ICS: 01.100.20 - Konstrukcijske risbe

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 62
1 2 3  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 1101:2017
angleško : Geometrical product specifications (GPS) - Geometrical tolerancing - Tolerances of form, orientation, location and run-out (ISO 1101:2017)
slovensko : Specifikacija geometrijskih veličin izdelka (GPS) - Toleriranje geometrijskih veličin - Tolerance oblike, orientacije, položaja in opleta (ISO 1101:2017)
TC : ISEL - Strojni elementi ICS : 17.040.40 17.040.10 01.100.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2017
angleški jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 2203:1997
angleško : Technical drawings - Conventional representation of gears (ISO 2203:1973)
slovensko : Tehnične risbe - Običajno prikazovanje zobnikov
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 21.200 01.100.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-1998
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 2553:2019
angleško : Welding and allied processes - Symbolic representation on drawings - Welded joints (ISO 2553:2019)
slovensko : Varjenje in sorodni postopki - Prikazovanje s simboli na risbah - Varjeni spoji (ISO 2553:2019)
TC : VAR - Varjenje ICS : 25.160.40 01.100.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2019
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 2692:2021
angleško : Geometrical product specifications (GPS) - Geometrical tolerancing - Maximum material requirement (MMR), least material requirement (LMR) and reciprocity requirement (RPR) (ISO 2692:2021)
slovensko : Specifikacija geometrijskih veličin izdelka (GPS) - Tolerance geometrijskih veličin - Zahteva po maksimalnem materialu, zahteva po minimalnem materialu in zahteva po usklajenosti materialov (ISO 2692:2021)
TC : ISEL - Strojni elementi ICS : 17.040.40 01.100.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2021
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 2851:1992
angleško : Aerospace series - Marking of parts and assemblies other than engines - Indications on drawings
slovensko : Aerospace series - Marking of parts and assemblies other than engines - Indications on drawings
TC : SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS : 49.045 01.100.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2001
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 3040:2016
angleško : Geometrical product specifications (GPS) - Dimensioning and tolerancing - Cones (ISO 3040:2016)
slovensko : Specifikacija geometrijskih veličin izdelka (GPS) - Dimenzioniranje in toleriranje - Konusi (ISO 3040:2016)
TC : ISEL - Strojni elementi ICS : 17.040.10 17.040.40 01.100.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2016
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 6411:1997
angleško : Technical drawings - Simplified representation of centre holes (ISO 6411:1982)
slovensko : Tehniške risbe - Poenostavljeno prikazovanje centrirnih izvrtin (ISO 6411:1982)
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 01.100.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2001
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 6413:2018
angleško : Technical product documentation - Representation of splines and serrations (ISO 6413:2018)
slovensko : Tehničnna dokumentacija - Prikazovanje utornih gredi in zobatih grednih vezi (ISO 6413:2018)
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 21.120.30 01.100.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2018
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 8015:2011
angleško : Geometrical product specifications (GPS) - Fundamentals - Concepts, principles and rules (ISO 8015:2011)
slovensko : Specifikacija geometrijskih veličin izdelka - Osnove - Koncepti, načela in pravila (ISO 8015:2011)
TC : ISEL - Strojni elementi ICS : 17.040.40 01.100.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2012
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 10135:2007
angleško : Geometrical product specifications (GPS) – Drawing indications for moulded parts in technical product documentation (TPD)
slovensko : Geometrijske specifikacije proizvodov - Oznake za kalupljene dele v risbah za tehnično dokumentacijo proizvodov
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 01.100.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2008
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 10135:2009
angleško : Geometrical product specifications (GPS) - Drawing indications for moulded parts in technical product documentation (TPD) (ISO 10135:2007)
slovensko : Geometrijske specifikacije proizvodov - Oznake za formane dele v risbah za tehnično dokumentacijo proizvodov (ISO 10135:2007)
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 01.110 01.100.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2009
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 10579:2013
angleško : Geometrical product specifications (GPS) - Dimensioning and tolerancing - Non-rigid parts (ISO 10579:2010 including Cor 1:2011)
slovensko : Specifikacija geometrijskih veličin izdelka (GPS) - Dimenzioniranje in toleriranje - Deli, ki niso togi (ISO 10579:2010 + Popravek 1:2011)
TC : ISEL - Strojni elementi ICS : 17.040.40 01.100.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2014
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 15785:2002
angleško : Technical drawings - Symbolic presentation and indication of adhesive, fold and pressed joints (ISO 15785:2002)
slovensko : Technical drawings - Symbolic presentation and indication of adhesive, fold and pressed joints (ISO 15785:2002)
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 01.100.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2003
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 5845-1:1999
angleško : Technical drawings - Simplified representation of the assembly of parts with fasteners - Part 1: General principles (ISO 5845-1:1995)
slovensko : Tehnične risbe - Poenostavljeno prikazovanje sestavnih delov s sponkami - 1. del: Splošna načela (ISO 5845-1:1995)
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 21.060.01 01.100.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2002
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 6410-1:1996
angleško : Technical drawings - Screw threads and threaded parts - Part 1: General conventions (ISO 6410-1:1993)
slovensko : Tehniške risbe - Navoji in deli z navojem - 1. del: Splošna določila (ISO 6410-1:1993)
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 21.040.01 01.100.20
Stopnja : 8900 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-1998
slovenski jezik SISTP-SC: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 6410-2:1996
angleško : Technical drawings - Screw threads and threaded parts - Part 2: Screw thread inserts (ISO 6410-2:1993)
slovensko : Tehnične risbe - Vijačni navoji in navojni deli - 2. del: Navojni vložki
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 21.040.01 01.100.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-1998
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 6410-3:2021
angleško : Technical drawings - Screw threads and threaded parts - Part 3: Simplified representation (ISO 6410-3:2021)
slovensko : Tehniške risbe - Navoji in deli z navojem - 3. del: Poenostavljeno prikazovanje (ISO 6410-3:2021)
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 21.040.01 01.100.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2021
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 6412-1:2018
angleško : Technical product documentation - Simplified representation of pipelines - Part 1: General rules and orthogonal representation (ISO 6412-1:2017)
slovensko : Tehnična dokumentacija izdelkov - Poenostavljeno prikazovanje cevovodov - 1. del: Splošna pravila in ortogonalno prikazovanje (ISO 6412-1:2017)
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 01.110 23.040.01 01.100.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2018
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 6412-2:2018
angleško : Technical product documentation - Simplified representation of pipelines - Part 2: Isometric projection (ISO 6412-2:2017)
slovensko : Tehnična dokumentacija izdelkov - Poenostavljeno prikazovanje cevovodov - 2. del: Izometrična projekcija (ISO 6412-2:2017)
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 01.110 23.040.01 01.100.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2018
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 6412-3:2018
angleško : Technical product documentation - Simplified representation of pipelines - Part 3: Terminal features of ventilation and drainage systems (ISO 6412-3:2017)
slovensko : Tehnična dokumentacija izdelkov - Poenostavljeno prikazovanje cevovodov - 3. del: Priključki prezračevalnih in odvodnih sistemov (ISO 6412-3:2017)
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 01.110 23.040.01 01.100.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2018
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 8826-1:1995
angleško : Technical drawings - Rolling bearings - Part 1: General simplified representation (ISO 8826-1:1989)
slovensko : Tehnične risbe - Kotalni ležaji - 1. del: Splošno poenostavljeno prikazovanje (ISO 8826-1:1989)
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 21.100.20 01.100.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-1998
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 8826-2:1997
angleško : Technical drawings - Rolling bearings - Part 2: Detailed simplified representation (ISO 8826-2:1994)
slovensko : Tehnične risbe - Kotalni ležaji - 2. del: Poenostavljeno prikazovanje s podrobnostmi
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 21.100.20 01.100.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-1998
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 9222-1:1995
angleško : Technical drawings - Seals for dynamic application - Part 1: General simplified representation (ISO 9222-1:1989)
slovensko : Tehnične risbe - Tesnila za dinamično uporabo - 1. del: Splošno poenostavljeno prikazovanje
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 21.140 01.100.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-1998
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 9222-2:1994
angleško : Technical drawings - Seals of dynamic application - Part 2: Detailed simplified representation (ISO 9222-2:1989)
slovensko : Tehnične risbe - Tesnila za dinamično uporabo - 2. del: Poenostavljeno prikazovanje s podrobnostmi
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 21.140 01.100.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-1998
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 1101:2005
angleško : Geometrical Product Specifications (GPS) - Geometrical tolerancing - Tolerances of form, orientation, location and run-out (ISO 1101:2004)
slovensko : Specifikacija geometrijskih veličin izdelka – Toleriranje geometrijskih veličin – Tolerance oblike, orientacije, položaja in opleta (ISO 1101:2004)
TC : ISEL - Strojni elementi ICS : 17.040.40 17.040.10 01.100.20
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Mar-2006
Razveljavitev : 01-Jul-2013
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
1 2 3  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi