ICS: 01.100.30 - Gradbeni načrti

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 39
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3766:2003
angleško: Construction drawings - Simplified representation of concrete reinforcement (ISO 3766:2003)
slovensko: Gradbeniške risbe – Poenostavljeno prikazovanje armature (ISO 3766:2003)
TC: TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS: 01.100.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2004
angleški jezik SIST-F: 59.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 4172:1996
angleško: Technical drawings - Construction drawings - Drawings for the assembly of prefabricated structures (ISO 4172:1991)
slovensko: Tehnične risbe - Gradbeniške risbe - Sestavne risbe montažnih konstrukcij (ISO 4172:1991)
TC: TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS: 01.100.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-1998
angleški jezik SIST-D: 48.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 5261:1999
angleško: Technical drawings - Simplified representation of bars and profile sections (ISO 5261:1995)
slovensko: Technical drawings - Simplified representation of bars and profile sections (ISO 5261:1995)
TC: TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS: 01.080.30 01.100.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2002
angleški jezik SIST-B: 35.20 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 6284:1999
angleško: Construction drawings - Indication of limit deviations (ISO 6284:1996)
slovensko: Gradbeniške risbe - Prikaz omejenih deviacij (ISO 6284:1996)
TC: TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS: 01.100.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2002
angleški jezik SIST-B: 35.20 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 7437:1996
angleško: Technical drawings - Construction drawings - General rules for execution of production drawings for prefabricated structural components (ISO 7437:1990)
slovensko: Tehnične risbe - Gradbeniške risbe - Splošna pravila za risanje delavniških načrtov montažnih elementov (ISO 7437:1990)
TC: TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS: 01.100.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-1998
angleški jezik SIST-B: 35.20 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 7518:1999
angleško: Technical drawings - Construction drawings - Simplified representation of demolition and rebuilding (ISO 7518:1983)
slovensko: Tehnične risbe - Gradbeniške risbe - Poenostavljeno prikazovanje porušenih in novo zgrajenih delov (ISO 7518:1983)
TC: TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS: 01.100.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2002
angleški jezik SIST-A: 25.30 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 7519:1996
angleško: Technical drawings - Construction drawings - General principles of presentation for general arrangement and assembly drawings (ISO 7519:1991)
slovensko: Tehnične risbe - Gradbeniške risbe - Splošna načela prikazovanja na situacijskih in sestavnih risbah
TC: TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS: 01.100.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-1998
angleški jezik SIST-C: 41.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 8048:1984
angleško: Technical drawings -- Construction drawings -- Representation of views, sections and cuts
slovensko: Tehnične risbe - Gradbeniške risbe - Prikazovanje pogledov in prerezov
TC: TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS: 01.100.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-1995
angleški jezik SIST-B: 35.20 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 8560:2019
angleško: Technical drawings - Construction drawings - Representation of modular sizes, lines and grids (ISO 8560:2019)
slovensko: Tehnične risbe - Gradbeniške risbe - Prikazovanje modulskih mer, črt in mrež (ISO 8560:2019)
TC: TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS: 01.100.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2019
angleški jezik SIST-D: 48.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 9431:1999
angleško: Construction drawings - Spaces for drawing and for text, and title blocks on drawing sheets (ISO 9431:1990)
slovensko: Gradbeniške risbe - Prostori za risbe, besedila in glave na risalnem listu (ISO 9431:1990)
TC: TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS: 01.100.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2002
angleški jezik SIST-B: 35.20 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11091:1999
angleško: Construction drawings - Landscape drawing practice (ISO 11091:1994)
slovensko: Gradbeniške risbe - Pokrajinske risbe (ISO 11091:1994)
TC: TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS: 01.100.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2002
angleški jezik SIST-D: 48.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 128-43:2015
angleško: Technical product documentation (TPD) - General principles of presentation - Part 43: Projection methods in building drawings
slovensko: Tehnična proizvodna dokumentacija (TPD) - Splošna načela prikazovanja - 43. del: Projekcijske metode pri stavbnih risbah
TC: TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS: 01.100.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2016
angleški jezik SIST-B: 35.20 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 4157-1:1998
angleško: Construction drawings - Designation systems - Part 1: Buildings and parts of buildings (ISO 4157-1:1998)
slovensko: Gradbeniške risbe - Sistemi označevanja - 1. del: Stavbe in deli stavb (ISO 4157-1:1998)
TC: TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS: 01.100.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2002
angleški jezik SIST-B: 35.20 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 4157-2:1998
angleško: Construction drawings - Designation systems - Part 2: Room names and numbers (ISO 4157-2:1998)
slovensko: Gradbeniške risbe - Označevanje sistemov - 2. del: Označevanje prostorov (ISO 4157-2:1998)
TC: TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS: 01.100.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2002
angleški jezik SIST-B: 35.20 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 4157-3:1998
angleško: Construction drawings - Designation systems - Part 3: Room identifiers (ISO 4157-3:1998)
slovensko: Gradbeniške risbe - Sistemi označevanja - 3. del: Identifikatorji prostora (ISO 4157-3:1998)
TC: TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS: 01.100.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2002
angleški jezik SIST-B: 35.20 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3766:2003/AC:2004
angleško: Construction drawings - Simplified representation of concrete reinforcement (ISO 3766:2003)
slovensko: Gradbeniške risbe – Poenostavljeno prikazovanje armature (ISO 3766:2003)
TC: TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS: 01.100.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2004
angleški, francoski in nemški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 2594:1972
angleško: Building drawings -- Projection methods
slovensko: Stavbne risbe - Projekcijske metode
TC: TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS: 01.100.30
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jun-1995
Razveljavitev: 01-jun-2016
angleški jezik SIST-A: 25.30 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3766:1999
angleško: Construction drawings - Simplified representation of concrete reinforcement (ISO 3766:1995)
slovensko: Construction drawings - Simplified representation of concrete reinforcement (ISO 3766:1995)
TC: TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS: 01.100.30
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-feb-2002
Razveljavitev: 01-feb-2004
angleški jezik SIST-C: 41.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 4066:1994
angleško: Construction drawings -- Bar scheduling
slovensko: Gradbeniške risbe - Seznam armaturnih palic
TC: TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS: 01.100.30
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jun-1995
Razveljavitev: 01-feb-2002
angleški jezik SIST-C: 41.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 4066:1999
angleško: Construction drawings - Bar scheduling (ISO 4066:1994)
slovensko: Gradbeniške risbe - Seznam armaturnih palic (ISO 4066:1994)
TC: TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS: 01.100.30
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-feb-2002
Razveljavitev: 01-maj-2016
angleški jezik SIST-C: 41.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 4068:1978
angleško: Building and civil engineering drawings -- Reference lines
slovensko: Gradbeniške risbe - Referenčne črte
TC: TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS: 01.100.30
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jun-1995
Razveljavitev: 01-feb-2002
angleški jezik SIST-A: 25.30 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 4069:1977
angleško: Building and civil engineering drawings -- Representation of areas on sections and views -- General principles
slovensko: Gradbeniške risbe - Prikazovanje površin v prerezih in pogledih - Splošna načela
TC: I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS: 01.100.30
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jun-1995
Razveljavitev: 01-nov-2008
angleški jezik SIST-A: 25.30 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 4172:1991
angleško: Technical drawings -- Construction drawings -- Drawings for the assembly of prefabricated structures
slovensko: Tehnične risbe - Gradbeniške risbe - Sestavne risbe montažnih konstrukcij
TC: TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS: 01.100.30
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jun-1995
Razveljavitev: 01-maj-1998
angleški jezik SIST-C: 41.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 5261:1981
angleško: Technical drawings for structural metal work
slovensko: Tehnične risbe kovinskih konstrukcij
TC: TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS: 01.100.20 01.100.30
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jun-1995
Razveljavitev: 01-feb-2002
angleški jezik SIST-C: 41.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO/TR 7084:1981
angleško: Technical drawings -- Coding and referencing systems for building and civil engineering drawings and associated documents
slovensko: Tehnične risbe - Kodirni in referenčni sistemi na gradbeniških risbah in spremljajočih dokumentih
TC: TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS: 01.100.30
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jun-1995
Razveljavitev: 01-feb-2002
angleški jezik SIST-C: 41.80 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi