ICS: 01.060 - Veličine in enote

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 88
1 2 3 4  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 4226:2007
angleško : Air quality - General aspects - Units of measurement
slovensko : Kakovost zraka - Splošni vidiki - Merske enote
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 13.040.01 01.060
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2013
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 7345:2018
angleško : Thermal performance of buildings and building components - Physical quantities and definitions (ISO 7345:2018)
slovensko : Toplotne značilnosti stavb in delov stavb - Fizikalne količine in definicije (ISO 7345:2018)
TC : TOP - Toplota ICS : 91.120.10 01.060
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2018
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 764-2:2012
angleško : Pressure equipment - Part 2: Quantities, symbols and units
slovensko : Tlačna oprema - 2. del: Veličine, simboli in enote
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 23.020.32 01.060
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2012
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 9288:1996
angleško : Thermal insulation - Heat transfer by radiation - Physical quantities and definitions (ISO 9288:1989)
slovensko : Toplotna izolacija - Prenos toplote s sevanjem - Fizikalne količine in definicije (ISO 9288:1989)
TC : TOP - Toplota ICS : 91.120.10 01.060 01.040.91
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-1997
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 9346:2007
angleško : Hygrothermal performance of buildings and building materials - Physical quantities of mass transfer - Vocabular (ISO 9346:2007)
slovensko : Higrotermične značilnosti stavb in gradbenih materialov - Fizikalne količine in definicije - Slovar (ISO 9346:2007)
TC : TOP - Toplota ICS : 01.040.91 01.060 91.120.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2008
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 13731:2001
angleško : Ergonomics of the thermal environment - Vocabulary and symbols (ISO 13731:2001)
slovensko : Ergonomija toplotnega okolja - Slovar in simboli (ISO 13731:2001)
TC : VSN - Varnost strojev in naprav ICS : 13.180 01.060 01.040.13
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2002
angleški in francoski jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62428:2008
angleško : Electric power engineering - Modal components in three-phase a.c. systems - Quantities and transformations (IEC 62428:2008)
slovensko : Elektroenergetsko inženirstvo - Modalne komponente v trifaznih izmeničnih sistemih - Veličine in transformacije (IEC 62428:2008)
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 29.020 01.060
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2009
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60027-3:2007
angleško : Letter symbols to be used in electrical technology -- Part 3: Logarithmic and related quantities, and their units
slovensko : Črkovni simboli za uporabo v elektrotehnologiji - 3. del: Logaritmične in z njimi povezane veličine in njihove enote (IEC 60027-3:2002)
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 29.020 01.075 01.060
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2008
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60027-6:2007
angleško : Letter symbols to be used in elecrical technology -- Part 6: Control technology
slovensko : Črkovni simboli za uporabo v elektrotehnologiji - 6. del: Krmilna tehnologija (IEC 60027-6:2006)
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 01.060 01.075 29.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2008
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 80000-1:2013
angleško : Quantities and units - Part 1: General (ISO 80000-1:2009 + Cor 1:2011)
slovensko : Veličine in enote - 1. del: Splošno (ISO 80000-1:2009 + Popravek 1:2011)
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 01.060
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2013
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 80000-1:2009
angleško : Quantities and units - Part 1: General
slovensko : Veličine in enote - 1. del: Splošno
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 01.060
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2013
slovenski jezik SISTP-SI: 107.69 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 80000-2:2019
angleško : Quantities and units - Part 2: Mathematics (ISO 80000-2:2019)
slovensko : Veličine in enote - 2. del: Matematika (ISO 80000-2:2019)
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 01.060 07.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2019
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 80000-3:2020
angleško : Quantities and units - Part 3: Space and time (ISO 80000-3:2019)
slovensko : Veličine in enote - 3. del: Prostor in čas (ISO 80000-3:2019)
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 07.030 01.060
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2020
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 80000-4:2019
angleško : Quantities and units - Part 4: Mechanics (ISO 80000-4:2019)
slovensko : Veličine in enote - 4. del: Mehanika (ISO 80000-4:2019)
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 17.020 01.060
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2019
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 80000-5:2019
angleško : Quantities and units - Part 5: Thermodynamics (ISO 80000-5:2019)
slovensko : Veličine in enote - 5. del: Termodinamika (ISO 80000-5:2019)
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 01.060 17.200.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2019
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 80000-6:2008
angleško : Quantities and units -- Part 6: Electromagnetism
slovensko : Veličine in enote - 6. del: Elektromagnetizem (IEC 80000-6:2008)
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 01.060 17.220.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2008
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : IEC 80000-6:2008
angleško : Quantities and units - Part 6: Electromagnetism
slovensko : Veličine in enote - 6. del: Elektromagnetizem
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 17.220.01 07.030 01.060
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2014
slovenski jezik SISTP-SH: 89.01 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 80000-7:2019
angleško : Quantities and units - Part 7: Light and radiation
slovensko : Veličine in enote - 7. del: Svetloba in sevanje
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 01.060
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2020
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 80000-8:2020
angleško : Quantities and units - Part 8: Acoustics (ISO 80000-8:2020)
slovensko : Veličine in enote - 8. del: Akustika (ISO 80000-8:2020)
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 17.140.01 01.060
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2020
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 80000-9:2019
angleško : Quantities and units - Part 9: Physical chemistry and molecular physics (ISO 80000-9:2019)
slovensko : Veličine in enote - 9. del: Fizikalna kemija in molekulska fizika (ISO 80000-9:2019)
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 07.030 01.060
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2019
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 80000-10:2019
angleško : Quantities and units - Part 10: Atomic and nuclear physics (ISO 80000-10:2019)
slovensko : Veličine in enote - 10. del: Atomska in jedrska fizika (ISO 80000-10:2019)
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 01.060 07.030
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2019
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 80000-11:2020
angleško : Quantities and units - Part 11: Characteristic numbers (ISO 80000-11:2019)
slovensko : Veličine in enote - 11. del: Značilna števila (ISO 80000-11:2019)
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 01.060
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2020
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 80000-12:2019
angleško : Quantities and units - Part 12: Condensed matter physics (ISO 80000-12:2019)
slovensko : Veličine in enote - 12. del: Fizika kondenzirane snovi (ISO 80000-12:2019)
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 07.030 01.060
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2019
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 80000-13:2008
angleško : Quantities and units -- Part 13: Information science and technology
slovensko : Veličine in enote - 13. del: Informacijska znanost in tehnologija (IEC 80000-13:2008)
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 01.060 35.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2008
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka :
angleško : Quantities and units - Part 1: General
slovensko : Veličine in enote - 1. del: Splošno - Popravek AC101
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 01.060
Stopnja : 6300 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2013
slovenski jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi