ICS: 01.040.13 - Okolje. Varovanje zdravja. Varnost (Slovarji)

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 113
1 2 3 4 5  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 14050:2020
angleško : Environmental management - Vocabulary (ISO 14050:2020)
slovensko : Ravnanje z okoljem - Slovar (ISO 14050:2020)
TC : UZO - Upravljanje z okoljem ICS : 13.020.10 01.040.13
Stopnja : 6100 Status : V prevajanju
Objavljen : 01-Nov-2020
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 134:1998
angleško : Respiratory protective devices - Nomenclature of components
slovensko : Oprema za varovanje dihal - Poimenovanje sestavnih delov
TC : OVP - Osebna varovalna oprema ICS : 13.340.30 01.040.13
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-1998
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 135:1998
angleško : Respiratory protective devices - List of equivalent terms
slovensko : Oprema za varovanje dihal – Seznam ustreznih izrazov
TC : OVP - Osebna varovalna oprema ICS : 13.340.30 01.040.13
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-1999
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka :
angleško : Električni alarmni sistemi – Terminologija
slovensko : Električni alarmni sistemi – Terminologija
TC : EAL - Električni alarmi ICS : 01.040.13 13.320
Stopnja : 7100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2005
slovenski jezik SISTP-SD: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1540:2021
angleško : Workplace exposure - Terminology
slovensko : Izpostavljenost na delovnem mestu - Terminologija
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 13.040.30 01.040.13
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2022
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1868:1997
angleško : Personal protective equipment against falls from a height - List of equivalent terms
slovensko : Osebna varovalna oprema za zaščito pred padci z višine - Seznam enakovrednih izrazov
TC : OVP - Osebna varovalna oprema ICS : 13.340.60 01.040.13
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-1998
slovenski jezik SISTP-SI: 107.69 EUR
PDF
Papir
angleški, francoski in nemški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 3261:1975
angleško : Fire tests -- Vocabulary
slovensko : Požarni preskusi - Slovar
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 13.220.01 01.040.13
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-1995
Razveljavitev : 01-Sep-2018
slovenski jezik SISTP-SD: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 374-1:2016
angleško : Protective gloves against dangerous chemicals and micro-organisms - Part 1: Terminology and performance requirements for chemical risks (ISO 374-1:2016)
slovensko : Varovalne rokavice za zaščito pred nevarnimi kemikalijami in mikroorganizmi - 1. del: Izrazje in zahtevane lastnosti za zaščito pred kemičnimi tveganji (ISO 374-1:2016)
TC : OVP - Osebna varovalna oprema ICS : 13.340.40 01.040.13
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2017
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 4007:2018
angleško : Personal protective equipment - Eye and face protection - Vocabulary (ISO 4007:2018)
slovensko : Osebna varovalna oprema - Varovanje oči in obraza - Slovar (ISO 4007:2018)
TC : OVP - Osebna varovalna oprema ICS : 13.340.20 01.040.13
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2019
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 4225:2020
angleško : Air quality - General aspects - Vocabulary
slovensko : Kakovost zraka - Splošni vidiki - Slovar
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 13.040.01 01.040.13
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2021
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka :
angleško : Soil quality - Vocabulary - Terms and definitions relating to sampling (ISO 11074-2:1998, modified)
slovensko : Kakovost tal - Slovar - Izrazi in definicije v zvezi z vzorčenjem (spremenjen ISO 11074-2:1998)
TC : KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS : 13.080.01 01.040.13
Stopnja : 8800 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2008
slovenski jezik SISTP-SF: 82.28 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11074:2015
angleško : Soil quality - Vocabulary (ISO 11074:2015)
slovensko : Kakovost tal - Slovar (ISO 11074:2015)
TC : KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS : 13.080.01 01.040.13
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2015
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN ISO/TR 11610:2004
angleško : Protective clothing - Vocabulary (ISO/TR 11610:2004)
slovensko : Varovalna obleka – Slovar (ISO/TR 11610:2004)
TC : OVP - Osebna varovalna oprema ICS : 13.340.10 01.040.13
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2004
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13193:2000
angleško : Packaging - Packaging and the environment - Terminology
slovensko : Embalaža - Embalaža in okolje - Slovar
TC : EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS : 13.020.01 55.020 01.040.55 01.040.13
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2001
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13237:2012
angleško : Potentially explosive atmospheres - Terms and definitions for equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres
slovensko : Potencialno eksplozivne atmosfere - Izrazi in definicije za opremo in zaščitne sisteme, namenjene za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah
TC : EXP - Električni aparati za eksplozivne atmosfere ICS : 13.230 01.040.13
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2013
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 13731:2001
angleško : Ergonomics of the thermal environment - Vocabulary and symbols (ISO 13731:2001)
slovensko : Ergonomija toplotnega okolja - Slovar in simboli (ISO 13731:2001)
TC : VSN - Varnost strojev in naprav ICS : 13.180 01.060 01.040.13
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2002
angleški in francoski jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 13943:2017
angleško : Fire safety - Vocabulary (ISO 13943:2017)
slovensko : Požarna varnost - Slovar (ISO 13943:2017)
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 13.220.01 01.040.13
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2017
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15602:2022
angleško : Private security services - Terminology
slovensko : Storitve zasebnega varovanja - Terminologija
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 13.310 03.080.20 01.040.13 01.040.03
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2022
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16323:2014
angleško : Glossary of wastewater engineering terms
slovensko : Slovar s področja odpadnih voda
TC : IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS : 13.060.30 01.040.13
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2014
angleški, francoski in nemški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16575:2014
angleško : Bio-based products - Vocabulary
slovensko : Bioizdelki - Slovar
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 13.020.55 01.040.13
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2014
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 16972:2020
angleško : Respiratory protective devices - Vocabulary and graphical symbols (ISO 16972:2020)
slovensko : Oprema za varovanje dihal - Slovar in grafični simboli (ISO 16972:2020)
TC : OVP - Osebna varovalna oprema ICS : 13.340.30 01.040.13
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2020
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 17173:2020
angleško : European CBRNE glossary
slovensko : Evropski slovar CBRNE
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 13.310 13.300 01.040.13
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2020
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 17399:2020
angleško : Algae and algae products - Terms and definitions
slovensko : Alge in izdelki iz alg - Izrazi in definicije
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 13.020.55 01.040.13
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2020
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 18158:2016
angleško : Workplace air - Terminology
slovensko : Zrak na delovnem mestu - Terminologija
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 01.040.13 13.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2018
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1846-1:2011
angleško : Fire fighting and rescue service vehicles - Part 1: Nomenclature and designation
slovensko : Gasilska in reševalna vozila - 1. del: Poimenovanje in označevanje
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 43.160 13.220.10 01.040.13
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2011
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi