ICS: 01.040.35 - Informacijska tehnologija. (Slovarji)

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 26
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1556:1998
angleško: Bar coding - Terminology
slovensko: Črtno kodiranje – Izrazje
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 35.040.50 01.040.35
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2003
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 15212:2006
angleško: Health informatics - Vocabulary - Maintenance procedure for a web-based terms and concepts database
slovensko: Zdravstvena informatika - Slovar - Postopek vzdrževanja za spletno bazo izrazov in pojmov
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 35.240.80 01.040.35
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2006
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 17054:2019
angleško: Biometrics multilingual vocabulary based upon the English version of ISO/IEC 2382-37:2012
slovensko: Večjezični biometrični slovar, ki temelji na angleški različici ISO/IEC 2382-37:2012
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 35.240.15 01.040.35
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2019
angleški, francoski in nemški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 19104:2016
angleško: Geographic information -- Terminology
slovensko: Geografske informacije - Terminologija
TC: GIG - Geografske informacije ICS: 07.040 35.240.70 01.040.35
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2017
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO/IEC 27000:2020
angleško: Information technology - Security techniques - Information security management systems - Overview and vocabulary (ISO/IEC 27000:2018)
slovensko: Informacijska tehnologija - Varnostne tehnike - Sistemi upravljanja informacijske varnosti - Pregled in izrazje (ISO/IEC 27000:2018)
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 35.030 03.100.70 01.040.35
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2020
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CLC/TR 50584:2014
angleško: Information technology - CENELEC/ETSI Glossary of terms and definitions for broadband deployment including sustainability aspects
slovensko: Informacijska tehnologija - Slovar izrazov in definicij CENELEC/ETSI za širokopasovno uporabo, vključno s trajnostnimi vidiki
TC: ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije ICS: 01.040.35 35.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2014
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO/IEC 19762-1:2012
angleško: Information technology - Automatic identification and data capture (AIDC) techniques -- Harmonized vocabulary - Part 1: General terms relating to AIDC (ISO/IEC 19762-1:2008)
slovensko: Informacijska tehnologija - Tehnike za samodejno razpoznavanje in zajem podatkov (AIDC) - Harmoniziran slovar - 1. del: Splošni izrazi za AIDC (ISO/IEC 19762-1:2008)
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 35.040.50 01.040.35
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2012
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO/IEC 19762-3:2012
angleško: Information technology - Automatic identification and data capture (AIDC) techniques - Harmonized vocabulary - Part 3: Radio frequency identification (RFID) (ISO/IEC 19762-3:2008)
slovensko: Informacijska tehnologija - Tehnike za samodejno razpoznavanje in zajem podatkov (AIDC) - Harmoniziran slovar - 3. del: Radiofrekvenčno razpoznavanje (RFID) (ISO/IEC 19762-3:2008)
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 35.040.50 01.040.35
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2012
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CLC/TS 61970-2:2005
angleško: Energy management system application program interface (EMS-API) -- Part 2: Glossary
slovensko: Programski vmesnik za sistem za upravljanje energije (EMS-API) – 2. del: Slovar (IEC 61970-2:2004)
TC: PSE - Procesni sistemi v energetiki ICS: 29.240.30 35.200 01.040.35
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2005
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ETS 300 415 ed.2 (1996-10)
angleško: Private Integrated Services Network (PISN); Terms and definitions
slovensko: Zasebno omrežje z integriranimi storitvami (PISN) – Izrazi in definicije
TC: SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS: 33.040.35 01.040.35
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2003
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: IEC 60050-300:2001
angleško: International Electrotechnical Vocabulary. Chapter 371: Telecontrol
slovensko: Mednarodni elektrotehniški slovar - Poglavje 371: Daljinsko vodenje
TC: TRM - Terminologija ICS: 01.040.35 35.240.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1997
slovenski jezik SISTP-SH: 89.01 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11073-10101:2020
angleško: Health informatics - Device interoperability - Part 10101:Point-of-care medical device communication - Nomenclature (ISO/IEEE 11073-10101:2020)
slovensko: Zdravstvena informatika - Interoperabilnost naprav - 10101. del: Komunikacija medicinskih naprav na mestu oskrbe - Nomenklatura (ISO/IEEE 11073-10101:2020)
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 35.240.80 01.040.35
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2021
angleški jezik SIST-2J: 314.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CR 1830:1995
angleško: CIM Systems Architecture - Vocabulary
slovensko: Sistemska arhitektura računalniško integrirane proizvodnje (CIM) – Slovar
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 35.240.50 01.040.35
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-okt-2003
Razveljavitev: 01-okt-2019
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 8908:1993
angleško: Banking and related financial services -- Vocabulary and data elements
slovensko: Bančništvo in ustrezne finančne storitve - Seznam in podatkovni elementi
TC: BFS - Bančništvo in finančne storitve ICS: 35.240.40 03.060 01.040.35 01.040.03
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-maj-1995
Razveljavitev: 01-jan-2021
angleški in francoski jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO/TR 10623:1991
angleško: Technical product documentation -- Requirements for computer-aided design and draughting -- Vocabulary
slovensko: Tehnična dokumentacija izdelkov - Zahteve za računalniško podprto oblikovanje in risanje - Slovar
TC: TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS: 35.240.10 01.110 01.040.35 01.040.01
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jun-1995
Razveljavitev: 01-sep-2006
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ENV 12017:1997
angleško: Medical Informatics - Medical Informatics Vocabulary (MIVoc)
slovensko: Medicinska informatika – Slovar medicinske informatike (MIVoc)
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 35.240.80 01.040.35
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-okt-2003
Razveljavitev: 01-dec-2006
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ENV 13106:2000
angleško: Road transport and traffic telematics - DATEX traffic and travel data dictionary (version 3.1a)
slovensko: Cestna transportna in prometna telematika – Slovar prometnih in potovalnih podatkov DATEX (različica 3.1a)
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 35.240.60 01.040.35
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-okt-2003
Razveljavitev: 01-jul-2010
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1546-1:1999
angleško: Identification card systems - Inter-sector electronic purse - Part 1: Definitions, concepts and structures
slovensko: Identification card systems - Inter-sector electronic purse - Part 1: Definitions, concepts and structures
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 35.240.15 01.040.35
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-maj-2004
Razveljavitev: 01-apr-2016
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO/TS 19104:2008
angleško: Geographic information - Terminology
slovensko: Geografske informacije - Terminologija
TC: GIG - Geografske informacije ICS: 35.240.70 01.040.35
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-sep-2009
Razveljavitev: 01-dec-2016
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO/IEC 27000:2009
angleško: Information technology - Security techniques - Information security management systems - Overview and vocabulary
slovensko: Informacijska tehnologija - Varnostne tehnike - Sistemi upravljanja informacijske varnosti - Pregled in izrazoslovje
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 03.100.70 35.030 01.040.35
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-mar-2011
Razveljavitev: 01-mar-2018
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SF: 82.28 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO/IEC 27000:2017
angleško: Information technology - Security techniques - Information security management systems - Overview and vocabulary (ISO/IEC 27000:2016)
slovensko: Informacijska tehnologija - Varnostne tehnike - Sistemi upravljanja informacijske varnosti - Pregled in izrazje (ISO/IEC 27000:2016)
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 03.100.70 35.030 01.040.35
Stopnja: 9000 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-sep-2017
Razveljavitev: 01-apr-2020
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ENV 13606-2:2000
angleško: Health informatics - Electronic healthcare record communication - Part 2: Domain term list
slovensko: Zdravstvena informatika – Komunikacija z elektronskimi zapisi v zdravstvenem varstvu – 2. del: Seznam domenskih izrazov
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 35.240.80 01.040.35
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-okt-2003
Razveljavitev: 01-maj-2008
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ENV 13608-1:2000
angleško: Health informatics - Security for healthcare communication - Part 1: Concepts and terminology
slovensko: Zdravstvena informatika – Varnost komuniciranja v zdravstvenem varstvu - 1. del: Koncepti in izrazje
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 35.030 35.240.80 01.040.35
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-okt-2003
Razveljavitev: 01-maj-2015
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO/IEC 27000:2014
angleško: Information technology -- Security techniques -- Information security management systems -- Overview and vocabulary
slovensko: Informacijska tehnologija - Varnostne tehnike - Sistemi upravljanja informacijske varnosti - Pregled in izrazje
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 03.100.70 35.030 01.040.35
Stopnja: 4020 Status: Neobjavljen
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: prEN 13608-1
angleško: Health informatics - Security for healthcare communication - Part 1: Concepts and terminology
slovensko: Zdravstvena informatika – Varnost komuniciranja v zdravstvenem varstvu – 1. del: Koncepti in izrazje
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 35.030 01.040.35 35.240.80
Stopnja: 4020 Status: Neobjavljen
Objavljen: 01-feb-2006
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi