ICS: 01.040.33 - Telekomunikacije. Avdio in video tehnika (Slovarji)

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 21 od 21


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: IEC 60050-713:1998
angleško: International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 713: Radiocommunications: transmitters, receivers, networks and operation
slovensko: Mednarodni elektrotehniški slovar (IEV) - 713. del: Radiokomunikacije: oddajniki, sprejemniki, omrežja in delovanje
TC: TRM - Terminologija ICS: 33.060.20 01.040.33
Stopnja: 6100 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-nov-2021
angleški in francoski jezik SIST-R: 159.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: IEC 60050-726
angleško: International Electrotechnical Vocabulary - Part 726: Transmission lines and waveguides
slovensko: Mednarodni elektrotehniški slovar - Poglavje 726: Prenosni vodi in valovodi
TC: MOC - Mobilne komunikacije ICS: 33.120.10 01.040.33
Stopnja: 6100 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-dec-1997
angleški, francoski, ruski in španski jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: IEC 60050-466:1990
angleško: International Electrotechnical Vocabulary - Chapter 731: Optical fibre communication
slovensko: International electrotechnical vocabulary - Chapter 731: Optical fibre communication
TC: SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS: 33.180.01 01.040.33
Stopnja: 6100 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-dec-1997
angleški, francoski, ruski in španski jezik SIST-R: 159.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: IEC 62433-4:2016
angleško: International Electrotechnical Vocabulary - Chapter 806: Recording and reproduction of audio and video
slovensko: Mednarodni elektrotehniški slovar - Poglavje 806: Snemanje in predvajane zvoka in slik
TC: TRM - Terminologija ICS: 33.160.01 01.040.33
Stopnja: 6100 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-apr-2000
angleški in francoski jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: IEC 60050-713:1998/AMD1:2016
angleško: Amendment 1 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 713: Radiocommunications: transmitters, receivers, networks and operation
slovensko: Mednarodni elektrotehniški slovar (IEV) - 713. del: Radiokomunikacije: oddajniki, sprejemniki, omrežja in delovanje - Dopolnilo 1
TC: TRM - Terminologija ICS: 33.060.20 01.040.33
Stopnja: 6100 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-nov-2021
angleški in francoski jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: IEC 60050-713:1998/AMD2:2017
angleško: Amendment 2 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 713: Radiocommunications: transmitters, receivers, networks and operation
slovensko: Mednarodni elektrotehniški slovar (IEV) - 713. del: Radiokomunikacije: oddajniki, sprejemniki, omrežja in delovanje - Dopolnilo 2
TC: TRM - Terminologija ICS: 33.060.20 01.040.33
Stopnja: 6100 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-nov-2021
angleški in francoski jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: IEC 60050-713:1998/AMD3:2018
angleško: Amendment 3 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 713: Radiocommunications: transmitters, receivers, networks and operation
slovensko: Mednarodni elektrotehniški slovar (IEV) - 713. del: Radiokomunikacije: oddajniki, sprejemniki, omrežja in delovanje - Dopolnilo 3
TC: TRM - Terminologija ICS: 33.060.20 01.040.33
Stopnja: 6100 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-nov-2021
angleški in francoski jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: IEC 60050-713:1998/AMD4:2019
angleško: Amendment 4 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 713: Radiocommunications: transmitters, receivers, networks and operation
slovensko: Mednarodni elektrotehniški slovar (IEV) - 713. del: Radiokomunikacije: oddajniki, sprejemniki, omrežja in delovanje - Dopolnilo 4
TC: TRM - Terminologija ICS: 33.060.20 01.040.33
Stopnja: 6100 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-nov-2021
angleški in francoski jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: IEC 60050-713:1998/AMD5:2021
angleško: Amendment 5 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 713: Radiocommunications: transmitters, receivers, networks and operation
slovensko: Mednarodni elektrotehniški slovar (IEV) - 713. del: Radiokomunikacije: oddajniki, sprejemniki, omrežja in delovanje - Dopolnilo 5
TC: TRM - Terminologija ICS: 33.060.20 01.040.33
Stopnja: 6100 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-nov-2021
angleški in francoski jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: IEC 60061-3:1969/AMD51:2015
angleško: International Electrotechnical Vocabulary - Chapter 723: Broadcasting: Sound, television, data
slovensko: Mednarodni elektrotehniški slovar – Poglavje 723: Radiodifuzija: zvok, televizija, podatki – Dopolnilo A1
TC: TRM - Terminologija ICS: 33.170 01.040.33
Stopnja: 6100 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-sep-2006
angleški in francoski jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
angleški, francoski, ruski in španski jezik SIST-U: 194.81 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61925:2006
angleško: Multimedia systems and equipment - Multimedia home server systems - Vocabulary of home server
slovensko: Večpredstavnostni sistemi in oprema – Sistemi z večpredstavnostnim domačim strežnikom – Slovar domačega strežnika
TC: AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS: 33.160.60 01.040.33
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2006
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 63006:2019
angleško: Wireless power transfer (WPT) - Glossary of terms (IEC 63006:2019)
slovensko: Brezžični prenos moči (WPT) - Slovar izrazov (IEC 63006:2019)
TC: AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS: 01.040.33 33.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2020
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ETS 300 415 ed.1 (1994-12)
angleško: Private Telecommunication Network (PTN); Terms and definitions
slovensko: Zasebno telekomunikacijsko omrežje (PTN) – Izrazi in definicije
TC: SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS: 33.040.35 01.040.33
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2003
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50290-1-2:2004
angleško: Communication cables -- Part 1-2: Definitions
slovensko: Komunikacijski kabli – 1-2. del: Definicije
TC: iTEL - Telekomunikacijski vodi ICS: 33.120.10 01.040.33
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2005
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: IEC 61158-5-9:2014
angleško: Telecontrol equipment and systems - Part 1: General considerations - Section 3: Glossary
slovensko: Oprema in sistemi daljinskega vodenja - 1. del: Splošno - 3. oddelek: Slovar (IEC/TR 60870-1-3:1997)
TC: PSE - Procesni sistemi v energetiki ICS: 33.200 01.040.33
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1997
slovenski jezik SISTP-SL: 136.73 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: IEC 60050-712
angleško: International Electrotechnical Vocabulary - Chapter 712: Antennas
slovensko: Mednarodni elektrotehniški slovar - Poglavje 712: Antene
TC: TRM - Terminologija ICS: 01.040.33 33.120.40
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2000
angleški, francoski, ruski in španski jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SL: 136.73 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 80369-3:2016
angleško: International Electrotechnical Vocabulary - Chapter 725: Space radiocommunications
slovensko: Mednarodni elektrotehniški slovar – 725. poglavje: Vesoljske radiokomunikacije
TC: TRM - Terminologija ICS: 29.020 33.060.30 01.040.33
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2005
slovenski jezik SISTP-SI: 107.69 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: IEC 62888-3:2018
angleško: International Electrotechnical Vocabulary - Part 807: Digital recording of audio and video signals
slovensko: Mednarodni elektrotehniški slovar - Poglavje 807: Digitalno zapisovanje/snemanje avdio in video signalov
TC: TRM - Terminologija ICS: 33.160.01 01.040.33
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2008
angleški in francoski jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
slovenski, angleški, nemški in francoski jezik SISTP-SF: 82.28 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI TR 101 287 V1.2.1 (2001-09)
angleško: Services and Protocols for Advanced Networks (SPAN); Terms and Definitions
slovensko: Storitve in protokoli za napredna omrežja (SPAN) – Pojmi in definicije
TC: SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS: 01.040.33 33.040.35
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2005
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI TR 102 008 V1.1.1 (2002-01)
angleško: Telecommunications and Internet Protocol Harmonization Over Networks (TIPHON) Release 3; Terms and Definitions
slovensko: Harmonizacija telekomunikacij in internetnega protokola prek omrežij (TIPHON), 3. izdaja - Pojmi in definicije
TC: SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS: 01.040.33 33.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2004
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI EN 300 462-1-1 V1.1.1 (1998-05)
angleško: Transmission and Multiplexing (TM); Generic requirements for synchronization networks; Part 1-1: Definitions and terminology for synchronization networks
slovensko: Prenos in multipleksiranje (TM) – Generične zahteve za sinhronizacijska omrežja – 1-1. del: Definicije in terminologija za sinhronizacijska omrežja
TC: SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS: 01.040.33 33.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2003
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi