ICS: 01.040.79 - Lesna tehnologija (Slovarji)

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 24 od 24


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 844:2019
angleško: Round and sawn timber - Terminology
slovensko: Okrogli in žagani les - Terminologija
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 01.040.79 79.040
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2019
angleški, francoski in nemški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 313-2:1999
angleško: Plywood - Classification and terminology - Part 2: Terminology
slovensko: Vezane plošče - Razvrstitev in terminologija - 2. del: Terminologija
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 79.060.10 01.040.79
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2000
angleški, francoski in nemški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1001-1:2005
angleško: Durability of wood and wood-based products - Terminology - Part 1: List of equivalent terms
slovensko: Trajnost lesa in lesnih proizvodov - Terminologija – 1. del: Seznam enakovrednih izrazov
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 79.020 01.040.79
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2006
angleški, francoski in nemški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1001-2:2005
angleško: Durability of wood and wood based products - Terminology - Part 2: Vocabulary
slovensko: Trajnost lesa in lesnih proizvodov – Terminologija – 2. del: Slovar
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 79.020 01.040.79
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2006
angleški, francoski in nemški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12775:2001
angleško: Solid wood panels - Classification and terminology
slovensko: Masivne lesne plošče – Razvrstitev in terminologija
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 79.060.99 01.040.79
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2004
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13556:2003
angleško: Round and sawn timber - Nomenclature of timbers used in Europe
slovensko: Okrogli in žagani les – Nomenklatura lesa, uporabljena v Evropi
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 79.040 01.040.79
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2004
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13756:2018
angleško: Wood flooring and parquet - Terminology
slovensko: Lesene talne obloge in parket - Terminologija
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 97.150 79.080 01.040.79
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2018
angleški, francoski in nemški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 15679:2007
angleško: Thermal Modified Timber - Definitions and characteristics
slovensko: Toplotno obdelan les - Definicije in lastnosti
TC: LES - Okrogli in žagani les ICS: 79.040 01.040.79
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2008
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 300:1997
angleško: Oriented Strand Boards (OSB) - Definitions, classification and specifications
slovensko: Plošče z usmerjenim iverjem (OSB) - Definicije, razvrstitev in specifikacije
TC: LII - Les in lesni izdelki ICS: 79.060.20 01.040.79
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-mar-1998
Razveljavitev: 01-dec-2006
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 313-2:1995
angleško: Plywood - Classification and terminology - Part 2: Terminology
slovensko: Vezan les - Razvrstitev in terminologija - 2. del: Terminologija
TC: LII - Les in lesni izdelki ICS: 79.060.10 01.040.79
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-mar-1998
Razveljavitev: 01-maj-2000
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 844-1:1995
angleško: Round and sawn timber - Terminology - Part 1: General terms common to round timber and sawn timber
slovensko: Okrogli in žagani les - Terminologija - 1. del: Skupni splošni izrazi za okrogli in žagani les
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 79.040 01.040.79
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-mar-1998
Razveljavitev: 01-dec-2019
slovenski jezik SISTP-SB: 47.19 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 844-2:1997
angleško: Round and sawn timber - Terminology - Part 2: General terms relating to round timber
slovensko: Okrogli in žagani les - Terminologija - 2. del: Splošni izrazi za okrogli les
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 79.040 01.040.79
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-mar-1998
Razveljavitev: 01-dec-2019
slovenski jezik SISTP-SC: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 844-3:1995
angleško: Round and sawn timber - Terminology - Part 3: General terms relating to sawn timber
slovensko: Okrogli in žagani les - Terminologija - 3. del: Splošni izrazi za žagani les
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 79.040 01.040.79
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-dec-2015
Razveljavitev: 01-dec-2019
angleški, francoski in nemški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 844-4:1997
angleško: Round and sawn timber - Terminology - Part 4: Terms relating to moisture content
slovensko: Okrogli in žagani les - Terminologija - 4. del: Izrazi za strukturo lesa
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 79.040 01.040.79
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-okt-2003
Razveljavitev: 01-dec-2019
angleški, francoski in nemški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 844-5:1997
angleško: Round and sawn timber - Terminology - Part 5: Terms relating to dimensions of round timber
slovensko: Okrogli in žagani les - Terminologija - 5. del: Izrazi, povezani z merami okroglega lesa
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 79.040 01.040.79
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-nov-1998
Razveljavitev: 01-dec-2019
slovenski jezik SISTP-SB: 47.19 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 844-6:1997
angleško: Round and sawn timber - Terminology - Part 6: Terms relating to dimensions of sawn timber
slovensko: Okrogli in žagani les - Terminologija - 6. del: Izrazi za izmero žaganega lesa
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 79.040 01.040.79
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-okt-2003
Razveljavitev: 01-dec-2019
angleški, francoski in nemški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 844-7:1997
angleško: Round and sawn timber - Terminology - Part 7: Terms relating to anatomical structure of timber
slovensko: Okrogli in žagani les - Terminologija - 7. del: Izrazi za biološko zgradbo lesa
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 79.040 01.040.79
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-okt-2003
Razveljavitev: 01-dec-2019
angleški, francoski in nemški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 844-8:1997
angleško: Round and sawn timber - Terminology - Part 8: Terms relating to features of round timber
slovensko: Okrogli in žagani les – Terminologija – 8. del: Izrazi, povezani z značilnostmi okroglega lesa
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 79.040 01.040.79
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-nov-1999
Razveljavitev: 01-dec-2019
slovenski jezik SISTP-SC: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 844-9:1997
angleško: Round and sawn timber - Terminology - Part 9: Terms relating to features of sawn timber
slovensko: Okrogli in žagani les - Terminologija - 9. del: Izrazi za značilnosti žaganega lesa
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 79.040 01.040.79
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-okt-2003
Razveljavitev: 01-dec-2019
angleški, francoski in nemški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13756:2002
angleško: Wood flooring - Terminology
slovensko: Lesene talne obloge - Terminologija
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 97.150 79.080 01.040.79
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-okt-2003
Razveljavitev: 01-dec-2018
angleški, francoski in nemški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 844-10:1998
angleško: Round and sawn timber - Terminology - Part 10: Terms relating to stain and fungal attack
slovensko: Okrogli in žagani les - Terminologija - 10. del: Izrazi za razbarvanost in napad gliv
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 79.040 01.040.79
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-okt-2003
Razveljavitev: 01-dec-2019
angleški, francoski in nemški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 844-11:1998
angleško: Round and sawn timber - Terminology - Part 11: Terms relating to degrade by insects
slovensko: Okrogli in žagani les - Terminologija - 11. del: Izrazi za razgradnjo lesa zaradi insektov
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 79.040 01.040.79
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-okt-2003
Razveljavitev: 01-dec-2019
angleški, francoski in nemški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 844-12:2000
angleško: Round and sawn timber - Terminology - Part 12: Additional terms and general index
slovensko: Okrogli in žagani les - Terminologija - 12. del: Dodatni izrazi in splošno kazalo
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 79.040 01.040.79
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-okt-2003
Razveljavitev: 01-dec-2019
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: prEN 1001
angleško: Durability of wood and wood-based products - Terminology
slovensko: Trajnost lesa in lesnih proizvodov - Terminologija
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 79.040 01.040.79
Stopnja: 4020 Status: Neobjavljen
angleški, francoski in nemški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi