ICS: 01.040.87 - Industrija barv (Slovarji)

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 11 od 11


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 4618:2014
angleško: Paints and varnishes - Terms and definitions (ISO 4618:2014)
slovensko: Barve in laki - Izrazi in definicije (ISO 4618:2014)
TC: IBLP - Barve, laki in premazi ICS: 87.040 01.040.87
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2015
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 18451-1:2019
angleško: Pigments, dyestuffs and extenders - Terminology - Part 1: General terms (ISO 18451-1:2019)
slovensko: Pigmenti, barvila in polnila - Terminologija - 1. del: Splošni izrazi (ISO 18451-1:2019)
TC: PIP - Pigmenti in polnila ICS: 87.060.10 01.040.87
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2019
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 18451-2:2018
angleško: Pigments, dyestuffs and extenders - Terminology - Part 2: Classification of colouring materials according to colouristic and chemical aspects (ISO 18451-2:2018)
slovensko: Pigmenti, barvila in polnila - Terminologija - 2. del: Razvrstitev sredstev za obarvanje glede na barvne in kemijske lastnosti (ISO 18451-2:2018)
TC: PIP - Pigmenti in polnila ICS: 01.040.87 87.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2018
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 19403-1:2020
angleško: Paints and varnishes - Wettability - Part 1: Terminology and general principles (ISO 19403-1:2017)
slovensko: Barve in laki - Omočljivost - 1. del: Terminologija in splošna načela (ISO 19403-1:2017)
TC: IBLP - Barve, laki in premazi ICS: 87.040 01.040.87
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2020
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 8130-14:2019
angleško: Coating powders - Part 14: Vocabulary (ISO 8130-14:2019)
slovensko: Praškasti premazi - 14. del: Slovar (ISO 8130-14:2019)
TC: IBLP - Barve, laki in premazi ICS: 01.040.87 87.040
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2019
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 4617:2000
angleško: Paints and varnishes - List of equivalent terms (ISO 4617:2000)
slovensko: Barve in laki - Seznam enakovrednih izrazov (ISO 4617:2000)
TC: IBLP - Barve, laki in premazi ICS: 87.040 01.040.87
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-feb-2001
Razveljavitev: 01-jan-2007
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 4618:2006
angleško: Paints and varnishes - Terms and definitions (ISO 4618:2006)
slovensko: Barve in laki - Izrazi in definicije (ISO 4618:2006)
TC: IBLP - Barve, laki in premazi ICS: 87.040 01.040.87
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jan-2007
Razveljavitev: 01-jan-2015
angleški, francoski in nemški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 4618-2:1999
angleško: Paints and varnishes - Terms and definitions for coating materials - Part 2: Special terms relating to paint characteristics and properties (ISO 4618-2:1999)
slovensko: Barve in laki - Izrazi in definicije za premazna sredstva - 2. del: Posebni izrazi, povezani z značilnostmi in lastnostmi barv (ISO 4618-2:1999)
TC: IBLP - Barve, laki in premazi ICS: 87.040 01.040.87
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-apr-2000
Razveljavitev: 01-jan-2007
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 4618-3:1999
angleško: Paints and varnishes - Terms and definitions for coating materials - Part 3: Surface preparation and methods of application (ISO 4618-3:1999)
slovensko: Barve in laki - Izrazi in definicije za premazna sredstva - 3. del: Priprava površine in načini nanašanja (ISO 4618-3:1999)
TC: IBLP - Barve, laki in premazi ICS: 87.040 25.220.10 01.040.87
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-apr-2000
Razveljavitev: 01-jan-2007
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 18451-1:2017
angleško: Pigments, dyestuffs and extenders - Terminology - Part 1: General terms (ISO 18451-1:2015)
slovensko: Pigmenti, barvila in polnila - Terminologija - 1. del: Splošni izrazi (ISO 18451-1:2015)
TC: PIP - Pigmenti in polnila ICS: 87.060.10 01.040.87
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-dec-2017
Razveljavitev: 01-sep-2019
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 8130-14:2004
angleško: Coating powders - Part 14: Terminology (ISO 8130-14:2004)
slovensko: Coating powders - Part 14: Terminology (ISO 8130-14:2004)
TC: IBLP - Barve, laki in premazi ICS: 87.040 01.040.87
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jul-2004
Razveljavitev: 01-jul-2019
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi