ICS: 01.040.27 - Prenos energije in toplote (Slovarji)

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 23 od 23


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 247:1997
angleško: Heat exchangers - Terminology
slovensko: Prenosniki toplote - Terminologija
TC: OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS: 27.060.30 01.040.27
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2001
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 305:1997
angleško: Heat exchangers - Definitions of performance of heat exchangers and the general test procedure for establishing performance of all heat exchangers
slovensko: Prenosniki toplote - Definicije in splošni preskusni postopek za ugotavljanje njihovih lastnosti
TC: OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS: 27.060.30 01.040.27
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1997
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Photovoltaic Systems - Terminology
slovensko: Fotonapetostni sistemi - Izrazje
TC: PVS - Fotonapetostni sistemi ICS: 01.040.27 27.160
Stopnja: 7160 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2008
slovenski jezik SISTP-SC: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 9229:2020
angleško: Thermal insulation - Vocabulary (ISO 9229:2020)
slovensko: Toplotna izolacija - Slovar (ISO 9229:2020)
TC: TOP - Toplota ICS: 91.120.10 27.220 01.040.91 01.040.27
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2020
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 9251:1995
angleško: Thermal insulation - Heat transfer conditions and properties of materials - Vocabulary (ISO 9251:1987)
slovensko: Toplotna izolacija - Pogoji prenosa toplote in lastnosti materialov - Slovar (ISO 9251:1987)
TC: TOP - Toplota ICS: 01.040.27 27.220
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1997
angleški in francoski jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 9488:1999
angleško: Solar energy - Vocabulary (ISO 9488:1999)
slovensko: Solar energy - Vocabulary (ISO 9488:1999)
TC: SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS: 01.040.27 27.160
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2000
angleški, francoski in nemški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO/IEC 13273-1:2016
angleško: Energy efficiency and renewable energy sources - Common international terminology - Part 1: Energy efficiency (ISO/IEC 13273-1:2015)
slovensko: Energijska učinkovitost in obnovljivi energijski viri - Skupna mednarodna terminologija - 1. del: Energijska učinkovitost (ISO/IEC 13273-1:2015)
TC: OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS: 27.015 01.040.27
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2016
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO/IEC 13273-2:2016
angleško: Energy efficiency and renewable energy sources - Common international terminology - Part 2: Renewable energy sources (ISO/IEC 13273-2:2015)
slovensko: Energijska učinkovitost in obnovljivi energijski viri - Skupna mednarodna terminologija - 2. del: Obnovljivi energijski viri (ISO/IEC 13273-2:2015)
TC: OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS: 27.015 27.190 01.040.27
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2016
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 62933-1:2018
angleško: Electrical Energy Storage (EES) systems - Part 1: Terminology (IEC 62933-1:2018)
slovensko: Električne naprave za shranjevanje energije (EES) - 1. del: Terminologija (IEC 62933-1:2018)
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 01.040.27 27.010
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2018
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 378-1:2016+A1:2020
angleško: Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental requirements - Part 1: Basic requirements, definitions, classification and selection criteria
slovensko: Hladilni sistemi in toplotne črpalke - Varnostnotehnične in okoljevarstvene zahteve - 1. del: Osnovne zahteve, definicije, razvrstitev in kriteriji za izbiro
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 27.200 27.080 01.040.27
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2021
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16214-1:2012+A1:2019
angleško: Sustainability criteria for the production of biofuels and bioliquids for energy applications - Principles, criteria, indicators and verifiers - Part 1: Terminology
slovensko: Trajnostna merila za proizvodnjo biogoriv in biotekočin za energijsko uporabo - Načela, merila, kazalniki in preskuševalniki - 1. del: Terminologija
TC: AGO - Alternativna goriva iz odpadkov ICS: 27.190 01.040.27
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2020
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 267:1999
angleško: Forced draught oil burners - Definitions, requirements, testing, marking
slovensko: Ventilatorski oljni gorilniki - Definicije, zahteve, preskušanje, označevanje
TC: OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS: 27.060.10 01.040.27
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jun-2000
Razveljavitev: 01-jan-2010
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 255-1:1997
angleško: Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps with electrically driven compressors - Heating mode - Part 1: Terms, definitions and designations
slovensko: Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps with electrically driven compressors - Heating mode - Part 1: Terms, definitions and designations
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 91.140.65 23.120 01.040.27 27.080
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jun-2001
Razveljavitev: 01-mar-2009
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 378-1:2008
angleško: Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental requirements - Part 1: Basic requirements, definitions, classification and selection criteria
slovensko: Hladilni sistemi in toplotne črpalke - Varnostnotehnične in okoljevarstvene zahteve - 1. del: Osnovne zahteve, definicije, razvrstitve in kriteriji za izbiro
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 27.200 27.080 01.040.27
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-apr-2008
Razveljavitev: 01-maj-2011
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 378-1:2016
angleško: Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental requirements - Part 1: Basic requirements, definitions, classification and selection criteria
slovensko: Hladilni sistemi in toplotne črpalke - Varnostnotehnične in okoljevarstvene zahteve - 1. del: Osnovne zahteve, definicije, razvrstitve in kriteriji za izbiro
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 01.040.27 27.200 27.080
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-feb-2017
Razveljavitev: 01-jan-2021
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 9229:2007
angleško: Thermal insulation - Vocabulary (ISO 9229:2007)
slovensko: Toplotna izolacija - Definicije izrazov (ISO 9229:2007)
TC: TOP - Toplota ICS: 27.220 01.040.27
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jan-2008
Razveljavitev: 01-sep-2020
angleški, francoski in nemški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12055:1998
angleško: Liquid chilling packages and heat pumps with electrically driven compressors - Cooling mode - Definitions, testing and requirements
slovensko: Liquid chilling packages and heat pumps with electrically driven compressors - Cooling mode - Definitions, testing and requirements
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 27.200 27.080 01.040.27
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jun-2001
Razveljavitev: 01-mar-2009
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/CLC/TR 16103:2010
angleško: Energy management and energy efficiency - Glossary of terms
slovensko: Upravljanje z energijo in energijska učinkovitost - Slovar izrazov
TC: OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS: 27.015 01.040.27
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-sep-2010
Razveljavitev: 01-dec-2016
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: IEC/TS 61836
angleško: Solar photovoltaic energy systems - Terms, definitions and symbols
slovensko: Sončni fotonapetostni sistemi – Izrazi in simboli
TC: PVS - Fotonapetostni sistemi ICS: 01.040.27 27.160
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-sep-2005
Razveljavitev: 01-sep-2014
slovenski jezik SISTP-SE: 75.02 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16214-1:2012
angleško: Sustainably produced biomass for energy applications - Principles, criteria, indicators and verifiers for biofuels and bioliquids - Part 1: Terminology
slovensko: Trajna proizvodnja biomase za energijsko uporabo - Načela, merila, kazalniki in preskuševalniki biogoriv in biotekočin - 1. del: Terminologija
TC: AGO - Alternativna goriva iz odpadkov ICS: 01.040.27 27.190
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-nov-2012
Razveljavitev: 01-jan-2020
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 378-1:2008+A1:2010
angleško: Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental requirements - Part 1: Basic requirements, definitions, classification and selection criteria
slovensko: Hladilni sistemi in toplotne črpalke - Varnostnotehnične in okoljevarstvene zahteve - 1. del: Osnovne zahteve, definicije, razvrstitve in kriteriji za izbiro
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 01.040.27 27.200 27.080
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-maj-2011
Razveljavitev: 01-jul-2012
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 378-1:2008+A2:2012
angleško: Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental requirements - Part 1: Basic requirements, definitions, classification and selection criteria
slovensko: Hladilni sistemi in toplotne črpalke - Varnostnotehnične in okoljevarstvene zahteve - 1. del: Osnovne zahteve, definicije, razvrstitve in kriteriji za izbiro
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 27.200 27.080 01.040.27
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jul-2012
Razveljavitev: 01-feb-2017
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: prEN ISO 9488
angleško: Solar energy - Vocabulary (ISO/DIS 9488:2020)
slovensko: Sončna energija - Slovar (ISO/DIS 9488:2020)
TC: TOP - Toplota ICS: 01.040.27 27.160
Stopnja: 4020 Status: Neobjavljen
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi