ICS: 01.040.01 - Splošno. Terminologija. Standardizacija. Dokumentacija (Slovarji)

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 28
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : IEC 60050-901
angleško : International Electrotechnical Vocabulary - Part 901: Standardization
slovensko : Mednarodni elektrotehniški slovar - poglavje 901 Standardizacija
TC : TRM - Terminologija ICS : 29.020 01.120 01.040.01
Stopnja : 6100 Status : V prevajanju
Objavljen : 01-May-2015
angleški in francoski jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 1087:2019
angleško : Terminology work and terminology science - Vocabulary
slovensko : Terminološko delo in terminološka znanost - Slovar
TC : IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija ICS : 01.040.01 01.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2021
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 5127:2017
angleško : Information and documentation -- Vocabulary
slovensko : Informatika in dokumentacija - Slovar
TC : IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija ICS : 01.140.20 01.040.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2018
angleški jezik SIST-Z: 214.17 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 10209:2012
angleško : Technical product documentation - Vocabulary - Terms relating to technical drawings, product definition and related documentation
slovensko : Tehnična dokumentacija izdelkov - Slovar – Izrazi v zvezi s tehničnimi risbami, definicijo proizvoda in podobno dokumentacijo
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 01.110 01.040.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2015
angleški, francoski in nemški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 10209:2022
angleško : Technical product documentation - Vocabulary - Terms relating to technical drawings, product definition and related documentation (ISO 10209:2022)
slovensko : Tehnična dokumentacija izdelkov - Slovar - Izrazi v zvezi s tehničnimi risbami, definicijo proizvoda in podobno dokumentacijo (ISO 10209:2022)
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 01.110 01.040.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2022
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 30300:2020
angleško : Information and documentation -- Records management -- Core concepts and vocabulary
slovensko : Informatika in dokumentacija - Upravljanje zapisov - Temeljni pojmi in slovar
TC : IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija ICS : 01.140.20 01.040.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2021
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 45020:2006
angleško : Standardization and related activities - General vocabulary (ISO/IEC Guide 2:2004)
slovensko : Standardizacija in z njo povezane dejavnosti - Splošni slovar (ISO/IEC Guide 2:2004)
TC : VZK - Vodenje in zagotavljanje kakovosti ICS : 01.120 01.040.01
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2008
angleški, francoski in nemški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
slovenski, angleški, nemški in francoski jezik SISTP-SL: 136.73 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 63080:2017
angleško : Accessibility terms and definitions (IEC 63080:2017)
slovensko : Izrazi in definicije za dostopnost (IEC 63080:2017)
TC : AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS : 01.040.01 01.120 11.180.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2018
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62656-1:2015
angleško : Standardized product ontology register and transfer by spreadsheets - Part 1: Logical structure for data parcels (IEC 62656-1:2014)
slovensko : Register ontologije standardiziranih izdelkov in prenos prek razpredelnic - 1. del: Logična struktura za podatkovne pakete (IEC 62656-1:2014)
TC : EDO - Elektrotehniška dokumentacija ICS : 01.110 01.040.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2015
angleški jezik SIST-S: 173.03 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62656-3:2015
angleško : Standardized product ontology register and transfer by spreadsheets - Part 3: Interface for Common Information Model (IEC 62656-3:2015)
slovensko : Register ontologije standardiziranih izdelkov in prenos prek razpredelnic - 3. del: Vmesnik za splošni informacijski model (IEC 62656-3:2015)
TC : EDO - Elektrotehniška dokumentacija ICS : 01.040.01 01.110
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2015
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 5127:2001
angleško : Information and documentation -- Vocabulary
slovensko : Informatika in dokumentacija – Slovar
TC : IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija ICS : 01.140.20 01.040.01
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Nov-2005
Razveljavitev : 01-Sep-2017
angleški jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 10209:2012
angleško : Technical product documentation - Vocabulary - Terms relating to technical drawings, product definition and related documentation (ISO 10209:2012)
slovensko : Tehnična dokumentacija izdelkov - Slovar - Izrazi, ki se nanašajo na tehnično risanje, definicijo proizvoda in sorodne proizvode (ISO 10209:2012)
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 01.110 01.040.01
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Oct-2012
Razveljavitev : 01-May-2022
angleški, francoski in nemški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO/TR 10623:1991
angleško : Technical product documentation -- Requirements for computer-aided design and draughting -- Vocabulary
slovensko : Tehnična dokumentacija izdelkov - Zahteve za računalniško podprto oblikovanje in risanje - Slovar
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 35.240.10 01.110 01.040.35 01.040.01
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jun-1995
Razveljavitev : 01-Sep-2006
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 13715:2000
angleško : Technical drawings -- Edges of undefined shape -- Vocabulary and indications
slovensko : Tehnične risbe – Robovi nedoločenih oblik - Slovar in označbe
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 01.100.20 01.040.01
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Dec-2004
Razveljavitev : 01-Jul-2018
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 13715:2017
angleško : Technical product documentation - Edges of undefined shape - Indication and dimensioning
slovensko : Tehnična dokumentacija izdelkov - Robovi nedoločenih oblik - Opredelitve in dimenzioniranje
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 01.100.20 01.040.01
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jul-2018
Razveljavitev : 01-Dec-2019
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 30300:2011
angleško : Information and documentation -- Management systems for records -- Fundamentals and vocabulary
slovensko : Informatika in dokumentacija - Sistemi upravljanja zapisov - Osnove in slovar
TC : IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija ICS : 03.100.70 01.140.20 01.040.01
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jul-2013
Razveljavitev : 01-Mar-2021
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 45020:1993
angleško : General terms and their definitions concerning standardization and related activities
slovensko : General terms and their definitions corcerning standardization and related activities
TC : UGA - Ugotavljanje skladnosti ICS : 01.120 01.040.01
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-May-1995
Razveljavitev : 01-May-1999
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 45020:1998
angleško : Standardization and related activities - General vocabulary (ISO/IEC Guide 2:1996)
slovensko : Standardizacija in z njo povezane dejavnosti - Splošni slovar
TC : UGA - Ugotavljanje skladnosti ICS : 01.120 01.040.01
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-May-1999
Razveljavitev : 01-Feb-2007
slovenski, angleški in francoski jezik SISTP-SM: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 5127-1:1983
angleško : Documentation and information -- Vocabulary -- Part 1: Basic concepts
slovensko : Dokumentacija in informacije - Slovar - 1. del: Osnovni pojmi
TC : IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija ICS : 01.140.20 01.040.01
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jun-1996
Razveljavitev : 01-Nov-2005
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 5127-2:1983
angleško : Documentation and information -- Vocabulary -- Part 2: Traditional documents
slovensko : Dokumentacija in informacije - Slovar - 2. del: Tradicionalni dokumenti
TC : IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija ICS : 01.140.20 01.040.01
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jun-1996
Razveljavitev : 01-Nov-2005
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 5127-3A:1981
angleško : Information and documentation -- Vocabulary -- Section 3a): Acquisition, identification, and analysis of documents and data
slovensko : Informatika in dokumentacija - Slovar - Oddelek 3a: Pridobivanje, identifikacija in analiza dokumentov in podatkov
TC : IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija ICS : 01.140.20 01.040.01
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jun-1996
Razveljavitev : 01-Nov-2005
angleški in francoski jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 5127-3:1988
angleško : Documentation and information -- Vocabulary -- Part 3: Iconic documents
slovensko : Dokumentacija in informacije - Slovar - 3. del: Slikovni dokumenti
TC : IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija ICS : 01.140.20 01.040.01
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jun-1996
Razveljavitev : 01-Nov-2005
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 5127-6:1983
angleško : Documentation and information -- Vocabulary -- Part 6: Documentary languages
slovensko : Dokumentacija in informacije - Slovar - 6. del: Dokumentacijski jeziki
TC : IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija ICS : 01.140.20 01.040.01
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jun-1996
Razveljavitev : 01-Nov-2005
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 9179-1:1988
angleško : Technical drawings -- Numerically controlled draughting machines -- Part 1: Vocabulary
slovensko : Tehnične risbe - Numerično krmiljeni risalniki - 1. del: Slovar
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 25.040.20 01.100.40 01.040.01
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jun-1995
Razveljavitev : 01-Feb-2002
angleški, francoski in ruski jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 10209-1:1992
angleško : Technical product documentation -- Vocabulary -- Part 1: Terms relating to technical drawings: general and types of drawings
slovensko : Tehnična dokumentacija izdelkov - Slovar - 1. del: Izrazi, ki se nanašajo na tehnične risbe - Splošno in tipi risb
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 01.110 01.040.01
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jun-1995
Razveljavitev : 01-Apr-2013
angleški in francoski jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi