ICS: 01.040.65 - Kmetijstvo (Slovarji)

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 23 od 23


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12944-1:1999
angleško: Fertilizers and liming materials and soil improvers - Vocabulary - Part 1: General terms
slovensko: Gnojila in sredstva za apnjenje ter izboljševalci tal - Slovar - 1. del: Splošni izrazi
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 65.080 01.040.65
Stopnja: 6060 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-nov-2002
angleški ali francoski ali nemški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12944-2:1999
angleško: Fertilizers and liming materials and soil improvers - Vocabulary - Part 2: Terms relating to fertilizers
slovensko: Gnojila in sredstva za apnjenje ter izboljševalci tal - Slovar - 2. del: Izrazi v zvezi z gnojili
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 65.080 01.040.65
Stopnja: 6060 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-nov-2002
angleški ali francoski ali nemški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 1107:2017
angleško: Fishing nets - Netting - Basic terms and definitions (ISO 1107:2017)
slovensko: Ribiške mreže - Mreženje - Osnovni pojmi in definicije (ISO 1107:2017)
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 65.150 01.040.65
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2017
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 6814:2009
angleško: Machinery for forestry - Mobile and self-propelled machinery - Terms, definitions and classification
slovensko: Gozdarski stroji - Mobilni stroji in stroji z lastnim pogonom - Izrazi, definicije in klasifikacija
TC: IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS: 65.060.80 01.040.65
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2015
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13635:2001
angleško: Irrigation techniques - Localised irrigation systems - Terminology and data to be supplied by the manufacturer
slovensko: Namakalna tehnika - Sistemi za lokalizirano namakanje - Terminologija in podatki, ki jih mora podati proizvajalec
TC: IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS: 65.060.35 01.040.65
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2001
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12325-3:1999
angleško: Irrigation techniques - Centre pivot and moving lateral systems - Part 3: Terminology and classification
slovensko: Namakalna tehnika - Namakalne naprave z vrtljivimi in bočnimi krili - 3. del: Terminologija in razvrščanje
TC: IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS: 65.060.35 01.040.65
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2000
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12944-3:2019
angleško: Fertilizers and liming materials - Vocabulary - Part 3: Terms relating to liming materials
slovensko: Gnojila in sredstva za apnjenje - Slovar - 3. del: Izrazi v zvezi s sredstvi za apnjenje
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 65.080 01.040.65
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2019
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12944-1:1999/AC:2000
angleško: Fertilizers and liming materials and soil improvers - Vocabulary - Part 1: General terms
slovensko: Trdna gnojila in sredstva za apnjenje ter izboljševalci tal - Slovar - 1. del: Splošni izrazi
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 65.080 01.040.65
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2002
angleški, francoski in nemški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12944-2:1999/AC:2000
angleško: Fertilizers and liming materials and soil improvers - Vocabulary - Part 2: Terms relating to fertilizers
slovensko: Trdna gnojila in sredstva za apnjenje ter izboljševalci tal - Slovar - 2. del: Izrazi v zvezi z gnojili
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 65.080 01.040.65
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2002
angleški, francoski in nemški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 1107:1974
angleško: Fishing nets -- Netting -- Basic terms and definitions
slovensko: Ribiške mreže - Mreženje - Osnovni pojmi in definicije
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 65.150 01.040.65
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jul-1999
Razveljavitev: 01-jan-2014
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 1107:2003
angleško: Fishing nets - Netting - Basic terms and definitions (ISO 1107:2003)
slovensko: Ribiške mreže - Mreženje - Osnovni pojmi in definicije (ISO 1107:2003)
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 65.150 01.040.65
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-okt-2003
Razveljavitev: 01-okt-2017
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 5681:1992
angleško: Equipment for crop protection -- Vocabulary
slovensko: Stroji za zaščito rastlin - Slovar
TC: IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS: 65.060.40 01.040.65
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-sep-1995
Razveljavitev: 01-nov-2021
angleški in francoski jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 6531:1982
angleško: Machinery for forestry -- Portable chain saws -- Vocabulary
slovensko: Stroji za gozdarstvo - Prenosne verižne žage - Slovar
TC: IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS: 65.060.80 01.040.65
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jan-1996
Razveljavitev: 01-okt-2009
slovenski jezik SISTP-SC: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 6689:1981
angleško: Equipment for harvesting -- Combines and functional components -- Definitions, characteristics and performance
slovensko: Stroji za spravilo - Kombajni in funkcijski sklopi - Definicije, lastnosti in učinki
TC: IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS: 01.040.65 65.060.50
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-sep-1995
Razveljavitev: 01-apr-2015
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 6814:1983
angleško: Machinery for forestry -- Mobile and self-propelled machinery -- Identification vocabulary
slovensko: Gozdarski stroji - Mobilni stroji in stroji z lastnim pogonom - Identifikacijski slovar
TC: IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS: 65.060.80 01.040.65
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-nov-1995
Razveljavitev: 01-apr-2015
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 10185:1993
angleško: Tobacco and tobacco products -- Vocabulary
slovensko: Tobak in tobačni proizvodi - Slovar
TC: TIT - Tobak in tobačni proizvodi ICS: 65.160 01.040.65
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-apr-1999
Razveljavitev: 01-jul-2008
slovenski jezik SISTP-SF: 82.28 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 10185:2004
angleško: Tobacco and tobacco products - Vocabulary
slovensko: Tobak in tobačni proizvodi - Slovar
TC: TIT - Tobak in tobačni proizvodi ICS: 01.040.65 65.160
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jul-2008
Razveljavitev: 01-maj-2016
angleški in francoski jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CR 12949:2003
angleško: Fertilizers - Denominations and specifications
slovensko: Gnojila – Označbe, nazivi in specifikacije
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 65.080 01.040.65
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jan-2004
Razveljavitev: 01-okt-2020
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 6689-1:1997
angleško: Equipment for harvesting - Combines and functional components - Part 1: Vocabulary
slovensko: Stroji za spravilo - Kombajni in funkcijski sklopi - 1. del: Slovar
TC: IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS: 65.060.50 01.040.65
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-apr-2015
Razveljavitev: 01-nov-2021
angleški in francoski jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 8909-1:1994
angleško: Forage harvesters -- Part 1: Vocabulary
slovensko: Stroji za spravilo krme - 1. del: Slovar
TC: IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS: 65.060.50 01.040.65
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-sep-1995
Razveljavitev: 01-nov-2021
angleški in francoski jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12944-3:2001
angleško: Fertilizers and liming materials - Vocabulary - Part 3: Terms relating to liming materials
slovensko: Trdna gnojila in sredstva za apnjenje - Slovar - 3. del: Izrazi v zvezi s sredstvi za apnjenje
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 65.080 01.040.65
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-nov-2002
Razveljavitev: 01-jul-2019
angleški, francoski in nemški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: FprCEN/TS 17724
angleško: Plant Biostimulants - Terminology
slovensko: Rastlinski biostimulansi - Terminologija
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 01.040.65 65.080
Stopnja: 5520 Status: Neobjavljen
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: FprCEN/TS 17732
angleško: Soil improvers and growing media - Terminology
slovensko: Izboljševalci tal in rastni substrati - Terminologija
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 01.040.65 65.080
Stopnja: 5520 Status: Neobjavljen
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi