ICS: 01.040.45 - Železniška tehnika (Slovarji)

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 13 od 13


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1907:2017
angleško : Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Terminology
slovensko : Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb - Izrazje
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 45.100 01.040.45
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2018
angleški, francoski in nemški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14478:2017
angleško : Railway applications - Braking - Generic vocabulary
slovensko : Železniške naprave - Zavore - Slovar
TC : IŽNP - Železniške naprave ICS : 45.040 01.040.45
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2018
angleški, francoski in nemški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 17018:2019
angleško : Railway applications - Rolling Stock Maintenance - Terms and definitions
slovensko : Železniške naprave - Vzdrževanje voznega parka - Izrazi in definicije
TC : IŽNP - Železniške naprave ICS : 45.060.01 01.040.45
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2019
angleški, francoski in nemški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 17343:2020
angleško : Railway applications - General terms and definitions
slovensko : Železniške naprave - Splošni izrazi in definicije
TC : IŽNP - Železniške naprave ICS : 45.060.01 01.040.45
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2021
angleški, francoski in nemški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13232-1:2003
angleško : Railway applications - Track - Switches and crossings - Part 1: Definitions
slovensko : Železniške naprave - Zgornji ustroj – Kretnice in križišča – 1.del: Definicije
TC : IŽNP - Železniške naprave ICS : 45.080 01.040.45
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2004
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ENV 1907:1999
angleško : Safety requirements for passenger transportation by rope - Terminology
slovensko : Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz potnikov - Izrazje
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 45.100 01.040.45
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Apr-2000
Razveljavitev : 01-Oct-2009
slovenski jezik SISTP-SD: 65.34 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1907:2005
angleško : Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Terminology
slovensko : Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb - Izrazje
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 45.100 01.040.45
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jul-2005
Razveljavitev : 01-Mar-2018
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : R009-002:1998
angleško : Railway applications - Guide for the use of the terminology for testing procedures
slovensko : Železniške naprave – Vodilo za uporabo terminologije pri preskusnih postopkih
TC : ŽEN - Železniške električne naprave ICS : 45.020 01.040.45
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Nov-1998
Razveljavitev : 01-Sep-2006
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : R009-003:1998
angleško : Railway applications - Guide to the specification of a guided transport system
slovensko : Železniške naprave – Vodilo za specificiranje vodenega transportnega sistema
TC : ŽEN - Železniške električne naprave ICS : 01.040.45 45.020
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Nov-1998
Razveljavitev : 01-Sep-2006
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14478:2005
angleško : Railway applications - Braking - Generic vocabulary
slovensko : Železniške naprave – Zavore – Slovar
TC : IŽNP - Železniške naprave ICS : 45.040 01.040.45
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-May-2005
Razveljavitev : 01-Feb-2018
angleški, francoski in nemški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : prEN 17343
angleško : Railway applications - General terms and definitions
slovensko : Železniške naprave - Splošni izrazi in definicije
TC : IŽNP - Železniške naprave ICS : 45.060.01 01.040.45
Stopnja : 4020 Status : Neobjavljen
angleški, francoski in nemški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : prEN 13232-1
angleško : Railway applications - Track - Switches and crossings for Vignole rails - Part 1: Definitions
slovensko : Železniške naprave - Zgornji ustroj proge - Kretnice in križišča za Vignolove tirnice - 1. del: Definicije
TC : IŽNP - Železniške naprave ICS : 01.040.45 45.080
Stopnja : 98 Status : Neobjavljen
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : FprEN 13232-1
angleško : Railway applications - Track - Switches and crossings for Vignole rails - Part 1: Definitions
slovensko : Železniške naprave - Zgornji ustroj proge - Kretnice in križišča za Vignolove tirnice - 1. del: Definicije
TC : IŽNP - Železniške naprave ICS : 45.080 01.040.45
Stopnja : 5020 Status : Neobjavljen
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi