ICS: 01.040.25 - Izdelavna tehnika (Slovarji)

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 51
1 2 3  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1792:2003
angleško : Welding - Multilingual list of terms for welding and related processes
slovensko : Varjenje - Večjezični seznam izrazov s področja varjenja in sorodnih postopkov
TC : VAR - Varjenje ICS : 25.160.10 01.040.25
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2003
angleški, francoski in nemški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 2080:2022
angleško : Metallic and other inorganic coatings - Surface treatment, metallic and other inorganic coatings - Vocabulary (ISO 2080:2022)
slovensko : Kovinske in druge anorganske prevleke - Površinska obdelava kovinskih in drugih anorganskih prevlek - Slovar (ISO 2080:2022)
TC : IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS : 25.220.40 01.040.25
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2022
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 4063:2010
angleško : Welding and allied processes - Nomenclature of processes and reference numbers (ISO 4063:2009, Corrected version 2010-03-01)
slovensko : Varjenje in sorodni postopki - Seznam načinov in številčne oznake (ISO 4063:2009, popravljena verzija 2010-03-01)
TC : VAR - Varjenje ICS : 25.160.01 01.040.25
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2011
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1083-1:1997
angleško : Power-driven brushes - Part 1: Definitions and nomenclature
slovensko : Krtače na električni pogon - 1. del: Definicije in nomenklatura
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 25.100.70 01.040.25
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-1997
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 14599:2005
angleško : Terms and definitions for welding purposes in relation with EN 1792
slovensko : Izrazi in definicije za varilske namene v zvezi z EN 1792
TC : VAR - Varjenje ICS : 25.160.10 01.040.25
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2005
angleški, francoski in nemški jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 14917:2017
angleško : Thermal spraying - Terminology, classification (ISO 14917:2017)
slovensko : Vroče brizganje - Terminologija, razvrstitev (ISO 14917:2017)
TC : IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS : 25.220.20 01.040.25
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2017
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 15296:2018
angleško : Gas welding equipment - Vocabulary (ISO 15296:2017)
slovensko : Oprema za plamensko varjenje - Slovar (ISO 15296:2017)
TC : VAR - Varjenje ICS : 25.160.30 01.040.25
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2018
angleški, francoski in nemški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16981:2021
angleško : Photocatalysis - Glossary of terms
slovensko : Fotokataliza - Slovar izrazov
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 25.220.01 01.040.25
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2021
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 17658:2015
angleško : Welding - Imperfections in oxyfuel flame cuts, laser beam cuts and plasma cuts - Terminology (ISO 17658:2002)
slovensko : Varjenje - Nepopolnosti pri plamenskem, laserskem in plazemskem rezanju - Terminologija (ISO 17658:2002)
TC : VAR - Varjenje ICS : 25.160.10 01.040.25
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2015
angleški, francoski in nemški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 17659:2004
angleško : Welding - Multilingual terms for welded joints with illustrations (ISO 17659:2002)
slovensko : Varjenje – Večjezični izrazi za varjene spoje s slikovnim prikazom (ISO 17659:2002)
TC : VAR - Varjenje ICS : 25.160.40 01.040.25
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2004
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 25967:1989
angleško : Taps and thread cutting - Nomenclature of the main types and terminology (ISO 5967:1981)
slovensko : Taps and thread cutting - Nomenclature of the main types and terminology (ISO 5967:1981)
TC : SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS : 25.100.50 01.040.25
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2000
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 25968:1989
angleško : Circular screwing dies - Terminology (ISO 5968:1981)
slovensko : Circular screwing dies - Terminology (ISO 5968:1981)
TC : SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS : 25.100.50 01.040.25
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2000
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO/ASTM 52900:2021
angleško : Additive manufacturing - General principles - Fundamentals and vocabulary (ISO/ASTM 52900:2021)
slovensko : Aditivna proizvodnja - Splošna načela - Osnove in terminologija (ISO/ASTM 52900:2021)
TC : VAR - Varjenje ICS : 25.030 01.040.25
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2022
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO/ASTM 52921:2016
angleško : Standard terminology for additive manufacturing - Coordinate systems and test methodologies (ISO/ASTM 52921:2013)
slovensko : Standardizirana terminologija za aditivno proizvodnjo - Koordinatni sistemi in preskusne metode (ISO/ASTM 52921:2013)
TC : VAR - Varjenje ICS : 25.030 01.040.25
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2016
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14879-1:2005
angleško : Organic coating systems and linings for protection of industrial apparatus and plants against corrosion caused by aggressive media - Part 1: Terminology, design and preparation of substrate
slovensko : Sistemi organskih premazov in prevlek za protikorozijsko zaščito industrijskih naprav in obratov v kemijsko agresivnih pogojih - 1. del: Terminologija, načrtovanje in priprava podlage
TC : IBLP - Barve, laki in premazi ICS : 25.220.60 01.040.25
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2005
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 17677-1:2021
angleško : Resistance welding - Vocabulary - Part 1: Spot, projection and seam welding (ISO 17677-1:2021)
slovensko : Uporovno varjenje - Slovar - 1. del: Točkovno, bradavično in kolutno varjenje (ISO 17677-1:2021)
TC : VAR - Varjenje ICS : 25.160.10 01.040.25
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2021
angleški, francoski in nemški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 18785-1:2021
angleško : Friction stir spot welding - Aluminium - Part 1: Vocabulary (ISO 18785-1:2018)
slovensko : Točkovno varjenje z gnetenjem - Aluminij - 1. del: Slovar (ISO 18785-1:2018)
TC : VAR - Varjenje ICS : 01.040.25 77.120.10 25.160.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2021
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 19496-1:2017
angleško : Vitreous and porcelain enamels - Terminology - Part 1: Terms and definitions (ISO 19496-1:2017)
slovensko : Steklasti in keramični emajli - Terminologija - 1. del: Izrazi in definicije (ISO 19496-1:2017)
TC : IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS : 25.220.50 01.040.25
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2017
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 19496-2:2017
angleško : Vitreous and porcelain enamels - Terminology - Part 2: Visual representations and descriptions (ISO 19496-2:2017)
slovensko : Steklasti in keramični emajli - Terminologija - 2. del: Vidni prikaz in opis (ISO 19496-2:2017)
TC : IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS : 25.220.50 01.040.25
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2017
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 25239-1:2020
angleško : Friction stir welding - Aluminium - Part 1: Vocabulary (ISO 25239-1:2020)
slovensko : Varjenje z gnetenjem - Aluminij - 1. del: Slovar (ISO 25239-1:2020)
TC : VAR - Varjenje ICS : 77.120.10 25.160.10 01.040.25
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2020
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61508-4:2010
angleško : Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems - Part 4: Definitions and abbreviations (IEC 61508-4:2010)
slovensko : Funkcijska varnost električnih/elektronskih/elektronsko programirljivih varnostnih sistemov - 4. del: Definicije in kratice (IEC 61508-4:2010)
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 01.040.25 25.040.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2011
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61512-1:1999
angleško : Batch control -- Part 1: Models and terminology
slovensko : Batch control - Part 1: Models and terminology
TC : MKP - Merjenje in krmiljenje v industrijskih procesih - odbor pridružen SIST/TC MOV ICS : 35.240.50 01.040.25 25.040.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2001
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 657:1994
angleško : Thermal spraying - Terminology, classification
slovensko : Vroče brizganje - Terminologija, razvrstitev
TC : IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS : 25.220.20 01.040.25
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Oct-1999
Razveljavitev : 01-May-2005
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 657:2005
angleško : Thermal spraying - Terminology, classification
slovensko : Vroče brizganje - Terminologija, razvrstitev
TC : IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS : 25.220.20 01.040.25
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-May-2005
Razveljavitev : 01-Jun-2017
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 2080:2009
angleško : Metallic and other inorganic coatings - Surface treatment, metallic and other inorganic coatings - Vocabulary (ISO 2080:2008)
slovensko : Protikorozijska zaščita kovin in zlitin - Kovinske in druge anorganske prevleke, površinska obdelava - Slovar (ISO 2080:2008)
TC : IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS : 25.220.40 01.040.25
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jul-2009
Razveljavitev : 01-May-2022
angleški in francoski jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
1 2 3  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi