ICS: 01.040.91 - Gradbeni materiali in gradnja (Slovarji)

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 149
1 2 3 4 5 6  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 235:2020
angleško : Wallcoverings - Vocabulary and symbols
slovensko : Stenske obloge - Slovar in simboli
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 91.180 01.080.20 01.040.91
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2020
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 607:2004
angleško : Eaves gutters and fittings made of PVC-U - Definitions, requirements and testing
slovensko : Žlebovi in fazonski kosi iz PVC-U - Definicije, zahteve in preskušanje
TC : IKER - Keramika ICS : 91.060.20 01.040.91
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2005
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1304:2013
angleško : Clay roofing tiles and fittings - Product definitions and specifications
slovensko : Opečni strešniki in fazonski kosi - Definicije in specifikacije izdelkov
TC : IKER - Keramika ICS : 91.100.25 01.040.91
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2014
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 303-1:2017
angleško : Heating boilers - Part 1: Heating boilers with forced draught burners - Terminology, general requirements, testing and marking
slovensko : Kotli za gretje - 1. del: Kotli z ventilatorskimi gorilniki - Terminologija, splošne zahteve, preskušanje in označevanje
TC : PLN - Plinske naprave za dom ICS : 27.060.01 91.140.10 01.040.91
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2017
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 303-4:1999
angleško : Heating boilers - Part 4: Heating boilers with forced draught burners - Special requirements for boilers with forced draught oil burners with outputs up to 70 kW and a maximum operating pressure of 3 bar - Terminology, special requirements, testing and marking
slovensko : Kotli za gretje - 4. del: Kotli z ventilatorskimi gorilniki – Posebne zahteve za kotle z razprševalnimi oljnimi ventilatorskimi gorilniki z močjo do 70 kW in najvišjim delovnim tlakom 3 bare - Terminologija, posebne zahteve, preskušanje in označevanje
TC : PLN - Plinske naprave za dom ICS : 91.140.10 01.040.91
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-1999
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 6927:2021
angleško : Buildings and civil engineering sealants - Vocabulary (ISO 6927:2021)
slovensko : Tesnilne mase za stavbe in gradbene inženirske objekte - Slovar (ISO 6927:2021)
TC : ISS SPL.GPO - Gradnja stavb ICS : 91.100.50 01.040.91
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2021
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 9229:2020
angleško : Thermal insulation - Vocabulary (ISO 9229:2020)
slovensko : Toplotna izolacija - Slovar (ISO 9229:2020)
TC : TOP - Toplota ICS : 91.120.10 27.220 01.040.91 01.040.27
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2020
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 9288:1996
angleško : Thermal insulation - Heat transfer by radiation - Physical quantities and definitions (ISO 9288:1989)
slovensko : Toplotna izolacija - Prenos toplote s sevanjem - Fizikalne količine in definicije (ISO 9288:1989)
TC : TOP - Toplota ICS : 91.120.10 01.060 01.040.91
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-1997
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 932-6:1999
angleško : Tests for general properties of aggregates - Part 6: Definitions of repeatability and reproducibility
slovensko : Preskusi splošnih lastnosti agregatov - 6. del: Definicije ponovljivosti in primerljivosti
TC : AGR - Agregati ICS : 91.100.15 01.040.91
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-1999
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 9346:2007
angleško : Hygrothermal performance of buildings and building materials - Physical quantities of mass transfer - Vocabular (ISO 9346:2007)
slovensko : Higrotermične značilnosti stavb in gradbenih materialov - Fizikalne količine in definicije - Slovar (ISO 9346:2007)
TC : TOP - Toplota ICS : 01.040.91 01.060 91.120.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2008
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12216:2018
angleško : Shutters, external blinds, internal blinds - Terminology, glossary and definitions
slovensko : Polkna, zunanja in notranja senčila - Terminologija, slovar in definicije
TC : ISTP - Stavbno pohištvo ICS : 91.060.50 01.040.91
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2018
angleški, francoski in nemški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12440:2017
angleško : Natural stone - Denomination criteria
slovensko : Naravni kamen - Poimenovanje
TC : IKER - Keramika ICS : 91.100.15 01.040.91
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2018
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12519:2018
angleško : Windows and pedestrian doors - Terminology
slovensko : Okna in vhodna vrata - Terminologija
TC : ISTP - Stavbno pohištvo ICS : 01.040.91 91.060.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2018
angleški, francoski in nemški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12597:2014
angleško : Bitumen and bituminous binders - Terminology
slovensko : Bitumen in bitumenska veziva - Terminologija
TC : VLA - Vlaga ICS : 91.100.50 75.140 01.040.91 01.040.75
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2014
angleški, francoski in nemški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1264-1:2021
angleško : Water based surface embedded heating and cooling systems - Part 1: Definitions and symbols
slovensko : Ploskovni sistemi za ogrevanje in hlajenje z vodo - 1. del: Definicije in simboli
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 91.140.10 01.075 01.040.91
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2021
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12665:2018
angleško : Light and lighting - Basic terms and criteria for specifying lighting requirements
slovensko : Svetloba in razsvetljava - Osnovni izrazi in merila za specifikacijo zahtev za razsvetljavo
TC : STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS : 91.160.01 01.040.91
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2018
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12670:2019
angleško : Natural stone - Terminology
slovensko : Naravni kamen - Terminologija
TC : IKER - Keramika ICS : 73.020 01.040.73 91.100.15 01.040.91
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2019
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12792:2003
angleško : Ventilation for buildings - Symbols, terminology and graphical symbols
slovensko : Prezračevanje stavb – Simboli, terminologija in grafični simboli
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 91.140.30 01.075 01.040.91
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2004
slovenski jezik SISTP-SL: 136.73 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12859:2011
angleško : Gypsum blocks - Definitions, requirements and test methods
slovensko : Mavčni bloki - Definicije, zahteve in preskusne metode
TC : CAA - Mineralna veziva in zidarstvo ICS : 01.040.91 91.100.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2011
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 13006:1998
angleško : Ceramic tiles -- Definitions, classification, characteristics and marking
slovensko : Keramične ploščice - Definicije, razvrstitev, lastnosti in označevanje
TC : IKER - Keramika ICS : 91.100.23 01.040.91
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-1999
Razveljavitev : 01-Nov-1999
slovenski jezik SISTP-SJ: 119.79 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13119:2016
angleško : Curtain walling - Terminology
slovensko : Obešene fasade - Terminologija
TC : ISTP - Stavbno pohištvo ICS : 91.060.10 01.040.91
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2016
angleški, francoski in nemški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13318:2000
angleško : Screed material and floor screeds - Definitions
slovensko : Screed material and floor screeds - Definitions
TC : SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS : 91.060.30 01.040.91
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2002
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13707:2013
angleško : Flexible sheets for waterproofing - Reinforced bitumen sheets for roof waterproofing - Definitions and characteristics
slovensko : Hidroizolacijski trakovi - Ojačeni bitumenski trakovi za tesnjenje streh - Definicije in lastnosti
TC : VLA - Vlaga ICS : 91.060.20 91.100.50 01.040.91
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2013
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13888:2009
angleško : Grout for tiles - Requirements, evaluation of conformity, classification and designation
slovensko : Fugirne mase za ploščice - Zahteve, ovrednotenje skladnosti, klasifikacija in označevanje
TC : IKER - Keramika ICS : 91.100.10 01.040.91
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2009
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13956:2012
angleško : Flexible sheets for waterproofing - Plastic and rubber sheets for roof waterproofing - Definitions and characteristics
slovensko : Hidroizolacijski trakovi - Polimerni in elastomerni trakovi za tesnjenje streh - Definicije in lastnosti
TC : VLA - Vlaga ICS : 91.060.20 91.100.50 01.040.91
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2013
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi