ICS: 01.040.79 - Lesna tehnologija (Slovarji)

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 24 od 24


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 844:2019
angleško : Round and sawn timber - Terminology
slovensko : Okrogli in žagani les - Terminologija
TC : LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS : 01.040.79 79.040
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2019
angleški, francoski in nemški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 313-2:1999
angleško : Plywood - Classification and terminology - Part 2: Terminology
slovensko : Vezane plošče - Razvrstitev in terminologija - 2. del: Terminologija
TC : LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS : 79.060.10 01.040.79
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2000
angleški, francoski in nemški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1001-1:2005
angleško : Durability of wood and wood-based products - Terminology - Part 1: List of equivalent terms
slovensko : Trajnost lesa in lesnih proizvodov - Terminologija – 1. del: Seznam enakovrednih izrazov
TC : LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS : 79.020 01.040.79
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2006
angleški, francoski in nemški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1001-2:2005
angleško : Durability of wood and wood based products - Terminology - Part 2: Vocabulary
slovensko : Trajnost lesa in lesnih proizvodov – Terminologija – 2. del: Slovar
TC : LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS : 79.020 01.040.79
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2006
angleški, francoski in nemški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12775:2001
angleško : Solid wood panels - Classification and terminology
slovensko : Masivne lesne plošče – Razvrstitev in terminologija
TC : LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS : 79.060.99 01.040.79
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2004
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13556:2003
angleško : Round and sawn timber - Nomenclature of timbers used in Europe
slovensko : Okrogli in žagani les – Nomenklatura lesa, uporabljena v Evropi
TC : LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS : 79.040 01.040.79
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2004
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13756:2018
angleško : Wood flooring and parquet - Terminology
slovensko : Lesene talne obloge in parket - Terminologija
TC : LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS : 97.150 79.080 01.040.79
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2018
angleški, francoski in nemški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 15679:2007
angleško : Thermal Modified Timber - Definitions and characteristics
slovensko : Toplotno obdelan les - Definicije in lastnosti
TC : LES - Okrogli in žagani les ICS : 79.040 01.040.79
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2008
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 300:1997
angleško : Oriented Strand Boards (OSB) - Definitions, classification and specifications
slovensko : Plošče z usmerjenim iverjem (OSB) - Definicije, razvrstitev in specifikacije
TC : LII - Les in lesni izdelki ICS : 79.060.20 01.040.79
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Mar-1998
Razveljavitev : 01-Dec-2006
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 313-2:1995
angleško : Plywood - Classification and terminology - Part 2: Terminology
slovensko : Vezan les - Razvrstitev in terminologija - 2. del: Terminologija
TC : LII - Les in lesni izdelki ICS : 79.060.10 01.040.79
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Mar-1998
Razveljavitev : 01-May-2000
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 844-1:1995
angleško : Round and sawn timber - Terminology - Part 1: General terms common to round timber and sawn timber
slovensko : Okrogli in žagani les - Terminologija - 1. del: Skupni splošni izrazi za okrogli in žagani les
TC : LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS : 79.040 01.040.79
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Mar-1998
Razveljavitev : 01-Dec-2019
slovenski jezik SISTP-SB: 47.19 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 844-2:1997
angleško : Round and sawn timber - Terminology - Part 2: General terms relating to round timber
slovensko : Okrogli in žagani les - Terminologija - 2. del: Splošni izrazi za okrogli les
TC : LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS : 79.040 01.040.79
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Mar-1998
Razveljavitev : 01-Dec-2019
slovenski jezik SISTP-SC: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 844-3:1995
angleško : Round and sawn timber - Terminology - Part 3: General terms relating to sawn timber
slovensko : Okrogli in žagani les - Terminologija - 3. del: Splošni izrazi za žagani les
TC : LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS : 79.040 01.040.79
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Dec-2015
Razveljavitev : 01-Dec-2019
angleški, francoski in nemški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 844-4:1997
angleško : Round and sawn timber - Terminology - Part 4: Terms relating to moisture content
slovensko : Okrogli in žagani les - Terminologija - 4. del: Izrazi za strukturo lesa
TC : LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS : 79.040 01.040.79
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Oct-2003
Razveljavitev : 01-Dec-2019
angleški, francoski in nemški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 844-5:1997
angleško : Round and sawn timber - Terminology - Part 5: Terms relating to dimensions of round timber
slovensko : Okrogli in žagani les - Terminologija - 5. del: Izrazi, povezani z merami okroglega lesa
TC : LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS : 79.040 01.040.79
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Nov-1998
Razveljavitev : 01-Dec-2019
slovenski jezik SISTP-SB: 47.19 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 844-6:1997
angleško : Round and sawn timber - Terminology - Part 6: Terms relating to dimensions of sawn timber
slovensko : Okrogli in žagani les - Terminologija - 6. del: Izrazi za izmero žaganega lesa
TC : LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS : 79.040 01.040.79
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Oct-2003
Razveljavitev : 01-Dec-2019
angleški, francoski in nemški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 844-7:1997
angleško : Round and sawn timber - Terminology - Part 7: Terms relating to anatomical structure of timber
slovensko : Okrogli in žagani les - Terminologija - 7. del: Izrazi za biološko zgradbo lesa
TC : LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS : 79.040 01.040.79
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Oct-2003
Razveljavitev : 01-Dec-2019
angleški, francoski in nemški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 844-8:1997
angleško : Round and sawn timber - Terminology - Part 8: Terms relating to features of round timber
slovensko : Okrogli in žagani les – Terminologija – 8. del: Izrazi, povezani z značilnostmi okroglega lesa
TC : LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS : 79.040 01.040.79
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Nov-1999
Razveljavitev : 01-Dec-2019
slovenski jezik SISTP-SC: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 844-9:1997
angleško : Round and sawn timber - Terminology - Part 9: Terms relating to features of sawn timber
slovensko : Okrogli in žagani les - Terminologija - 9. del: Izrazi za značilnosti žaganega lesa
TC : LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS : 79.040 01.040.79
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Oct-2003
Razveljavitev : 01-Dec-2019
angleški, francoski in nemški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13756:2002
angleško : Wood flooring - Terminology
slovensko : Lesene talne obloge - Terminologija
TC : LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS : 97.150 79.080 01.040.79
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Oct-2003
Razveljavitev : 01-Dec-2018
angleški, francoski in nemški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 844-10:1998
angleško : Round and sawn timber - Terminology - Part 10: Terms relating to stain and fungal attack
slovensko : Okrogli in žagani les - Terminologija - 10. del: Izrazi za razbarvanost in napad gliv
TC : LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS : 79.040 01.040.79
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Oct-2003
Razveljavitev : 01-Dec-2019
angleški, francoski in nemški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 844-11:1998
angleško : Round and sawn timber - Terminology - Part 11: Terms relating to degrade by insects
slovensko : Okrogli in žagani les - Terminologija - 11. del: Izrazi za razgradnjo lesa zaradi insektov
TC : LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS : 79.040 01.040.79
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Oct-2003
Razveljavitev : 01-Dec-2019
angleški, francoski in nemški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 844-12:2000
angleško : Round and sawn timber - Terminology - Part 12: Additional terms and general index
slovensko : Okrogli in žagani les - Terminologija - 12. del: Dodatni izrazi in splošno kazalo
TC : LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS : 79.040 01.040.79
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Oct-2003
Razveljavitev : 01-Dec-2019
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : prEN 1001
angleško : Durability of wood and wood-based products - Terminology
slovensko : Trajnost lesa in lesnih proizvodov - Terminologija
TC : LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS : 79.040 01.040.79
Stopnja : 4020 Status : Neobjavljen
angleški, francoski in nemški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi