ICS: 01.100.01 - Tehnično risanje na splošno

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 42
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 1660:2017
angleško : Geometrical product specifications (GPS) - Geometrical tolerancing - Profile tolerancing (ISO 1660:2017)
slovensko : Specifikacija geometrijskih veličin izdelka (GPS) - Toleriranje geometrijskih veličin - Toleriranje profilov (ISO 1660:2017)
TC : ISEL - Strojni elementi ICS : 17.040.40 17.040.10 01.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2017
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 5455:1994
angleško : Technical drawings - Scales (ISO 5455:1979)
slovensko : Tehnične risbe - Merila
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 01.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-1998
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 5457:1999
angleško : Technical product documentation - Sizes and layout of drawing sheets (ISO 5457:1999)
slovensko : Tehnična dokumentacija izdelkov - Velikosti in ureditev risalnih listov (ISO 5457:1999)
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 01.110 01.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2002
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 5458:2018
angleško : Geometrical product specifications (GPS) - Geometrical tolerancing - Pattern and combined geometrical specification (ISO 5458:2018)
slovensko : Specifikacija geometrijskih veličin izdelka (GPS) - Geometrijsko toleriranje - Vzorec in kombinirane geometrijske specifikacije (ISO 5458:2018)
TC : ISEL - Strojni elementi ICS : 17.040.10 17.040.40 01.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2018
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 6428:1999
angleško : Technical drawings - Requirements for microcopying (ISO 6428:1982)
slovensko : Tehnične risbe - Zahteve za kopiranje na mikrofilm (ISO 6428:1982)
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 37.080 01.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2002
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 6433:2012
angleško : Technical product documentation - Part references (ISO 6433:2012)
slovensko : Tehnične risbe - Pozicioniranje delov (ISO 6433:2012)
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 01.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2012
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 7083:2021
angleško : Technical product documentation - Symbols used in technical product documentation - Proportions and dimensions (ISO 7083:2021)
slovensko : Tehnična dokumentacija izdelkov - Simboli za uporabo v tehnični dokumentaciji izdelkov - Sorazmerja in mere (ISO 7083:2021)
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 01.110 01.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2021
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 5456-1:1999
angleško : Technical drawings - Projection methods - Part 1: Synopsis (ISO 5456-1:1996)
slovensko : Tehnične risbe - Metode projekcije - 1. del: Povzetek (ISO 5456-1:1996)
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 01.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2002
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 5456-2:1999
angleško : Technical drawings - Projection methods - Part 2: Orthographic representations (ISO 5456-2:1996)
slovensko : Gradbeniške risbe - Metode projekcije - 2. del: Ortografske predstavitve (ISO 5456-2:1996)
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 01.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2002
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 5456-3:1999
angleško : Technical drawings - Projection methods - Part 3: Axonometric representations (ISO 5456-3:1996)
slovensko : Gradbeniške risbe - Metode projekcije - 3. del: Aksonometrijske predstavitve (ISO 5456-3:1996)
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 01.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2002
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 5456-4:2001
angleško : Technical drawings - Projection methods - Part 4: Central projection (ISO 5456-4:1996)
slovensko : Tehnične risbe - Metode projekcije - 4. del: Centralna projekcija (ISO 5456-4:1996)
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 01.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2002
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15016-1:2004
angleško : Technical drawings - Railway applications - Part 1: General Principles
slovensko : Tehnično risanje – Železniške naprave – 1. del: Osnovna načela
TC : IŽNP - Železniške naprave ICS : 45.020 01.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2004
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15016-2:2004
angleško : Technical drawings - Railway applications - Part 2: Parts lists
slovensko : Tehnično risanje – Železniške naprave – 2. del: Kosovnice
TC : IŽNP - Železniške naprave ICS : 45.020 01.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2004
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15016-3:2004
angleško : Technical drawings - Railway applications - Part 3: Handling of modifications of technical documents
slovensko : Tehnično risanje - Železniške naprave – 3. del: Obvladovanje sprememb tehnične dokumentacije
TC : IŽNP - Železniške naprave ICS : 45.020 01.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2004
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15016-4:2006
angleško : Technical drawings - Railway applications - Part 4: Data exchange
slovensko : Železniške naprave – Tehnično risanje – 4. del: Izmenjava podatkov
TC : IŽNP - Železniške naprave ICS : 45.020 01.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2006
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 5457:1999/A1:2010
angleško : Technical product documentation - Sizes and layout of drawing sheets - Amendment 1 (ISO 5457:1999/Amd 1:2010)
slovensko : Tehnična dokumentacija izdelkov - Velikosti in ureditev risalnih listov - Dopolnilo 1 (ISO 5457:1999/Amd 1:2010)
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 01.110 01.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2010
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15016-2:2004/AC:2007
angleško : Technical drawings - Railway applications - Part 2: Parts lists
slovensko : Tehnično risanje - Železniške naprave - 2. del: Kosovnice
TC : IŽNP - Železniške naprave ICS : 45.020 01.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2007
angleški, francoski in nemški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 128:1982
angleško : Technical drawings -- General principles of presentation
slovensko : Tehnične risbe - Splošna načela prikazovanja
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 01.100.01
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jun-1995
Razveljavitev : 01-Feb-2002
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 129:1985
angleško : Technical drawings -- Dimensioning -- General principles, definitions, methods of execution and special indications
slovensko : Tehnične risbe - Kotiranje - Splošna načela, definicije, načini izdelave in posebne oznake
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 01.100.01
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jun-1995
Razveljavitev : 01-Feb-2002
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 406:1987
angleško : Technical drawings -- Tolerancing of linear and angular dimensions
slovensko : Tehnične risbe - Toleriranje dolžinskih mer in kotov
TC : I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS : 01.100.01
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jun-1995
Razveljavitev : 01-Sep-2009
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 1660:1995
angleško : Technical drawings - Dimensioning and tolerancing of profiles (ISO 1660:1987)
slovensko : Technical drawings - Dimensioning and tolerancing of profiles (ISO 1660:1987)
TC : ISEL - Strojni elementi ICS : 17.040.10 01.100.01
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Dec-2000
Razveljavitev : 01-Apr-2017
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 5455:1979
angleško : Technical drawings -- Scales
slovensko : Tehnične risbe - Merila
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 01.100.01
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jun-1995
Razveljavitev : 01-May-1998
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 5457:1980
angleško : Technical drawings -- Sizes and layout of drawing sheets
slovensko : Tehnične risbe - Velikosti in ureditev risalnih listov
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 01.100.01
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jun-1995
Razveljavitev : 01-Feb-2002
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 5458:1998
angleško : Geometrical product specifications (GPS) - Geometrical tolerancing - Positional tolerancing (ISO 5458:1998)
slovensko : Specifikacija geometrijskih veličin izdelka - Toleriranje geometrije - Toleriranje pozicij (ISO 5458:1998)
TC : ISEL - Strojni elementi ICS : 17.040.40 17.040.10 01.100.01
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Dec-2000
Razveljavitev : 01-Sep-2018
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 6428:1982
angleško : Technical drawings -- Requirements for microcopying
slovensko : Tehnične risbe - Zahteve za kopiranje na mikrofilm
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 37.080 01.100.01
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jun-1995
Razveljavitev : 01-Feb-2002
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi