ICS: 01.040.31 - Elektronika (Slovarji)

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 29
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11145:2018
angleško: Optics and photonics - Lasers and laser-related equipment - Vocabulary and symbols (ISO 11145:2018)
slovensko: Optika in fotonska tehnologija - Laserji in z laserji povezana oprema - Slovar in simboli (ISO 11145:2018)
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 31.260 01.080.40 01.040.31
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2019
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 15902:2020
angleško: Optics and photonics - Diffractive optics - Vocabulary (ISO 15902:2019)
slovensko: Optika in fotonska tehnologija - Difraktivna optika - Slovar (ISO 15902:2019)
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 31.260 01.040.31
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2020
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60194:2006
angleško: Printed board design, manufacture and assembly - Terms and definitions
slovensko: Načrtovanje, izdelava in sestavljanje tiskanih plošč – Izrazi in definicije (IEC 60194:2006)
TC: ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS: 01.040.31 31.180
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2006
angleški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11807-1:2005
angleško: Integrated optics - Vocabulary - Part 1: Basic terms and symbols (ISO 11807-1:2001)
slovensko: Integrirana optika – Slovar – 1. del: Osnovni strokovni izrazi in simboli (ISO 11807-1:2001)
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 31.260 01.040.31
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2005
angleški in francoski jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11807-2:2005
angleško: Integrated optics - Vocabulary - Part 2: Terms used in classification (ISO 11807-2:2001)
slovensko: Integrirana optika – Slovar – 2. del: Strokovni izrazi v klasifikaciji (ISO 11807-2:2001)
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 31.260 01.040.31
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2005
angleški in francoski jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 14880-1:2019
angleško: Optics and photonics - Microlens arrays - Part 1: Vocabulary (ISO 14880-1:2019)
slovensko: Optika in fotonska tehnologija - Vrste mikroleč - 1. del: Slovar (ISO 14880-1:2019)
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 31.260 01.040.31
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2019
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 15367-1:2003
angleško: Lasers and laser-related equipment - Test methods for determination of the shape of a laser beam wavefront - Part 1: Terminology and fundamental aspects (ISO 15367-1:2003)
slovensko: Laserji in laserska oprema – Preskusne metode za ugotavljanje oblike valovne fronte laserskega žarka – 1. del: Izrazje in temeljni vidiki (ISO 15367-1:2003)
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 31.260 01.040.31
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2003
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50324-1:2002
angleško: Piezoelectric properties of ceramic materials and components -- Part 1: Terms and definitions
slovensko: Piezoelectric properties of ceramic materials and components - Part 1: Terms and definitions
TC: SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS: 01.040.31 31.140
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2004
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61988-1:2011
angleško: Plasma Display Panels - Part 1: Terminology and letter symbols
slovensko: Prikazovalniki s plazmo - 1. del: Izrazje in črkovni simboli
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 31.120 01.040.31
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2011
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62047-1:2016
angleško: Semiconductor devices - Micro-electromechanical devices - Part 1: Terms and definitions (IEC 62047-1:2016)
slovensko: Polprevodniški elementi - Mikroelektromehanski elementi - 1. del: Izrazi in definicije (IEC 62047-1:2016)
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 01.040.31 31.080.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2016
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62341-1-2:2009
angleško: Organic light emitting diode displays - Part 1-2: Terminology and letter symbols (IEC 62341-1-2:2007)
slovensko: Prikazovalniki z organskimi svetlečimi diodami - 1-2. del: Terminologija in črkovni simboli (IEC 62341-1-2:2007)
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 01.040.31 31.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2010
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62595-1-2:2012
angleško: LCD backlight unit - Part 1-2: Terminology and letter symbols
slovensko: Zaslon LCD z osvetlitvijo ozadja - 1-2. del: Terminologija in črkovni simboli
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 01.040.31 01.075 31.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2012
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: IEC 60050-371:1984/AMD1:1997
angleško: International Electrotechnical Vocabulary. Chapter 436: Power capacitors
slovensko: Mednarodni elektrotehniški slovar - Poglavje 436: Močnostni kondenzatorji
TC: TRM - Terminologija ICS: 01.040.29 31.060.01 29.020 01.040.31
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2000
angleški, francoski in ruski jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
slovenski, angleški, nemški in francoski jezik SISTP-SE: 75.02 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: IEC 60050-521
angleško: International Electrotechnical Vocabulary - Part 521: Semiconductor devices and integrated circuits
slovensko: Mednarodni elektrotehniški slovar - 521. del: Polprevodniški elementi in integrirana vezja
TC: TRM - Terminologija ICS: 31.080.01 31.200 01.040.31
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2017
angleški in francoski jezik SIST-S: 173.03 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SK: 127.05 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 63203-101-1:2021
angleško: Wearable electronic devices and technologies - Part 101-1: Terminology (IEC 63203-101-1:2021)
slovensko: Nosljive elektronske naprave in tehnologije - 101-1. del: Terminologija (IEC 63203-101-1:2021)
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 01.040.31 31.020 59.080.80
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2021
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11145:1994
angleško: Optics and optical instruments - Lasers and laser related equipment - Vocabulary and symbols (ISO 11145:1994)
slovensko: Optika in optični instrumenti – Laserji in laserska oprema – Slovar in simboli (ISO 11145:1994)
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 31.260 01.075 01.040.31
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jan-2000
Razveljavitev: 01-maj-2002
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11145:2001
angleško: Optics and optical instruments - Lasers and laser-related equipment - Vocabulary and symbols (ISO 11145:2001)
slovensko: Optika in optični instrumenti – Laserji in z laserji povezana oprema – Slovar in simboli (ISO 11145:2001)
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 01.075 31.260 01.080.30 01.040.31
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-maj-2002
Razveljavitev: 01-jul-2006
angleški in francoski jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11145:2006
angleško: Optics and photonics - Lasers and laser-related equipment - Vocabulary and symbols (ISO 11145:2006)
slovensko: Optika in fotonska tehnologija - Laserji in z laserji povezana oprema - Slovar in simboli (ISO 11145:2006)
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 31.260 01.080.40 01.040.31
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jul-2006
Razveljavitev: 01-sep-2008
angleški in francoski jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11145:2008
angleško: Optics and photonics - Lasers and laser-related equipment - Vocabulary and symbols (ISO 11145:2006)
slovensko: Optika in fotonska tehnologija - Laserji in z laserji povezana oprema - Slovar in simboli (ISO 11145:2006)
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 31.260 01.080.40 01.040.31
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-sep-2008
Razveljavitev: 01-jun-2016
angleški in francoski jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11145:2016
angleško: Optics and photonics - Lasers and laser-related equipment - Vocabulary and symbols (ISO 11145:2016)
slovensko: Optika in fotonska tehnologija - Laserji in z laserji povezana oprema - Slovar in simboli (ISO 11145:2016)
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 31.260 01.080.40 01.040.31
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jun-2016
Razveljavitev: 01-mar-2019
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 15902:2005
angleško: Optics and optical instruments - Diffractive optics - Vocabulary (ISO 15902:2004)
slovensko: Optika in optični instrumenti – Difraktivna optika – Slovar (ISO 15902:2004)
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 31.260 01.040.31
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jun-2005
Razveljavitev: 01-mar-2020
angleški in francoski jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 14880-1:2005
angleško: Microlens array - Part 1: Vocabulary (ISO 14880-1:2001, including Corrigendum 1:2004)
slovensko: Vrste mikroleč – 1. del: Slovar (ISO 14880-1:2001, vključno s popravkom 1:2004)
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 31.260 01.040.31
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jun-2005
Razveljavitev: 01-okt-2016
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 14880-1:2016
angleško: Optics and photonics - Microlens arrays - Part 1: Vocabulary and general properties (ISO 14880-1:2016)
slovensko: Optika in fotonska tehnologija - Vrste mikroleč - 1. del: Slovar in splošne lastnosti (ISO 14880-1:2016)
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 31.260 01.040.31
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-okt-2016
Razveljavitev: 01-sep-2019
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ES 59008-2:1999
angleško: Data requirements for semiconductor die -- Part 2: Vocabulary
slovensko: Zahtevani podatki za polprevodniška integrirana vezja - 2. del: Slovar
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 31.080.01 01.040.31
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jan-2007
Razveljavitev: 01-sep-2009
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61988-1:2003
angleško: Plasma display panels -- Part 1: Terminology and letter symbols
slovensko: Prikazalniki s plazmo – 1. del: Izrazje in črkovni simboli (IEC 61988-1:2003)
TC: SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS: 01.040.31 31.120
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-dec-2005
Razveljavitev: 01-sep-2014
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi