ICS: 01.040.45 - Železniška tehnika (Slovarji)

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 12 od 12


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1907:2017
angleško: Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Terminology
slovensko: Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb - Izrazje
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 45.100 01.040.45
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2018
angleški, francoski in nemški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14478:2017
angleško: Railway applications - Braking - Generic vocabulary
slovensko: Železniške naprave - Zavore - Slovar
TC: IŽNP - Železniške naprave ICS: 45.040 01.040.45
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2018
angleški, francoski in nemški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 17018:2019
angleško: Railway applications - Rolling Stock Maintenance - Terms and definitions
slovensko: Železniške naprave - Vzdrževanje voznega parka - Izrazi in definicije
TC: IŽNP - Železniške naprave ICS: 45.060.01 01.040.45
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2019
angleški, francoski in nemški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13232-1:2003
angleško: Railway applications - Track - Switches and crossings - Part 1: Definitions
slovensko: Železniške naprave - Zgornji ustroj – Kretnice in križišča – 1.del: Definicije
TC: IŽNP - Železniške naprave ICS: 45.080 01.040.45
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2004
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ENV 1907:1999
angleško: Safety requirements for passenger transportation by rope - Terminology
slovensko: Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz potnikov - Izrazje
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 45.100 01.040.45
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-apr-2000
Razveljavitev: 01-okt-2009
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SD: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1907:2005
angleško: Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Terminology
slovensko: Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb - Izrazje
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 45.100 01.040.45
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jul-2005
Razveljavitev: 01-mar-2018
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: R009-002:1998
angleško: Railway applications - Guide for the use of the terminology for testing procedures
slovensko: Železniške naprave – Vodilo za uporabo terminologije pri preskusnih postopkih
TC: ŽEN - Železniške električne naprave ICS: 45.020 01.040.45
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-nov-1998
Razveljavitev: 01-sep-2006
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: R009-003:1998
angleško: Railway applications - Guide to the specification of a guided transport system
slovensko: Železniške naprave – Vodilo za specificiranje vodenega transportnega sistema
TC: ŽEN - Železniške električne naprave ICS: 01.040.45 45.020
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-nov-1998
Razveljavitev: 01-sep-2006
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14478:2005
angleško: Railway applications - Braking - Generic vocabulary
slovensko: Železniške naprave – Zavore – Slovar
TC: IŽNP - Železniške naprave ICS: 45.040 01.040.45
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-maj-2005
Razveljavitev: 01-feb-2018
angleški, francoski in nemški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: prEN 17343
angleško: Railway applications - General terms and definitions
slovensko: Železniške naprave - Splošni izrazi in definicije
TC: IŽNP - Železniške naprave ICS: 45.060.01 01.040.45
Stopnja: 4020 Status: Neobjavljen
angleški, francoski in nemški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: prEN 13232-1
angleško: Railway applications - Track - Switches and crossings for Vignole rails - Part 1: Definitions
slovensko: Železniške naprave - Zgornji ustroj proge - Kretnice in križišča za Vignolove tirnice - 1. del: Definicije
TC: IŽNP - Železniške naprave ICS: 01.040.45 45.080
Stopnja: 4020 Status: Neobjavljen
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: prEN 13232-1
angleško: Railway applications - Track - Switches and crossings for Vignole rails - Part 1: Definitions
slovensko: Železniške naprave - Zgornji ustroj proge - Kretnice in križišča za Vignolove tirnice - 1. del: Definicije
TC: IŽNP - Železniške naprave ICS: 45.080 01.040.45
Stopnja: 4020 Status: Neobjavljen
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi