ICS: 01.040.29 - Elektrotehnika (Slovarji)

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 80
1 2 3 4  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 651: Live working
slovensko: Mednarodni elektrotehniški slovar - 651. del: Delo pod napetostjo
TC: DPN - Delo pod napetostjo ICS: 29.020 01.040.29 13.260
Stopnja: 6300 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-okt-2019
angleški in francoski jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: IEC 60034-4-1:2018
angleško: International Electrotechnical Vocabulary - Part 821: Signalling and security apparatus for railways
slovensko: Mednarodni elektrotehniški slovar - Poglavje 821: Signalizacija in signalnovarnostne naprave na železnici (IEC/UIC 60050-821:1998)
TC: ŽEN - Železniške električne naprave ICS: 45.020 29.020 01.040.29
Stopnja: 6100 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-nov-2008
angleški jezik SIST-T: 181.50 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60276:1996
angleško: Definitions and nomenclature for carbon brushes, brush-holders, commutators and slip-rings
slovensko: Definitions and nomenclature for carbon brushes, brush-holders, commutators and slip-rings (IEC 60276:1968 +A1:1987) )
TC: ERS - Električni rotacijski stroji ICS: 29.160.10 29.100.20 01.040.29
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-1999
Razveljavitev: 01-apr-2022
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 60276:2019
angleško: Carbon brushes, brush holders, commutators and slip-rings - Definitions and nomenclature (IEC 60276:2018)
slovensko: Ogljikove ščetke, držalo ščetk, komutatorji in drsni obroči - Definicije in nomenklatura (IEC 60276:2018)
TC: ERS - Električni rotacijski stroji ICS: 29.160.10 29.100.20 01.040.29
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2020
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: IEC 60615
angleško: Terminology for microwave apparatus
slovensko: Terminologija za mikrovalovne naprave
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 29.020 01.040.29
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1995
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60633:1999
angleško: Terminology for high-voltage direct current (HVDC) transmission
slovensko: Terminology for high-voltage direct current (HVDC) transmission (IEC 60633:1998)
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 01.040.29 29.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2001
Razveljavitev: 01-apr-2022
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 60633:2019
angleško: High-voltage direct current (HVDC) transmission - Vocabulary (IEC 60633:2019)
slovensko: Visokonapetostni enosmerni prenos (HVDC) - Slovar (IEC 60633:2019)
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 01.040.29 29.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2020
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62223:2009
angleško: Insulators - Glossary of terms and definitions (IEC 62223:2009)
slovensko: Izolatorji - Slovar izrazov in definicij (IEC 62223:2009)
TC: IZL - Izolatorji ICS: 01.040.29 29.080.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2010
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62747:2014
angleško: Terminology for voltage-sourced converters (VSC) for high-voltage direct current (HVDC) systems
slovensko: Terminologija za napetostne pretvornike (VSC) za visokonapetostne enosmerne sisteme (IEC 62747:2014)
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 01.040.29 29.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2014
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60071-1:2006
angleško: Insulation co-ordination - Part 1: Definitions, principles and rules
slovensko: Koordinacija izolacije - 1. del: Definicije, načela in pravila (IEC 60071-1:2006)
TC: IIZS - Izolacijski materiali in sistemi ICS: 29.080.01 01.040.29
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2006
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
francoski jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SH: 89.01 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60383-1:1996
angleško: Insulators for overhead lines with a nominal voltage above 1 kV -- Part 1: Ceramic or glass insulator units for a.c. systems - Definitions, test methods and acceptance criteria
slovensko: Izolatorji za nadzemne vode za nazivne napetosti nad 1 kV - 1. del: Keramični ali stekleni izolatorji za izmenične sisteme - Definicije, preskusne metode in prevzemna merila (IEC 60383-1:1993)
TC: IZL - Izolatorji ICS: 29.240.20 29.080.10 01.040.29
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1997
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60383-2:1995
angleško: Insulators for overhead lines with a nominal voltage above 1 kV -- Part 2: Insulator strings and insulator sets for a.c. systems - Definitions, test methods and acceptance criteria
slovensko: Insulators for overhead lines with a nominal voltage above 1000 V - Part 2: Insulator strings and insulator sets for a.c. systems - Definitions, test methods and acceptance criteria (IEC 383- 2:1993)
TC: IZL - Izolatorji ICS: 29.240.20 01.040.29 29.080.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1997
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60401-1:2005
angleško: Terms and nomenclature for cores made of magnetically soft ferrites -- Part 1: Terms used for physical irregularities
slovensko: Pojmi in nomenklatura za jedra iz mehkomagnetnih feritov – 1. del: Pojmi, uporabljeni za fizikalne nepravilnosti (IEC 60401-1:2002)
TC: SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS: 01.040.29 29.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2005
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 60401-1:2020
angleško: Terms and nomenclature for cores made of magnetically soft ferrites - Part 1: Terms used for physical irregularities and reference of dimensions
slovensko: Pojmi in nomenklatura za jedra iz mehkomagnetnih feritov - 1. del: Pojmi, uporabljeni za fizikalne nepravilnosti, in sklicevanje na mere
TC: IMKF - Magnetne komponente in feritni materiali ICS: 01.040.29 29.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2020
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60464-1:1999
angleško: Varnishes used for electrical insulation -- Part 1: Definitions and general requirements
slovensko: Varnishes used for electrical insulation - Part 1: Definitions and general requirements (IEC 60464-1:1998)
TC: IZO - Izolanti - trasformiran v TC IZS ICS: 29.035.60 01.040.29
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2001
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60674-1:1998
angleško: Specification for plastic films for electrical purposes -- Part 1: Definitions and general requirements
slovensko: Specification for plastic films for electrical purposes - Part 1: Definitions and general requirements (IEC 60674-1:1980)
TC: IZO - Izolanti - trasformiran v TC IZS ICS: 29.035.20 01.040.29
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2001
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60684-1:2003
angleško: Flexible insulating sleeving -- Part 1: Definitions and general requirements
slovensko: Gibke izolacijske cevi - 1. del: Definicije in splošne zahteve (IEC 60684-1:2003)
TC: IZO - Izolanti - trasformiran v TC IZS ICS: 01.040.29 29.035.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2004
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61061-1:2006
angleško: Non-impregnated densified laminated wood for electrical purposes -- Part 1: Definitions, designation and general requirements
slovensko: Neimpregnirani zgoščeni laminirani les za električne namene – 1. del: Definicije, oznake in splošne zahteve (IEC 61061-1:2006)
TC: IZO - Izolanti - trasformiran v TC IZS ICS: 29.035.99 01.040.29
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2007
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61067-1:1997
angleško: Specification for glass and glass polyester fibre woven tapes -- Part 1: Definitions, classification and general requirements
slovensko: Specification for glass and glass polyester fibre woven tapes - Part 1: Definitions, classification and general requirements (IEC 61067-1:1991)
TC: IZO - Izolanti - trasformiran v TC IZS ICS: 29.035.30 01.040.29
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-1998
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61360-1:2017
angleško: Standard data elements types with associated classification scheme for electric items - Part 1: Definitions - Principles and methods
slovensko: Tipi standardnih podatkovnih elementov s pripadajočo klasifikacijsko shemo za električne sestavne dele - 1. del: Definicije - Načela in metode
TC: EDO - Elektrotehniška dokumentacija ICS: 01.040.29 29.100.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2018
angleški jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61360-6:2017
angleško: Standard data element types with associated classification scheme for electric components - Part 6: IEC Common Data Dictionary (IEC CDD) quality guidelines (IEC 61360-6:2016)
slovensko: Tipi standardnih podatkovnih elementov s pripadajočo klasifikacijsko shemo za električne sestavne dele - 6. del: Smernice o kakovosti Slovarja skupnih pojmov IEC (IEC CDD)
TC: EDO - Elektrotehniška dokumentacija ICS: 29.020 01.040.29
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2017
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: IEC 60050-151
angleško: International Electrotechnical Vocabulary - Part 151: Electrical and magnetic devices
slovensko: Mednarodni elektrotehniški slovar – Poglavje 151: Električne in magnetne naprave
TC: TRM - Terminologija ICS: 29.100.01 01.040.29
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2006
angleški in francoski jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
angleški, francoski in ruski jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
angleški, francoski in ruski jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: IEC 60050-191 Amd. 2 Ed. 1.0
angleško: International Electrotechnical Vocabulary. Chapter 161: Electromagnetic compatibility
slovensko: Mednarodni elektrotehniški slovar - 161. del: Elektromagnetna združljivost
TC: TRM - Terminologija ICS: 33.100.01 29.020 01.040.29
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-1999
slovenski, angleški, nemški in francoski jezik SISTP-SI: 107.69 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: IEC 60050-191 Ed. 2.0
angleško: International Electrotechnical Vocabulary - Part 191: Dependability
slovensko: Mednarodni elektrotehniški slovar - 191. del: Zagotovljivost
TC: TRM - Terminologija ICS: 29.020 01.040.29
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2017
angleški, francoski, ruski in španski jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: IEC 60404-8-11:2018
angleško: International Electrotechnical Vocabulary - Part 195: Earthing and protection against electric shock
slovensko: Mednarodni elektrotehniški slovar - Poglavje 195: Ozemljitev in zaščita pred električnim udarom (in pri njem)
TC: ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije ICS: 13.260 01.040.29
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2001
slovenski, angleški, nemški in francoski jezik SISTP-SG: 90.75 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi