ICS: 01.080.20 - Grafični simboli za posebno opremo

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 72
1 2 3  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 780:2015
angleško: Packaging - Distribution packaging - Graphical symbols for handling and storage of packages (ISO 780:2015)
slovensko: Embalaža - Embalaža za distribucijo - Grafični simboli za hranjenje embalaže in ravnanje z njo (ISO 780:2015)
TC: EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS: 55.020 01.080.20
Stopnja: 9000 Status: V reviziji
Objavljen: 01-feb-2016
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 235:2020
angleško: Wallcoverings - Vocabulary and symbols
slovensko: Stenske obloge - Slovar in simboli
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 91.180 01.080.20 01.040.91
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2020
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 361:2015
angleško: Basic ionizing radiation symbol (ISO 361:1975)
slovensko: Osnovni simbol za ionizirno sevanje (ISO 361:1975)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.280 01.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2015
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3758:2012
angleško: Textiles - Care labelling code using symbols (ISO 3758:2012)
slovensko: Tekstilije - Označevanje nege s simboli (ISO 3758:2012)
TC: OVT - Označevanje vzdrževanja tekstila ICS: 59.080.01 01.080.20
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2012
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SG: 90.75 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 7000:2019
angleško: Graphical symbols for use on equipment - Registered symbols
slovensko: Grafični simboli za uporabo na opremi - Registrirani simboli
TC: TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS: 01.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2020
angleški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 9687:2015
angleško: Dentistry - Graphical symbols for dental equipment (ISO 9687:2015)
slovensko: Zobozdravstvo - Grafični simboli za zobozdravstveno opremo (ISO 9687:2015)
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 01.080.20 11.060.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2015
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11192:2018
angleško: Small craft - Graphical symbols (ISO 11192:2005)
slovensko: Mala plovila - Grafični simboli (ISO 11192:2005)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 47.080 01.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2018
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11532:2020
angleško: Aircraft ground equipment - Graphical symbols (ISO 11532:2018)
slovensko: Letalska talna oprema - Grafični simboli (ISO 11532:2018)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 49.100 01.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2020
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 11684:1995
angleško: Tractors, machinery for agriculture and forestry, powered lawn and garden equipment -- Safety signs and hazard pictorials -- General principles
slovensko: Traktorji, kmetijski in gozdarski stroji - Motorni vrtnarski stroji - Varnostne oznake in oznake za nevarnost - Splošna načela
TC: IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS: 65.060.01 01.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-1995
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 13200:1995
angleško: Cranes -- Safety signs and hazard pictorials -- General principles
slovensko: Dvigala - Varnostni znaki in slikovni znaki za nevarnost - Splošna načela
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 53.020.20 01.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-1999
slovenski jezik SISTP-SI: 107.69 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14916:2005
angleško: Domestic cookware - Graphical symbols (pictograms)
slovensko: Gospodinjska posoda za kuhanje – Grafični simboli (piktogrami)
TC: EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS: 01.080.20 97.040.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2006
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15398:2020
angleško: Resilient, textile, laminate and modular mechanical locked floor coverings (MMF) - Floor covering standard symbols - Complementary element
slovensko: Netekstilne, tekstilne, laminirane in modularne mehansko spojene talne obloge - Standardni simboli za talne obloge - Komplementarni element
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 97.150 01.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2020
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 15810:2008
angleško: Graphical symbols for use on integrated building automation equipment
slovensko: Grafični simboli za uporabo v vgrajenih napravah za avtomatizacijo stavb
TC: OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS: 97.120 01.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2009
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15986:2011
angleško: Symbol for use in the labelling of medical devices - Requirements for labelling of medical devices containing phthalates
slovensko: Simboli za označevanje medicinskih pripomočkov - Zahteve za označevanje medicinskih pripomočkov, ki vsebujejo ftalate
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.040.01 01.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2011
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 15989:2015
angleško: Firefighting and rescue service vehicles and equipment - Graphical symbols for control elements and displays and for markings
slovensko: Gasilska in reševalna vozila ter oprema - Grafični simboli za krmilne elemente in zaslone ter za označevanje
TC: POZ - Požarna varnost ICS: 43.160 13.220.10 01.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2015
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 21531:2009
angleško: Dentistry - Graphical symbols for dental instruments (ISO 21531:2009)
slovensko: Zobozdravstvo - Grafični simboli za dentalne instrumente (ISO 21531:2009)
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.060.25 01.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2009
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3826-2:2008
angleško: Plastics collapsible containers for human blood and blood components - Part 2: Graphical symbols for use on labels and instruction leaflets (ISO 3826-2:2008)
slovensko: Plastične vrečke za človeško kri in krvne komponente - 3. del: Grafični simboli, ki se uporabljajo na označbah in navodilih (ISO 3826-2:2008)
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 01.080.20 11.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2008
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 60445:2021
angleško: Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification - Identification of equipment terminals, conductor terminations and conductors (IEC 60445:2021)
slovensko: Osnovna in varnostna načela za vmesnik človek-stroj, označevanje in razpoznavanje - Razpoznavanje terminalov opreme, končnikov vodnikov in vodnikov (IEC 60445:2021)
TC: EDO - Elektrotehniška dokumentacija ICS: 29.020 13.110 01.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2021
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61429:1996
angleško: Marking of secondary cells and batteries with the international recycling symbol ISO 7000-1135 and indications regarding directives 93/86/EEC and 91/157/EEC
slovensko: Marking of secondary cells and batteries with the international recycling symbol ISO 7000-1135 and indications regarding directives 93/86/EEC and 91/157/EEC
TC: ISCB - Sekundarne celice in baterije ICS: 29.220.30 29.220.20 01.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2001
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 62902:2019
angleško: Secondary cells and batteries - Marking symbols for identification of their chemistry
slovensko: Sekundarne celice in baterije: Simboli za označevanje za identifikacijo kemične sestave
TC: ISCB - Sekundarne celice in baterije ICS: 01.080.20 29.220.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2019
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 7296-1:1991
angleško: Cranes -- Graphic symbols -- Part 1: General
slovensko: Dvigala - Grafični simboli - 1. del: Splošno
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 53.020.20 01.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2000
slovenski, angleški in francoski jezik SISTP-SD: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 15223-1:2016
angleško: Medical devices - Symbols to be used with medical device labels, labelling and information to be supplied - Part 1: General requirements (ISO 15223-1:2016)
slovensko: Medicinski pripomočki - Simboli za označevanje medicinskih pripomočkov, označevanje in podatki, ki jih mora podati dobavitelj - 1. del: Splošne zahteve (ISO 15223-1:2016)
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.040.01 01.080.20
Stopnja: 9900 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2017
Razveljavitev: 01-dec-2021
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: prEN 60417-1
angleško: Graphical symbols for use on equipment -- Part 1: Overview and application
slovensko: Graphical symbols for use on equipment - Part 1: Overview and application (IEC 60417-1:2000)
TC: EDO - Elektrotehniška dokumentacija ICS: 29.020 01.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2003
angleški in francoski jezik SIST-S: 173.03 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60417-2:1999
angleško: Graphical symbols for use on equipment -- Part 2: Symbol originals
slovensko: Graphical symbols for use on equipment - Part 2: Symbol originals (IEC 60417-2:1998)
TC: EDO - Elektrotehniška dokumentacija ICS: 29.020 01.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2002
angleški in francoski jezik SIST-U: 194.81 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61310-1:2008
angleško: Safety of machinery - Indication, marking and actuation -- Part 1: Requirements for visual, acoustic and tactile signals
slovensko: Varnost strojev - Prikaz, oznaka in upravljanje - 1. del: Zahteve za vidne, zvočne in otipljive signale (IEC 61310-1:2007)
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 13.110 01.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2008
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
1 2 3  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi