ICS: 01.040.23 - Tekočinski sistemi in sestavni deli za splošno rabo (Slovarji)

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 43
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1333:2006
angleško: Flanges and their joints - Pipework components - Definition and selection of PN
slovensko: Prirobnice in prirobnični spoji - Sestavni deli cevovodov - Definicija in izbira tlačne stopnje PN
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.040.60 01.040.23
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2006
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 6552:1980
angleško: Automatic steam traps -- Definition of technical terms
slovensko: Avtomatični izločevalniki kondenzata - Definicija tehničnih pojmov
TC: IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS: 23.060.01 01.040.23
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2000
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 736-1:2018
angleško: Valves - Terminology - Part 1: Definition of types of valves
slovensko: Ventili - Terminologija - 1. del: Definicija osnovnih vrst ventilov
TC: IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS: 23.060.01 01.040.23
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2018
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 736-2:2016
angleško: Valves - Terminology - Part 2: Definition of components of valves
slovensko: Ventili - Terminologija - 2. del: Definicija sestavnih delov ventilov
TC: IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS: 23.060.01 01.040.23
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2016
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 736-3:2008
angleško: Valves - Terminology - Part 3: Definition of terms
slovensko: Ventili - Terminologija - 3. del: Definicije izrazov
TC: IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS: 23.060.01 01.040.23
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2008
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 7369:2020
angleško: Pipework - Metal hoses and hose assemblies - Vocabulary (ISO 7369:2020)
slovensko: Cevovod - Kovinske cevi in cevni priključki - Slovar (ISO 7369:2020)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 23.040.10 01.040.23
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2020
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 8330:2014
angleško: Rubber and plastics hoses and hose assemblies - Vocabulary (ISO 8330:2014)
slovensko: Gumene in polimerne cevi ter cevni priključki - Slovar (ISO 8330:2014)
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 23.040.70 01.040.23
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2014
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 10286:2015
angleško: Gas cylinders - Terminology (ISO 10286:2015)
slovensko: Plinske jeklenke - Terminologija (ISO 10286:2015)
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.35 01.040.23
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2015
angleški, francoski in nemški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 13349:2010
angleško: Fans - Vocabulary and definitions of categories (ISO 13349:2010)
slovensko: Ventilatorji - Slovar in definicije kategorij (ISO 13349:2010)
TC: OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS: 23.120 01.040.23
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2010
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14564:2019
angleško: Tanks for the transport of dangerous goods - Terminology
slovensko: Cisterne za prevoz nevarnega blaga - Terminologija
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.20 13.300 01.040.23
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2019
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 16769:2019
angleško: LPG equipment and accessories - Terminology
slovensko: Oprema in pribor za utekočinjeni naftni plin (UNP) - Terminologija
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 01.040.23 23.020.32
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2019
angleški, francoski in nemški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 17248:2019
angleško: District heating and district cooling pipe systems - Terms and definitions
slovensko: Sistemi daljinskega ogrevanja in hlajenja - Izrazi in definicije
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 23.040.07 01.040.23
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2020
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14511-1:2018
angleško: Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps for space heating and cooling and process chillers, with electrically driven compressors - Part 1: Terms and definitions
slovensko: Klimatske naprave, enote za hlajenje kapljevine, toplotne črpalke za ogrevanje in hlajenje prostora ter procesne hladilne naprave z električnimi kompresorji - 1. del: Izrazi in definicije
TC: OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS: 23.120 01.040.23 91.140.30 27.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2018
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15714-1:2009
angleško: Industrial valves - Actuators - Part 1: Terminology and definitions
slovensko: Industrijski ventili - Pogoni - 1. del: Terminologija in definicije
TC: IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS: 23.060.20 01.040.23
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2011
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 16589-2:2011
angleško: Rotary shaft lip-type seals incorporating thermoplastic sealing elements - Part 2: Vocabulary
slovensko: Fluidna tehnika - Ustnične gredne tesnilke s termoplastičnimi tesnilnimi elementi - 2. del: Slovar
TC: IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS: 23.100.60 01.040.23
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2014
angleški in francoski jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 17769-1:2012
angleško: Liquid pumps and installation - General terms, definitions, quantities, letter symbols and units - Part 1: Liquid pumps (ISO 17769-1:2012)
slovensko: Črpalke za tekočine in inštalacije - Splošni izrazi, definicije, količine, črkovni simboli in enote - 1. del: Črpalke za tekočine (ISO/DIS 17769-1:2010)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 01.040.23 23.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2012
angleški, francoski, nemški in ruski jezik SIST-R: 159.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 764-1:2015+A1:2016
angleško: Pressure equipment - Part 1: Vocabulary
slovensko: Tlačna oprema - 1. del: Slovar (vključno z dopolnilom A1)
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.32 01.040.23
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2016
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 764:1994
angleško: Pressure equipment - Terminology and symbols - Pressure, temperature, volume
slovensko: Tlačna oprema - Terminologija in simboli - Tlak, temperatura, prostornina
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.32 01.040.23
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-feb-1997
Razveljavitev: 01-sep-2004
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1333:1996
angleško: Pipework components - Definition and selection of PN
slovensko: Elementi za cevovode - Definicija in izbira PN
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.040.01 01.040.23
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-okt-1998
Razveljavitev: 01-maj-2006
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 5598:1985
angleško: Fluid power systems and components -- Vocabulary
slovensko: Fluidna tehnika - Slovar
TC: IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS: 23.100.01 01.040.23
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-dec-1998
Razveljavitev: 01-jan-2014
angleški in francoski jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 736-1:1995
angleško: Valves - Terminology - Part 1: Definition of types of valves
slovensko: Ventili - Terminologija - 1. del: Definicija osnovnih vrst ventilov
TC: IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS: 23.060.01 01.040.23
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-sep-2000
Razveljavitev: 01-maj-2018
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 736-2:1997
angleško: Valves - Terminology - Part 2: Definition of components of valves
slovensko: Ventili - Terminologija - 2. del: Definicija sestavnih delov ventilov
TC: IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS: 23.060.01 01.040.23
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-sep-2000
Razveljavitev: 01-apr-2016
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 736-3:1999
angleško: Valves - Terminology - Part 3: Definition of terms
slovensko: Ventili - Terminologija - 3. del: Definicije pojmov
TC: IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS: 23.060.01 01.040.23
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-sep-2000
Razveljavitev: 01-dec-2013
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 7369:2004
angleško: Pipework - Metal hoses and hose assemblies - Vocabulary (ISO 7369:2004)
slovensko: Cevovod - Kovinske cevi in cevni priključki – Slovar (ISO 7369:2004)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 23.040.10 01.040.23
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-nov-2004
Razveljavitev: 01-jul-2020
angleški, francoski, nemški, italijanski in nizozemski jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 764-1:2004
angleško: Pressure equipment - Part 1: Terminology - Pressure, temperature, volume, nominal size
slovensko: Tlačna oprema - 1. del: Terminologija - Tlak, temperatura, prostornina, imenska vrednost
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.32 01.040.23
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-sep-2004
Razveljavitev: 01-jun-2015
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi