ICS: 01.040.23 - Tekočinski sistemi in sestavni deli za splošno rabo (Slovarji)

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 51
1 2 3  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1333:2006
angleško : Flanges and their joints - Pipework components - Definition and selection of PN
slovensko : Prirobnice in prirobnični spoji - Sestavni deli cevovodov - Definicija in izbira tlačne stopnje PN
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 23.040.60 01.040.23
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2006
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 6552:1980
angleško : Automatic steam traps -- Definition of technical terms
slovensko : Avtomatični izločevalniki kondenzata - Definicija tehničnih pojmov
TC : IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS : 23.060.01 01.040.23
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2000
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 736-1:2018
angleško : Valves - Terminology - Part 1: Definition of types of valves
slovensko : Ventili - Terminologija - 1. del: Definicija osnovnih vrst ventilov
TC : IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS : 23.060.01 01.040.23
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2018
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 736-2:2016
angleško : Valves - Terminology - Part 2: Definition of components of valves
slovensko : Ventili - Terminologija - 2. del: Definicija sestavnih delov ventilov
TC : IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS : 23.060.01 01.040.23
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2016
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 736-3:2008
angleško : Valves - Terminology - Part 3: Definition of terms
slovensko : Ventili - Terminologija - 3. del: Definicije izrazov
TC : IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS : 23.060.01 01.040.23
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2008
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 7369:2020
angleško : Pipework - Metal hoses and hose assemblies - Vocabulary (ISO 7369:2020)
slovensko : Cevovod - Kovinske cevi in cevni priključki - Slovar (ISO 7369:2020)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 23.040.10 01.040.23
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2020
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 8330:2022
angleško : Rubber and plastics hoses and hose assemblies - Vocabulary (ISO 8330:2022)
slovensko : Gumene in polimerne cevi ter cevni priključki - Slovar (ISO 8330:2022)
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 83.140.40 23.040.70 01.040.23
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2022
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 10286:2021
angleško : Gas cylinders - Vocabulary (ISO 10286:2021)
slovensko : Plinske jeklenke - Terminologija (ISO 10286:2021)
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 23.020.35 01.040.23
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2022
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14564:2019
angleško : Tanks for the transport of dangerous goods - Terminology
slovensko : Cisterne za prevoz nevarnega blaga - Terminologija
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 23.020.20 13.300 01.040.23
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2019
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 16769:2019
angleško : LPG equipment and accessories - Terminology
slovensko : Oprema in pribor za utekočinjeni naftni plin (UNP) - Terminologija
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 01.040.23 23.020.32
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2019
angleški, francoski in nemški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 17248:2019
angleško : District heating and district cooling pipe systems - Terms and definitions
slovensko : Sistemi daljinskega ogrevanja in hlajenja - Izrazi in definicije
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 23.040.07 01.040.23
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2020
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 13349-1:2022
angleško : Fans - Vocabulary and definitions of categories - Part 1: Vocabulary (ISO 13349-1:2022)
slovensko : Ventilatorji - Slovar in definicije kategorij - 1. del: Slovar (ISO 13349-1:2022)
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 23.120 01.040.23
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2022
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 13349-2:2022
angleško : Fans - Vocabulary and definitions of categories - Part 2: Categories (ISO 13349-2:2022)
slovensko : Ventilatorji - Slovar in definicije kategorij - 2. del: Kategorije (ISO 13349-2:2022)
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 23.120 01.040.23
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2022
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14511-1:2022
angleško : Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps for space heating and cooling and process chillers, with electrically driven compressors - Part 1: Terms and definitions
slovensko : Klimatske naprave, enote za hlajenje kapljevine, toplotne črpalke za ogrevanje in hlajenje prostora ter procesne hladilne naprave z električnimi kompresorji - 1. del: Izrazi in definicije
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 91.140.30 27.080 23.120 01.040.23
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2022
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14541-1:2022
angleško : Plastics pipes and fittings - Utilisation of thermoplastics recyclates - Part 1: Vocabulary
slovensko : Polimerne cevi in fitingi - Uporaba recikliranih plastomerov - 1. del: Terminologija
TC : PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS : 01.040.23 23.040.45 23.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2022
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15714-1:2009
angleško : Industrial valves - Actuators - Part 1: Terminology and definitions
slovensko : Industrijski ventili - Pogoni - 1. del: Terminologija in definicije
TC : IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS : 23.060.20 01.040.23
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2011
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 16589-2:2011
angleško : Rotary shaft lip-type seals incorporating thermoplastic sealing elements - Part 2: Vocabulary
slovensko : Fluidna tehnika - Ustnične gredne tesnilke s termoplastičnimi tesnilnimi elementi - 2. del: Slovar
TC : IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS : 23.100.60 01.040.23
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2014
angleški in francoski jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 17769-1:2012
angleško : Liquid pumps and installation - General terms, definitions, quantities, letter symbols and units - Part 1: Liquid pumps (ISO 17769-1:2012)
slovensko : Črpalke za tekočine in inštalacije - Splošni izrazi, definicije, količine, črkovni simboli in enote - 1. del: Črpalke za tekočine (ISO/DIS 17769-1:2010)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 01.040.23 23.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2012
angleški, francoski, nemški in ruski jezik SIST-R: 159.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 764-1:2015+A1:2016
angleško : Pressure equipment - Part 1: Vocabulary
slovensko : Tlačna oprema - 1. del: Slovar (vključno z dopolnilom A1)
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 23.020.32 01.040.23
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2016
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 764:1994
angleško : Pressure equipment - Terminology and symbols - Pressure, temperature, volume
slovensko : Tlačna oprema - Terminologija in simboli - Tlak, temperatura, prostornina
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 23.020.32 01.040.23
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Feb-1997
Razveljavitev : 01-Sep-2004
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1333:1996
angleško : Pipework components - Definition and selection of PN
slovensko : Elementi za cevovode - Definicija in izbira PN
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 23.040.01 01.040.23
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Oct-1998
Razveljavitev : 01-May-2006
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 5598:1985
angleško : Fluid power systems and components -- Vocabulary
slovensko : Fluidna tehnika - Slovar
TC : IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS : 23.100.01 01.040.23
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Dec-1998
Razveljavitev : 01-Jan-2014
angleški in francoski jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 736-1:1995
angleško : Valves - Terminology - Part 1: Definition of types of valves
slovensko : Ventili - Terminologija - 1. del: Definicija osnovnih vrst ventilov
TC : IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS : 23.060.01 01.040.23
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Sep-2000
Razveljavitev : 01-May-2018
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 736-2:1997
angleško : Valves - Terminology - Part 2: Definition of components of valves
slovensko : Ventili - Terminologija - 2. del: Definicija sestavnih delov ventilov
TC : IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS : 23.060.01 01.040.23
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Sep-2000
Razveljavitev : 01-Apr-2016
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 736-3:1999
angleško : Valves - Terminology - Part 3: Definition of terms
slovensko : Ventili - Terminologija - 3. del: Definicije pojmov
TC : IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS : 23.060.01 01.040.23
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Sep-2000
Razveljavitev : 01-Dec-2013
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
1 2 3  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi