ICS: 01.080.40 - Grafični simboli za uporabo v risbah, diagramih, načrtih v elektrotehniki in elektroniki ter v ustrezni tehnični proizvodni dokumentaciji

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 23 od 23


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11145:2018
angleško : Optics and photonics - Lasers and laser-related equipment - Vocabulary and symbols (ISO 11145:2018)
slovensko : Optika in fotonska tehnologija - Laserji in z laserji povezana oprema - Slovar in simboli (ISO 11145:2018)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 31.260 01.080.40 01.040.31
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2019
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50419:2006
angleško : Marking of electrical and electronic equipment in accordance with Article 11(2) of Directive 2002/96/EC (WEEE)
slovensko : Označevanje električne in elektronske opreme v skladu s členom 11(2) direktive 2002/96/ES (WEEE)
TC : SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS : 01.080.40 31.020 29.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2006
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61666:2010
angleško : Industrial systems, installations and equipment and industrial products - Identification of terminals within a system (IEC 61666:2010)
slovensko : Industrijski sistemi, inštalacije, oprema in industrijski izdelki - Identifikacija (označevanje) priključkov v sistemu (IEC 61666:2010)
TC : EDO - Elektrotehniška dokumentacija ICS : 01.080.40 29.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2010
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62053-52:2005
angleško : Electricity metering equipment (AC) - Particular requirements -- Part 52: Symbols
slovensko : Oprema za merjenje električne energije (AC) – Posebne zahteve – 52. del: Simboli (IEC 62053-52:2005)
TC : MEE - Oprema za merjenje električne energije in krmiljenje obremenitve ICS : 17.220.20 01.080.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2006
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61666:2010/A1:2021
angleško : Industrial systems, installations and equipment and industrial products - Identification of terminals within a system (IEC 61666:2010/A1:2021)
slovensko : Industrijski sistemi, inštalacije, oprema in industrijski izdelki - Identifikacija (označevanje) priključkov v sistemu (IEC 61666:2010/A1:2021)
TC : EDO - Elektrotehniška dokumentacija ICS : 01.080.40 29.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2021
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11145:2006
angleško : Optics and photonics - Lasers and laser-related equipment - Vocabulary and symbols (ISO 11145:2006)
slovensko : Optika in fotonska tehnologija - Laserji in z laserji povezana oprema - Slovar in simboli (ISO 11145:2006)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 31.260 01.080.40 01.040.31
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jul-2006
Razveljavitev : 01-Sep-2008
angleški in francoski jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11145:2008
angleško : Optics and photonics - Lasers and laser-related equipment - Vocabulary and symbols (ISO 11145:2006)
slovensko : Optika in fotonska tehnologija - Laserji in z laserji povezana oprema - Slovar in simboli (ISO 11145:2006)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 31.260 01.080.40 01.040.31
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Sep-2008
Razveljavitev : 01-Jun-2016
angleški in francoski jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11145:2016
angleško : Optics and photonics - Lasers and laser-related equipment - Vocabulary and symbols (ISO 11145:2016)
slovensko : Optika in fotonska tehnologija - Laserji in z laserji povezana oprema - Slovar in simboli (ISO 11145:2016)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 31.260 01.080.40 01.040.31
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jun-2016
Razveljavitev : 01-Mar-2019
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50419:2005
angleško : Marking of electrical and electronic equipment in accordance with Article 11(2) of Directive 2002/96/EC (WEEE)
slovensko : Označevanje električne in elektronske opreme v skladu s členom 11(2) direktive 2002/96/ES (WEEE)
TC : SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS : 01.080.40 31.020 29.020
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-May-2005
Razveljavitev : 01-Sep-2006
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60387:1992
angleško : Symbols for alternating-current electricity meters
slovensko : Symbols for alternating-current electricity meters (IEC 60387:1992)
TC : MEE - Oprema za merjenje električne energije in krmiljenje obremenitve ICS : 01.080.40 17.220.20
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Sep-2002
Razveljavitev : 01-Nov-2006
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61666:1997
angleško : Industrial systems, installations and equipment and industrial products - Identification of terminals within a system
slovensko : Industrial systems, installations and equipment and industrial products - Identification of terminals within a system (IEC 61666:1997)
TC : EDO - Elektrotehniška dokumentacija ICS : 29.020 01.080.40
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Dec-1997
Razveljavitev : 01-Nov-2010
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60617-2:1996
angleško : Graphical symbols for diagrams -- Part 2: Symbol elements, qualifying symbols and other symbols having general application
slovensko : Grafični simboli za sheme - 2. del: Elementi simbolov, kvalifikacijski simboli in drugi simboli za splošno uporabo (IEC 60617-2:1996)
TC : EDO - Elektrotehniška dokumentacija ICS : 01.080.40 29.020
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Dec-1997
Razveljavitev : 01-Dec-2019
slovenski jezik SISTP-SI: 107.69 EUR
PDF
Papir
angleški in francoski jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60617-3:1996
angleško : Graphical symbols for diagrams -- Part 3: Conductors and connecting devices
slovensko : Grafični simboli za sheme - 3. del: Vodniki in spojne priprave (IEC 60617-3:1996)
TC : EDO - Elektrotehniška dokumentacija ICS : 01.080.40 29.020
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Dec-1997
Razveljavitev : 01-Dec-2019
slovenski jezik SISTP-SE: 75.02 EUR
PDF
Papir
angleški in francoski jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60617-4:1996
angleško : Graphical symbols for diagrams -- Part 4: Basic passive components
slovensko : Grafični simboli za sheme - 4. del: Osnovne nesamostojne sestavine (IEC 60617-4:1996)
TC : EDO - Elektrotehniška dokumentacija ICS : 31.020 01.080.40
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Dec-1997
Razveljavitev : 01-Dec-2019
angleški in francoski jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SF: 82.28 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60617-5:1996
angleško : Graphical symbols for diagrams -- Part 5: Semiconductors and electron tubes
slovensko : Grafični simboli za sheme - 5. del: Polprevodniki in elektronske cevi (IEC 60617-5:1996)
TC : EDO - Elektrotehniška dokumentacija ICS : 31.080.01 01.080.40
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Dec-1997
Razveljavitev : 01-Dec-2019
angleški in francoski jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60617-6:1996
angleško : Graphical symbols for diagrams -- Part 6: Production and conversion of electrical energy
slovensko : Grafični simboli za sheme - 6. del: Proizvodnja in pretvorba električne energije (IEC 60617-6:1996)
TC : EDO - Elektrotehniška dokumentacija ICS : 01.080.40 29.020
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Dec-1997
Razveljavitev : 01-Dec-2019
slovenski jezik SISTP-SI: 107.69 EUR
PDF
Papir
angleški in francoski jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60617-7:1996
angleško : Graphical symbols for diagrams -- Part 7: Switchgear, controlgear and protective devices
slovensko : Grafični simboli za sheme - 7. del: Stikalni aparati, krmilni aparati in zaščitne naprave (IEC 60617-7:1996)
TC : EDO - Elektrotehniška dokumentacija ICS : 29.120.01 01.080.40
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Dec-1997
Razveljavitev : 01-Dec-2019
angleški in francoski jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SK: 127.05 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60617-8:1996
angleško : Graphical symbols for diagrams -- Part 8: Measuring instruments, lamps and signaling devices
slovensko : Grafični simboli za sheme - 8. del: Merilni instrumenti, svetila in signalne naprave (IEC 60617-8:1996)
TC : EDO - Elektrotehniška dokumentacija ICS : 01.080.40 29.020
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jun-2005
Razveljavitev : 01-Dec-2019
slovenski jezik SISTP-SG: 90.75 EUR
PDF
Papir
angleški in francoski jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60617-9:1996
angleško : Graphical symbols for diagrams -- Part 9: Telecommunications: Switching and peripheral equipment
slovensko : Grafični znaki za sheme - 9. del: Komunikacije in periferne naprave (IEC 60617-9:1996)
TC : EDO - Elektrotehniška dokumentacija ICS : 33.020 01.080.40
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Dec-1997
Razveljavitev : 01-Dec-2019
angleški in francoski jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60617-10:1996
angleško : Graphical symbols for diagrams -- Part 10: Telecommunications: Transmission
slovensko : Grafični simboli za sheme - 10. del: Telekomunikacije: Prenos (IEC 60617-10:1996)
TC : EDO - Elektrotehniška dokumentacija ICS : 33.020 01.080.40
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Dec-1997
Razveljavitev : 01-Dec-2019
angleški in francoski jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60617-11:1996
angleško : Graphical symbols for diagrams -- Part 11: Architectural and topographical installation plans and diagrams
slovensko : Grafični simboli za sheme - 11. del: Arhitekturni in topografski inštalacijski načrti sheme (IEC 60617-11:1996)
TC : EDO - Elektrotehniška dokumentacija ICS : 91.140.50 01.080.40
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Dec-1997
Razveljavitev : 01-Dec-2019
angleški in francoski jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SI: 107.69 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60617-12:1998
angleško : Graphical symbols for diagrams - Part 12: Binary logic elements (IEC 60617-12:1997)
slovensko : Grafični znaki za načrte 12. del: Binarni logični elementi (IEC 60617-12:1997)
TC : EDO - Elektrotehniška dokumentacija ICS : 01.080.40 29.020
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Feb-2000
Razveljavitev : 01-Dec-2019
angleški jezik SIST-T: 181.50 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60617-13:1993
angleško : Graphical symbols for diagrams -- Part 13: Analogue elements
slovensko : Graphical symbols for diagrams - Part 13: Analogue elements (IEC 617-13:1993)
TC : EDO - Elektrotehniška dokumentacija ICS : 29.020 01.080.40
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Dec-1997
Razveljavitev : 01-Dec-2019
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi