ICS: 01.040.07 - Naravoslovne in uporabne vede (Slovarji)

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 25
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1659:1996
angleško : In vitro diagnostic systems - Culture media for microbiology - Terms and definitions
slovensko : Diagnostični sistemi in vitro – Gojišča za mikrobiologijo – Izrazi in definicije
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 11.100.10 07.100.10 01.040.07
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2000
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN ISO/TR 18401:2020
angleško : Nanotechnologies - Plain language explanation of selected terms from the ISO/IEC 80004 series (ISO/TR 18401:2017)
slovensko : Nanotehnologija - Preprosta razlaga izbranih izrazov iz skupine standardov ISO/IEC 80004 (ISO/TR 18401:2017)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 07.120 01.040.07
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2020
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 19126:2021
angleško : Geographic information - Feature concept dictionaries and registers (ISO 19126:2021)
slovensko : Geografske informacije - Slovarji in registri konceptov o pojavih (ISO 19126:2021)
TC : GIG - Geografske informacije ICS : 01.040.07 07.040 35.240.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2021
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 16140-1:2016
angleško : Microbiology of the food chain - Method validation - Part 1: Vocabulary (ISO 16140-1:2016)
slovensko : Mikrobiologija v prehranski verigi - Validacija metode - 1. del: Slovar (ISO 16140-1:2016)
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 01.040.07 07.100.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2016
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN ISO/TS 80004-1:2015
angleško : Nanotechnologies - Vocabulary - Part 1: Core terms (ISO/TS 80004-1:2015)
slovensko : Nanotehnologije - Slovar - 1. del: Temeljni izrazi (ISO/TS 80004-1:2015)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 07.120 01.040.07
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2016
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN ISO/TS 80004-2:2017
angleško : Nanotechnologies - Vocabulary - Part 2: Nano-objects (ISO/TS 80004-2:2015)
slovensko : Nanotehnologija - Slovar - 2. del: Nanoobjekti (ISO/TS 80004-2:2015)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 07.120 01.040.07
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2017
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN ISO/TS 80004-3:2020
angleško : Nanotechnologies - Vocabulary - Part 3: Carbon nano-objects (ISO/TS 80004-3:2020)
slovensko : Nanotehnologije - Slovar - 3. del: Ogljikovi nanogradniki (ISO/TS 80004-3:2020)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 07.120 01.040.07
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2021
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN ISO/TS 80004-4:2014
angleško : Nanotechnologies - Vocabulary - Part 4: Nanostructured materials (ISO/TS 80004-4:2011)
slovensko : Nanotehnologije - Slovar - 4. del: Nanostrukturirani materiali (ISO/TS 80004-4:2011)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 07.120 01.040.07
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2015
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN ISO/TS 80004-6:2021
angleško : Nanotechnologies - Vocabulary - Part 6: Nano-object characterization (ISO/TS 80004-6:2021)
slovensko : Nanotehnologije - Slovar - 6. del: Karakterizacija nanoobjektov (ISO/TS 80004-6:2021)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 07.120 01.040.07
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2021
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN ISO/TS 80004-8:2020
angleško : Nanotechnologies - Vocabulary - Part 8: Nanomanufacturing processes (ISO/TS 80004-8:2020)
slovensko : Nanotehnologije - Slovar - 8. del: Procesi nanoproizvodnje (ISO/TS 80004-8:2020)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 07.120 01.040.07
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2021
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN ISO/TS 80004-11:2020
angleško : Nanotechnologies - Vocabulary - Part 11: Nanolayer, nanocoating, nanofilm, and related terms (ISO/TS 80004-11:2017)
slovensko : Nanotehnologije - Slovar - 11. del: Nanoplast, nanopremaz, nanofilm in sorodni izrazi (ISO/TS 80004-11:2017)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 07.120 01.040.07
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2020
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN ISO/TS 80004-12:2017
angleško : Nanotechnologies - Vocabulary - Part 12: Quantum phenomena in nanotechnology (ISO/TS 80004-12:2016)
slovensko : Nanotehnologija - Slovar - 12. del: Kvantni pojavi v nanotehnologiji (ISO/TS 80004-12:2016)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 07.120 01.040.07
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2017
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN ISO/TS 80004-13:2020
angleško : Nanotechnologies - Vocabulary - Part 13: Graphene and related two-dimensional (2D) materials (ISO/TS 80004-13:2017)
slovensko : Nanotehnologije - Slovar - 13. del: Grafen in sorodni dvodimenzionalni (2D) materiali (ISO/TS 80004-13:2017)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 07.120 01.040.07
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2020
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CR 13436:1998
angleško : Geographic information - Vocabulary
slovensko : Geografske informacije - Slovar
TC : GIG - Geografske informacije ICS : 35.240.70 07.040 01.040.07
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Apr-1999
Razveljavitev : 01-Nov-2003
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 19126:2009
angleško : Geographic information - Feature concept dictionaries and registers (ISO 19126:2009)
slovensko : Geografske informacije - Slovarji in registri konceptov o pojavih (ISO 19126:2009)
TC : GIG - Geografske informacije ICS : 01.040.07 07.040 35.240.70
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jan-2010
Razveljavitev : 01-Sep-2021
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN ISO/TS 27687:2008
angleško : Nanotechnologies - Terminology and definitions for nano-objects - Nanoparticle, nanofibre and nanoplat (ISO/TS 27687:2008)
slovensko : Nanotehnologija - Terminologija in definicije za nanoobjekte - Nanodelci, nanovlakna in nanosnopi (ISO/TS 27687:2008)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 07.120 01.040.07
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Nov-2008
Razveljavitev : 01-Jan-2010
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN ISO/TS 27687:2009
angleško : Nanotechnologies - Terminology and definitions for nano-objects - Nanoparticle, nanofibre and nanoplate (ISO/TS 27687:2008)
slovensko : Nanotehnologija - Terminologija in definicije za nanoobjekte - Nanodelci, nanovlakna in nanosnopi (ISO/TS 27687:2008)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 07.120 01.040.07
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jan-2010
Razveljavitev : 01-Sep-2017
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61703:2002
angleško : Mathematical expressions for reliability, availability, maintainability and maintenance support terms
slovensko : Mathematical expressions for reliability, availability, maintainability and maintenance support terms (IEC 61703:2001)
TC : SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS : 07.020 01.040.07 21.020
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Sep-2002
Razveljavitev : 01-Dec-2019
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ENV ISO 11133-1:2000
angleško : Microbiology of food and animal feeding stuffs - Guidelines on preparation and production of culture media - Part 1: General guidelines on quality assurance for the preparation of culture media in the laboratory (ISO/TS 11133-1:2000)
slovensko : Mikrobiologija živil in krme - Navodila za pripravo in izdelavo gojišča - 1. del: Splošna navodila o zagotavljanju kakovosti priprave gojišča v laboratoriju (ISO/TR 11133-1:2000)
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 07.100.30 01.040.07
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Sep-2002
Razveljavitev : 01-May-2009
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN ISO/TS 80004-1:2014
angleško : Nanotechnologies - Vocabulary - Part 1: Core terms (ISO/TS 80004-1:2010)
slovensko : Nanotehnologije - Slovar - 1. del: Temeljni izrazi (ISO/TS 80004-1:2010)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 07.120 01.040.07
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Feb-2015
Razveljavitev : 01-Mar-2016
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN ISO/TS 80004-3:2014
angleško : Nanotechnologies - Vocabulary - Part 3: Carbon nano-objects (ISO/TS 80004-3:2010)
slovensko : Nanotehnologije - Slovar - 3. del: Ogljikovi nanogradniki (ISO/TS 80004-3:2010)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 07.120 01.040.07
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Feb-2015
Razveljavitev : 01-Jan-2021
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN ISO/TS 80004-6:2015
angleško : Nanotechnologies - Vocabulary - Part 6: Nano-object characterization (ISO/TS 80004-6:2013)
slovensko : Nanotehnologije - Slovar - 6. del: Karakterizacija nanoobjektov (ISO/TS 80004-6:2013)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 07.120 01.040.07
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jul-2015
Razveljavitev : 01-Jun-2021
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN ISO/TS 80004-8:2015
angleško : Nanotechnologies - Vocabulary - Part 8: Nanomanufacturing processes (ISO/TS 80004-8:2013)
slovensko : Nanotehnologije - Slovar - 8. del: Procesi nanoproizvodnje (ISO/TS 80004-8:2013)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 07.120 01.040.07
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jul-2015
Razveljavitev : 01-Feb-2021
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 19126:2009
angleško : Geographic information - Feature concept dictionaries and registers
slovensko : Geografske informacije - Slovarji in registri konceptov o pojavih
TC : GIG - Geografske informacije ICS : 01.040.07 07.040 35.240.70
Stopnja : 98 Status : Neobjavljen
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : prEN ISO 80004-1
angleško : Nanotechnologies - Vocabulary - Part 1: Core terms and definitions (ISO/DIS 80004-1:2021)
slovensko : Nanotehnologije - Slovar - 1. del: Temeljni izrazi in definicije (ISO/DIS 80004-1:2021)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 07.120 01.040.07
Stopnja : 4020 Status : Neobjavljen
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi