ICS: 01.075 - Simboli za znake

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 49
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1438:1998
angleško : Symbols for timber and wood-based products
slovensko : Simboli za les in lesne proizvode
TC : LES - Okrogli in žagani les ICS : 79.040 01.075
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2003
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1560:2011
angleško : Founding - Designation system for cast iron - Material symbols and material numbers
slovensko : Livarstvo - Sistem označevanja železove litine - Označevalni simboli in številke za material
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 01.075 77.080.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2011
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 10266:2003
angleško : Steel tubes, fittings and structural hollow sections - Symbols and definitions of terms for use in product standards
slovensko : Steel tubes, fittings and structural hollow sections - Symbols and definitions of terms for use in product standards
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.140.75 01.075 01.040.77
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2004
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 1043-1:2011
angleško : Plastics - Symbols and abbreviated terms - Part 1: Basic polymers and their special characteristics (ISO 1043-1:2011)
slovensko : Polimerni materiali - Simboli in kratice - 1. del: Osnovni polimeri in njihove značilnosti (ISO 1043-1:2011)
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 01.075 83.080.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2012
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 1043-2:2011
angleško : Plastics - Symbols and abbreviated terms - Part 2: Fillers and reinforcing materials (ISO 1043-2:2011)
slovensko : Polimerni materiali - Simboli in kratice - 2. del: Polnila in materiali za ojačenje (ISO 1043-2:2011)
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 01.075 83.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2012
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 1043-3:2016
angleško : Plastics - Symbols and abbreviated terms - Part 3: Plasticizers (ISO 1043-3:2016)
slovensko : Polimerni materiali - Simboli in kratice - 3. del: Mehčala (ISO 1043-3:2016)
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 01.075 83.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2017
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 1043-4:2021
angleško : Plastics - Symbols and abbreviated terms - Part 4: Flame retardants (ISO 1043-4:2021)
slovensko : Polimerni materiali - Simboli in kratice - 4. del: Zaviralci gorenja (ISO 1043-4:2021)
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 01.075 83.080.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2021
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12526:1998
angleško : Castors and wheels - Vocabulary, recommended symbols and multilingual dictionary
slovensko : Castors and wheels - Vocabulary, recommended symbols and multilingual dictionary
TC : SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS : 53.060 01.075 21.180 01.040.21
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2000
angleški, francoski, nemški, finski, italijanski, nizozemski in švedski jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12527:1998
angleško : Castors and wheels - Test methods and apparatus
slovensko : Castors and wheels - Test methods and apparatus
TC : SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS : 53.060 21.180 01.075
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2000
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1264-1:2021
angleško : Water based surface embedded heating and cooling systems - Part 1: Definitions and symbols
slovensko : Ploskovni sistemi za ogrevanje in hlajenje z vodo - 1. del: Definicije in simboli
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 91.140.10 01.075 01.040.91
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2021
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12792:2003
angleško : Ventilation for buildings - Symbols, terminology and graphical symbols
slovensko : Prezračevanje stavb – Simboli, terminologija in grafični simboli
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 91.140.30 01.075 01.040.91
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2004
slovenski jezik SISTP-SL: 136.73 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 19634:2021
angleško : Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) - Ceramic composites - Notations and symbols (ISO 19634:2017)
slovensko : Fina keramika (sodobna keramika, sodobna tehnična keramika) - Keramični kompoziti - Oznake in simboli (ISO 19634:2017)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 01.075 81.060.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2021
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 30023:2021
angleško : Textiles - Qualification symbols for labelling workwear to be industrially laundered (ISO 30023:2021)
slovensko : Tekstilije - Kvalifikacijski simboli za označevanje delovnih oblek, namenjenih za industrijsko pranje (ISO 30023:2021)
TC : ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS : 01.075 59.080.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2021
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14067-1:2003
angleško : Railway applications - Aerodynamics - Part 1: Symbols and units
slovensko : Železniške naprave – Aerodinamika – 1. del: Oznake in enote
TC : IŽNP - Železniške naprave ICS : 45.060.01 01.075
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2004
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15877-2:2013
angleško : Rail applications - Markings on railway vehicles - Part 2: External markings on coaches, motives power units, locomotives and on track machines
slovensko : Železniške naprave - Oznake na železniških vozilih - 2. del: Zunanje oznake na potniških vagonih, motornih garniturah, lokomotivah in motornih vozilih za posebne namene
TC : IŽNP - Železniške naprave ICS : 01.075 45.060.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2014
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60027-1:2006
angleško : Letter symbols to be used in electrical technology -- Part 1: General
slovensko : Črkovni simboli za električno tehnologijo - 1. del: Splošno (IEC 60027-1:1995 (Reprint) + A1:1997)
TC : SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS : 01.075 29.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2007
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 60027-2:2019
angleško : Letter symbols to be used in electrical technology - Part 2: Telecommunications and electronics (IEC 60027-2:2019)
slovensko : Črkovni simboli za uporabo v elektrotehniki - 2. del: Telekomunikacije in elektronika (IEC 60027-2:2019)
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 33.020 31.020 01.075
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2019
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60027-3:2007
angleško : Letter symbols to be used in electrical technology -- Part 3: Logarithmic and related quantities, and their units
slovensko : Črkovni simboli za uporabo v elektrotehnologiji - 3. del: Logaritmične in z njimi povezane veličine in njihove enote (IEC 60027-3:2002)
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 29.020 01.075 01.060
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2008
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60027-4:2007
angleško : Letter symbols to be used in electrical technology -- Part 4: Rotating electric machines
slovensko : Črkovni simboli za uporabo v elektrotehnologiji - 4. del: Električni rotacijski stroji (IEC 60027-4:2006)
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 01.075 29.160.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2008
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60027-6:2007
angleško : Letter symbols to be used in elecrical technology -- Part 6: Control technology
slovensko : Črkovni simboli za uporabo v elektrotehnologiji - 6. del: Krmilna tehnologija (IEC 60027-6:2006)
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 01.060 01.075 29.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2008
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60027-7:2010
angleško : Letter symbols to be used in electrical technology - Part 7: Power generation, transmission and distribution (IEC 60027-7:2010)
slovensko : Črkovne oznake za elektrotehniko - 7. del: Proizvodnja, prenos in distribucija električne energije (IEC 60027-7:2010)
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 29.240.01 01.075
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2010
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62595-1-2:2012
angleško : LCD backlight unit - Part 1-2: Terminology and letter symbols
slovensko : Zaslon LCD z osvetlitvijo ozadja - 1-2. del: Terminologija in črkovni simboli
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 01.040.31 01.075 31.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2012
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62629-1-2:2013
angleško : 3D Display devices - Part 1-2: Generic - Terminology and letter symbols
slovensko : 3D-prikazovalniki - 1-2. del: Generično - Terminologija in črkovni simboli (IEC 62629-1-2:2013)
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 01.075 33.160.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2014
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 1043-1:2011/A1:2016
angleško : Plastics - Symbols and abbreviated terms - Part 1: Basic polymers and their special characteristics (ISO 1043-1:2011/Amd 1:2016)
slovensko : Polimerni materiali - Simboli in kratice - 1. del: Osnovni polimeri in njihove značilnosti (ISO 1043-1:2011/Amd 1:2016)
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 01.075 83.080.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2016
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60027-1:2006/A2:2007
angleško : Letter symbols to be used in electrical technology -- Part 1: General
slovensko : Črkovni simboli za električno tehnologijo - 1. del: Splošno (IEC 60027-1:1995/A2:2005)
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 01.075 29.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2008
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi