ICS: 01.075 - Simboli za znake

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 49
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1438:1998
angleško: Symbols for timber and wood-based products
slovensko: Simboli za les in lesne proizvode
TC: LES - Okrogli in žagani les ICS: 79.040 01.075
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2003
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1560:2011
angleško: Founding - Designation system for cast iron - Material symbols and material numbers
slovensko: Livarstvo - Sistem označevanja železove litine - Označevalni simboli in številke za material
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 01.075 77.080.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2011
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 10266:2003
angleško: Steel tubes, fittings and structural hollow sections - Symbols and definitions of terms for use in product standards
slovensko: Steel tubes, fittings and structural hollow sections - Symbols and definitions of terms for use in product standards
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 77.140.75 01.075 01.040.77
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2004
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 1043-1:2011
angleško: Plastics - Symbols and abbreviated terms - Part 1: Basic polymers and their special characteristics (ISO 1043-1:2011)
slovensko: Polimerni materiali - Simboli in kratice - 1. del: Osnovni polimeri in njihove značilnosti (ISO 1043-1:2011)
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 01.075 83.080.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2012
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 1043-2:2011
angleško: Plastics - Symbols and abbreviated terms - Part 2: Fillers and reinforcing materials (ISO 1043-2:2011)
slovensko: Polimerni materiali - Simboli in kratice - 2. del: Polnila in materiali za ojačenje (ISO 1043-2:2011)
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 01.075 83.040.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2012
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 1043-3:2016
angleško: Plastics - Symbols and abbreviated terms - Part 3: Plasticizers (ISO 1043-3:2016)
slovensko: Polimerni materiali - Simboli in kratice - 3. del: Mehčala (ISO 1043-3:2016)
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 01.075 83.040.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2017
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 1043-4:2021
angleško: Plastics - Symbols and abbreviated terms - Part 4: Flame retardants (ISO 1043-4:2021)
slovensko: Polimerni materiali - Simboli in kratice - 4. del: Zaviralci gorenja (ISO 1043-4:2021)
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 01.075 83.080.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2021
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12526:1998
angleško: Castors and wheels - Vocabulary, recommended symbols and multilingual dictionary
slovensko: Castors and wheels - Vocabulary, recommended symbols and multilingual dictionary
TC: SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS: 53.060 01.075 21.180 01.040.21
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2000
angleški, francoski, nemški, finski, italijanski, nizozemski in švedski jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12527:1998
angleško: Castors and wheels - Test methods and apparatus
slovensko: Castors and wheels - Test methods and apparatus
TC: SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS: 53.060 21.180 01.075
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2000
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1264-1:2021
angleško: Water based surface embedded heating and cooling systems - Part 1: Definitions and symbols
slovensko: Ploskovni sistemi za ogrevanje in hlajenje z vodo - 1. del: Definicije in simboli
TC: OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS: 91.140.10 01.075 01.040.91
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2021
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12792:2003
angleško: Ventilation for buildings - Symbols, terminology and graphical symbols
slovensko: Prezračevanje stavb – Simboli, terminologija in grafični simboli
TC: OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS: 91.140.30 01.075 01.040.91
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2004
slovenski jezik SISTP-SL: 136.73 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 19634:2021
angleško: Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) - Ceramic composites - Notations and symbols (ISO 19634:2017)
slovensko: Fina keramika (sodobna keramika, sodobna tehnična keramika) - Keramični kompoziti - Oznake in simboli (ISO 19634:2017)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 01.075 81.060.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2021
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 30023:2021
angleško: Textiles - Qualification symbols for labelling workwear to be industrially laundered (ISO 30023:2021)
slovensko: Tekstilije - Kvalifikacijski simboli za označevanje delovnih oblek, namenjenih za industrijsko pranje (ISO 30023:2021)
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 01.075 59.080.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2021
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14067-1:2003
angleško: Railway applications - Aerodynamics - Part 1: Symbols and units
slovensko: Železniške naprave – Aerodinamika – 1. del: Oznake in enote
TC: IŽNP - Železniške naprave ICS: 45.060.01 01.075
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2004
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15877-2:2013
angleško: Rail applications - Markings on railway vehicles - Part 2: External markings on coaches, motives power units, locomotives and on track machines
slovensko: Železniške naprave - Oznake na železniških vozilih - 2. del: Zunanje oznake na potniških vagonih, motornih garniturah, lokomotivah in motornih vozilih za posebne namene
TC: IŽNP - Železniške naprave ICS: 01.075 45.060.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2014
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60027-1:2006
angleško: Letter symbols to be used in electrical technology -- Part 1: General
slovensko: Črkovni simboli za električno tehnologijo - 1. del: Splošno (IEC 60027-1:1995 (Reprint) + A1:1997)
TC: SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS: 01.075 29.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2007
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60027-2:2007
angleško: Letter symbols to be used in electrical technology -- Part 2: Telecommunications and electronics
slovensko: Črkovni simboli za uporabo v elektrotehnologiji - 2. del: Telekomunikacije in elektronika (IEC 60027-2:2005)
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 31.020 01.075 33.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2008
Razveljavitev: 01-apr-2022
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 60027-2:2019
angleško: Letter symbols to be used in electrical technology - Part 2: Telecommunications and electronics (IEC 60027-2:2019)
slovensko: Črkovni simboli za uporabo v elektrotehniki - 2. del: Telekomunikacije in elektronika (IEC 60027-2:2019)
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 33.020 31.020 01.075
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2019
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60027-3:2007
angleško: Letter symbols to be used in electrical technology -- Part 3: Logarithmic and related quantities, and their units
slovensko: Črkovni simboli za uporabo v elektrotehnologiji - 3. del: Logaritmične in z njimi povezane veličine in njihove enote (IEC 60027-3:2002)
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 29.020 01.075 01.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2008
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60027-4:2007
angleško: Letter symbols to be used in electrical technology -- Part 4: Rotating electric machines
slovensko: Črkovni simboli za uporabo v elektrotehnologiji - 4. del: Električni rotacijski stroji (IEC 60027-4:2006)
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 01.075 29.160.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2008
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60027-6:2007
angleško: Letter symbols to be used in elecrical technology -- Part 6: Control technology
slovensko: Črkovni simboli za uporabo v elektrotehnologiji - 6. del: Krmilna tehnologija (IEC 60027-6:2006)
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 01.060 01.075 29.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2008
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60027-7:2010
angleško: Letter symbols to be used in electrical technology - Part 7: Power generation, transmission and distribution (IEC 60027-7:2010)
slovensko: Črkovne oznake za elektrotehniko - 7. del: Proizvodnja, prenos in distribucija električne energije (IEC 60027-7:2010)
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 29.240.01 01.075
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2010
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62595-1-2:2012
angleško: LCD backlight unit - Part 1-2: Terminology and letter symbols
slovensko: Zaslon LCD z osvetlitvijo ozadja - 1-2. del: Terminologija in črkovni simboli
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 01.040.31 01.075 31.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2012
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62629-1-2:2013
angleško: 3D Display devices - Part 1-2: Generic - Terminology and letter symbols
slovensko: 3D-prikazovalniki - 1-2. del: Generično - Terminologija in črkovni simboli (IEC 62629-1-2:2013)
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 01.075 33.160.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2014
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 1043-1:2011/A1:2016
angleško: Plastics - Symbols and abbreviated terms - Part 1: Basic polymers and their special characteristics (ISO 1043-1:2011/Amd 1:2016)
slovensko: Polimerni materiali - Simboli in kratice - 1. del: Osnovni polimeri in njihove značilnosti (ISO 1043-1:2011/Amd 1:2016)
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 01.075 83.080.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2016
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi