ICS: 01.040.71 - Kemijska tehnologija (Slovarji)

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 24 od 24


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 862:1995
angleško: Surface active agents - Vocabulary - Trilingual version (ISO 862:1984/Cor 1:1993)
slovensko: Površinsko aktivne snovi - Slovar - Trijezična izdaja (ISO 862:1984/P1:1993)
TC: KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS: 01.040.71 71.100.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1997
angleški jezik SIST-J: 88.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 6206:1979
angleško: Chemical products for industrial use -- Sampling -- Vocabulary
slovensko: Kemični proizvodi za industrijsko uporabo - Vzorčenje - Slovar
TC: I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS: 71.040.40 01.040.71
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1995
angleški in francoski jezik SIST-C: 41.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 7504:2015
angleško: Gas analysis - Vocabulary
slovensko: Analiza plinov - Slovar
TC: I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS: 71.040.40 01.040.71
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2016
angleški jezik SIST-E: 52.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 9235:2013
angleško: Aromatic natural raw materials - Vocabulary (ISO 9235:2013)
slovensko: Naravne aromatične surovine - Slovar (ISO 9235:2013)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 71.100.60 01.040.71
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2014
angleški jezik SIST-E: 52.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 9488:1999
angleško: Solar energy - Vocabulary (ISO 9488:1999)
slovensko: Solar energy - Vocabulary (ISO 9488:1999)
TC: SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS: 27.160 01.040.71
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2000
angleški, francoski in nemški jezik SIST-I: 78.10 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 10991:2009
angleško: Micro process engineering - Vocabulary (ISO 10991:2009)
slovensko: Mikroprocesna tehnika - Slovar (ISO 10991:2009)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 71.020 01.040.71
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2010
angleški in francoski jezik SIST-E: 52.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12901:1999
angleško: Products used for treatment of water intended for human consumption - Inorganic supporting and filtering materials - Definitions
slovensko: Proizvodi, ki se uporabljajo za pripravo pitne vode - Anorganski nosilni in filtrski materiali - Definicije
TC: IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS: 13.060.20 71.100.80 01.040.71
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2000
angleški jezik SIST-E: 52.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 4791-1:1985
angleško: Laboratory apparatus -- Vocabulary relating to apparatus made essentially from glass, porcelain or vitreous silica -- Part 1: Names for items of apparatus
slovensko: Laboratorijske naprave - Slovar za področje naprav predvsem iz stekla, porcelana ali steklu podobnega silicijevega dioksida - 1. del: Izrazi za dele naprav
TC: I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS: 71.040.20 01.040.71
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1995
angleški, francoski, nemški in ruski jezik SIST-U: 177.10 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13857-1:2003
angleško: Explosives for civil uses - Part 1: Terminology
slovensko: Eksplozivi za civilno uporabo – 1. del: Izrazje
TC: IEKS - Eksplozivi ICS: 71.100.30 01.040.71
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2003
angleški jezik SIST-C: 41.80 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SC: 52.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14175-1:2003
angleško: Fume cupboards - Part 1: Vocabulary
slovensko: Fume cupboards - Part 1: Vocabulary
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 71.040.10 01.040.71
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2003
angleški, francoski, nemški, danski, italijanski, nizozemski, španski in švedski jezik SIST-G: 66.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 14451-1:2013
angleško: Pyrotechnic articles - Pyrotechnic articles for vehicles - Part 1: Terminology (ISO 14451-1:2013)
slovensko: Pirotehnični izdelki - Pirotehnični izdelki za vozila - 1. del: Terminologija (ISO 14451-1:2013)
TC: IEKS - Eksplozivi ICS: 43.040.99 71.100.30 01.040.71
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2013
angleški, francoski in nemški jezik SIST-F: 59.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15947-1:2015
angleško: Pyrotechnic articles - Fireworks, Categories 1, 2, and 3 - Part 1: Terminology
slovensko: Pirotehnični izdelki - Ognjemetni izdelki, kategorije 1, 2 in 3 - 1. del: Izrazje
TC: IEKS - Eksplozivi ICS: 01.040.71 71.100.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2016
angleški, francoski in nemški jezik SIST-G: 66.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16256-1:2012
angleško: Pyrotechnic articles - Theatrical pyrotechnic articles - Part 1: Terminology
slovensko: Pirotehnični izdelki - Pirotehnični izdelki za gledališče - 1. del: Terminologija
TC: IEKS - Eksplozivi ICS: 97.200.10 71.100.30 01.040.71
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2013
angleški jezik SIST-H: 71.50 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16263-1:2015
angleško: Pyrotechnics articles - Other pyrotechnic articles - Part 1: Terminology
slovensko: Pirotehnični izdelki - Drugi pirotehnični izdelki - 1. del: Terminologija
TC: IEKS - Eksplozivi ICS: 71.100.30 01.040.71
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2015
angleški, francoski in nemški jezik SIST-H: 71.50 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 9235:2013/AC:2014
angleško: Aromatic natural raw materials - Vocabulary - Technical Corrigendum 1 (ISO 9235:2013/Cor 1:2014)
slovensko: Naravne aromatične surovine - Slovar - Tehnični popravek (ISO 9235:2013/Cor 1:2014)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 71.100.60 01.040.71
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2015
angleški in nemški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 862:1984
angleško: Surface active agents -- Vocabulary
slovensko: Površinsko aktivne snovi - Slovar
TC: KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS: 71.100.40 01.040.71
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-avg-1995
Razveljavitev: 01-feb-1998
angleški, francoski in ruski jezik SIST-J: 88.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 6286:1982
angleško: Molecular absorption spectrometry -- Vocabulary -- General -- Apparatus
slovensko: Molekularna absorpcijska spektrometrija - Slovar - Splošno - Naprave
TC: I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS: 71.040.50 01.040.71
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-avg-1995
Razveljavitev: 01-maj-2017
angleški jezik SIST-C: 41.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 6955:1982
angleško: Analytical spectroscopic methods -- Flame emission, atomic absorption, and atomic fluorescence -- Vocabulary
slovensko: Analitske spektroskopske metode - Plamenska emisija, atomska absorpcija in atomska fluorescenca - Slovar
TC: I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS: 71.040.50 01.040.71
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-avg-1995
Razveljavitev: 01-maj-2017
angleški in francoski jezik SIST-F: 59.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 7504:1984
angleško: Gas analysis -- Vocabulary
slovensko: Analiza plinov - Slovar
TC: I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS: 71.040.40 01.040.71
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-avg-1995
Razveljavitev: 01-nov-2002
angleški in francoski jezik SIST-G: 66.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 7504:2001
angleško: Gas analysis -- Vocabulary
slovensko: Analiza plinov - Slovar
TC: I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS: 71.040.40 01.040.71
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-nov-2002
Razveljavitev: 01-jun-2016
angleški in francoski jezik SIST-G: 66.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14035-1:2003
angleško: Fireworks - Part 1: Terminology
slovensko: Ognjemet – 1. del: Izrazje
TC: IEKS - Eksplozivi ICS: 71.100.30 01.040.71
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-dec-2003
Razveljavitev: 01-nov-2010
angleški, francoski in nemški jezik SIST-F: 59.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15947-1:2010
angleško: Pyrotechnic articles - Fireworks, Categories 1, 2, and 3 - Part 1: Terminology
slovensko: Pirotehnični izdelki - Ognjemetni izdelki, kategorije 1, 2 in 3 - 1. del: Izrazje
TC: IEKS - Eksplozivi ICS: 71.100.30 01.040.71
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-nov-2010
Razveljavitev: 01-feb-2016
slovenski jezik SISTP-SD: 59.40 EUR
PDF
Papir
angleški, francoski in nemški jezik SIST-E: 52.80 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-D: 48.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14035-1:2003/AC:2005
angleško: Fireworks - Part 1: Terminology
slovensko: Ognjemet - 1. del: Izrazje
TC: IEKS - Eksplozivi ICS: 71.100.30 01.040.71
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-okt-2005
Razveljavitev: 01-nov-2010
angleški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: prEN 15947-1:2018
angleško: Pyrotechnic articles - Fireworks, Categories F1, F2 and F3 - Part 1: Terminology
slovensko: Pirotehnični izdelki - Ognjemetni izdelki, kategorije F1, F2 in F3 - 1. del: Izrazje
TC: IEKS - Eksplozivi ICS: 01.040.71 71.100.30
Stopnja: 4020 Status: Neobjavljen
angleški, francoski in nemški jezik SIST-G: 66.00 EUR
PDF
Papir
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi