija ICS : 35.240.30 01.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2022
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 29383:2020
angleško : Terminology policies -- Development and implementation
slovensko : Politike terminologije - Razvoj in izvajanje
TC : IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija ICS : 01.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2021
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 30042:2019
angleško : Management of terminology resources -- TermBase eXchange (TBX)
slovensko : Upravljanje terminoloških virov - TermBase eXchange (TBX)
TC : IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija ICS : 35.240.30 01.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2019
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 10241-1:2011
angleško : Terminological entries in standards -- Part 1: General requirements and examples of presentation
slovensko : Terminološki vnosi v standardih - 1. del: Splošne zahteve in primeri predstavitve
TC : IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija ICS : 01.120 01.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2013
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 10241-2:2012
angleško : Terminological entries in standards -- Part 2: Adoption of standardized terminological entries
slovensko : Terminološki vnosi v standardih - 2. del: Privzem standardiziranih terminoloških vnosov
TC : IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija ICS : 01.120 01.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2013
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 12616-1:2021
angleško : Terminology work in support of multilingual communication - Part 1: Fundamentals of translation-oriented terminography
slovensko : Terminološko delo v podporo večjezičnemu komuniciranju - 1. del: Osnove prevodno usmerjene terminografije
TC : IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija ICS : 01.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2021
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
1 2 3  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi