ICS: 01.100.01 - Tehnično risanje na splošno

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 41
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 1660:2017
angleško: Geometrical product specifications (GPS) - Geometrical tolerancing - Profile tolerancing (ISO 1660:2017)
slovensko: Specifikacija geometrijskih veličin izdelka (GPS) - Toleriranje geometrijskih veličin - Toleriranje profilov (ISO 1660:2017)
TC: ISEL - Strojni elementi ICS: 17.040.40 17.040.10 01.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2017
angleški jezik SIST-J: 88.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 5455:1994
angleško: Technical drawings - Scales (ISO 5455:1979)
slovensko: Tehnične risbe - Merila
TC: TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS: 01.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-1998
angleški jezik SIST-B: 35.20 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 5457:1999
angleško: Technical product documentation - Sizes and layout of drawing sheets (ISO 5457:1999)
slovensko: Tehnična dokumentacija izdelkov - Velikosti in ureditev risalnih listov (ISO 5457:1999)
TC: TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS: 01.110 01.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2002
angleški jezik SIST-C: 41.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 5458:2018
angleško: Geometrical product specifications (GPS) - Geometrical tolerancing - Pattern and combined geometrical specification (ISO 5458:2018)
slovensko: Specifikacija geometrijskih veličin izdelka (GPS) - Geometrijsko toleriranje - Vzorec in kombinirane geometrijske specifikacije (ISO 5458:2018)
TC: ISEL - Strojni elementi ICS: 17.040.10 17.040.40 01.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2018
angleški jezik SIST-J: 88.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 6428:1999
angleško: Technical drawings - Requirements for microcopying (ISO 6428:1982)
slovensko: Tehnične risbe - Zahteve za kopiranje na mikrofilm (ISO 6428:1982)
TC: TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS: 37.080 01.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2002
angleški jezik SIST-B: 35.20 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 6433:2012
angleško: Technical product documentation - Part references (ISO 6433:2012)
slovensko: Tehnične risbe - Pozicioniranje delov (ISO 6433:2012)
TC: TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS: 01.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2012
angleški jezik SIST-D: 48.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 7083:1994
angleško: Technical drawings - Symbols for geometrical tolerancing - Proportions and dimensions (ISO 7083:1983)
slovensko: Tehniške risbe - Simboli za označevanje geometričnih toleranc - Sorazmerja in mere (ISO 7083:1983)
TC: TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS: 01.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2001
angleški jezik SIST-C: 41.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 128-20:2001
angleško: Technical drawings - General principles of presentation - Part 20: Basic conventions for lines (ISO 128-20:1996)
slovensko: Tehnične risbe - Splošna načela prikazovanja - 20. del: Osnovni dogovori za črte (ISO 128-20:1996)
TC: TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS: 01.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2002
angleški jezik SIST-C: 41.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 128-21:2001
angleško: Technical drawings - General principles of presentation - Part 21: Preparation of lines by CAD systems (ISO 128-21:1997)
slovensko: Tehnične risbe - Splošna načela prikazovanja - 21. del: Priprava črt po sistemih CAD (ISO 128-21:1997)
TC: TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS: 35.240.10 01.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2002
angleški jezik SIST-D: 48.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 5456-1:1999
angleško: Technical drawings - Projection methods - Part 1: Synopsis (ISO 5456-1:1996)
slovensko: Tehnične risbe - Metode projekcije - 1. del: Povzetek (ISO 5456-1:1996)
TC: TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS: 01.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2002
angleški jezik SIST-B: 35.20 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 5456-2:1999
angleško: Technical drawings - Projection methods - Part 2: Orthographic representations (ISO 5456-2:1996)
slovensko: Gradbeniške risbe - Metode projekcije - 2. del: Ortografske predstavitve (ISO 5456-2:1996)
TC: TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS: 01.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2002
angleški jezik SIST-C: 41.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 5456-3:1999
angleško: Technical drawings - Projection methods - Part 3: Axonometric representations (ISO 5456-3:1996)
slovensko: Gradbeniške risbe - Metode projekcije - 3. del: Aksonometrijske predstavitve (ISO 5456-3:1996)
TC: TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS: 01.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2002
angleški jezik SIST-C: 41.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 5456-4:2001
angleško: Technical drawings - Projection methods - Part 4: Central projection (ISO 5456-4:1996)
slovensko: Tehnične risbe - Metode projekcije - 4. del: Centralna projekcija (ISO 5456-4:1996)
TC: TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS: 01.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2002
angleški jezik SIST-H: 71.50 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15016-1:2004
angleško: Technical drawings - Railway applications - Part 1: General Principles
slovensko: Tehnično risanje – Železniške naprave – 1. del: Osnovna načela
TC: IŽNP - Železniške naprave ICS: 45.020 01.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2004
angleški jezik SIST-E: 52.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15016-2:2004
angleško: Technical drawings - Railway applications - Part 2: Parts lists
slovensko: Tehnično risanje – Železniške naprave – 2. del: Kosovnice
TC: IŽNP - Železniške naprave ICS: 45.020 01.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2004
angleški jezik SIST-F: 59.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15016-3:2004
angleško: Technical drawings - Railway applications - Part 3: Handling of modifications of technical documents
slovensko: Tehnično risanje - Železniške naprave – 3. del: Obvladovanje sprememb tehnične dokumentacije
TC: IŽNP - Železniške naprave ICS: 45.020 01.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2004
angleški jezik SIST-D: 48.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15016-4:2006
angleško: Technical drawings - Railway applications - Part 4: Data exchange
slovensko: Železniške naprave – Tehnično risanje – 4. del: Izmenjava podatkov
TC: IŽNP - Železniške naprave ICS: 45.020 01.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2006
angleški jezik SIST-F: 59.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 5457:1999/A1:2010
angleško: Technical product documentation - Sizes and layout of drawing sheets - Amendment 1 (ISO 5457:1999/Amd 1:2010)
slovensko: Tehnična dokumentacija izdelkov - Velikosti in ureditev risalnih listov - Dopolnilo 1 (ISO 5457:1999/Amd 1:2010)
TC: TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS: 01.110 01.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2010
angleški jezik SIST-B: 35.20 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15016-2:2004/AC:2007
angleško: Technical drawings - Railway applications - Part 2: Parts lists
slovensko: Tehnično risanje - Železniške naprave - 2. del: Kosovnice
TC: IŽNP - Železniške naprave ICS: 45.020 01.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2007
angleški, francoski in nemški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 128:1982
angleško: Technical drawings -- General principles of presentation
slovensko: Tehnične risbe - Splošna načela prikazovanja
TC: TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS: 01.100.01
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jun-1995
Razveljavitev: 01-feb-2002
angleški jezik SIST-E: 52.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 129:1985
angleško: Technical drawings -- Dimensioning -- General principles, definitions, methods of execution and special indications
slovensko: Tehnične risbe - Kotiranje - Splošna načela, definicije, načini izdelave in posebne oznake
TC: TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS: 01.100.01
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jun-1995
Razveljavitev: 01-feb-2002
angleški jezik SIST-D: 48.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 406:1987
angleško: Technical drawings -- Tolerancing of linear and angular dimensions
slovensko: Tehnične risbe - Toleriranje dolžinskih mer in kotov
TC: I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS: 01.100.01
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jun-1995
Razveljavitev: 01-sep-2009
angleški jezik SIST-B: 35.20 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 1660:1995
angleško: Technical drawings - Dimensioning and tolerancing of profiles (ISO 1660:1987)
slovensko: Technical drawings - Dimensioning and tolerancing of profiles (ISO 1660:1987)
TC: ISEL - Strojni elementi ICS: 17.040.10 01.100.01
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-dec-2000
Razveljavitev: 01-apr-2017
angleški jezik SIST-B: 35.20 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 5455:1979
angleško: Technical drawings -- Scales
slovensko: Tehnične risbe - Merila
TC: TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS: 01.100.01
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jun-1995
Razveljavitev: 01-maj-1998
angleški jezik SIST-A: 25.30 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 5457:1980
angleško: Technical drawings -- Sizes and layout of drawing sheets
slovensko: Tehnične risbe - Velikosti in ureditev risalnih listov
TC: TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS: 01.100.01
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jun-1995
Razveljavitev: 01-feb-2002
angleški jezik SIST-B: 35.20 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi