ICS: 01.040.77 - Metalurgija (Slovarji)

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 39
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 523:2003
angleško : Steel strip sheaths for prestressing tendons - Terminology, requirements, quality control
slovensko : Zaščitne cevi za prednapete kable iz jeklenih trakov – Terminologija, zahteve in kontrola kakovosti
TC : BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton ICS : 91.080.40 77.140.75 01.040.77
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2003
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 3252:2019
angleško : Powder metallurgy - Vocabulary (ISO 3252:2019)
slovensko : Metalurgija prahov - Slovar (ISO 3252:2019)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 77.160 01.040.77
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2019
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 4885:2018
angleško : Ferrous materials - Heat treatments - Vocabulary (ISO 4885:2018)
slovensko : Železove zlitine - Toplotna obdelava - Slovar (ISO 4885:2018)
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.080.01 25.200 01.040.77
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2018
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 8044:2020
angleško : Corrosion of metals and alloys - Vocabulary (ISO 8044:2020)
slovensko : Korozija kovin in zlitin - Slovar (ISO 8044:2020)
TC : IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS : 77.060 01.040.77
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2020
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 10001:1990
angleško : Definition and classification of pig-irons
slovensko : Definicija in razvrščanje grodljev
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.080.10 01.040.77
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2000
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 10020:2000
angleško : Definition and classification of grades of steel
slovensko : Definicija in razvrščanje jekel
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.080.20 01.040.77
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2000
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 10079:2007
angleško : Definition of steel products
slovensko : Definicije jeklenih izdelkov
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.140.01 01.040.77
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2007
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 10266:2003
angleško : Steel tubes, fittings and structural hollow sections - Symbols and definitions of terms for use in product standards
slovensko : Steel tubes, fittings and structural hollow sections - Symbols and definitions of terms for use in product standards
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.140.75 01.075 01.040.77
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2004
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14057:2003
angleško : Lead and lead alloys - Scraps - Terms and definitions
slovensko : Svinec in svinčeve zlitine – Odpadki – Pojmi in definicije
TC : INEK - Neželezne kovine ICS : 77.120.60 01.040.77
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2004
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 8954-1:1990
angleško : Ferroalloys -- Vocabulary -- Part 1: Materials
slovensko : Ferozlitine - Slovar - 1. del: Materiali
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.100 01.040.77
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2002
slovenski jezik SISTP-SC: 58.08 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 8954-2:1990
angleško : Ferroalloys -- Vocabulary -- Part 2: Sampling and sample preparation
slovensko : Ferozlitine - Slovar - 2. del: Vzorčenje in priprava vzorcev
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.100 01.040.77
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2000
angleški, francoski in ruski jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 8954-3:1990
angleško : Ferroalloys -- Vocabulary -- Part 3: Sieve analysis
slovensko : Ferozlitine - Slovar - 3. del: Sejalna analiza
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.100 01.040.77
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2000
angleški, francoski in ruski jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 10027-1:2016
angleško : Designation systems for steels - Part 1: Steel names
slovensko : Sistemi označevanja jekel - 1. del: Oznake jekel
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 01.040.77 77.080.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2016
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 10027-2:2015
angleško : Designation systems for steels - Part 2: Numerical system
slovensko : Sistemi označevanja jekel - 2. del: Številčni sistem
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 01.040.77 77.080.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2015
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12258-1:2012
angleško : Aluminium and aluminium alloys - Terms and definitions - Part 1: General terms
slovensko : Aluminij in aluminijeve zlitine - Pojmi in definicije - 1. del: Splošni pojmi
TC : INEK - Neželezne kovine ICS : 77.120.10 01.040.77
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2012
angleški, francoski in nemški jezik SIST-R: 159.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12258-2:2004
angleško : Aluminium and aluminium alloys - Terms and definitions - Part 2: Chemical analysis
slovensko : Aluminij in aluminijeve zlitine - Pojmi in definicije - 2. del: Kemična analiza
TC : INEK - Neželezne kovine ICS : 77.120.10 01.040.77
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2005
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12258-3:2003
angleško : Aluminium and aluminium alloys - Terms and definitions - Part 3: Scrap
slovensko : Aluminium and aluminium alloys - Terms and definitions - Part 3: Scrap
TC : INEK - Neželezne kovine ICS : 77.120.10 01.040.77
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2004
angleški, francoski in nemški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12258-4:2004
angleško : Aluminium and aluminium alloys - Terms and definitions - Part 4: Residues of the aluminium industry
slovensko : Aluminij in aluminijeve zlitine - Pojmi in definicije - 4. del: Ostanki iz industrije aluminija
TC : INEK - Neželezne kovine ICS : 77.120.10 01.040.77
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2005
angleški, francoski in nemški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 3252:2000
angleško : Powder metallurgy - Vocabulary (ISO 3252:1999)
slovensko : Powder metallurgy - Vocabulary (ISO 3252:1999)
TC : SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS : 77.160 01.040.77
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jun-2001
Razveljavitev : 01-Dec-2019
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 4885:2017
angleško : Ferrous products - Heat treatments - Vocabulary (ISO 4885:2017)
slovensko : Železove zlitine - Toplotne obdelave - Slovar (ISO 4885:2017)
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 01.040.77 77.080.01 25.200
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-May-2017
Razveljavitev : 01-Jun-2018
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 8044:1999
angleško : Corrosion of metals and alloys - Basic terms and definitions (ISO 8044:1999)
slovensko : Korozija kovin in zlitin - Osnovni pojmi in definicije (ISO 8044:1999)
TC : IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS : 77.060 01.040.77
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Dec-2000
Razveljavitev : 01-Dec-2015
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 8044:2015
angleško : Corrosion of metals and alloys - Basic terms and definitions (ISO 8044:2015)
slovensko : Korozija kovin in zlitin - Osnovni pojmi in definicije (ISO 8044:2015)
TC : IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS : 77.060 01.040.77
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Dec-2015
Razveljavitev : 01-May-2020
angleški, francoski in nemški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 10020:1988
angleško : Definition and classification of grades of steel
slovensko : Definicija in razvrščanje jekel
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.080.20 01.040.77
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Dec-1995
Razveljavitev : 01-Nov-2001
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 10079:1992
angleško : Definition of steel products
slovensko : Definicije jeklenih izdelkov
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.140.01 01.040.77
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Dec-1995
Razveljavitev : 01-Jun-2007
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CR 10260:1998
angleško : Designation systems for steel - Additional symbols
slovensko : Sistem označevanja jekel - Dodatni znaki
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 01.040.77 77.080.20
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Apr-2000
Razveljavitev : 01-Nov-2005
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi