ICS: 01.040.25 - Izdelavna tehnika (Slovarji)

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 51
1 2 3  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1792:2003
angleško: Welding - Multilingual list of terms for welding and related processes
slovensko: Varjenje - Večjezični seznam izrazov s področja varjenja in sorodnih postopkov
TC: VAR - Varjenje ICS: 25.160.10 01.040.25
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2003
angleški, francoski in nemški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 2080:2009
angleško: Metallic and other inorganic coatings - Surface treatment, metallic and other inorganic coatings - Vocabulary (ISO 2080:2008)
slovensko: Protikorozijska zaščita kovin in zlitin - Kovinske in druge anorganske prevleke, površinska obdelava - Slovar (ISO 2080:2008)
TC: IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS: 25.220.40 01.040.25
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2009
angleški in francoski jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 4063:2010
angleško: Welding and allied processes - Nomenclature of processes and reference numbers (ISO 4063:2009, Corrected version 2010-03-01)
slovensko: Varjenje in sorodni postopki - Seznam načinov in številčne oznake (ISO 4063:2009, popravljena verzija 2010-03-01)
TC: VAR - Varjenje ICS: 25.160.01 01.040.25
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2011
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1083-1:1997
angleško: Power-driven brushes - Part 1: Definitions and nomenclature
slovensko: Krtače na električni pogon - 1. del: Definicije in nomenklatura
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 25.100.70 01.040.25
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1997
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 14599:2005
angleško: Terms and definitions for welding purposes in relation with EN 1792
slovensko: Izrazi in definicije za varilske namene v zvezi z EN 1792
TC: VAR - Varjenje ICS: 25.160.10 01.040.25
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2005
angleški, francoski in nemški jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 14917:2017
angleško: Thermal spraying - Terminology, classification (ISO 14917:2017)
slovensko: Vroče brizganje - Terminologija, razvrstitev (ISO 14917:2017)
TC: IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS: 25.220.20 01.040.25
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2017
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 15296:2018
angleško: Gas welding equipment - Vocabulary (ISO 15296:2017)
slovensko: Oprema za plamensko varjenje - Slovar (ISO 15296:2017)
TC: VAR - Varjenje ICS: 25.160.30 01.040.25
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2018
angleški, francoski in nemški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16981:2021
angleško: Photocatalysis - Glossary of terms
slovensko: Fotokataliza - Slovar izrazov
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 25.220.01 01.040.25
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2021
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 17658:2015
angleško: Welding - Imperfections in oxyfuel flame cuts, laser beam cuts and plasma cuts - Terminology (ISO 17658:2002)
slovensko: Varjenje - Nepopolnosti pri plamenskem, laserskem in plazemskem rezanju - Terminologija (ISO 17658:2002)
TC: VAR - Varjenje ICS: 25.160.10 01.040.25
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2015
angleški, francoski in nemški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 17659:2004
angleško: Welding - Multilingual terms for welded joints with illustrations (ISO 17659:2002)
slovensko: Varjenje – Večjezični izrazi za varjene spoje s slikovnim prikazom (ISO 17659:2002)
TC: VAR - Varjenje ICS: 25.160.40 01.040.25
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2004
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 25967:1989
angleško: Taps and thread cutting - Nomenclature of the main types and terminology (ISO 5967:1981)
slovensko: Taps and thread cutting - Nomenclature of the main types and terminology (ISO 5967:1981)
TC: SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS: 25.100.50 01.040.25
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2000
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 25968:1989
angleško: Circular screwing dies - Terminology (ISO 5968:1981)
slovensko: Circular screwing dies - Terminology (ISO 5968:1981)
TC: SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS: 25.100.50 01.040.25
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2000
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO/ASTM 52900:2017
angleško: Additive manufacturing - General principles - Terminology (ISO/ASTM 52900:2015)
slovensko: Aditivna proizvodnja - Splošna načela - Terminologija (ISO/ASTM 52900:2015)
TC: VAR - Varjenje ICS: 25.030 01.040.25
Stopnja: 9900 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2017
Razveljavitev: 01-mar-2022
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO/ASTM 52921:2016
angleško: Standard terminology for additive manufacturing - Coordinate systems and test methodologies (ISO/ASTM 52921:2013)
slovensko: Standardizirana terminologija za aditivno proizvodnjo - Koordinatni sistemi in preskusne metode (ISO/ASTM 52921:2013)
TC: VAR - Varjenje ICS: 25.030 01.040.25
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2016
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14879-1:2005
angleško: Organic coating systems and linings for protection of industrial apparatus and plants against corrosion caused by aggressive media - Part 1: Terminology, design and preparation of substrate
slovensko: Sistemi organskih premazov in prevlek za protikorozijsko zaščito industrijskih naprav in obratov v kemijsko agresivnih pogojih - 1. del: Terminologija, načrtovanje in priprava podlage
TC: IBLP - Barve, laki in premazi ICS: 25.220.60 01.040.25
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2005
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 17677-1:2021
angleško: Resistance welding - Vocabulary - Part 1: Spot, projection and seam welding (ISO 17677-1:2021)
slovensko: Uporovno varjenje - Slovar - 1. del: Točkovno, bradavično in kolutno varjenje (ISO 17677-1:2021)
TC: VAR - Varjenje ICS: 25.160.10 01.040.25
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2021
angleški, francoski in nemški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 18785-1:2021
angleško: Friction stir spot welding - Aluminium - Part 1: Vocabulary (ISO 18785-1:2018)
slovensko: Točkovno varjenje z gnetenjem - Aluminij - 1. del: Slovar (ISO 18785-1:2018)
TC: VAR - Varjenje ICS: 01.040.25 77.120.10 25.160.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2021
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 19496-1:2017
angleško: Vitreous and porcelain enamels - Terminology - Part 1: Terms and definitions (ISO 19496-1:2017)
slovensko: Steklasti in keramični emajli - Terminologija - 1. del: Izrazi in definicije (ISO 19496-1:2017)
TC: IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS: 25.220.50 01.040.25
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2017
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 19496-2:2017
angleško: Vitreous and porcelain enamels - Terminology - Part 2: Visual representations and descriptions (ISO 19496-2:2017)
slovensko: Steklasti in keramični emajli - Terminologija - 2. del: Vidni prikaz in opis (ISO 19496-2:2017)
TC: IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS: 25.220.50 01.040.25
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2017
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 25239-1:2020
angleško: Friction stir welding - Aluminium - Part 1: Vocabulary (ISO 25239-1:2020)
slovensko: Varjenje z gnetenjem - Aluminij - 1. del: Slovar (ISO 25239-1:2020)
TC: VAR - Varjenje ICS: 77.120.10 25.160.10 01.040.25
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2020
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61508-4:2010
angleško: Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems - Part 4: Definitions and abbreviations (IEC 61508-4:2010)
slovensko: Funkcijska varnost električnih/elektronskih/elektronsko programirljivih varnostnih sistemov - 4. del: Definicije in kratice (IEC 61508-4:2010)
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 01.040.25 25.040.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2011
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61512-1:1999
angleško: Batch control -- Part 1: Models and terminology
slovensko: Batch control - Part 1: Models and terminology
TC: MKP - Merjenje in krmiljenje v industrijskih procesih - odbor pridružen SIST/TC MOV ICS: 35.240.50 01.040.25 25.040.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2001
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 657:1994
angleško: Thermal spraying - Terminology, classification
slovensko: Vroče brizganje - Terminologija, razvrstitev
TC: IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS: 25.220.20 01.040.25
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-okt-1999
Razveljavitev: 01-maj-2005
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 657:2005
angleško: Thermal spraying - Terminology, classification
slovensko: Vroče brizganje - Terminologija, razvrstitev
TC: IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS: 25.220.20 01.040.25
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-maj-2005
Razveljavitev: 01-jun-2017
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 2806:1996
angleško: Industrial automation systems - Numerical control of machines - Vocabulary (ISO 2806:1994)
slovensko: Industrial automation systems - Numerical control of machines - Vocabulary (ISO 2806:1994)
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 25.040.20 01.040.25
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jun-1998
Razveljavitev: 01-okt-2003
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
1 2 3  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi