ICS: 01.040.77 - Metalurgija (Slovarji)

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 38
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 523:2003
angleško: Steel strip sheaths for prestressing tendons - Terminology, requirements, quality control
slovensko: Zaščitne cevi za prednapete kable iz jeklenih trakov – Terminologija, zahteve in kontrola kakovosti
TC: BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton ICS: 91.080.40 77.140.75 01.040.77
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2003
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3252:2019
angleško: Powder metallurgy - Vocabulary (ISO 3252:2019)
slovensko: Metalurgija prahov - Slovar (ISO 3252:2019)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 77.160 01.040.77
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2019
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 4885:2018
angleško: Ferrous materials - Heat treatments - Vocabulary (ISO 4885:2018)
slovensko: Železove zlitine - Toplotna obdelava - Slovar (ISO 4885:2018)
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 77.080.01 25.200 01.040.77
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2018
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 8044:2020
angleško: Corrosion of metals and alloys - Vocabulary (ISO 8044:2020)
slovensko: Korozija kovin in zlitin - Slovar (ISO 8044:2020)
TC: IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS: 77.060 01.040.77
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2020
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 10001:1990
angleško: Definition and classification of pig-irons
slovensko: Definicija in razvrščanje grodljev
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 77.080.10 01.040.77
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2000
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 10020:2000
angleško: Definition and classification of grades of steel
slovensko: Definicija in razvrščanje jekel
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 77.080.20 01.040.77
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2000
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 10079:2007
angleško: Definition of steel products
slovensko: Definicije jeklenih izdelkov
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 77.140.01 01.040.77
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2007
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 10266:2003
angleško: Steel tubes, fittings and structural hollow sections - Symbols and definitions of terms for use in product standards
slovensko: Steel tubes, fittings and structural hollow sections - Symbols and definitions of terms for use in product standards
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 77.140.75 01.075 01.040.77
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2004
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14057:2003
angleško: Lead and lead alloys - Scraps - Terms and definitions
slovensko: Svinec in svinčeve zlitine – Odpadki – Pojmi in definicije
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 77.120.60 01.040.77
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2004
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 8954-1:1990
angleško: Ferroalloys -- Vocabulary -- Part 1: Materials
slovensko: Ferozlitine - Slovar - 1. del: Materiali
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 77.100 01.040.77
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2002
slovenski jezik SISTP-SC: 58.08 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 8954-2:1990
angleško: Ferroalloys -- Vocabulary -- Part 2: Sampling and sample preparation
slovensko: Ferozlitine - Slovar - 2. del: Vzorčenje in priprava vzorcev
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 77.100 01.040.77
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2000
angleški, francoski in ruski jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 8954-3:1990
angleško: Ferroalloys -- Vocabulary -- Part 3: Sieve analysis
slovensko: Ferozlitine - Slovar - 3. del: Sejalna analiza
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 77.100 01.040.77
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2000
angleški, francoski in ruski jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 10027-1:2016
angleško: Designation systems for steels - Part 1: Steel names
slovensko: Sistemi označevanja jekel - 1. del: Oznake jekel
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 01.040.77 77.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2016
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 10027-2:2015
angleško: Designation systems for steels - Part 2: Numerical system
slovensko: Sistemi označevanja jekel - 2. del: Številčni sistem
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 01.040.77 77.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2015
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12258-1:2012
angleško: Aluminium and aluminium alloys - Terms and definitions - Part 1: General terms
slovensko: Aluminij in aluminijeve zlitine - Pojmi in definicije - 1. del: Splošni pojmi
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 77.120.10 01.040.77
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2012
angleški, francoski in nemški jezik SIST-R: 159.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12258-2:2004
angleško: Aluminium and aluminium alloys - Terms and definitions - Part 2: Chemical analysis
slovensko: Aluminij in aluminijeve zlitine - Pojmi in definicije - 2. del: Kemična analiza
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 77.120.10 01.040.77
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2005
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12258-3:2003
angleško: Aluminium and aluminium alloys - Terms and definitions - Part 3: Scrap
slovensko: Aluminium and aluminium alloys - Terms and definitions - Part 3: Scrap
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 77.120.10 01.040.77
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2004
angleški, francoski in nemški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12258-4:2004
angleško: Aluminium and aluminium alloys - Terms and definitions - Part 4: Residues of the aluminium industry
slovensko: Aluminij in aluminijeve zlitine - Pojmi in definicije - 4. del: Ostanki iz industrije aluminija
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 77.120.10 01.040.77
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2005
angleški, francoski in nemški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3252:2000
angleško: Powder metallurgy - Vocabulary (ISO 3252:1999)
slovensko: Powder metallurgy - Vocabulary (ISO 3252:1999)
TC: SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS: 77.160 01.040.77
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jun-2001
Razveljavitev: 01-dec-2019
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 4885:2017
angleško: Ferrous products - Heat treatments - Vocabulary (ISO 4885:2017)
slovensko: Železove zlitine - Toplotne obdelave - Slovar (ISO 4885:2017)
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 01.040.77 77.080.01 25.200
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-maj-2017
Razveljavitev: 01-jun-2018
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 8044:1999
angleško: Corrosion of metals and alloys - Basic terms and definitions (ISO 8044:1999)
slovensko: Korozija kovin in zlitin - Osnovni pojmi in definicije (ISO 8044:1999)
TC: IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS: 77.060 01.040.77
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-dec-2000
Razveljavitev: 01-dec-2015
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 8044:2015
angleško: Corrosion of metals and alloys - Basic terms and definitions (ISO 8044:2015)
slovensko: Korozija kovin in zlitin - Osnovni pojmi in definicije (ISO 8044:2015)
TC: IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS: 77.060 01.040.77
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-dec-2015
Razveljavitev: 01-maj-2020
angleški, francoski in nemški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 10020:1988
angleško: Definition and classification of grades of steel
slovensko: Definicija in razvrščanje jekel
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 77.080.20 01.040.77
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-dec-1995
Razveljavitev: 01-nov-2001
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 10079:1992
angleško: Definition of steel products
slovensko: Definicije jeklenih izdelkov
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 77.140.01 01.040.77
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-dec-1995
Razveljavitev: 01-jun-2007
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CR 10260:1998
angleško: Designation systems for steel - Additional symbols
slovensko: Sistem označevanja jekel - Dodatni znaki
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 01.040.77 77.080.20
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-apr-2000
Razveljavitev: 01-nov-2005
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi