ICS: 01.040.81 - Steklarska in keramična industrija (Slovarji)

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 21 od 21


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1051-1:2003
angleško: Glass in building - Glass blocks and glass pavers - Part 1: Definitions and description
slovensko: Steklo v stavbah – Stekleni zidaki in stekleni tlakovci – 1. del: Definicije in opis
TC: STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS: 01.040.81 81.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2004
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1096-1:2012
angleško: Glass in building - Coated glass - Part 1: Definitions and classification
slovensko: Steklo v gradbeništvu - Steklo z nanosi - 1. del: Definicije in klasifikacija
TC: STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS: 81.040.20 01.040.81
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2012
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14232:2009
angleško: Advanced technical ceramics - Terms, definitions and abbreviations
slovensko: Sodobna tehnična keramika - Izrazi, definicije in okrajšave
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 81.060.30 01.040.81
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2010
angleški, francoski in nemški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 12543-1:2011
angleško: Glass in building - Laminated glass and laminated safety glass - Part 1: Definitions and description of component parts (ISO 12543-1:2011)
slovensko: Steklo v gradbeništvu - Lepljeno steklo in lepljeno varnostno steklo - 1. del: Definicije in opis sestavnih delov (ISO 12543-1:2011)
TC: STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS: 81.040.20 01.040.81
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2012
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1748-1-1:2004
angleško: Glass in building - Special basic products -Borosilicate glasses - Part 1-1: Definition and general physical and mechanical properties
slovensko: Steklo v stavbah - Posebni osnovni proizvodi - 1. del: Borosilikatno steklo -1-1. del: Definicija in splošne fizikalne in mehanske lastnosti
TC: STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS: 81.040.20 01.040.81
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2004
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1748-2-1:2004
angleško: Glass in building - Special basic products - Glass ceramics - Part 2-1 Definitions and general physical and mechanical properties
slovensko: Steklo v stavbah - Posebni osnovni proizvodi – Steklena keramika – 2-1. del: Definicije in splošne fizikalne in mehanske lastnosti
TC: STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS: 81.040.20 01.040.81
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2004
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 572-1:2012+A1:2016
angleško: Glass in building - Basic soda-lime silicate glass products - Part 1: Definitions and general physical and mechanical properties
slovensko: Steklo v gradbeništvu - Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla - 1. del: Definicije in splošne fizikalne in mehanske lastnosti
TC: STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS: 81.040.20 01.040.81
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2016
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 572-1:2004
angleško: Glass in building - Basic soda lime silicate glass products - Part 1: Definitions and general physical and mechanical properties
slovensko: Steklo v stavbah - Osnovni proizvodi iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla - 1. del: Definicije in splošne fizikalne in mehanske lastnosti
TC: STS - Steklo v stavbah ICS: 81.040.20 01.040.81
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-sep-2004
Razveljavitev: 01-okt-2012
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 572-1:2012
angleško: Glass in building - Basic soda lime silicate glass products - Part 1: Definitions and general physical and mechanical properties
slovensko: Steklo v gradbeništvu - Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla - 1. del: Definicije in splošne fizikalne in mehanske lastnosti
TC: STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS: 81.040.20 01.040.81
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-okt-2012
Razveljavitev: 01-jun-2016
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1094-1:1997
angleško: Insulating refractory products - Part 1: Terminology for ceramic fibre products
slovensko: Toplotnoizolacijski ognjevzdržni izdelki - 1. del: Terminologija za izdelke iz keramičnih vlaken
TC: IKER - Keramika ICS: 81.080 01.040.81
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-apr-1998
Razveljavitev: 01-okt-2008
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1096-1:1998
angleško: Glass in building - Coated glass - Part 1: Definitions and classification
slovensko: Steklo s prevlekami za uporabo v gradbeništvu - 1. del: Značilnosti in lastnosti
TC: STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS: 81.040.20 01.040.81
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-nov-1999
Razveljavitev: 01-apr-2012
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1402-1:2003
angleško: Unshaped refractory products - Part 1: Introduction and classification
slovensko: Neoblikovani ognjevzdržni izdelki - 1. del: Uvod in razvrstitev
TC: IKER - Keramika ICS: 81.080 01.040.81
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-maj-2004
Razveljavitev: 01-okt-2012
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ENV 14232:2003
angleško: Advanced technical ceramics - Terms, definitions and abbreviations
slovensko: Sodobna tehnična keramika - Pojmi, definicije in okrajšave
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 81.060.30 01.040.81
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jan-2007
Razveljavitev: 01-jan-2010
angleški, francoski in nemški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 12543-1:1998
angleško: Glass in building - Laminated glass and laminated safety glass - Part 1: Definitions and description of component parts (ISO 12543-1:1998)
slovensko: Steklo v stavbah - Lamelirano steklo in lamelirano varnostno steklo - 1. del: Definicije in opis sestavnih delov (ISO 12543-1:1998)
TC: IGFI - Gradbena fizika ICS: 81.040.20 01.040.81
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-nov-1999
Razveljavitev: 01-dec-2011
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13024-1:2002
angleško: Glass in building - Thermally toughened borosilicate safety glass - Part 1: Definition and description
slovensko: Steklo v stavbah – Toplotno kaljeno borosilikatno varnostno steklo – 1. del: Definicija in opis
TC: STS - Steklo v stavbah ICS: 01.040.81 81.040.20
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-sep-2004
Razveljavitev: 01-mar-2012
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: prEN 1094-1
angleško: Insulating refractory products - Part 1: Terminology for soluble high temperature fibre products
slovensko: Toplotnoizolacijski ognjevzdržni izdelki - 1. del: Izrazi za topne visokotemperaturne vlaknene izdelke
TC: IKER - Keramika ICS: 01.040.81 81.080
Stopnja: 98 Status: Neobjavljen
Objavljen: 01-maj-2005
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: prEN 1094-8
angleško: Insulating refractory products - Terminology for alkaline earth silicate (AES) wools
slovensko: Toplotnoizolacijski ognjevzdržni izdelki - 8. del: Izrazi za zemljoalkalijske silikatne (AES) volne
TC: IKER - Keramika ICS: 81.080 01.040.81
Stopnja: 98 Status: Neobjavljen
Objavljen: 01-maj-2005
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: prEN ISO 12543-1
angleško: Glass in building - Laminated glass and laminated safety glass - Part 1: Definitions and description of component parts (ISO/DIS 12543-1:2020)
slovensko: Steklo v gradbeništvu - Lepljeno steklo in lepljeno varnostno steklo - 1. del: Definicije in opis sestavnih delov (ISO/DIS 12543-1:2020)
TC: STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS: 81.040.20 01.040.81
Stopnja: 4020 Status: Neobjavljen
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: prEN 15752-1
angleško: Glass in building - Adhesive backed polymeric film - Part 1: Definitions and descriptions
slovensko: Steklo v gradbeništvu - Samolepljiva polimerna folija - 1. del: Definicije in opisi
TC: STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS: 83.140.10 81.040.20 01.040.81
Stopnja: 98 Status: Neobjavljen
Objavljen: 01-maj-2008
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: prEN 15755-1
angleško: Glass in building - Adhesive backed polymeric filmed glass - Part 1: Definitions and descriptions
slovensko: Steklo v gradbeništvu - Samolepljiva polimerna steklena folija - 1. del: Definicije in opisi
TC: STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS: 83.140.10 81.040.20 01.040.81
Stopnja: 98 Status: Neobjavljen
Objavljen: 01-maj-2008
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: prEN 1748-2-1
angleško: Glass in Building - Special basic products - Glass ceramics - Part 2-1: Definitions and general physical and mechanical properties
slovensko: Steklo v stavbah - Posebni osnovni proizvodi - Steklena keramika - 2-1. del: Definicije in splošne fizikalne in mehanske lastnosti TC: Steklo v gradbeništvu -
TC: STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS: 81.060.01 81.040.20 01.040.81
Stopnja: 4020 Status: Neobjavljen
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi