ICS: 01.040.75 - Naftna in sorodna tehnologija (Slovarji)

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 35
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12597:2014
angleško : Bitumen and bituminous binders - Terminology
slovensko : Bitumen in bitumenska veziva - Terminologija
TC : VLA - Vlaga ICS : 91.100.50 75.140 01.040.91 01.040.75
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2014
angleški, francoski in nemški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 14532:2017
angleško : Natural gas - Vocabulary (ISO 14532:2014)
slovensko : Zemeljski plin - Slovar (ISO 14532:2014)
TC : DPL - Oskrba s plinom ICS : 75.060 01.040.75
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2017
angleški in francoski jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15529:2007
angleško : Derivatives from coal pyrolysis - Terminology
slovensko : Derivati pri pirolizi premoga - Terminologija
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 75.160.10 01.040.75
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2007
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 16559:2022
angleško : Solid biofuels - Vocabulary (ISO 16559:2022)
slovensko : Trdna biogoriva - Slovar (ISO 16559:2022)
TC : AGO - Alternativna goriva iz odpadkov ICS : 01.040.75 75.160.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2022
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 1998-1:1998
angleško : Petroleum industry -- Terminology -- Part 1: Raw materials and products
slovensko : Naftna industrija - Terminologija - 1. del: Surovine in proizvodi (vključuje tehnični popravek 1)
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 75.020 01.040.75
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2002
slovenski jezik SISTP-SF: 82.28 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 1998-2:1998
angleško : Petroleum industry -- Terminology -- Part 2: Properties and tests
slovensko : Naftna industrija - Terminologija - 2. del: Lastnosti in preskusi
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 75.020 01.040.75
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2002
slovenski in angleški jezik SISTP-SF: 82.28 EUR
PDF
Papir
angleški in francoski jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 1998-3:1998
angleško : Petroleum industry -- Terminology -- Part 3: Exploration and production
slovensko : Naftna industrija - Terminologija - 3. del: Raziskovanje in pridobivanje
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 75.180.10 01.040.75
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2002
slovenski in angleški jezik SISTP-SB: 47.19 EUR
PDF
Papir
angleški in francoski jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 1998-4:1998
angleško : Petroleum industry -- Terminology -- Part 4: Refining
slovensko : Naftna industrija - Terminologija - 4. del: Rafiniranje
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 75.080 01.040.75
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2000
slovenski in angleški jezik SISTP-SD: 65.34 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 1998-5:1998
angleško : Petroleum industry -- Terminology -- Part 5: Transport, storage, distribution
slovensko : Naftna industrija - Terminologija - 5. del: Transport, skladiščenje, prodaja (vključuje tehnični popravek 1:1999)
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 75.200 01.040.75
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2000
slovenski in angleški jezik SISTP-SD: 65.34 EUR
PDF
Papir
angleški in francoski jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 1998-6:2000
angleško : Petroleum industry -- Terminology -- Part 6: Measurement
slovensko : Naftna industrija - Terminologija - 6. del: Merjenje
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 75.080 01.040.75
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2000
angleški in francoski jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 1998-7:1998
angleško : Petroleum industry -- Terminology -- Part 7: Miscellaneous terms
slovensko : Naftna industrija - Terminologija - 7. del: Drugi izrazi
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 75.080 01.040.75
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2000
angleški in francoski jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 20675:2021
angleško : Biogas - Biogas production, conditioning, upgrading and utilization - Terms, definitions and classification scheme (ISO 20675:2018)
slovensko : Bioplin - Proizvodnja, priprava, nadgradnja in uporaba bioplina - Izrazi, definicije in shema razvrščanja (ISO 20675:2018)
TC : DPL - Oskrba s plinom ICS : 01.040.75 75.160.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2022
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 21637:2020
angleško : Solid recovered fuels - Vocabulary (ISO 21637:2020)
slovensko : Trdna alternativna goriva - Slovar (ISO 21637:2020)
TC : AGO - Alternativna goriva iz odpadkov ICS : 01.040.75 75.160.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2021
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 14692-1:2017
angleško : Petroleum and natural gas industries - Glass-reinforced plastics (GRP) piping - Part 1: Vocabulary, symbols, applications and materials (ISO 14692-1:2017)
slovensko : Industrija za predelavo nafte in zemeljskega plina - S steklenimi vlakni ojačeni polimerni cevovodi (GRP) - 1. del: Slovar, simboli, uporaba in materiali (ISO 14692-1:2017)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 83.140.30 75.200 01.040.75
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2017
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 1998-99:2000
angleško : Petroleum industry -- Terminology -- Part 99: General and index
slovensko : Naftna industrija - Terminologija - 99. del: Splošni izrazi in seznam
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 75.080 01.040.75
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2000
angleški in francoski jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 1213-1:1993
angleško : Solid mineral fuels -- Vocabulary -- Part 1: Terms relating to coal preparation
slovensko : Trdna fosilna goriva - Slovar - 1. del: Strokovni izrazi v tehnologiji premoga
TC : IRUD - Rudarstvo ICS : 01.040.75 75.160.10 73.040
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Feb-1998
Razveljavitev : 01-Nov-2020
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 1213-2:1992
angleško : Solid mineral fuels -- Vocabulary -- Part 2: Terms relating to sampling, testing and analysis
slovensko : Trdna fosilna goriva - Slovar - 2. del: Strokovni izrazi za vzorčenje, preskušanje in analize
TC : IRUD - Rudarstvo ICS : 75.160.10 01.040.75
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Feb-1998
Razveljavitev : 01-May-2017
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12302:2000
angleško : Crude tar and crude benzole - Terminology
slovensko : Surov katran in surov benzol - Terminologija
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 75.160.10 01.040.75
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Nov-2000
Razveljavitev : 01-Sep-2007
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12303:2000
angleško : Coal tar based oils - Terminology
slovensko : Premogov katran baznega olja
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 75.140 01.040.75
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Nov-2000
Razveljavitev : 01-Sep-2007
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12597:2000
angleško : Bitumen and bituminous binders - Terminology
slovensko : Bitumen in bitumenska veziva - Terminologija
TC : VLA - Vlaga ICS : 91.100.50 75.140 01.040.91 01.040.75
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jan-2003
Razveljavitev : 01-Jul-2014
angleški, francoski in nemški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13847:2001
angleško : Coal tar and pitch based binders and related products - Terminology and classification
slovensko : Premogov katran in veziva na osnovi smole ter sorodni proizvodi - Terminologija in klasifikacija
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 75.140 01.040.75
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jan-2002
Razveljavitev : 01-Sep-2007
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 14532:2005
angleško : Natural gas - Vocabulary (ISO 14532:2001 including Corrigendum 1:2002)
slovensko : Zemeljski plin - Slovar (ISO 14532:2001, vključujoč popravek 1:2002)
TC : DPL - Oskrba s plinom ICS : 75.060 01.040.75
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jul-2005
Razveljavitev : 01-Jun-2017
angleški in francoski jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 14588:2003
angleško : Solid biofuels - Terminology, definitions and descriptions
slovensko : Trdna biogoriva - Terminologija, definicije in opisi
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 75.160.40 01.040.75
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jul-2004
Razveljavitev : 01-Dec-2010
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14588:2010
angleško : Solid biofuels - Terminology, definitions and descriptions
slovensko : Trdna biogoriva - Terminologija, definicije in opisi
TC : AGO - Alternativna goriva iz odpadkov ICS : 75.160.40 01.040.75
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Dec-2010
Razveljavitev : 01-Sep-2014
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 15357:2006
angleško : Solid recovered fuels - Terminology, definitions and descriptions
slovensko : Trdno alternativno gorivo - Terminologija, definicije in opisi
TC : AGO - Alternativna goriva iz odpadkov ICS : 75.160.10 01.040.75
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Mar-2007
Razveljavitev : 01-May-2011
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi