ICS: 01.040.21 - Mehanski sistemi in deli za splošno rabo (Slovarji)

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 35
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 225:2010
angleško: Fasteners - Bolts, screws, studs and nuts - Symbols and designations of dimensions (ISO 225:2010)
slovensko: Vezni elementi - Vijaki in matice - Oznake in opisi mer (ISO 225:2010)
TC: ISEL - Strojni elementi ICS: 01.040.21 21.060.20 21.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2012
angleški, francoski, nemški in ruski jezik SIST-K: 92.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 1081:2013
angleško: Belt drives - V-belts and V-ribbed belts, and corresponding grooved pulleys - Vocabulary
slovensko: Naprave za kontinuirni transport - Jermenski pogoni - Klinasti jermeni in mnogoterni klinasti jermeni ter pripadajoče jermenice - Slovar
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 21.220.10 01.040.21
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2015
angleški jezik SIST-E: 52.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 2532:1974
angleško: Steel wire ropes -- Vocabulary
slovensko: Jeklene žične vrvi - Slovar, trijezična izdaja
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 77.140.65 01.040.21
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-1997
angleški, francoski in ruski jezik SIST-I: 78.10 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 5593:1997
angleško: Rolling bearings - Vocabulary
slovensko: Kotalni ležaji - Slovar
TC: ISEL - Strojni elementi ICS: 21.100.20 01.040.21
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2002
Foreword and/or annex in Slovenian language, body of the standard in English, German and French language SIST-S: 157.30 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 6811:1998
angleško: Spherical plain bearings -- Vocabulary
slovensko: Kroglasti drsni zgibi - Slovar
TC: ISEL - Strojni elementi ICS: 21.100.10 01.040.21
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2001
angleški jezik SIST-I: 78.10 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 10825:1995
angleško: Gears -- Wear and damage to gear teeth -- Terminology
slovensko: Zobniki - Obraba in okvare zobnih zob - Terminologija
TC: ISEL - Strojni elementi ICS: 21.200 01.040.21
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-1998
angleški jezik SIST-K: 92.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 1122-1:1998
angleško: Vocabulary of gear terms - Part 1: Definitions related to geometry
slovensko: Slovar na področju zobniških prenosnikov - 1. del: Geometrijske definicije
TC: ISEL - Strojni elementi ICS: 21.200 01.040.21
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2015
angleški in francoski jezik SIST-L: 101.20 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 1122-2:1999
angleško: Vocabulary of gear terms -- Part 2: Definitions related to worm gear geometry
slovensko: Slovar na področju zobniških prenosnikov - 2. del: Geometrijske definicije polžastih dvojic
TC: ISEL - Strojni elementi ICS: 21.200 01.040.21
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2002
angleški jezik SIST-E: 52.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 1132-1:2000
angleško: Rolling bearings -- Tolerances -- Part 1: Terms and definitions
slovensko: Kotalni ležaji - Tolerance - 1. del: Izrazi in definicije
TC: ISEL - Strojni elementi ICS: 21.100.20 01.040.21
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2002
angleški jezik SIST-K: 92.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12526:1998
angleško: Castors and wheels - Vocabulary, recommended symbols and multilingual dictionary
slovensko: Castors and wheels - Vocabulary, recommended symbols and multilingual dictionary
TC: SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS: 53.060 01.075 21.180 01.040.21
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2000
angleški, francoski, nemški, finski, italijanski, nizozemski in švedski jezik SIST-I: 78.10 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 14588:2000
angleško: Blind rivets - Terminology and definitions (ISO 14588:2000)
slovensko: Slepe kovice - Poimenovanja in definicije (ISO 14588:2000)
TC: ISEL - Strojni elementi ICS: 01.040.21 21.060.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2002
angleški in francoski jezik SIST-E: 52.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 1891-2:2014
angleško: Fasteners - Terminology - Part 2: Vocabulary and definitions for coatings (ISO 1891- 2:2014)
slovensko: Vezni elementi - Terminologija - 2. del: Slovar in definicije za prevleke (ISO 1891-2:2014)
TC: ISEL - Strojni elementi ICS: 21.060.01 01.040.21
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2015
angleški, francoski in ruski jezik SIST-K: 92.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 1891-4:2018
angleško: Fasteners - Vocabulary - Part 4: Controls, inspection, delivery, acceptance and quality (ISO 1891-4:2018)
slovensko: Vezni elementi - Slovar - 4. del: Kontrole, nadzor, dobava, prevzem in kakovost (ISO 1891-4:2018)
TC: ISEL - Strojni elementi ICS: 21.060.01 01.040.21
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2018
angleški, francoski, nemški in ruski jezik SIST-J: 88.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 24393:2008
angleško: Rolling bearings - Linear motion rolling bearings - Vocabulary
slovensko: Kotalni ležaji - Kotalni ležaji za linearno gibanje - Slovar
TC: ISEL - Strojni elementi ICS: 21.100.20 01.040.21
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2009
angleški in francoski jezik SIST-I: 78.10 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 26909:2010
angleško: Springs - Vocabulary (ISO 26909:2009)
slovensko: Vzmeti - Slovar (ISO 26909:2009)
TC: TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS: 01.040.21 21.160
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2010
angleški jezik SIST-M: 108.90 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 4378-1:2009
angleško: Plain bearings - Terms, definitions, classification and symbols - Part 1: Design, bearing materials and their properties
slovensko: Drsni ležaji - Izrazi, definicije, klasifikacija in simboli - 1. del: Konstrukcija, materiali za ležaje in njihove lastnosti
TC: ISEL - Strojni elementi ICS: 21.100.10 01.040.21
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2015
angleški, francoski in nemški jezik SIST-I: 78.10 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 4378-2:2009
angleško: Plain bearings - Terms, definitions, classification and symbols - Part 2: Friction and wear
slovensko: Drsni ležaji - Izrazi, definicije, klasifikacija in simboli - 2. del: Trenje in obraba
TC: ISEL - Strojni elementi ICS: 21.100.10 01.040.21
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2015
angleški in francoski jezik SIST-F: 59.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 4378-3:2009
angleško: Plain bearings - Terms, definitions, classification and symbols - Part 3: Lubrication
slovensko: Drsni ležaji - Izrazi, definicije, klasifikacija in simboli - 3. del: Mazanje
TC: ISEL - Strojni elementi ICS: 21.260 21.100.10 01.040.21
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2015
angleški in francoski jezik SIST-H: 71.50 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 4378-4:2009
angleško: Plain bearings - Terms, definitions, classification and symbols - Part 4: Basic symbols
slovensko: Drsni ležaji - Izrazi, definicije, klasifikacija in simboli - 4. del: Osnovni simboli
TC: ISEL - Strojni elementi ICS: 21.100.10 01.040.21
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2015
angleški jezik SIST-D: 48.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 4378-5:2009
angleško: Plain bearings - Terms, definitions, classification and symbols - Part 5: Application of symbols
slovensko: Drsni ležaji - Izrazi, definicije, klasifikacija in simboli - 5. del: Način uporabe simbolov
TC: ISEL - Strojni elementi ICS: 21.100.10 01.040.21
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2015
angleški jezik SIST-F: 59.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 5593:1997/Amd 1:2007
angleško: Rolling bearings - Vocabulary; Amendment 1
slovensko: Kotalni ležaji - Slovar - Dopolnilo 1
TC: ISEL - Strojni elementi ICS: 21.100.20 01.040.21
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2008
angleški in francoski jezik SIST-C: 41.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 6811:1998/Cor 1:1999
angleško: ISO 6811:1998/Cor 1:1999
slovensko: Kroglasti drsni zgibi - Slovar - Tehnični popravek 1
TC: ISEL - Strojni elementi ICS: 21.100.10 01.040.21
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2001
angleški, francoski in ruski jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 1122-1:1998/Cor 1:1999
angleško: Vocabulary of gear terms — Part 1: Definitions related to geometry - TECHNICAL CORRIGENDUM 1
slovensko: Slovar na področju zobniških prenosnikov - 1. del: Geometrijske definicije - Tehnični popravek 1
TC: ISEL - Strojni elementi ICS: 21.200 01.040.21
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2002
angleški in francoski jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 1122-1:1998/Cor 2:2009
angleško: Vocabulary of gear terms - Part 1: Definitions related to geometry; Technical Corrigendum 2
slovensko: Terminološki slovar za zobniške prenosnike - 1. del: Geometrijske definicije - Tehnični popravek 2
TC: ISEL - Strojni elementi ICS: 21.200 01.040.21
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2009
angleški in francoski jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 1081:1995
angleško: Belt drives -- V-belts and V-ribbed belts, and corresponding grooved pulleys -- Vocabulary
slovensko: Jermenski pogoni - Klinasti jermeni in mnogoterni klinasti jermeni ter pripadajoče jermenice - Slovar
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 21.220.10 01.040.21
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-mar-1998
Razveljavitev: 01-mar-2015
angleški in francoski jezik SIST-D: 48.40 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi