ICS: 01.080.30 - Grafični simboli za uporabo v risbah, diagramih, načrtih, zemljevidih v strojništvu in gradbeništvu ter v ustrezni tehnični proizvodni dokumentaciji

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 53
1 2 3  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 561:1989
angleško : Coal preparation plant -- Graphical symbols
slovensko : Obrat za pripravo premoga - Grafični simboli
TC : IRUD - Rudarstvo ICS : 73.120 01.080.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-1998
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 701:1998
angleško : International gear notation -- Symbols for geometrical data
slovensko : Mednarodne označbe za zobnike - Simboli za geometrijske veličine
TC : ISEL - Strojni elementi ICS : 21.200 01.080.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2000
slovenski jezik SISTP-SB: 47.19 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1861:1998
angleško : Refrigerating systems and heat pumps - System flow diagrams and piping and instrument diagrams - Layout and symbols
slovensko : Refrigerating systems and heat pumps - System flow diagrams and piping and instrument diagrams - Layout and symbols
TC : SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS : 27.200 27.080 01.080.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2000
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 5261:1999
angleško : Technical drawings - Simplified representation of bars and profile sections (ISO 5261:1995)
slovensko : Technical drawings - Simplified representation of bars and profile sections (ISO 5261:1995)
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 01.080.30 01.100.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2002
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 710-1:1974
angleško : Graphical symbols for use on detailed maps, plans and geological cross-sections -- Part 1: General rules of representation
slovensko : Grafične oznake na detajlnih kartah, tlorisih in na geoloških prerezih - 1. del: Splošna navodila za prikaz
TC : IRUD - Rudarstvo ICS : 07.060 01.080.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-1995
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 710-2:1974
angleško : Graphical symbols for use on detailed maps, plans and geological cross-sections -- Part 2: Representation of sedimentary rocks
slovensko : Grafične oznake na detajlnih kartah, tlorisih in na geoloških prerezih - 2. del: Prikaz sedimentnih kamnin
TC : IRUD - Rudarstvo ICS : 07.060 01.080.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-1995
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 710-3:1974
angleško : Graphical symbols for use on detailed maps, plans and geological cross-sections -- Part 3: Representation of magmatic rocks
slovensko : Grafične oznake na detajlnih kartah, tlorisih in na geoloških prerezih - 3. del: Prikaz magmatskih kamnin
TC : IRUD - Rudarstvo ICS : 07.060 01.080.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-1995
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 710-4:1982
angleško : Graphical symbols for use on detailed maps, plans and geological cross-sections -- Part 4: Representation of metamorphic rocks
slovensko : Grafične oznake na detajlnih kartah, tlorisih in na geoloških prerezih - 4. del: Prikaz metamorfnih kamnin
TC : IRUD - Rudarstvo ICS : 07.060 01.080.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-1995
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 710-5:1989
angleško : Graphical symbols for use on detailed maps, plans and geological cross-sections -- Part 5: Representation of minerals
slovensko : Grafične oznake na detajlnih kartah, tlorisih in na geoloških prerezih - 5. del: Prikaz mineralov
TC : IRUD - Rudarstvo ICS : 07.060 01.080.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-1995
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 710-6:1984
angleško : Graphical symbols for use on detailed maps, plans and geological cross-sections -- Part 6: Representation of contact rocks and rocks which have undergone metasomatic, pneumatolytic or hydrothermal transformation or transformation by weathering
slovensko : Grafične oznake na detajlnih kartah, tlorisih in na geoloških prerezih - 6. del: Prikaz kontaktnih kamnin in kamnin, ki so bile metasomatsko, pnevmatolitsko ali hidrotermalno spremenjene ter spremenjene zaradi preperevanja
TC : IRUD - Rudarstvo ICS : 07.060 01.080.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-1995
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 710-7:1984
angleško : Graphical symbols for use on detailed maps, plans and geological cross-sections -- Part 7: Tectonic symbols
slovensko : Grafične oznake na detajlnih kartah, tlorisih in na geoloških prerezih - 7. del: Prikaz tektonskih elementov
TC : IRUD - Rudarstvo ICS : 07.060 01.080.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-1995
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 7287:2002
angleško : Graphical symbols for thermal cutting equipment (ISO 7287:2002)
slovensko : Grafični simboli za opremo za toplotno rezanje (ISO 7287:2002)
TC : VAR - Varjenje ICS : 01.080.30 25.160.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2003
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 1219-1:2012
angleško : Fluid power systems and components - Graphical symbols and circuit diagrams - Part 1: Graphical symbols for conventional use and data-processing applications
slovensko : Fluidna tehnika - Fluidni sistemi in njihove komponente - Grafični simboli in sheme - 1. del: Grafični simboli za konvencionalno in tehnično podatkovno uporabo
TC : IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS : 23.100.01 01.080.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2014
angleški in francoski jezik SIST-R: 159.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 1219-2:2012
angleško : Fluid power systems and components - Graphical symbols and circuit diagrams - Part 2: Circuit diagrams
slovensko : Fluidna tehnika - Fluidni sistemi in njihove komponente - Grafični simboli in sheme - 2. del: Sheme
TC : IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS : 23.100.01 01.080.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2014
angleški in francoski jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 12671:2021
angleško : Thermal spraying - Thermally sprayed coatings - Symbolic representation on drawings (ISO 12671:2021)
slovensko : Vroče brizganje - Vroče brizgane prevleke - Simbolično prikazovanje na risbah (ISO 12671:2021)
TC : IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS : 25.220.20 01.080.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2021
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 3511-1:1977
angleško : Process measurement control functions and instrumentation -- Symbolic representation -- Part 1: Basic requirements
slovensko : Merilne krmilne funkcije in instrumentalna oprema v procesni tehniki - Simboličen prikaz - 1. del: Osnovne zahteve
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 25.040.40 01.080.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-1995
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 3511-2:1984
angleško : Process measurement control functions and instrumentation -- Symbolic representation -- Part 2: Extension of basic requirements
slovensko : Merilne krmilne funkcije in instrumentalna oprema v procesni tehniki - Simboličen prikaz - 2. del: Razširitev osnovnih zahtev
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 25.040.40 01.080.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-1995
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 3511-3:1984
angleško : Process measurement control functions and instrumentation -- Symbolic representation -- Part 3: Detailed symbols for instrument interconnection diagrams
slovensko : Merilne krmilne funkcije in instrumentna oprema v procesni tehniki - Simboličen prikaz - 3. del: Podrobni simboli za krmilne sheme
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 25.040.40 01.080.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-1995
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 3511-4:1985
angleško : Industrial process measurement control functions and instrumentation -- Symbolic representation -- Part 4: Basic symbols for process computer, interface, and shared display/control functions
slovensko : Merilne krmilne funkcije in instrumentna oprema v procesni tehniki - Simboličen prikaz - 4. del: Osnovni simboli procesnih računalnikov, vmesnikov in skupnih prikazovalnih/krmilnih funkcij
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 25.040.40 01.080.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-1995
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 3545-1:1989
angleško : Steel tubes and fittings -- Symbols for use in specifications -- Part 1: Tubes and tubular accessories with circular cross-section
slovensko : Jeklene cevi in fitingi - Simboli za rabo v specifikacijah - 1. del: Cevi in cevni deli s krožnim prerezom
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 01.080.30 23.040.40 23.040.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-1995
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 3545-2:1989
angleško : Steel tubes and fittings -- Symbols for use in specifications -- Part 2: Square and rectangular hollow sections
slovensko : Jeklene cevi in fitingi - Simboli za rabo v specifikacijah - 2. del: Kvadratni in pravokotni prečni prerezi
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 01.080.30 23.040.40 23.040.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-1995
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 3545-3:1989
angleško : Steel tubes and fittings -- Symbols for use in specifications -- Part 3: Tubular fittings with circular cross-section
slovensko : Jeklene cevi in fitingi - Simboli za rabo v specifikacijah - 3. del: Cevni fitingi s krožnim prerezom
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 01.080.30 23.040.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-1995
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 3952-1:1994
angleško : Kinematic diagrams - Graphical symbols - Part 1 (ISO 3952-1:1981)
slovensko : Kinematični diagrami - Grafični simboli - 1. del (ISO 3952-1:1981)
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 21.020 01.080.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2003
angleški, francoski in ruski jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 3952-2:1994
angleško : Kinematic diagrams - Graphical symbols - Part 2 (ISO 3952-2:1981)
slovensko : Kinematični diagrami - Grafični simboli - 2. del (ISO 3952-2:1981)
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 21.020 01.080.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2003
angleški, francoski in ruski jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 3952-3:1994
angleško : Kinematic diagrams - Graphical symbols - Part 3 (ISO 3952-3:1979)
slovensko : Kinematični diagrami - Grafični simboli - 3. del (ISO 3952-3:1979)
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 21.020 01.080.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2003
angleški, francoski in ruski jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
1 2 3  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi