ICS: 01.040.03 - Storitve. Organizacija podjetja, vodenje in kakovost. Uprava. Transport. Sociologija. (Slovarji)

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 43
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13306:2017
angleško : Maintenance - Maintenance terminology
slovensko : Vzdrževanje - Terminologija s področja vzdrževanja
TC : VZD - Vzdrževanje in obvladovanje premoženja ICS : 03.080.10 01.040.03
Stopnja : 6100 Status : V prevajanju
Objavljen : 01-Feb-2018
angleški, francoski in nemški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : IEC 60050-902
angleško : International Electrotechnical Vocabulary - Part 902: Conformity assessment
slovensko : Mednarodni elektrotehniški slovar - Poglavje 902: Ugotavljanje skladnosti
TC : TRM - Terminologija ICS : 29.020 01.040.03 03.120.20
Stopnja : 6100 Status : V prevajanju
Objavljen : 01-Jun-2016
angleški in francoski jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1325:2014
angleško : Value Management - Vocabulary
slovensko : Upravljanje vrednosti - Slovar
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 03.100.40 01.040.03
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2014
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 9000:2015
angleško : Quality management systems - Fundamentals and vocabulary (ISO 9000:2015)
slovensko : Sistemi vodenja kakovosti - Osnove in slovar (ISO 9000:2015)
TC : VZK - Vodenje in zagotavljanje kakovosti ICS : 03.100.70 03.120.10 01.040.03
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2015
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
slovenski in angleški jezik SISTP-SM: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13809:2003
angleško : Tourism services - Travel agencies and tour operators - Terminology
slovensko : Tourism services - Travel agencies and tour operators – Terminology
TC : SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS : 03.200.01 03.080.30 01.040.03
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2004
angleški, francoski in nemški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13816:2002
angleško : Transportation - Logistics and services - Public passenger transport - Service quality definition, targeting and measurement
slovensko : Transport - Logistika in storitve - Javni prevoz potnikov - Določitev kakovosti, cilji in merjenje kakovosti storitev
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 03.220.01 01.040.03
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2003
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14943:2005
angleško : Transport services - Logistics - Glossary of terms
slovensko : Transportne storitve – Logistika – Slovar izrazov
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 03.100.10 01.040.03
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2006
angleški jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 15379:2006
angleško : Building management - Terminology and scope of services
slovensko : Upravljanje stavb - Terminologija in področje uporabe storitev
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 01.040.03 03.080.99 91.040.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2007
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15602:2022
angleško : Private security services - Terminology
slovensko : Storitve zasebnega varovanja - Terminologija
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 13.310 03.080.20 01.040.13 01.040.03
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2022
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15707:2008
angleško : Print media surveys - Vocabulary and service requirements
slovensko : Raziskave tiskanih medijev - Slovar in zahteve za storitve
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 03.080.20 01.040.03
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2009
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15900:2010
angleško : Energy efficiency services - Definitions and essential requirements
slovensko : Energijsko učinkovite storitve - Definicije in bistvene zahteve
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 27.015 03.080.10 01.040.03
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2011
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16310:2013
angleško : Engineering services - Terminology to describe engineering services for buildings, infrastructure and industrial facilities
slovensko : Inženirske storitve - Izrazi za opisovanje inženirskih storitev za stavbe, infrastrukturo in industrijske objekte
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 01.040.03 03.080.20
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2013
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
slovenski in angleški jezik SISTP-SK: 127.05 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16311:2013
angleško : Engineering services - Terminology to describe engineering services for industrial products
slovensko : Inženirske storitve - Izrazi za opisovanje inženirskih storitev za industrijske izdelke
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 03.080.20 01.040.03
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2013
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO/IEC 17000:2020
angleško : Conformity assessment - Vocabulary and general principles (ISO/IEC 17000:2020, Corrected version 2020-12)
slovensko : Ugotavljanje skladnosti - Slovar in splošna načela (ISO/IEC 17000:2020, popravljena verzija 2020-12)
TC : UGA - Ugotavljanje skladnosti ICS : 03.120.20 01.040.03
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2020
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
slovenski, angleški, nemški in francoski jezik SISTP-SM: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 18513:2021
angleško : Tourism services - Hotels and other types of tourism accommodation - Vocabulary (ISO 18513:2021)
slovensko : Turistične storitve - Hoteli in druge vrste turističnih nastanitev - Slovar (ISO 18513:2021)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 03.200.01 03.080.30 01.040.03
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2021
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 22300:2021
angleško : Security and resilience - Vocabulary (ISO 22300:2021)
slovensko : Varnost in vzdržljivost - Slovar (ISO 22300:2021)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 03.100.01 01.040.03
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2021
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 3534-1:2006
angleško : Statistics - Vocabulary and symbols - Part 1: General statistical terms and terms used in probability
slovensko : Statistika - Slovar in simboli - 1. del: Splošni statistični izrazi in izrazi v zvezi z verjetnostjo
TC : ISTM - Statistične metode ICS : 03.120.30 01.040.03
Stopnja : 8000 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2008
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 3534-2:2006
angleško : Statistics - Vocabulary and symbols - Part 2: Applied statistics
slovensko : Statistika - Slovar in simboli - 2. del: Uporabna statistika
TC : ISTM - Statistične metode ICS : 03.120.30 01.040.03
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2008
angleški in francoski jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 3534-3:2013
angleško : Statistics - Vocabulary and symbols - Part 3: Design of experiments
slovensko : Statistika - Slovar in simboli - 3. del: Načrtovanje poskusov
TC : ISTM - Statistične metode ICS : 03.120.30 01.040.03
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2014
angleški in francoski jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 41011:2018
angleško : Facility management - Vocabulary (ISO 41011:2017)
slovensko : Upravljanje objektov in storitev - Slovar (ISO 41011:2017)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 03.080.10 01.040.03
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2018
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 55000:2014
angleško : Asset management - Overview, principles and terminology
slovensko : Obvladovanje premoženja - Pregled, načela in terminologija
TC : VZD - Vzdrževanje in obvladovanje premoženja ICS : 03.100.10 01.040.03
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2017
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
slovenski in angleški jezik SISTP-SH: 89.01 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 56000:2021
angleško : Innovation management - Fundamentals and vocabulary (ISO 56000:2020)
slovensko : Upravljanje inovacij - Osnove in slovar (ISO 56000:2020)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 03.100.40 01.040.03
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2021
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 8402:1995
angleško : Quality management and quality assurance - Vocabulary (ISO 8402:1994)
slovensko : Vodenje in zagotavljanje kakovosti - Slovar
TC : VZK - Vodenje in zagotavljanje kakovosti ICS : 03.100.70 01.040.03 03.120.10
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Feb-1997
Razveljavitev : 01-Mar-2002
slovenski, angleški, nemški in francoski jezik SISTP-SL: 136.73 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 8908:1993
angleško : Banking and related financial services -- Vocabulary and data elements
slovensko : Bančništvo in ustrezne finančne storitve - Seznam in podatkovni elementi
TC : BFS - Bančništvo in finančne storitve ICS : 35.240.40 03.060 01.040.35 01.040.03
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-May-1995
Razveljavitev : 01-Jan-2021
angleški in francoski jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 9000:2000
angleško : Quality management systems -- Fundamentals and vocabulary
slovensko : Sistemi vodenja kakovosti – Osnove in slovar
TC : VZK - Vodenje in zagotavljanje kakovosti ICS : 03.100.70 03.120.10 01.040.03
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Mar-2002
Razveljavitev : 01-Sep-2004
slovenski in angleški jezik SISTP-SM: 151.25 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi