ICS: 01.040.03 - Storitve. Organizacija podjetja, vodenje in kakovost. Uprava. Transport. Sociologija. (Slovarji)

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 43
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13306:2017
angleško: Maintenance - Maintenance terminology
slovensko: Vzdrževanje - Terminologija s področja vzdrževanja
TC: VZD - Vzdrževanje in obvladovanje premoženja ICS: 03.080.10 01.040.03
Stopnja: 6100 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-feb-2018
angleški, francoski in nemški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: IEC 60050-902
angleško: International Electrotechnical Vocabulary - Part 902: Conformity assessment
slovensko: Mednarodni elektrotehniški slovar - Poglavje 902: Ugotavljanje skladnosti
TC: TRM - Terminologija ICS: 29.020 01.040.03 03.120.20
Stopnja: 6060 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-jun-2016
angleški in francoski jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1325:2014
angleško: Value Management - Vocabulary
slovensko: Upravljanje vrednosti - Slovar
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 03.100.40 01.040.03
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2014
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 9000:2015
angleško: Quality management systems - Fundamentals and vocabulary (ISO 9000:2015)
slovensko: Sistemi vodenja kakovosti - Osnove in slovar (ISO 9000:2015)
TC: VZK - Vodenje in zagotavljanje kakovosti ICS: 03.100.70 03.120.10 01.040.03
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2015
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
slovenski in angleški jezik SISTP-SM: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13809:2003
angleško: Tourism services - Travel agencies and tour operators - Terminology
slovensko: Tourism services - Travel agencies and tour operators – Terminology
TC: SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS: 03.200.01 03.080.30 01.040.03
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2004
angleški, francoski in nemški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13816:2002
angleško: Transportation - Logistics and services - Public passenger transport - Service quality definition, targeting and measurement
slovensko: Transport - Logistika in storitve - Javni prevoz potnikov - Določitev kakovosti, cilji in merjenje kakovosti storitev
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 03.220.01 01.040.03
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2003
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14943:2005
angleško: Transport services - Logistics - Glossary of terms
slovensko: Transportne storitve – Logistika – Slovar izrazov
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 03.100.10 01.040.03
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2006
angleški jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 15379:2006
angleško: Building management - Terminology and scope of services
slovensko: Upravljanje stavb - Terminologija in področje uporabe storitev
TC: OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS: 01.040.03 03.080.99 91.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2007
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15602:2008
angleško: Security service providers - Terminology
slovensko: Ponudniki varnostnih storitev - Terminologija
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.310 03.080.20 01.040.13 01.040.03
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2008
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15707:2008
angleško: Print media surveys - Vocabulary and service requirements
slovensko: Raziskave tiskanih medijev - Slovar in zahteve za storitve
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 03.080.20 01.040.03
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2009
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15900:2010
angleško: Energy efficiency services - Definitions and essential requirements
slovensko: Energijsko učinkovite storitve - Definicije in bistvene zahteve
TC: OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS: 27.015 03.080.10 01.040.03
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2011
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16310:2013
angleško: Engineering services - Terminology to describe engineering services for buildings, infrastructure and industrial facilities
slovensko: Inženirske storitve - Izrazi za opisovanje inženirskih storitev za stavbe, infrastrukturo in industrijske objekte
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 01.040.03 03.080.20
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2013
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
slovenski in angleški jezik SISTP-SK: 127.05 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16311:2013
angleško: Engineering services - Terminology to describe engineering services for industrial products
slovensko: Inženirske storitve - Izrazi za opisovanje inženirskih storitev za industrijske izdelke
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 03.080.20 01.040.03
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2013
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO/IEC 17000:2020
angleško: Conformity assessment - Vocabulary and general principles (ISO/IEC 17000:2020, Corrected version 2020-12)
slovensko: Ugotavljanje skladnosti - Slovar in splošna načela (ISO/IEC 17000:2020, popravljena verzija 2020-12)
TC: UGA - Ugotavljanje skladnosti ICS: 03.120.20 01.040.03
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2020
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
slovenski, angleški, nemški in francoski jezik SISTP-SM: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 18513:2021
angleško: Tourism services - Hotels and other types of tourism accommodation - Vocabulary (ISO 18513:2021)
slovensko: Turistične storitve - Hoteli in druge vrste turističnih nastanitev - Slovar (ISO 18513:2021)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 03.200.01 03.080.30 01.040.03
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2021
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 22300:2021
angleško: Security and resilience - Vocabulary (ISO 22300:2021)
slovensko: Varnost in vzdržljivost - Slovar (ISO 22300:2021)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 03.100.01 01.040.03
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2021
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 3534-1:2006
angleško: Statistics - Vocabulary and symbols - Part 1: General statistical terms and terms used in probability
slovensko: Statistika - Slovar in simboli - 1. del: Splošni statistični izrazi in izrazi v zvezi z verjetnostjo
TC: ISTM - Statistične metode ICS: 03.120.30 01.040.03
Stopnja: 8000 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2008
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 3534-2:2006
angleško: Statistics - Vocabulary and symbols - Part 2: Applied statistics
slovensko: Statistika - Slovar in simboli - 2. del: Uporabna statistika
TC: ISTM - Statistične metode ICS: 03.120.30 01.040.03
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2008
angleški in francoski jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 3534-3:2013
angleško: Statistics - Vocabulary and symbols - Part 3: Design of experiments
slovensko: Statistika - Slovar in simboli - 3. del: Načrtovanje poskusov
TC: ISTM - Statistične metode ICS: 03.120.30 01.040.03
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2014
angleški in francoski jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 41011:2018
angleško: Facility management - Vocabulary (ISO 41011:2017)
slovensko: Upravljanje objektov in storitev - Slovar (ISO 41011:2017)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 03.080.10 01.040.03
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2018
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 55000:2014
angleško: Asset management - Overview, principles and terminology
slovensko: Obvladovanje premoženja - Pregled, načela in terminologija
TC: VZD - Vzdrževanje in obvladovanje premoženja ICS: 03.100.10 01.040.03
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2017
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
slovenski in angleški jezik SISTP-SH: 89.01 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 56000:2021
angleško: Innovation management - Fundamentals and vocabulary (ISO 56000:2020)
slovensko: Upravljanje inovacij - Osnove in slovar (ISO 56000:2020)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 03.100.40 01.040.03
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2021
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 8402:1995
angleško: Quality management and quality assurance - Vocabulary (ISO 8402:1994)
slovensko: Vodenje in zagotavljanje kakovosti - Slovar
TC: VZK - Vodenje in zagotavljanje kakovosti ICS: 03.100.70 01.040.03 03.120.10
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-feb-1997
Razveljavitev: 01-mar-2002
slovenski, angleški, nemški in francoski jezik SISTP-SL: 136.73 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 8908:1993
angleško: Banking and related financial services -- Vocabulary and data elements
slovensko: Bančništvo in ustrezne finančne storitve - Seznam in podatkovni elementi
TC: BFS - Bančništvo in finančne storitve ICS: 35.240.40 03.060 01.040.35 01.040.03
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-maj-1995
Razveljavitev: 01-jan-2021
angleški in francoski jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 9000:2000
angleško: Quality management systems -- Fundamentals and vocabulary
slovensko: Sistemi vodenja kakovosti – Osnove in slovar
TC: VZK - Vodenje in zagotavljanje kakovosti ICS: 03.100.70 03.120.10 01.040.03
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-mar-2002
Razveljavitev: 01-sep-2004
slovenski in angleški jezik SISTP-SM: 151.25 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi