ICS: 01.040.43 - Cestna vozila (Slovarji)

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 15 od 15


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 1176:1990
angleško: Road vehicles - Masses - Vocabulary and codes
slovensko: Cestna vozila - Mase - Slovar in oznake
TC: I07 - Imaginarni 07 - Imaginarni TC za nerazporejene ISO/TC ICS: 43.020 01.040.43
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2011
angleški in francoski jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 3833:1977
angleško: Road vehicles -- Types -- Terms and definitions
slovensko: Cestna vozila - Tipi - Izrazi in definicije
TC: I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS: 43.020 01.040.43
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2000
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13878:2019
angleško: Leisure accommodation vehicles - Terms and definitions
slovensko: Bivalna počitniška vozila - Izrazi in definicije
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 43.100 01.040.43
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2019
angleški, francoski in nemški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15144:2007
angleško: Winter maintenance equipment - Terminology - Terms for winter maintenance
slovensko: Oprema za zimska vzdrževalna dela - Terminologija - Izrazi za opremo za zimska vzdrževalna dela
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 43.160 01.040.43
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2009
angleški, francoski in nemški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15532:2008
angleško: Cycles - Terminology
slovensko: Kolesa - Terminologija
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 43.150 01.040.43
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2009
angleški, francoski in nemški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 4210-1:2014
angleško: Cycles - Safety requirements for bicycles - Part 1: Terms and definitions (ISO 4210-1:2014)
slovensko: Kolesa - Varnostne zahteve za kolesa - 1. del: Izrazi in definicije (ISO 4210-1:2014)
TC: SPO - Šport ICS: 01.040.43 43.150
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2014
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 15007-1:2014
angleško: Road vehicles - Measurement of driver visual behaviour with respect to transport information and control systems - Part 1: Definitions and parameters (ISO 15007-1:2014)
slovensko: Cestna vozila - Merjenje voznikovega vizualnega obnašanja glede na prometne informacije in nadzorne sisteme - 1. del: Definicije in parametri (ISO 15007-1:2014)
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 43.040.15 01.040.43
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2015
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15429-1:2007
angleško: Sweepers - Part 1: Classification and Terminology
slovensko: Stroji za pometanje - 1. del: Klasifikacija in terminologija
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.030.40 43.160 01.040.43
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2008
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15436-1:2008
angleško: Road service area maintenance equipment - Part 1: Terminology
slovensko: Oprema za vzdrževalna dela zimske službe in službe za vzdrževanje cest - 1. del: Terminologija
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 43.160 01.040.43
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2008
angleški, francoski in nemški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 18542-1:2012
angleško: Road vehicles - Standardized repair and maintenance information (RMI) terminology - Part 1: General information and use case definition (ISO 18542-1:2012)
slovensko: Cestna vozila - Standardizirana terminologija za popravila in vzdrževanje - 1. del: Splošna informacija in definicija primera uporabe (ISO 18542-1:2012)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 43.040.15 01.040.43 43.180
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2013
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15532:2008/AC:2009
angleško: Cycles - Terminology
slovensko: Kolesa - Terminologija
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 43.150 01.040.43
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2009
angleški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13447:2001
angleško: Electrically propelled road vehicles - Terminology
slovensko: Electrically propelled road vehicles - Terminology
TC: SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS: 43.120 01.040.43
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jan-2002
Razveljavitev: 01-jun-2015
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13878:2003
angleško: Leisure accommodation vehicles - Terms and definitions
slovensko: Leisure accommodation vehicles - Terms and definitions
TC: SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS: 43.100 01.040.43
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jan-2004
Razveljavitev: 01-nov-2019
angleški, francoski in nemški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 27418:1993
angleško: Leisure accomodation vehicles - Vocabulary (ISO 7418:1989)
slovensko: Leisure accomodation vehicles - Vocabulary (ISO 7418:1989)
TC: SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS: 43.100 01.040.43
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-dec-2000
Razveljavitev: 01-sep-2004
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 15007-1:2002
angleško: Road vehicles - Measurement of driver visual behaviour with respect to transport information and control systems - Part 1: Definitions and parameters (ISO 15007-1:2002)
slovensko: Cestna vozila – Merjenje voznikovega vizualnega obnašanja glede na transportne informacije in kontrolne sisteme – 1. del: Definicije in parametri (ISO 15007-1:2002)
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 43.040.15 01.040.43
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-okt-2003
Razveljavitev: 01-feb-2015
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi