ICS: 01.040.13 - Okolje. Varovanje zdravja. Varnost (Slovarji)

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 108
1 2 3 4 5  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 134:1998
angleško: Respiratory protective devices - Nomenclature of components
slovensko: Oprema za varovanje dihal - Poimenovanje sestavnih delov
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 13.340.30 01.040.13
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-1998
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 135:1998
angleško: Respiratory protective devices - List of equivalent terms
slovensko: Oprema za varovanje dihal – Seznam ustreznih izrazov
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 13.340.30 01.040.13
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-1999
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Električni alarmni sistemi – Terminologija
slovensko: Električni alarmni sistemi – Terminologija
TC: EAL - Električni alarmi ICS: 01.040.13 13.320
Stopnja: 7100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2005
slovenski jezik SISTP-SD: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1540:2011
angleško: Workplace exposure - Terminology
slovensko: Zrak na delovnem mestu - Terminologija
TC: KAZ - Kakovost zraka ICS: 13.040.30 01.040.13
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2012
angleški, francoski in nemški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1868:1997
angleško: Personal protective equipment against falls from a height - List of equivalent terms
slovensko: Osebna varovalna oprema za zaščito pred padci z višine - Seznam enakovrednih izrazov
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 13.340.60 01.040.13
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-1998
slovenski jezik SISTP-SI: 107.69 EUR
PDF
Papir
angleški, francoski in nemški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 3261:1975
angleško: Fire tests -- Vocabulary
slovensko: Požarni preskusi - Slovar
TC: POZ - Požarna varnost ICS: 13.220.01 01.040.13
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-1995
Razveljavitev: 01-sep-2018
slovenski jezik SISTP-SD: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 374-1:2016
angleško: Protective gloves against dangerous chemicals and micro-organisms - Part 1: Terminology and performance requirements for chemical risks (ISO 374-1:2016)
slovensko: Varovalne rokavice za zaščito pred nevarnimi kemikalijami in mikroorganizmi - 1. del: Izrazje in zahtevane lastnosti za zaščito pred kemičnimi tveganji (ISO 374-1:2016)
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 13.340.40 01.040.13
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2017
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 4007:2018
angleško: Personal protective equipment - Eye and face protection - Vocabulary (ISO 4007:2018)
slovensko: Osebna varovalna oprema - Varovanje oči in obraza - Slovar (ISO 4007:2018)
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 13.340.20 01.040.13
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2019
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 4225:2020
angleško: Air quality - General aspects - Vocabulary
slovensko: Kakovost zraka - Splošni vidiki - Slovar
TC: KAZ - Kakovost zraka ICS: 13.040.01 01.040.13
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2021
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Soil quality - Vocabulary - Terms and definitions relating to sampling (ISO 11074-2:1998, modified)
slovensko: Kakovost tal - Slovar - Izrazi in definicije v zvezi z vzorčenjem (spremenjen ISO 11074-2:1998)
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 13.080.01 01.040.13
Stopnja: 8800 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2008
slovenski jezik SISTP-SF: 82.28 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11074:2015
angleško: Soil quality - Vocabulary (ISO 11074:2015)
slovensko: Kakovost tal - Slovar (ISO 11074:2015)
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 13.080.01 01.040.13
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2015
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN ISO/TR 11610:2004
angleško: Protective clothing - Vocabulary (ISO/TR 11610:2004)
slovensko: Varovalna obleka – Slovar (ISO/TR 11610:2004)
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 13.340.10 01.040.13
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2004
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13193:2000
angleško: Packaging - Packaging and the environment - Terminology
slovensko: Embalaža - Embalaža in okolje - Slovar
TC: EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS: 13.020.01 55.020 01.040.55 01.040.13
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2001
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13237:2012
angleško: Potentially explosive atmospheres - Terms and definitions for equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres
slovensko: Potencialno eksplozivne atmosfere - Izrazi in definicije za opremo in zaščitne sisteme, namenjene za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah
TC: EXP - Električni aparati za eksplozivne atmosfere ICS: 13.230 01.040.13
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2013
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 13731:2001
angleško: Ergonomics of the thermal environment - Vocabulary and symbols (ISO 13731:2001)
slovensko: Ergonomija toplotnega okolja - Slovar in simboli (ISO 13731:2001)
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 13.180 01.060 01.040.13
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2002
angleški in francoski jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 13943:2017
angleško: Fire safety - Vocabulary (ISO 13943:2017)
slovensko: Požarna varnost - Slovar (ISO 13943:2017)
TC: POZ - Požarna varnost ICS: 13.220.01 01.040.13
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2017
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 14050:2020
angleško: Environmental management - Vocabulary (ISO 14050:2020)
slovensko: Ravnanje z okoljem - Slovar (ISO 14050:2020)
TC: UZO - Upravljanje z okoljem ICS: 13.020.10 01.040.13
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2020
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15602:2008
angleško: Security service providers - Terminology
slovensko: Ponudniki varnostnih storitev - Terminologija
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.310 03.080.20 01.040.13 01.040.03
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2008
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16323:2014
angleško: Glossary of wastewater engineering terms
slovensko: Slovar s področja odpadnih voda
TC: IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS: 13.060.30 01.040.13
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2014
angleški, francoski in nemški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16575:2014
angleško: Bio-based products - Vocabulary
slovensko: Bioizdelki - Slovar
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.020.55 01.040.13
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2014
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 16972:2020
angleško: Respiratory protective devices - Vocabulary and graphical symbols (ISO 16972:2020)
slovensko: Oprema za varovanje dihal - Slovar in grafični simboli (ISO 16972:2020)
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 13.340.30 01.040.13
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2020
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 17173:2020
angleško: European CBRNE glossary
slovensko: Evropski slovar CBRNE
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.310 13.300 01.040.13
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2020
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 17399:2020
angleško: Algae and algae products - Terms and definitions
slovensko: Alge in izdelki iz alg - Izrazi in definicije
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.020.55 01.040.13
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2020
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 18158:2016
angleško: Workplace air - Terminology
slovensko: Zrak na delovnem mestu - Terminologija
TC: KAZ - Kakovost zraka ICS: 01.040.13 13.040.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2018
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1846-1:2011
angleško: Fire fighting and rescue service vehicles - Part 1: Nomenclature and designation
slovensko: Gasilska in reševalna vozila - 1. del: Poimenovanje in označevanje
TC: POZ - Požarna varnost ICS: 43.160 13.220.10 01.040.13
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2011
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi