ICS: 01.060 - Veličine in enote

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 87
1 2 3 4  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 4226:2007
angleško: Air quality - General aspects - Units of measurement
slovensko: Kakovost zraka - Splošni vidiki - Merske enote
TC: KAZ - Kakovost zraka ICS: 13.040.01 01.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2013
angleški jezik SIST-B: 35.20 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 7345:2018
angleško: Thermal performance of buildings and building components - Physical quantities and definitions (ISO 7345:2018)
slovensko: Toplotne značilnosti stavb in delov stavb - Fizikalne količine in definicije (ISO 7345:2018)
TC: TOP - Toplota ICS: 91.120.10 01.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2018
angleški jezik SIST-E: 52.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 764-2:2012
angleško: Pressure equipment - Part 2: Quantities, symbols and units
slovensko: Tlačna oprema - 2. del: Veličine, simboli in enote
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.32 01.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2012
angleški jezik SIST-B: 35.20 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 9288:1996
angleško: Thermal insulation - Heat transfer by radiation - Physical quantities and definitions (ISO 9288:1989)
slovensko: Toplotna izolacija - Prenos toplote s sevanjem - Fizikalne količine in definicije (ISO 9288:1989)
TC: TOP - Toplota ICS: 91.120.10 01.060 01.040.91
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1997
angleški jezik SIST-E: 52.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 9346:2007
angleško: Hygrothermal performance of buildings and building materials - Physical quantities of mass transfer - Vocabular (ISO 9346:2007)
slovensko: Higrotermične značilnosti stavb in gradbenih materialov - Fizikalne količine in definicije - Slovar (ISO 9346:2007)
TC: TOP - Toplota ICS: 01.040.91 01.060 91.120.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2008
angleški jezik SIST-H: 71.50 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 13233:2007
angleško: Advanced technical ceramics - Notations and symbols
slovensko: Sodobna tehnična keramika - Sistem simbolov in simboli
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 81.060.30 01.075 01.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2007
angleški jezik SIST-F: 59.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 13731:2001
angleško: Ergonomics of the thermal environment - Vocabulary and symbols (ISO 13731:2001)
slovensko: Ergonomija toplotnega okolja - Slovar in simboli (ISO 13731:2001)
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 13.180 01.060 01.040.13
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2002
angleški in francoski jezik SIST-H: 71.50 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62428:2008
angleško: Electric power engineering - Modal components in three-phase a.c. systems - Quantities and transformations (IEC 62428:2008)
slovensko: Elektroenergetsko inženirstvo - Modalne komponente v trifaznih izmeničnih sistemih - Veličine in transformacije (IEC 62428:2008)
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 29.020 01.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2009
angleški jezik SIST-F: 59.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60027-3:2007
angleško: Letter symbols to be used in electrical technology -- Part 3: Logarithmic and related quantities, and their units
slovensko: Črkovni simboli za uporabo v elektrotehnologiji - 3. del: Logaritmične in z njimi povezane veličine in njihove enote (IEC 60027-3:2002)
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 29.020 01.075 01.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2008
angleški jezik SIST-D: 48.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60027-6:2007
angleško: Letter symbols to be used in elecrical technology -- Part 6: Control technology
slovensko: Črkovni simboli za uporabo v elektrotehnologiji - 6. del: Krmilna tehnologija (IEC 60027-6:2006)
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 01.060 01.075 29.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2008
angleški jezik SIST-E: 52.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 80000-1:2009
angleško: Quantities and units - Part 1: General
slovensko: Veličine in enote - 1. del: Splošno
TC: TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS: 01.060
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2013
slovenski jezik SISTP-SI: 97.90 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-I: 78.10 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 80000-1:2013
angleško: Quantities and units - Part 1: General (ISO 80000-1:2009 + Cor 1:2011)
slovensko: Veličine in enote - 1. del: Splošno (ISO 80000-1:2009 + Popravek 1:2011)
TC: TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS: 01.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2013
angleški jezik SIST-J: 88.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 80000-2:2013
angleško: Quantities and units - Part 2: Mathematical signs and symbols to be used in the natural sciences and technology (ISO 80000-2:2009)
slovensko: Veličine in enote - 2. del: Matematični znaki in simboli za uporabo v naravoslovnih vedah in tehniki (ISO 80000-2:2009)
TC: TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS: 07.020 01.075 01.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2013
angleški jezik SIST-I: 78.10 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 80000-2:2009
angleško: Quantities and units - Part 2: Mathematical signs and symbols to be used in the natural sciences and technology
slovensko: Veličine in enote - 2. del: Matematični znaki in simboli za uporabo v naravoslovnih vedah in tehniki
TC: TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS: 07.020 01.075 01.060
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2013
slovenski jezik SISTP-SI: 97.90 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-I: 78.10 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 80000-3:2006
angleško: Quantities and units - Part 3: Space and time
slovensko: Veličine in enote - 3. del: Prostor in čas
TC: TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS: 01.060
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2012
angleški jezik SIST-G: 66.00 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SG: 82.50 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 80000-3:2013
angleško: Quantities and units - Part 3: Space and time (ISO 80000-3:2006)
slovensko: Veličine in enote - 3. del: Prostor in čas (ISO 80000-3:2006)
TC: TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS: 07.030 01.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2013
angleški jezik SIST-G: 66.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 80000-4:2006
angleško: Quantities and units - Part 4: Mechanics
slovensko: Veličine in enote - 4. del: Mehanika
TC: TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS: 17.020 01.060
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2012
slovenski jezik SISTP-SG: 82.50 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-G: 66.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 80000-4:2013
angleško: Quantities and units - Part 4: Mechanics (ISO 80000-4:2006)
slovensko: Veličine in enote - 4. del: Mehanika (ISO 80000-4:2006)
TC: TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS: 17.020 01.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2013
angleški jezik SIST-H: 71.50 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 80000-5:2007
angleško: Quantities and units - Part 5: Thermodynamics
slovensko: Veličine in enote - 5. del: Termodinamika
TC: TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS: 17.200.01 01.060
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2012
slovenski jezik SISTP-SG: 82.50 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-G: 66.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 80000-5:2013
angleško: Quantities and units - Part 5: Thermodynamics (ISO 80000-5:2007)
slovensko: Veličine in enote - 5. del: Termodinamika (ISO 80000-5:2007)
TC: TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS: 17.200.01 01.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2013
angleški jezik SIST-G: 66.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 80000-6:2008
angleško: Quantities and units -- Part 6: Electromagnetism
slovensko: Veličine in enote - 6. del: Elektromagnetizem (IEC 80000-6:2008)
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 01.060 17.220.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2008
angleški jezik SIST-H: 71.50 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: IEC 80000-6:2008
angleško: Quantities and units - Part 6: Electromagnetism
slovensko: Veličine in enote - 6. del: Elektromagnetizem
TC: TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS: 17.220.01 07.030 01.060
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2014
angleški jezik SIST-H: 71.50 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SH: 89.10 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 80000-7:2008
angleško: Quantities and units - Part 7: Light
slovensko: Veličine in enote - 7. del: Svetloba
TC: TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS: 01.060
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2013
slovenski jezik SISTP-SJ: 108.90 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-J: 88.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 80000-8:2007
angleško: Quantities and units - Part 8: Acoustics (ISO 80000-8:2007)
slovensko: Veličine in enote - 8. del: Akustika (ISO 80000-8:2007)
TC: AKU - Akustika ICS: 17.140.01 01.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2007
angleški jezik SIST-F: 59.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 80000-8:2007
angleško: Quantities and units - Part 8: Acoustics
slovensko: Veličine in enote - 8. del: Akustika
TC: TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS: 17.140.01 01.060
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2012
angleški jezik SIST-E: 52.80 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SE: 68.20 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi