ICS: 01.040.19 - Preskušanje (Slovarji)

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 28
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 2395:1990
angleško: Test sieves and test sieving -- Vocabulary
slovensko: Preskusna sita in preskusno sejanje - Slovar
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 19.120 01.040.19
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2000
angleški in francoski jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 5577:2017
angleško: Non-destructive testing - Ultrasonic testing - Vocabulary (ISO 5577:2017)
slovensko: Neporušitvene preiskave - Preskušanje z ultrazvokom - Slovar (ISO 5577:2017)
TC: PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS: 19.100 01.040.19
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2017
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 12706:2009
angleško: Non-destructive testing - Penetrant testing - Vocabulary (ISO12706:2009)
slovensko: Neporušitveno preskušanje - Preskušanje s penetranti - Slovar (ISO 12706:2009)
TC: PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS: 19.100 01.040.19
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2011
angleški, francoski in nemški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 12707:2016
angleško: Non-destructive testing - Terminology - Terms used in magnetic particle testing (ISO 12707:2016)
slovensko: Neporušitveno preskušanje - Terminologija - Izrazi s področja preskušanja z magnetnimi delci (ISO 12707:2016)
TC: PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS: 19.100 01.040.19
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2017
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 12718:2019
angleško: Non-destructive testing - Eddy current testing - Vocabulary (ISO 12718:2019)
slovensko: Neporušitvene preiskave - Preskušanje z vrtinčnimi tokovi - Slovar (ISO 12718:2019)
TC: PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS: 19.100 01.040.19
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2019
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1330-1:2014
angleško: Non destructive testing - Terminology - Part 1: List of general terms
slovensko: Neporušitvene preiskave - Terminologija - 1. del: Splošni pojmi
TC: PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS: 19.100 01.040.19
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2015
angleški, francoski in nemški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1330-2:1998
angleško: Non destructive testing - Terminology - Part 2: Terms common to the non-destructive testing methods
slovensko: Neporušitveno preskušanje - Terminologija - 2. del: Pojmi, ki se uporabljajo pri vseh neporušitvenih metodah
TC: PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS: 19.100 01.040.19
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2001
slovenski jezik SISTP-SB: 47.19 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1330-3:1997
angleško: Non-destructive testing - Terminology - Part 3: Terms used in industrial radiographic testing
slovensko: Neporušitveno preskušanje - Terminologija - 3. del: Pojmi, ki se uporabljajo v industrijski radiografiji
TC: PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS: 19.100 01.040.19
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2000
slovenski jezik SISTP-SF: 82.28 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1330-9:2017
angleško: Non-destructive testing - Terminology - Part 9: Terms used in acoustic emission testing
slovensko: Neporušitvene preiskave - Terminologija - 9. del: Izrazi, ki se uporabljajo pri akustični emisiji
TC: PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS: 19.100 01.040.19
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2017
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 20484:2017
angleško: Non-destructive testing - Leak testing - Vocabulary (ISO 20484:2017)
slovensko: Neporušitvene preiskave - Preskušanje tesnosti - Slovar (ISO 20484:2017)
TC: PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS: 19.100 01.040.19
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2017
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 23243:2020
angleško: Non-destructive testing - Terminology - Terms used in ultrasonic testing with phased arrays (ISO 23243:2020)
slovensko: Neporušitvene preiskave - Terminologija - Izrazi, ki se uporabljajo pri ultrazvočnih preiskavah z matrično postavitvijo (phased array) (ISO 23243:2020)
TC: PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS: 19.100 01.040.19
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2021
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1330-10:2003
angleško: Non-destructive testing - Terminology - Part 10: Terms used in visual testing
slovensko: Neporušitveno preskušanje – Terminologija – 10. del: Izrazi, ki se uporabljajo pri vizualnem preskušanju
TC: PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS: 19.100 01.040.19
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2004
angleški, francoski in nemški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1330-11:2007
angleško: Non-destructive testing - Terminology - Terms used in X-ray diffraction from polycrystalline and amorphous materials
slovensko: Neporušitveno preskušanje - Terminologija - 11. del: Uklon rentgenskih žarkov na polikristalnih in amorfnih materialih
TC: PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS: 01.040.19 19.100
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2007
angleški, francoski in nemški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 15708-1:2019
angleško: Non-destructive testing - Radiation methods for computed tomography - Part 1: Terminology (ISO 15708-1:2017)
slovensko: Neporušitvene preiskave - Sevalne metode za računalniško tomografijo - 1. del: Terminologija (ISO 15708-1:2017)
TC: PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS: 19.100 01.040.19
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2019
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16714-3:2016
angleško: Non-destructive testing - Thermographic testing - Part 3: Terms and definitions
slovensko: Neporušitveno preskušanje - Termografsko preskušanje - 3. del: Izrazi in definicije
TC: PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS: 19.100 01.040.19
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2016
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60068-5-2:1999
angleško: Environmental testing -- Part 5: Guide to drafting of test methods - Terms and definitions
slovensko: Environmental testing - Part 5: Guide to drafting of test methods - Terms and definitions
TC: ETC - Elektrotehniški tehnični odbor ICS: 19.040 01.040.19
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2001
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 12706:2000
angleško: Non-destructive testing - Terminology - Terms used in penetrant testing (ISO 12706:2000)
slovensko: Neporušitveno preskušanje - Terminologija - Pojmi, ki se uporabljajo pri preskušanju s penetranti (ISO 12706:2000)
TC: PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS: 19.100 01.040.19
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jun-2008
Razveljavitev: 01-mar-2011
angleški, francoski in nemški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SC: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 12718:2008
angleško: Non-destructive testing - Eddy current testing - Vocabulary (ISO 12718:2008)
slovensko: Neporušitveno preskušanje - Preskušanje z vrtinčnimi tokovi - Slovar (ISO 12718:2008)
TC: PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS: 01.040.19 19.100
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-apr-2009
Razveljavitev: 01-nov-2019
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1330-1:1998
angleško: Non destructive testing - Terminology - Part 1: List of general terms
slovensko: Neporušitveno preskušanje - Terminologija - 1. del: Splošni pojmi
TC: PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS: 19.100 01.040.19
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-okt-2001
Razveljavitev: 01-mar-2015
slovenski jezik SISTP-SE: 75.02 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1330-4:2000
angleško: Non destructive testing - Terminology - Part 4: Terms used in ultrasonic testing
slovensko: Neporušitveno preskušanje - Terminologija - 4. del: Pojmi, ki se uporabljajo pri preskušanju z ultrazvokom
TC: PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS: 19.100 01.040.19
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-maj-2008
Razveljavitev: 01-jun-2012
angleški, francoski in nemški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SK: 127.05 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1330-4:2010
angleško: Non-destructive testing - Terminology - Part 4: Terms used in ultrasonic testing
slovensko: Neporušitveno preskušanje - Terminologija - 4. del: Pojmi, ki se uporabljajo pri preskušanju z ultrazvokom
TC: PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS: 19.100 01.040.19
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-feb-2011
Razveljavitev: 01-jul-2017
angleški, francoski in nemški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1330-5:1998
angleško: Non-destructive testing - Terminology - Part 5: Terms used in Eddy current testing
slovensko: Neporušitveno preskušanje - Terminologija - 5. del: Pojmi, ki se uporabljajo pri preiskavah z vrtinčnimi tokovi
TC: PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS: 19.100 01.040.19
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-feb-2000
Razveljavitev: 01-apr-2009
predgovor in/ali dodatek v slovenskem, jedro v angleškem jeziku SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1330-7:2005
angleško: Non-destructive testing - Terminology - Part 7: Terms used in magnetic particle testing
slovensko: Neporušitveno preskušanje - Terminologija - 7. del: Izrazi s področja preskušanja z magnetnimi delci
TC: PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS: 19.100 01.040.19
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-maj-2008
Razveljavitev: 01-mar-2017
angleški, francoski in nemški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SD: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1330-8:1998
angleško: Non-destructive testing - Terminology - Part 8: Terms used in leak tightness testing
slovensko: Neporušitveno preskušanje - Terminologija - 8. del: Pojmi, ki se uporabljajo pri preskušanju tesnosti
TC: PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS: 19.100 01.040.19
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jun-2002
Razveljavitev: 01-jul-2017
slovenski jezik SISTP-SF: 82.28 EUR
PDF
Papir
angleški, francoski in nemški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1330-9:2000
angleško: Non-destructive testing - Terminology - Part 9: Terms used in acoustic emission testing
slovensko: Neporušitveno preskušanje - Terminologija - 9. del: Izrazi, ki se uporabljajo pri akustični emisiji
TC: PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS: 19.100 01.040.19
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-okt-2000
Razveljavitev: 01-sep-2009
angleški, francoski in nemški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi