ICS: 01.040.35 - Informacijska tehnologija. (Slovarji)

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 27
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1556:1998
angleško : Bar coding - Terminology
slovensko : Črtno kodiranje – Izrazje
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.040.50 01.040.35
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2003
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 15212:2006
angleško : Health informatics - Vocabulary - Maintenance procedure for a web-based terms and concepts database
slovensko : Zdravstvena informatika - Slovar - Postopek vzdrževanja za spletno bazo izrazov in pojmov
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.240.80 01.040.35
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2006
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 17054:2019
angleško : Biometrics multilingual vocabulary based upon the English version of ISO/IEC 2382-37:2012
slovensko : Večjezični biometrični slovar, ki temelji na angleški različici ISO/IEC 2382-37:2012
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.240.15 01.040.35
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2019
angleški, francoski in nemški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 19104:2016
angleško : Geographic information -- Terminology
slovensko : Geografske informacije - Terminologija
TC : GIG - Geografske informacije ICS : 07.040 35.240.70 01.040.35
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2017
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO/IEC 27000:2020
angleško : Information technology - Security techniques - Information security management systems - Overview and vocabulary (ISO/IEC 27000:2018)
slovensko : Informacijska tehnologija - Varnostne tehnike - Sistemi upravljanja informacijske varnosti - Pregled in izrazje (ISO/IEC 27000:2018)
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.030 03.100.70 01.040.35
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2020
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CLC/TR 50584:2014
angleško : Information technology - CENELEC/ETSI Glossary of terms and definitions for broadband deployment including sustainability aspects
slovensko : Informacijska tehnologija - Slovar izrazov in definicij CENELEC/ETSI za širokopasovno uporabo, vključno s trajnostnimi vidiki
TC : ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije ICS : 01.040.35 35.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2014
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO/IEC 19762-1:2012
angleško : Information technology - Automatic identification and data capture (AIDC) techniques -- Harmonized vocabulary - Part 1: General terms relating to AIDC (ISO/IEC 19762-1:2008)
slovensko : Informacijska tehnologija - Tehnike za samodejno razpoznavanje in zajem podatkov (AIDC) - Harmoniziran slovar - 1. del: Splošni izrazi za AIDC (ISO/IEC 19762-1:2008)
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.040.50 01.040.35
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2012
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO/IEC 19762-3:2012
angleško : Information technology - Automatic identification and data capture (AIDC) techniques - Harmonized vocabulary - Part 3: Radio frequency identification (RFID) (ISO/IEC 19762-3:2008)
slovensko : Informacijska tehnologija - Tehnike za samodejno razpoznavanje in zajem podatkov (AIDC) - Harmoniziran slovar - 3. del: Radiofrekvenčno razpoznavanje (RFID) (ISO/IEC 19762-3:2008)
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.040.50 01.040.35
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2012
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CLC/TS 61970-2:2005
angleško : Energy management system application program interface (EMS-API) -- Part 2: Glossary
slovensko : Programski vmesnik za sistem za upravljanje energije (EMS-API) – 2. del: Slovar (IEC 61970-2:2004)
TC : PSE - Procesni sistemi v energetiki ICS : 29.240.30 35.200 01.040.35
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2005
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETS 300 415 ed.2 (1996-10)
angleško : Private Integrated Services Network (PISN); Terms and definitions
slovensko : Zasebno omrežje z integriranimi storitvami (PISN) – Izrazi in definicije
TC : SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS : 33.040.35 01.040.35
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2003
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : IEC 60050-300:2001
angleško : International Electrotechnical Vocabulary. Chapter 371: Telecontrol
slovensko : Mednarodni elektrotehniški slovar - Poglavje 371: Daljinsko vodenje
TC : TRM - Terminologija ICS : 01.040.35 35.240.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-1997
slovenski jezik SISTP-SH: 89.01 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11073-10101:2020
angleško : Health informatics - Device interoperability - Part 10101:Point-of-care medical device communication - Nomenclature (ISO/IEEE 11073-10101:2020)
slovensko : Zdravstvena informatika - Interoperabilnost naprav - 10101. del: Komunikacija medicinskih naprav na mestu oskrbe - Nomenklatura (ISO/IEEE 11073-10101:2020)
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.240.80 01.040.35
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2021
angleški jezik SIST-2J: 314.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CR 1830:1995
angleško : CIM Systems Architecture - Vocabulary
slovensko : Sistemska arhitektura računalniško integrirane proizvodnje (CIM) – Slovar
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.240.50 01.040.35
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Oct-2003
Razveljavitev : 01-Oct-2019
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 8908:1993
angleško : Banking and related financial services -- Vocabulary and data elements
slovensko : Bančništvo in ustrezne finančne storitve - Seznam in podatkovni elementi
TC : BFS - Bančništvo in finančne storitve ICS : 35.240.40 03.060 01.040.35 01.040.03
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-May-1995
Razveljavitev : 01-Jan-2021
angleški in francoski jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO/TR 10623:1991
angleško : Technical product documentation -- Requirements for computer-aided design and draughting -- Vocabulary
slovensko : Tehnična dokumentacija izdelkov - Zahteve za računalniško podprto oblikovanje in risanje - Slovar
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 35.240.10 01.110 01.040.35 01.040.01
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jun-1995
Razveljavitev : 01-Sep-2006
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ENV 12017:1997
angleško : Medical Informatics - Medical Informatics Vocabulary (MIVoc)
slovensko : Medicinska informatika – Slovar medicinske informatike (MIVoc)
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.240.80 01.040.35
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Oct-2003
Razveljavitev : 01-Dec-2006
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ENV 13106:2000
angleško : Road transport and traffic telematics - DATEX traffic and travel data dictionary (version 3.1a)
slovensko : Cestna transportna in prometna telematika – Slovar prometnih in potovalnih podatkov DATEX (različica 3.1a)
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.240.60 01.040.35
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Oct-2003
Razveljavitev : 01-Jul-2010
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1546-1:1999
angleško : Identification card systems - Inter-sector electronic purse - Part 1: Definitions, concepts and structures
slovensko : Identification card systems - Inter-sector electronic purse - Part 1: Definitions, concepts and structures
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.240.15 01.040.35
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-May-2004
Razveljavitev : 01-Apr-2016
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO/TS 19104:2008
angleško : Geographic information - Terminology
slovensko : Geografske informacije - Terminologija
TC : GIG - Geografske informacije ICS : 35.240.70 01.040.35
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Sep-2009
Razveljavitev : 01-Dec-2016
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO/IEC 27000:2009
angleško : Information technology - Security techniques - Information security management systems - Overview and vocabulary
slovensko : Informacijska tehnologija - Varnostne tehnike - Sistemi upravljanja informacijske varnosti - Pregled in izrazoslovje
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 03.100.70 35.030 01.040.35
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Mar-2011
Razveljavitev : 01-Mar-2018
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SF: 82.28 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO/IEC 27000:2017
angleško : Information technology - Security techniques - Information security management systems - Overview and vocabulary (ISO/IEC 27000:2016)
slovensko : Informacijska tehnologija - Varnostne tehnike - Sistemi upravljanja informacijske varnosti - Pregled in izrazje (ISO/IEC 27000:2016)
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 03.100.70 35.030 01.040.35
Stopnja : 9000 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Sep-2017
Razveljavitev : 01-Apr-2020
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ENV 13606-2:2000
angleško : Health informatics - Electronic healthcare record communication - Part 2: Domain term list
slovensko : Zdravstvena informatika – Komunikacija z elektronskimi zapisi v zdravstvenem varstvu – 2. del: Seznam domenskih izrazov
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.240.80 01.040.35
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Oct-2003
Razveljavitev : 01-May-2008
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ENV 13608-1:2000
angleško : Health informatics - Security for healthcare communication - Part 1: Concepts and terminology
slovensko : Zdravstvena informatika – Varnost komuniciranja v zdravstvenem varstvu - 1. del: Koncepti in izrazje
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.030 35.240.80 01.040.35
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Oct-2003
Razveljavitev : 01-May-2015
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 22739:2022
angleško : Blockchain and distributed ledger technologies - Vocabulary (ISO 22739:2020)
slovensko : Blokovno veriženje in tehnike razpršenih glavnih knjig - Slovar (ISO 22739:2020)
TC : BLC - Blockchain ICS : 35.240.40 35.040.99 35.030 01.040.35
Stopnja : 6060 Status : Neobjavljen
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO/IEC 27000:2014
angleško : Information technology -- Security techniques -- Information security management systems -- Overview and vocabulary
slovensko : Informacijska tehnologija - Varnostne tehnike - Sistemi upravljanja informacijske varnosti - Pregled in izrazje
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 03.100.70 35.030 01.040.35
Stopnja : 4020 Status : Neobjavljen
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi