ICS: 01.100.30 - Gradbeni načrti

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 39
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 3766:2003
angleško : Construction drawings - Simplified representation of concrete reinforcement (ISO 3766:2003)
slovensko : Gradbeniške risbe – Poenostavljeno prikazovanje armature (ISO 3766:2003)
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 01.100.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2004
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 4172:1996
angleško : Technical drawings - Construction drawings - Drawings for the assembly of prefabricated structures (ISO 4172:1991)
slovensko : Tehnične risbe - Gradbeniške risbe - Sestavne risbe montažnih konstrukcij (ISO 4172:1991)
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 01.100.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-1998
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 5261:1999
angleško : Technical drawings - Simplified representation of bars and profile sections (ISO 5261:1995)
slovensko : Technical drawings - Simplified representation of bars and profile sections (ISO 5261:1995)
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 01.080.30 01.100.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2002
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 6284:1999
angleško : Construction drawings - Indication of limit deviations (ISO 6284:1996)
slovensko : Gradbeniške risbe - Prikaz omejenih deviacij (ISO 6284:1996)
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 01.100.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2002
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 7437:1996
angleško : Technical drawings - Construction drawings - General rules for execution of production drawings for prefabricated structural components (ISO 7437:1990)
slovensko : Tehnične risbe - Gradbeniške risbe - Splošna pravila za risanje delavniških načrtov montažnih elementov (ISO 7437:1990)
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 01.100.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-1998
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 7518:1999
angleško : Technical drawings - Construction drawings - Simplified representation of demolition and rebuilding (ISO 7518:1983)
slovensko : Tehnične risbe - Gradbeniške risbe - Poenostavljeno prikazovanje porušenih in novo zgrajenih delov (ISO 7518:1983)
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 01.100.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2002
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 7519:1996
angleško : Technical drawings - Construction drawings - General principles of presentation for general arrangement and assembly drawings (ISO 7519:1991)
slovensko : Tehnične risbe - Gradbeniške risbe - Splošna načela prikazovanja na situacijskih in sestavnih risbah
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 01.100.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-1998
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 8560:2019
angleško : Technical drawings - Construction drawings - Representation of modular sizes, lines and grids (ISO 8560:2019)
slovensko : Tehnične risbe - Gradbeniške risbe - Prikazovanje modulskih mer, črt in mrež (ISO 8560:2019)
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 01.100.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2019
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 9431:1999
angleško : Construction drawings - Spaces for drawing and for text, and title blocks on drawing sheets (ISO 9431:1990)
slovensko : Gradbeniške risbe - Prostori za risbe, besedila in glave na risalnem listu (ISO 9431:1990)
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 01.100.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2002
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11091:1999
angleško : Construction drawings - Landscape drawing practice (ISO 11091:1994)
slovensko : Gradbeniške risbe - Pokrajinske risbe (ISO 11091:1994)
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 01.100.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2002
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 4157-1:1998
angleško : Construction drawings - Designation systems - Part 1: Buildings and parts of buildings (ISO 4157-1:1998)
slovensko : Gradbeniške risbe - Sistemi označevanja - 1. del: Stavbe in deli stavb (ISO 4157-1:1998)
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 01.100.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2002
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 4157-2:1998
angleško : Construction drawings - Designation systems - Part 2: Room names and numbers (ISO 4157-2:1998)
slovensko : Gradbeniške risbe - Označevanje sistemov - 2. del: Označevanje prostorov (ISO 4157-2:1998)
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 01.100.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2002
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 4157-3:1998
angleško : Construction drawings - Designation systems - Part 3: Room identifiers (ISO 4157-3:1998)
slovensko : Gradbeniške risbe - Sistemi označevanja - 3. del: Identifikatorji prostora (ISO 4157-3:1998)
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 01.100.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2002
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 3766:2003/AC:2004
angleško : Construction drawings - Simplified representation of concrete reinforcement (ISO 3766:2003)
slovensko : Gradbeniške risbe – Poenostavljeno prikazovanje armature (ISO 3766:2003)
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 01.100.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2004
angleški, francoski in nemški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 2594:1972
angleško : Building drawings -- Projection methods
slovensko : Stavbne risbe - Projekcijske metode
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 01.100.30
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jun-1995
Razveljavitev : 01-Jun-2016
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 3766:1999
angleško : Construction drawings - Simplified representation of concrete reinforcement (ISO 3766:1995)
slovensko : Construction drawings - Simplified representation of concrete reinforcement (ISO 3766:1995)
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 01.100.30
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Feb-2002
Razveljavitev : 01-Feb-2004
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 4066:1994
angleško : Construction drawings -- Bar scheduling
slovensko : Gradbeniške risbe - Seznam armaturnih palic
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 01.100.30
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jun-1995
Razveljavitev : 01-Feb-2002
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 4066:1999
angleško : Construction drawings - Bar scheduling (ISO 4066:1994)
slovensko : Gradbeniške risbe - Seznam armaturnih palic (ISO 4066:1994)
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 01.100.30
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Feb-2002
Razveljavitev : 01-May-2016
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 4068:1978
angleško : Building and civil engineering drawings -- Reference lines
slovensko : Gradbeniške risbe - Referenčne črte
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 01.100.30
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jun-1995
Razveljavitev : 01-Feb-2002
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 4069:1977
angleško : Building and civil engineering drawings -- Representation of areas on sections and views -- General principles
slovensko : Gradbeniške risbe - Prikazovanje površin v prerezih in pogledih - Splošna načela
TC : I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS : 01.100.30
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jun-1995
Razveljavitev : 01-Nov-2008
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 4172:1991
angleško : Technical drawings -- Construction drawings -- Drawings for the assembly of prefabricated structures
slovensko : Tehnične risbe - Gradbeniške risbe - Sestavne risbe montažnih konstrukcij
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 01.100.30
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jun-1995
Razveljavitev : 01-May-1998
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 5261:1981
angleško : Technical drawings for structural metal work
slovensko : Tehnične risbe kovinskih konstrukcij
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 01.100.20 01.100.30
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jun-1995
Razveljavitev : 01-Feb-2002
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO/TR 7084:1981
angleško : Technical drawings -- Coding and referencing systems for building and civil engineering drawings and associated documents
slovensko : Tehnične risbe - Kodirni in referenčni sistemi na gradbeniških risbah in spremljajočih dokumentih
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 01.100.30
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jun-1995
Razveljavitev : 01-Feb-2002
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 7437:1990
angleško : Technical drawings -- Construction drawings -- General rules for execution of production drawings for prefabricated structural components
slovensko : Tehnične risbe - Gradbeniške risbe - Splošna pravila za risanje delavniških načrtov montažnih elementov
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 01.100.30
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jun-1995
Razveljavitev : 01-May-1998
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 7518:1983
angleško : Technical drawings -- Construction drawings -- Simplified representation of demolition and rebuilding
slovensko : Tehnične risbe - Gradbeniške risbe - Poenostavljeno prikazovanje porušenih in novozgrajenih delov
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 01.100.30
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jun-1995
Razveljavitev : 01-Feb-2002
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi