ICS: 01.040.17 - Meroslovje in merjenje. Fizikalni pojavi (Slovarji)

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 50
1 2 3  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: IEC 61377:2016
angleško: International Electrotechnical Vocabulary - Chapter 801: Acoustics and electroacoustics
slovensko: Mednarodni elektrotehniški slovar - Poglavje 801: Akustika in elektroakustika
TC: TRM - Terminologija ICS: 17.140.01 01.040.17
Stopnja: 6100 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-apr-2000
angleški, francoski in ruski jezik SIST-R: 159.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO/IEC Guide 99:2007
angleško: International vocabulary of metrology - Basic and general concepts and associated terms (VIM)
slovensko: Mednarodni slovar za meroslovje - Osnovni in splošni koncepti ter z njimi povezani izrazi (VIM)
TC: REM - Referenčni materiali ICS: 17.020 01.040.17
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2012
slovenski, angleški in francoski jezik SISTP-SR: 202.07 EUR
PDF
Papir
angleški in francoski jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 472:1994
angleško: Pressure gauges - Vocabulary
slovensko: Pressure gauges - Vocabulary
TC: IMIN - Merilni instrumenti ICS: 01.040.17 17.100
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1996
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 772:2011
angleško: Hydrometry - Vocabulary and symbols (ISO 772:2011)
slovensko: Hidrometrija - Slovar in simboli (ISO 772:2011)
TC: IMIN - Merilni instrumenti ICS: 17.120.20 01.040.17
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2011
angleški in francoski jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 4287:1998
angleško: Geometrical product specifications (GPS) - Surface texture: Profile method - Terms, definitions and surface texture parameters (ISO 4287:1997)
slovensko: Specifikacija geometrijskih veličin izdelka - Tekstura površine: profilna metoda - Poimenovanja, definicije in parametri teksture površine
TC: SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS: 17.040.40 01.040.17 17.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2000
angleški in francoski jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 8785:1999
angleško: Geometrical product specification (GPS) - Surface imperfections - Terms, definitions and parameters (ISO 8785:1998)
slovensko: Geometrical product specification (GPS) - Surface imperfections - Terms, definitions and parameters (ISO 8785:1998)
TC: SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS: 17.040.40 17.040.20 01.040.17
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2000
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 8785:1998
angleško: Geometrical Product Specification (GPS) -- Surface imperfections -- Terms, definitions and parameters
slovensko: Specifikacija geometrijskih veličin izdelka - Nepopolnosti površine - Poimenovanja, definicije in parametri
TC: ISEL - Strojni elementi ICS: 17.040.40 17.040.20 01.040.17
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2001
angleški in francoski jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 24006:1993
angleško: Measurement of fluid flow in closed conduits - Vocabulary and symbols (ISO 4006:1991)
slovensko: Meritve pretoka tekočin v zaprtih cevovodih – Slovar in simboli (ISO 4006:1991)
TC: IMIN - Merilni instrumenti ICS: 17.120.10 01.040.17
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2002
slovenski jezik SISTP-SI: 107.69 EUR
PDF
Papir
angleški in francoski jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60469:2013
angleško: Transitions, pulses and related waveforms - Terms, definitions and algorithms (IEC 60469:2013)
slovensko: Prehodi, impulzi in z njimi povezane valovne oblike - Izrazi, definicije in algoritmi (IEC 60469:2013)
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 01.040.17 17.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2013
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 8062-1:2007
angleško: Geometrical product specifications (GPS) - Dimensional and geometrical tolerances for moulded parts - Part 1: Vocabulary (ISO 8062-1:2007)
slovensko: Specifikacije geometrijskih izdelkov - Dimenzijske in geometrijske tolerance zaformanih delov – 1. del: Slovar (ISO 8062-1:2007)
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 17.040.40 17.040.10 01.040.17
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2007
angleški in francoski jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 8655-1:2002
angleško: Piston-operated volumetric apparatus - Part 1: Terminology, general requirements and user recommendations (ISO 8655-1:2002)
slovensko: Volumetrične naprave, delujoče na bat - 1. del: Terminologija, splošne zahteve in priporočila za uporabnike (ISO 8655-1:2002)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 71.040.20 17.060 01.040.17
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2002
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 10360-1:2000
angleško: Geometrical Product Specifications (GPS) - Acceptance and reverification tests for coordinate measuring machines (CMM) - Part 1: Vocabulary (ISO 10360-1:2000)
slovensko: Geometrical Product Specifications (GPS) - Acceptance and reverification tests for coordinate measuring machines (CMM) - Part 1: Vocabulary (ISO 10360-1:2000)
TC: SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS: 17.040.40 01.040.17 17.040.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2001
angleški in francoski jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 10360-1:2000
angleško: Geometrical Product Specifications (GPS) -- Acceptance and reverification tests for coordinate measuring machines (CMM) -- Part 1: Vocabulary
slovensko: Specifikacija geometrijskih veličin izdelka - Preskusi za sprejemljivost in ponovno verifikacijo koordinatnih merilnih strojev - 1. del: Slovar
TC: ISEL - Strojni elementi ICS: 17.040.40 17.040.30 01.040.17
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2002
angleški in francoski jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 12180-1:2011
angleško: Geometrical product specifications (GPS) - Cylindricity - Part 1: Vocabulary and parameters of cylindrical form (ISO 12180-1:2011)
slovensko: Specifikacija geometrijskih veličin izdelka - Cilindričnost - 1. del: Slovar in parametri valjaste oblike (ISO 12180-1:2011)
TC: ISEL - Strojni elementi ICS: 17.040.40 17.040.20 01.040.17
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2011
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 12181-1:2011
angleško: Geometrical product specifications (GPS) - Roundness - Part 1: Vocabulary and parameters of roundness (ISO 12181-1:2011)
slovensko: Specifikacija geometrijskih veličin izdelka - Krožnost - 1. del: Slovar in parametri krožne oblike (ISO 12181-1:2011)
TC: ISEL - Strojni elementi ICS: 17.040.20 17.040.40 01.040.17
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2011
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 12780-1:2011
angleško: Geometrical product specifications (GPS) - Straightness - Part 1: Vocabulary and parameters of straightness (ISO 12780-1:2011)
slovensko: Specifikacija geometrijskih veličin izdelka - Premost - 1. del: Slovar in parametri premosti (ISO 12780-1:2011)
TC: ISEL - Strojni elementi ICS: 17.040.40 01.040.17
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2011
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 12781-1:2011
angleško: Geometrical product specifications (GPS) - Flatness - Part 1: Vocabulary and parameters of flatness (ISO 12781-1:2011)
slovensko: Specifikacija geometrijskih veličin izdelka - Ravnost - 1. del: Slovar in parametri ravnosti (ISO 12781-1:2011)
TC: ISEL - Strojni elementi ICS: 17.040.40 01.040.17
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2011
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 12781-2:2011
angleško: Geometrical product specifications (GPS) - Flatness - Part 2: Specification operators (ISO 12781-2:2011)
slovensko: Specifikacija geometrijskih veličin izdelka - Ravnost - 2. del: Parametri za specifikacijo (ISO 12781-2:2011)
TC: ISEL - Strojni elementi ICS: 17.040.40 01.040.17
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2011
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60051-1:2017
angleško: Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their accessories - Part 1: Definitions and general requirements common to all parts (IEC 60051-1:2016)
slovensko: Neposredni kazalni analogni električni merilni instrumenti in njihov pribor - 1. del: Definicije in splošne zahteve, skupne vsem delom (IEC 60051-1:2016)
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 01.040.17 17.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2017
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: IEC 62742:2021
angleško: Pulse techniques and apparatus. Part 1: Pulse terms and definitions
slovensko: Impulzna tehnika in naprave – 1. del: Izrazi in definicije impulzov
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 17.080 01.040.17
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2005
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 25178-73:2019
angleško: Geometrical product specifications (GPS) - Surface texture: Areal - Part 73: Terms and definitions for surface defects on material measures (ISO 25178-73:2019)
slovensko: Specifikacija geometrijskih veličin izdelka (GPS) - Tekstura površine: ravna - 73. del: Izrazi in definicije za površinske napake pri meritvah materiala (ISO 25178-73:2019)
TC: ISEL - Strojni elementi ICS: 17.040.40 01.040.17
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2019
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 4287:1998/AC:2008
angleško: Geometrical product specifications (GPS) - Surface texture: Profile method - Terms, definitions and surface texture parameters (ISO 4287:1997/Cor 1:1998/Cor 2:2005)
slovensko: Specifikacija geometrijskih veličin izdelka - Tekstura površine: profilna metoda - Izrazi, definicije in parametri teksture površine (ISO 4287:1997/Cor 1:1998/Cor 2:2005)
TC: ISEL - Strojni elementi ICS: 17.040.40 01.040.17 17.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2008
angleški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: IEC 60050-192
angleško: International electrotechnical vocabulary - Part 192: Dependability
slovensko: Mednarodni elektrotehniški slovar - 192. del: Zagotovljivost
TC: TRM - Terminologija ICS: 29.020 21.020 01.040.17
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2019
angleški in francoski jezik SIST-T: 181.50 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: IEC 60050-300
angleško: International Electrotechnical Vocabulary - Electrical and electronic measurements and measuring instruments - Part 311: General terms relating to measurements - Part 312: General terms relating to electrical measurements - Part 313: Types of electrical measuring instruments - Part 314: Specific terms according to the type of instrument
slovensko: Mednarodni elektrotehniški slovar - Električne in elektronske meritve in merilni instrumenti - 311. del: Splošni izrazi, povezani z meritvami - 312. del: Splošni izrazi, povezani z električnimi meritvami - 313. del: Tipi električnih merilnih instrumentov - 314. del: Posebni izrazi, povezani s tipom instrumenta (IEC 60050-300:2001)
TC: IVNT - Visokonapetostna tehnika ICS: 29.020 17.220.20 01.040.17
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2008
angleški in francoski jezik SIST-T: 181.50 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SM: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: IEC 60050-221:1990
angleško: International Electrotechnical Vocabulary. Chapter 321: Instrument transformers
slovensko: Mednarodni elektrotehniški slovar – Poglavje 321: Instrumentni transformarji
TC: TRM - Terminologija ICS: 17.220.20 01.040.17 29.020 01.040.29
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2000
angleški, francoski in ruski jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SF: 82.28 EUR
PDF
Papir
1 2 3  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi