ICS: 01.040.11 - Zdravstveno varstvo (Slovarji)

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 45
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 1942:2020
angleško : Dentistry - Vocabulary (ISO 1942:2020)
slovensko : Zobozdravstvo - Slovar (ISO 1942:2020)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 11.060.01 01.040.11
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2020
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 4135:2022
angleško : Anaesthetic and respiratory equipment - Vocabulary (ISO 4135:2022)
slovensko : Anestezijska in dihalna oprema - Slovar (ISO 4135:2022)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 11.040.10 01.040.11
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2022
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 7998:2005
angleško : Ophthalmic optics - Spectacle frames - Lists of equivalent terms and vocabulary (ISO 7998:2005)
slovensko : Optika in optični instrumenti – Okviri očal – Slovar in seznami ustreznih izrazov (ISO 7998:2005)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 11.040.70 01.040.11
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2005
angleški, francoski in ruski jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 8624:2020
angleško : Ophthalmic optics - Spectacle frames - Measuring system and terminology (ISO 8624:2020)
slovensko : Očesna optika - Okvirji očal - Merilni sistem in izrazje (ISO 8624:2020)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 01.040.11 11.040.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2020
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 9999:2016
angleško : Assistive products for persons with disability - Classification and terminology (ISO 9999:2016)
slovensko : Tehnični pripomočki za invalidne osebe - Razvrstitev in terminologija (ISO 9999:2016)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 01.040.11 11.180.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2017
angleški jezik SIST-S: 173.03 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11139:2018
angleško : Sterilization of health care products - Vocabulary of terms used in sterilization and related equipment and process standards (ISO 11139:2018)
slovensko : Sterilizacija izdelkov za zdravstveno nego - Slovar izrazov, ki se uporabljajo pri sterilizaciji in ustrezni opremi ter pri procesnih standardih (ISO 11139:2018)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 11.080.01 01.040.11
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2018
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 13666:2019
angleško : Ophthalmic optics - Spectacle lenses - Vocabulary (ISO 13666:2019)
slovensko : Očesna optika - Stekla očal - Slovar (ISO 13666:2019)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 11.040.70 01.040.11
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2019
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 15133:2005
angleško : Nomenclature - Collective terms and codes for groups of medical devices
slovensko : Poimenovanje – Zbrani izrazi in kode za skupine medicinskih pripomočkov
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 11.040.01 01.040.11
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2005
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 16443:2014
angleško : Dentistry - Vocabulary for dental implants systems and related procedure (ISO 16443:2014)
slovensko : Zobozdravstvo - Slovar za sisteme dentalnih vsadkov (implantatov) in z njimi povezane postopke (ISO 16443:2014)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 11.060.15 01.040.11
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2014
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 18739:2016
angleško : Dentistry - Vocabulary of process chain for CAD/CAM systems (ISO 18739:2016)
slovensko : Zobozdravstvo - Slovar procesa za sisteme CAD/CAM (ISO 18739:2016)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 11.060.01 01.040.11
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2016
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 19223:2021
angleško : Lung ventilators and related equipment - Vocabulary and semantics (ISO 19223:2019)
slovensko : Pljučni ventilatorji in pripadajoča oprema - Slovar in semantika (ISO 19223:2019)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 11.040.10 01.040.11
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2021
angleški jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 20888:2020
angleško : Dentistry - Vocabulary and designation system for forensic oro-dental data (ISO 20888:2020)
slovensko : Zobozdravstvo - Slovar in sistem označevanja forenzičnih ortodentalnih podatkov (ISO 20888:2020)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 01.040.11 07.140 11.060.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2021
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 22748:2021
angleško : Absorbent incontinence products for urine and/or faeces - Product type names and illustrations (ISO 22748:2021)
slovensko : Vpojni pripomočki za inkontinenco za urin in/ali blato - Tipi proizvodov in slike (ISO 22748:2021)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 11.180.20 01.040.11
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2021
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11979-1:2018
angleško : Ophthalmic implants - Intraocular lenses - Part 1: Vocabulary (ISO 11979-1:2018)
slovensko : Očesni vsadki (implantati) - Intraokularne leče - 1. del: Slovar (ISO 11979-1:2018)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 11.040.70 01.040.11
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2019
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 18369-1:2017
angleško : Ophthalmic optics - Contact lenses - Part 1: Vocabulary, classification system and recommendations for labelling specifications (ISO 18369-1:2017)
slovensko : Očesna optika - Kontaktne leče - 1. del: Slovar, sistem razvrstitve in priporočila za označevanje specifikacij (ISO 18369-1:2017)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 11.040.70 01.040.11
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2017
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : IEC 60050-871:2018
angleško : International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 871: Active assisted living (AAL)
slovensko : Mednarodni elektrotehniški slovar - 871. del: Aktivno življenje s pomočjo
TC : TRM - Terminologija ICS : 11.020.10 01.040.29 01.040.11
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2022
angleški in francoski jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 1942:2009
angleško : Dentistry - Vocabulary (ISO 1942:2009)
slovensko : Zobozdravstvo - Slovar (ISO 1942:2009)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 11.060.01 01.040.11
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Mar-2010
Razveljavitev : 01-Jan-2011
angleški in francoski jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 1942:2010
angleško : Dentistry - Vocabulary (ISO 1942:2009, Corrected version 2010-03-01)
slovensko : Zobozdravstvo - Slovar (ISO 1942:2009, popravljena verzija 2010-03-01)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 11.060.01 01.040.11
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jan-2011
Razveljavitev : 01-Dec-2020
angleški in francoski jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 4135:1996
angleško : Anaesthesiology - Vocabulary (ISO 4135:1995)
slovensko : Anesteziologija - Slovar (ISO 4135:1995)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 11.040.10 01.040.11
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jan-2000
Razveljavitev : 01-May-2002
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 4135:2001
angleško : Anaesthetic and respiratory equipment - Vocabulary (ISO 4135:2001)
slovensko : Anestezijska in dihalna oprema – Slovar (ISO 4135:2001)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 11.040.10 01.040.11
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-May-2002
Razveljavitev : 01-Apr-2022
angleški, francoski in nemški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : HD 501 S1:1988
angleško : Medical radiology - Terminology
slovensko : Medical radiology - Terminology (IEC 60788:1984)
TC : IEMO - Električna oprema v medicinski praksi ICS : 01.040.11 11.040.50
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Oct-1998
Razveljavitev : 01-Apr-2009
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 7998:1996
angleško : Optics and optical instruments - Spectacle frames - Vocabulary and lists of equivalent terms (ISO 7998:1984)
slovensko : Optika in optični instrumenti - Okviri očal - Slovar in seznami ustreznih izrazov (ISO 7998:1984)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 01.040.11 11.040.70
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jan-2000
Razveljavitev : 01-Dec-2005
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 9999:1998
angleško : Technical aids for disabled persons - Classification (ISO 9999:1998)
slovensko : Tehnični pripomočki za invalidne osebe - Razvrstitev (ISO 9999:1998)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 01.040.11 11.180.01
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jan-2000
Razveljavitev : 01-Mar-2003
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 9999:2002
angleško : Technical aids for persons with disabilities - Classification and terminology (ISO 9999:2002)
slovensko : Tehnični pripomočki za invalidne osebe - Razvrstitev in terminologija (ISO 9999:2002)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 11.180.01 01.040.11
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Mar-2003
Razveljavitev : 01-Sep-2007
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 9999:2007
angleško : Assistive products for persons with disability - Classification and terminology (ISO 9999:2007)
slovensko : Tehnični pripomočki za invalidne osebe - Razvrstitev in terminologija (ISO 9999:2007)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 01.040.11 11.180.01
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Sep-2007
Razveljavitev : 01-Oct-2011
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi