ICS: 01.040.65 - Kmetijstvo (Slovarji)

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 24 od 24


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12944-1:1999
angleško : Fertilizers and liming materials and soil improvers - Vocabulary - Part 1: General terms
slovensko : Gnojila in sredstva za apnjenje ter izboljševalci tal - Slovar - 1. del: Splošni izrazi
TC : KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS : 65.080 01.040.65
Stopnja : 6060 Status : V prevajanju
Objavljen : 01-Nov-2002
angleški ali francoski ali nemški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12944-2:1999
angleško : Fertilizers and liming materials and soil improvers - Vocabulary - Part 2: Terms relating to fertilizers
slovensko : Gnojila in sredstva za apnjenje ter izboljševalci tal - Slovar - 2. del: Izrazi v zvezi z gnojili
TC : KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS : 65.080 01.040.65
Stopnja : 6060 Status : V prevajanju
Objavljen : 01-Nov-2002
angleški ali francoski ali nemški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 1107:2017
angleško : Fishing nets - Netting - Basic terms and definitions (ISO 1107:2017)
slovensko : Ribiške mreže - Mreženje - Osnovni pojmi in definicije (ISO 1107:2017)
TC : ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS : 65.150 01.040.65
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2017
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 6814:2009
angleško : Machinery for forestry - Mobile and self-propelled machinery - Terms, definitions and classification
slovensko : Gozdarski stroji - Mobilni stroji in stroji z lastnim pogonom - Izrazi, definicije in klasifikacija
TC : IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS : 65.060.80 01.040.65
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2015
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13635:2001
angleško : Irrigation techniques - Localised irrigation systems - Terminology and data to be supplied by the manufacturer
slovensko : Namakalna tehnika - Sistemi za lokalizirano namakanje - Terminologija in podatki, ki jih mora podati proizvajalec
TC : IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS : 65.060.35 01.040.65
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2001
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 17732:2022
angleško : Soil improvers and growing media - Terminology
slovensko : Izboljševalci tal in rastni substrati - Terminologija
TC : KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS : 01.040.65 65.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2022
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12325-3:1999
angleško : Irrigation techniques - Centre pivot and moving lateral systems - Part 3: Terminology and classification
slovensko : Namakalna tehnika - Namakalne naprave z vrtljivimi in bočnimi krili - 3. del: Terminologija in razvrščanje
TC : IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS : 65.060.35 01.040.65
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2000
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12944-3:2019
angleško : Fertilizers and liming materials - Vocabulary - Part 3: Terms relating to liming materials
slovensko : Gnojila in sredstva za apnjenje - Slovar - 3. del: Izrazi v zvezi s sredstvi za apnjenje
TC : KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS : 65.080 01.040.65
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2019
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12944-1:1999/AC:2000
angleško : Fertilizers and liming materials and soil improvers - Vocabulary - Part 1: General terms
slovensko : Trdna gnojila in sredstva za apnjenje ter izboljševalci tal - Slovar - 1. del: Splošni izrazi
TC : KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS : 65.080 01.040.65
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2002
angleški, francoski in nemški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12944-2:1999/AC:2000
angleško : Fertilizers and liming materials and soil improvers - Vocabulary - Part 2: Terms relating to fertilizers
slovensko : Trdna gnojila in sredstva za apnjenje ter izboljševalci tal - Slovar - 2. del: Izrazi v zvezi z gnojili
TC : KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS : 65.080 01.040.65
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2002
angleški, francoski in nemški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 1107:1974
angleško : Fishing nets -- Netting -- Basic terms and definitions
slovensko : Ribiške mreže - Mreženje - Osnovni pojmi in definicije
TC : ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS : 65.150 01.040.65
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jul-1999
Razveljavitev : 01-Jan-2014
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 1107:2003
angleško : Fishing nets - Netting - Basic terms and definitions (ISO 1107:2003)
slovensko : Ribiške mreže - Mreženje - Osnovni pojmi in definicije (ISO 1107:2003)
TC : ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS : 65.150 01.040.65
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Oct-2003
Razveljavitev : 01-Oct-2017
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 5681:1992
angleško : Equipment for crop protection -- Vocabulary
slovensko : Stroji za zaščito rastlin - Slovar
TC : IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS : 65.060.40 01.040.65
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Sep-1995
Razveljavitev : 01-Nov-2021
angleški in francoski jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 6531:1982
angleško : Machinery for forestry -- Portable chain saws -- Vocabulary
slovensko : Stroji za gozdarstvo - Prenosne verižne žage - Slovar
TC : IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS : 65.060.80 01.040.65
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jan-1996
Razveljavitev : 01-Oct-2009
slovenski jezik SISTP-SC: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 6689:1981
angleško : Equipment for harvesting -- Combines and functional components -- Definitions, characteristics and performance
slovensko : Stroji za spravilo - Kombajni in funkcijski sklopi - Definicije, lastnosti in učinki
TC : IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS : 01.040.65 65.060.50
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Sep-1995
Razveljavitev : 01-Apr-2015
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 6814:1983
angleško : Machinery for forestry -- Mobile and self-propelled machinery -- Identification vocabulary
slovensko : Gozdarski stroji - Mobilni stroji in stroji z lastnim pogonom - Identifikacijski slovar
TC : IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS : 65.060.80 01.040.65
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Nov-1995
Razveljavitev : 01-Apr-2015
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 10185:1993
angleško : Tobacco and tobacco products -- Vocabulary
slovensko : Tobak in tobačni proizvodi - Slovar
TC : TIT - Tobak in tobačni proizvodi ICS : 65.160 01.040.65
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Apr-1999
Razveljavitev : 01-Jul-2008
slovenski jezik SISTP-SF: 82.28 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 10185:2004
angleško : Tobacco and tobacco products - Vocabulary
slovensko : Tobak in tobačni proizvodi - Slovar
TC : TIT - Tobak in tobačni proizvodi ICS : 01.040.65 65.160
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jul-2008
Razveljavitev : 01-May-2016
angleški in francoski jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CR 12949:2003
angleško : Fertilizers - Denominations and specifications
slovensko : Gnojila – Označbe, nazivi in specifikacije
TC : KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS : 65.080 01.040.65
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jan-2004
Razveljavitev : 01-Oct-2020
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 6689-1:1997
angleško : Equipment for harvesting - Combines and functional components - Part 1: Vocabulary
slovensko : Stroji za spravilo - Kombajni in funkcijski sklopi - 1. del: Slovar
TC : IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS : 65.060.50 01.040.65
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Apr-2015
Razveljavitev : 01-Nov-2021
angleški in francoski jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 8909-1:1994
angleško : Forage harvesters -- Part 1: Vocabulary
slovensko : Stroji za spravilo krme - 1. del: Slovar
TC : IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS : 65.060.50 01.040.65
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Sep-1995
Razveljavitev : 01-Nov-2021
angleški in francoski jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12944-3:2001
angleško : Fertilizers and liming materials - Vocabulary - Part 3: Terms relating to liming materials
slovensko : Trdna gnojila in sredstva za apnjenje - Slovar - 3. del: Izrazi v zvezi s sredstvi za apnjenje
TC : KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS : 65.080 01.040.65
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Nov-2002
Razveljavitev : 01-Jul-2019
angleški, francoski in nemški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 17724:2022
angleško : Plant Biostimulants - Terminology
slovensko : Rastlinski biostimulanti - Terminologija
TC : KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS : 01.040.65 65.080
Stopnja : 5520 Status : Neobjavljen
Objavljen : 01-Nov-2022
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : prEN ISO 18497-1
angleško : Agricultural machinery and tractors - Safety of partially automated, semi-autonomous and autonomous machinery - Part 1: Machine design principles and vocabulary (ISO/DIS 18497-1:2022)
slovensko : Kmetijski stroji in traktorji - Varnost delno avtomatiziranih, polavtonomnih in avtonomnih strojev - 1. del: Načela strojnega oblikovanja in terminologija (ISO/DIS 18497-1:2022)
TC : IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS : 65.060.01 01.040.65
Stopnja : 4020 Status : Neobjavljen
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi