ICS: 01.040.01 - Splošno. Terminologija. Standardizacija. Dokumentacija (Slovarji)

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 28
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: IEC 60050-901
angleško: International Electrotechnical Vocabulary - Part 901: Standardization
slovensko: Mednarodni elektrotehniški slovar - poglavje 901 Standardizacija
TC: TRM - Terminologija ICS: 29.020 01.120 01.040.01
Stopnja: 6100 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-maj-2015
angleški in francoski jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 1087:2019
angleško: Terminology work and terminology science - Vocabulary
slovensko: Terminološko delo in terminološka znanost - Slovar
TC: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija ICS: 01.040.01 01.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2021
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 5127:2017
angleško: Information and documentation -- Vocabulary
slovensko: Informatika in dokumentacija - Slovar
TC: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija ICS: 01.140.20 01.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2018
angleški jezik SIST-Z: 214.17 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 10209:2012
angleško: Technical product documentation - Vocabulary - Terms relating to technical drawings, product definition and related documentation (ISO 10209:2012)
slovensko: Tehnična dokumentacija izdelkov - Slovar - Izrazi, ki se nanašajo na tehnično risanje, definicijo proizvoda in sorodne proizvode (ISO 10209:2012)
TC: TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS: 01.110 01.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2012
angleški, francoski in nemški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 10209:2012
angleško: Technical product documentation - Vocabulary - Terms relating to technical drawings, product definition and related documentation
slovensko: Tehnična dokumentacija izdelkov - Slovar – Izrazi v zvezi s tehničnimi risbami, definicijo proizvoda in podobno dokumentacijo
TC: TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS: 01.110 01.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2015
angleški, francoski in nemški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 30300:2020
angleško: Information and documentation -- Records management -- Core concepts and vocabulary
slovensko: Informatika in dokumentacija - Upravljanje zapisov - Temeljni pojmi in slovar
TC: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija ICS: 01.140.20 01.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2021
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 45020:2006
angleško: Standardization and related activities - General vocabulary (ISO/IEC Guide 2:2004)
slovensko: Standardizacija in z njo povezane dejavnosti - Splošni slovar (ISO/IEC Guide 2:2004)
TC: VZK - Vodenje in zagotavljanje kakovosti ICS: 01.120 01.040.01
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2008
angleški, francoski in nemški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
slovenski, angleški, nemški in francoski jezik SISTP-SL: 136.73 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 63080:2017
angleško: Accessibility terms and definitions (IEC 63080:2017)
slovensko: Izrazi in definicije za dostopnost (IEC 63080:2017)
TC: AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS: 01.040.01 01.120 11.180.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2018
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62656-1:2015
angleško: Standardized product ontology register and transfer by spreadsheets - Part 1: Logical structure for data parcels (IEC 62656-1:2014)
slovensko: Register ontologije standardiziranih izdelkov in prenos prek razpredelnic - 1. del: Logična struktura za podatkovne pakete (IEC 62656-1:2014)
TC: EDO - Elektrotehniška dokumentacija ICS: 01.110 01.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2015
angleški jezik SIST-S: 173.03 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62656-3:2015
angleško: Standardized product ontology register and transfer by spreadsheets - Part 3: Interface for Common Information Model (IEC 62656-3:2015)
slovensko: Register ontologije standardiziranih izdelkov in prenos prek razpredelnic - 3. del: Vmesnik za splošni informacijski model (IEC 62656-3:2015)
TC: EDO - Elektrotehniška dokumentacija ICS: 01.040.01 01.110
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2015
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 5127:2001
angleško: Information and documentation -- Vocabulary
slovensko: Informatika in dokumentacija – Slovar
TC: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija ICS: 01.140.20 01.040.01
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-nov-2005
Razveljavitev: 01-sep-2017
angleški jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO/TR 10623:1991
angleško: Technical product documentation -- Requirements for computer-aided design and draughting -- Vocabulary
slovensko: Tehnična dokumentacija izdelkov - Zahteve za računalniško podprto oblikovanje in risanje - Slovar
TC: TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS: 35.240.10 01.110 01.040.35 01.040.01
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jun-1995
Razveljavitev: 01-sep-2006
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 13715:2000
angleško: Technical drawings -- Edges of undefined shape -- Vocabulary and indications
slovensko: Tehnične risbe – Robovi nedoločenih oblik - Slovar in označbe
TC: TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS: 01.100.20 01.040.01
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-dec-2004
Razveljavitev: 01-jul-2018
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 13715:2017
angleško: Technical product documentation - Edges of undefined shape - Indication and dimensioning
slovensko: Tehnična dokumentacija izdelkov - Robovi nedoločenih oblik - Opredelitve in dimenzioniranje
TC: TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS: 01.100.20 01.040.01
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jul-2018
Razveljavitev: 01-dec-2019
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 30300:2011
angleško: Information and documentation -- Management systems for records -- Fundamentals and vocabulary
slovensko: Informatika in dokumentacija - Sistemi upravljanja zapisov - Osnove in slovar
TC: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija ICS: 03.100.70 01.140.20 01.040.01
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jul-2013
Razveljavitev: 01-mar-2021
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 45020:1993
angleško: General terms and their definitions concerning standardization and related activities
slovensko: General terms and their definitions corcerning standardization and related activities
TC: UGA - Ugotavljanje skladnosti ICS: 01.120 01.040.01
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-maj-1995
Razveljavitev: 01-maj-1999
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 45020:1998
angleško: Standardization and related activities - General vocabulary (ISO/IEC Guide 2:1996)
slovensko: Standardizacija in z njo povezane dejavnosti - Splošni slovar
TC: UGA - Ugotavljanje skladnosti ICS: 01.120 01.040.01
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-maj-1999
Razveljavitev: 01-feb-2007
slovenski, angleški in francoski jezik SISTP-SM: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 5127-1:1983
angleško: Documentation and information -- Vocabulary -- Part 1: Basic concepts
slovensko: Dokumentacija in informacije - Slovar - 1. del: Osnovni pojmi
TC: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija ICS: 01.140.20 01.040.01
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jun-1996
Razveljavitev: 01-nov-2005
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 5127-2:1983
angleško: Documentation and information -- Vocabulary -- Part 2: Traditional documents
slovensko: Dokumentacija in informacije - Slovar - 2. del: Tradicionalni dokumenti
TC: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija ICS: 01.140.20 01.040.01
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jun-1996
Razveljavitev: 01-nov-2005
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 5127-3A:1981
angleško: Information and documentation -- Vocabulary -- Section 3a): Acquisition, identification, and analysis of documents and data
slovensko: Informatika in dokumentacija - Slovar - Oddelek 3a: Pridobivanje, identifikacija in analiza dokumentov in podatkov
TC: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija ICS: 01.140.20 01.040.01
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jun-1996
Razveljavitev: 01-nov-2005
angleški in francoski jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 5127-3:1988
angleško: Documentation and information -- Vocabulary -- Part 3: Iconic documents
slovensko: Dokumentacija in informacije - Slovar - 3. del: Slikovni dokumenti
TC: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija ICS: 01.140.20 01.040.01
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jun-1996
Razveljavitev: 01-nov-2005
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 5127-6:1983
angleško: Documentation and information -- Vocabulary -- Part 6: Documentary languages
slovensko: Dokumentacija in informacije - Slovar - 6. del: Dokumentacijski jeziki
TC: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija ICS: 01.140.20 01.040.01
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jun-1996
Razveljavitev: 01-nov-2005
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 9179-1:1988
angleško: Technical drawings -- Numerically controlled draughting machines -- Part 1: Vocabulary
slovensko: Tehnične risbe - Numerično krmiljeni risalniki - 1. del: Slovar
TC: TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS: 25.040.20 01.100.40 01.040.01
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jun-1995
Razveljavitev: 01-feb-2002
angleški, francoski in ruski jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 10209-1:1992
angleško: Technical product documentation -- Vocabulary -- Part 1: Terms relating to technical drawings: general and types of drawings
slovensko: Tehnična dokumentacija izdelkov - Slovar - 1. del: Izrazi, ki se nanašajo na tehnične risbe - Splošno in tipi risb
TC: TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS: 01.110 01.040.01
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jun-1995
Razveljavitev: 01-apr-2013
angleški in francoski jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 10209-2:1993
angleško: Technical product documentation -- Vocabulary -- Part 2: Terms relating to projection methods
slovensko: Tehnična dokumentacija izdelkov - Slovar - 2. del: Izrazi, ki se nanašajo na projekcijske metode
TC: TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS: 01.110 01.040.01
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jun-1995
Razveljavitev: 01-maj-2013
angleški in francoski jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi