ICS: 01.040.17 - Meroslovje in merjenje. Fizikalni pojavi (Slovarji)

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 50
1 2 3  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : IEC 60050-192
angleško : International electrotechnical vocabulary - Part 192: Dependability
slovensko : Mednarodni elektrotehniški slovar - 192. del: Zagotovljivost
TC : TRM - Terminologija ICS : 29.020 21.020 01.040.17
Stopnja : 6100 Status : V prevajanju
Objavljen : 01-Nov-2019
angleški in francoski jezik SIST-T: 181.50 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : IEC 61377:2016
angleško : International Electrotechnical Vocabulary - Chapter 801: Acoustics and electroacoustics
slovensko : Mednarodni elektrotehniški slovar - Poglavje 801: Akustika in elektroakustika
TC : TRM - Terminologija ICS : 17.140.01 01.040.17
Stopnja : 6100 Status : V prevajanju
Objavljen : 01-Apr-2000
angleški, francoski in ruski jezik SIST-R: 159.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO/IEC Guide 99:2007
angleško : International vocabulary of metrology - Basic and general concepts and associated terms (VIM)
slovensko : Mednarodni slovar za meroslovje - Osnovni in splošni koncepti ter z njimi povezani izrazi (VIM)
TC : REM - Referenčni materiali ICS : 17.020 01.040.17
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2012
slovenski, angleški in francoski jezik SISTP-SR: 202.07 EUR
PDF
Papir
angleški in francoski jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 472:1994
angleško : Pressure gauges - Vocabulary
slovensko : Pressure gauges - Vocabulary
TC : IMIN - Merilni instrumenti ICS : 01.040.17 17.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-1996
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 772:2022
angleško : Hydrometry - Vocabulary and symbols (ISO 772:2022)
slovensko : Hidrometrija - Slovar in simboli (ISO 772:2022)
TC : IMIN - Merilni instrumenti ICS : 17.120.20 01.040.17
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2022
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 8785:1999
angleško : Geometrical product specification (GPS) - Surface imperfections - Terms, definitions and parameters (ISO 8785:1998)
slovensko : Geometrical product specification (GPS) - Surface imperfections - Terms, definitions and parameters (ISO 8785:1998)
TC : SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS : 17.040.40 17.040.20 01.040.17
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2000
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 8785:1998
angleško : Geometrical Product Specification (GPS) -- Surface imperfections -- Terms, definitions and parameters
slovensko : Specifikacija geometrijskih veličin izdelka - Nepopolnosti površine - Poimenovanja, definicije in parametri
TC : ISEL - Strojni elementi ICS : 17.040.40 17.040.20 01.040.17
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2001
angleški in francoski jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 24006:1993
angleško : Measurement of fluid flow in closed conduits - Vocabulary and symbols (ISO 4006:1991)
slovensko : Meritve pretoka tekočin v zaprtih cevovodih – Slovar in simboli (ISO 4006:1991)
TC : IMIN - Merilni instrumenti ICS : 17.120.10 01.040.17
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2002
slovenski jezik SISTP-SI: 107.69 EUR
PDF
Papir
angleški in francoski jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60469:2013
angleško : Transitions, pulses and related waveforms - Terms, definitions and algorithms (IEC 60469:2013)
slovensko : Prehodi, impulzi in z njimi povezane valovne oblike - Izrazi, definicije in algoritmi (IEC 60469:2013)
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 01.040.17 17.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2013
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 8062-1:2007
angleško : Geometrical product specifications (GPS) - Dimensional and geometrical tolerances for moulded parts - Part 1: Vocabulary (ISO 8062-1:2007)
slovensko : Specifikacije geometrijskih izdelkov - Dimenzijske in geometrijske tolerance zaformanih delov – 1. del: Slovar (ISO 8062-1:2007)
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 17.040.40 17.040.10 01.040.17
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2007
angleški in francoski jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 8655-1:2022
angleško : Piston-operated volumetric apparatus - Part 1: Terminology, general requirements and user recommendations (ISO 8655-1:2022)
slovensko : Volumetrične naprave, delujoče na bat - 1. del: Terminologija, splošne zahteve in priporočila za uporabnike (ISO 8655-1:2022)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 71.040.20 17.060 01.040.17
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2022
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 10360-1:2000
angleško : Geometrical Product Specifications (GPS) - Acceptance and reverification tests for coordinate measuring machines (CMM) - Part 1: Vocabulary (ISO 10360-1:2000)
slovensko : Geometrical Product Specifications (GPS) - Acceptance and reverification tests for coordinate measuring machines (CMM) - Part 1: Vocabulary (ISO 10360-1:2000)
TC : SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS : 17.040.40 01.040.17 17.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2001
angleški in francoski jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 10360-1:2000
angleško : Geometrical Product Specifications (GPS) -- Acceptance and reverification tests for coordinate measuring machines (CMM) -- Part 1: Vocabulary
slovensko : Specifikacija geometrijskih veličin izdelka - Preskusi za sprejemljivost in ponovno verifikacijo koordinatnih merilnih strojev - 1. del: Slovar
TC : ISEL - Strojni elementi ICS : 17.040.40 17.040.30 01.040.17
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2002
angleški in francoski jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 12180-1:2011
angleško : Geometrical product specifications (GPS) - Cylindricity - Part 1: Vocabulary and parameters of cylindrical form (ISO 12180-1:2011)
slovensko : Specifikacija geometrijskih veličin izdelka - Cilindričnost - 1. del: Slovar in parametri valjaste oblike (ISO 12180-1:2011)
TC : ISEL - Strojni elementi ICS : 17.040.40 17.040.20 01.040.17
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2011
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 12181-1:2011
angleško : Geometrical product specifications (GPS) - Roundness - Part 1: Vocabulary and parameters of roundness (ISO 12181-1:2011)
slovensko : Specifikacija geometrijskih veličin izdelka - Krožnost - 1. del: Slovar in parametri krožne oblike (ISO 12181-1:2011)
TC : ISEL - Strojni elementi ICS : 17.040.20 17.040.40 01.040.17
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2011
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 12780-1:2011
angleško : Geometrical product specifications (GPS) - Straightness - Part 1: Vocabulary and parameters of straightness (ISO 12780-1:2011)
slovensko : Specifikacija geometrijskih veličin izdelka - Premost - 1. del: Slovar in parametri premosti (ISO 12780-1:2011)
TC : ISEL - Strojni elementi ICS : 17.040.40 01.040.17
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2011
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 12781-1:2011
angleško : Geometrical product specifications (GPS) - Flatness - Part 1: Vocabulary and parameters of flatness (ISO 12781-1:2011)
slovensko : Specifikacija geometrijskih veličin izdelka - Ravnost - 1. del: Slovar in parametri ravnosti (ISO 12781-1:2011)
TC : ISEL - Strojni elementi ICS : 17.040.40 01.040.17
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2011
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 12781-2:2011
angleško : Geometrical product specifications (GPS) - Flatness - Part 2: Specification operators (ISO 12781-2:2011)
slovensko : Specifikacija geometrijskih veličin izdelka - Ravnost - 2. del: Parametri za specifikacijo (ISO 12781-2:2011)
TC : ISEL - Strojni elementi ICS : 17.040.40 01.040.17
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2011
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 21920-2:2022
angleško : Geometrical product specifications (GPS) - Surface texture: Profile - Part 2: Terms, definitions and surface texture parameters (ISO 21920-2:2021, Corrected version 2022-06)
slovensko : Specifikacija geometrijskih veličin izdelka (GPS) - Tekstura površine: profil - 2. del: Izrazi, definicije in parametri teksture površine (ISO 21920-2:2021, popravljena različica 2022-06)
TC : ISEL - Strojni elementi ICS : 17.040.40 17.040.20 01.040.17
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2022
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60051-1:2017
angleško : Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their accessories - Part 1: Definitions and general requirements common to all parts (IEC 60051-1:2016)
slovensko : Neposredni kazalni analogni električni merilni instrumenti in njihov pribor - 1. del: Definicije in splošne zahteve, skupne vsem delom (IEC 60051-1:2016)
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 01.040.17 17.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2017
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : IEC 62742:2021
angleško : Pulse techniques and apparatus. Part 1: Pulse terms and definitions
slovensko : Impulzna tehnika in naprave – 1. del: Izrazi in definicije impulzov
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 17.080 01.040.17
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2005
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 25178-73:2019
angleško : Geometrical product specifications (GPS) - Surface texture: Areal - Part 73: Terms and definitions for surface defects on material measures (ISO 25178-73:2019)
slovensko : Specifikacija geometrijskih veličin izdelka (GPS) - Tekstura površine: ravna - 73. del: Izrazi in definicije za površinske napake pri meritvah materiala (ISO 25178-73:2019)
TC : ISEL - Strojni elementi ICS : 17.040.40 01.040.17
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2019
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : IEC 60050-300
angleško : International Electrotechnical Vocabulary - Electrical and electronic measurements and measuring instruments - Part 311: General terms relating to measurements - Part 312: General terms relating to electrical measurements - Part 313: Types of electrical measuring instruments - Part 314: Specific terms according to the type of instrument
slovensko : Mednarodni elektrotehniški slovar - Električne in elektronske meritve in merilni instrumenti - 311. del: Splošni izrazi, povezani z meritvami - 312. del: Splošni izrazi, povezani z električnimi meritvami - 313. del: Tipi električnih merilnih instrumentov - 314. del: Posebni izrazi, povezani s tipom instrumenta (IEC 60050-300:2001)
TC : IVNT - Visokonapetostna tehnika ICS : 29.020 17.220.20 01.040.17
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2008
angleški in francoski jezik SIST-T: 181.50 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SM: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : IEC 60050-221:1990
angleško : International Electrotechnical Vocabulary. Chapter 321: Instrument transformers
slovensko : Mednarodni elektrotehniški slovar – Poglavje 321: Instrumentni transformarji
TC : TRM - Terminologija ICS : 17.220.20 01.040.17 29.020 01.040.29
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2000
angleški, francoski in ruski jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SF: 82.28 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 10360-1:2000/AC:2002
angleško : Geometrical Product Specifications (GPS) - Acceptance and reverification tests for coordinate measuring machines (CMM) - Part 1: Vocabulary (ISO 10360-1:2000/Cor.1:2002)
slovensko : Specifikacija geometrijskih veličin izdelka - Preskusi za sprejemljivost in ponovno overjanje koordinatnih merilnih strojev (KMS) - 1. del: Slovar (ISO 10360-1:2000/Cor.1:2002)
TC : ISEL - Strojni elementi ICS : 17.040.40 01.040.17 17.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2004
angleški in francoski jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
1 2 3  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi