ICS: 01.080.20 - Grafični simboli za posebno opremo

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 74
1 2 3  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 780:2015
angleško : Packaging - Distribution packaging - Graphical symbols for handling and storage of packages (ISO 780:2015)
slovensko : Embalaža - Embalaža za distribucijo - Grafični simboli za hranjenje embalaže in ravnanje z njo (ISO 780:2015)
TC : EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS : 55.020 01.080.20
Stopnja : 6060 Status : V reviziji
Objavljen : 01-Feb-2016
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 235:2020
angleško : Wallcoverings - Vocabulary and symbols
slovensko : Stenske obloge - Slovar in simboli
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 91.180 01.080.20 01.040.91
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2020
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 361:2015
angleško : Basic ionizing radiation symbol (ISO 361:1975)
slovensko : Osnovni simbol za ionizirno sevanje (ISO 361:1975)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 13.280 01.080.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2015
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 3758:2012
angleško : Textiles - Care labelling code using symbols (ISO 3758:2012)
slovensko : Tekstilije - Označevanje nege s simboli (ISO 3758:2012)
TC : OVT - Označevanje vzdrževanja tekstila ICS : 59.080.01 01.080.20
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2012
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SG: 90.75 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 7000:2019
angleško : Graphical symbols for use on equipment - Registered symbols
slovensko : Grafični simboli za uporabo na opremi - Registrirani simboli
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 01.080.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2020
angleški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 9687:2015
angleško : Dentistry - Graphical symbols for dental equipment (ISO 9687:2015)
slovensko : Zobozdravstvo - Grafični simboli za zobozdravstveno opremo (ISO 9687:2015)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 01.080.20 11.060.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2015
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11192:2018
angleško : Small craft - Graphical symbols (ISO 11192:2005)
slovensko : Mala plovila - Grafični simboli (ISO 11192:2005)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 47.080 01.080.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2018
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11532:2020
angleško : Aircraft ground equipment - Graphical symbols (ISO 11532:2018)
slovensko : Letalska talna oprema - Grafični simboli (ISO 11532:2018)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 49.100 01.080.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2020
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 11684:1995
angleško : Tractors, machinery for agriculture and forestry, powered lawn and garden equipment -- Safety signs and hazard pictorials -- General principles
slovensko : Traktorji, kmetijski in gozdarski stroji - Motorni vrtnarski stroji - Varnostne oznake in oznake za nevarnost - Splošna načela
TC : IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS : 65.060.01 01.080.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-1995
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 13200:1995
angleško : Cranes -- Safety signs and hazard pictorials -- General principles
slovensko : Dvigala - Varnostni znaki in slikovni znaki za nevarnost - Splošna načela
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 53.020.20 01.080.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-1999
slovenski jezik SISTP-SI: 107.69 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14916:2005
angleško : Domestic cookware - Graphical symbols (pictograms)
slovensko : Gospodinjska posoda za kuhanje – Grafični simboli (piktogrami)
TC : EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS : 01.080.20 97.040.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2006
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15398:2020
angleško : Resilient, textile, laminate and modular mechanical locked floor coverings (MMF) - Floor covering standard symbols - Complementary element
slovensko : Netekstilne, tekstilne, laminirane in modularne mehansko spojene talne obloge - Standardni simboli za talne obloge - Komplementarni element
TC : ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS : 97.150 01.080.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2020
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 15810:2008
angleško : Graphical symbols for use on integrated building automation equipment
slovensko : Grafični simboli za uporabo v vgrajenih napravah za avtomatizacijo stavb
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 97.120 01.080.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2009
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15986:2011
angleško : Symbol for use in the labelling of medical devices - Requirements for labelling of medical devices containing phthalates
slovensko : Simboli za označevanje medicinskih pripomočkov - Zahteve za označevanje medicinskih pripomočkov, ki vsebujejo ftalate
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 11.040.01 01.080.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2011
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 15989:2015
angleško : Firefighting and rescue service vehicles and equipment - Graphical symbols for control elements and displays and for markings
slovensko : Gasilska in reševalna vozila ter oprema - Grafični simboli za krmilne elemente in zaslone ter za označevanje
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 43.160 13.220.10 01.080.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2015
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 21531:2009
angleško : Dentistry - Graphical symbols for dental instruments (ISO 21531:2009)
slovensko : Zobozdravstvo - Grafični simboli za dentalne instrumente (ISO 21531:2009)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 11.060.25 01.080.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2009
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 3826-2:2008
angleško : Plastics collapsible containers for human blood and blood components - Part 2: Graphical symbols for use on labels and instruction leaflets (ISO 3826-2:2008)
slovensko : Plastične vrečke za človeško kri in krvne komponente - 3. del: Grafični simboli, ki se uporabljajo na označbah in navodilih (ISO 3826-2:2008)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 01.080.20 11.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2008
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50419:2022
angleško : Marking of electrical and electronic equipment (EEE) in respect to separate collection of waste EEE (WEEE)
slovensko : Označevanje električne in elektronske opreme glede na ločeno zbiranje odpadkov EEE (WEEE)
TC : ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS : 01.080.20 31.020 29.020 13.030.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2022
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 60445:2021
angleško : Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification - Identification of equipment terminals, conductor terminations and conductors (IEC 60445:2021)
slovensko : Osnovna in varnostna načela za vmesnik človek-stroj, označevanje in razpoznavanje - Razpoznavanje terminalov opreme, končnikov vodnikov in vodnikov (IEC 60445:2021)
TC : EDO - Elektrotehniška dokumentacija ICS : 29.020 13.110 01.080.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2021
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61429:1996
angleško : Marking of secondary cells and batteries with the international recycling symbol ISO 7000-1135 and indications regarding directives 93/86/EEC and 91/157/EEC
slovensko : Marking of secondary cells and batteries with the international recycling symbol ISO 7000-1135 and indications regarding directives 93/86/EEC and 91/157/EEC
TC : ISCB - Sekundarne celice in baterije ICS : 29.220.30 29.220.20 01.080.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2001
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 62902:2019
angleško : Secondary cells and batteries - Marking symbols for identification of their chemistry
slovensko : Sekundarne celice in baterije: Simboli za označevanje za identifikacijo kemične sestave
TC : ISCB - Sekundarne celice in baterije ICS : 01.080.20 29.220.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2019
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 7296-1:1991
angleško : Cranes -- Graphic symbols -- Part 1: General
slovensko : Dvigala - Grafični simboli - 1. del: Splošno
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 53.020.20 01.080.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2000
slovenski, angleški in francoski jezik SISTP-SD: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 15223-1:2021
angleško : Medical devices - Symbols to be used with information to be supplied by the manufacturer - Part 1: General requirements (ISO 15223-1:2021)
slovensko : Medicinski pripomočki - Simboli za označevanje podatkov, ki jih mora podati dobavitelj - 1. del: Splošne zahteve (ISO 15223-1:2021)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 11.040.01 01.080.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2021
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61310-1:2008
angleško : Safety of machinery - Indication, marking and actuation -- Part 1: Requirements for visual, acoustic and tactile signals
slovensko : Varnost strojev - Prikaz, oznaka in upravljanje - 1. del: Zahteve za vidne, zvočne in otipljive signale (IEC 61310-1:2007)
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 13.110 01.080.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2008
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61310-2:2008
angleško : Safety of machinery - Indication, marking and actuation -- Part 2: Requirements for marking
slovensko : Varnost strojev - Prikaz, oznaka in upravljanje - 2. del: Zahteve za označevanje (IEC 61310-2:2007)
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 13.110 01.080.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2008
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
1 2 3  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi