ICS: 01.110 - Tehnična dokumentacija za izdelke

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 129
1 2 3 4 5 6  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 1302:2002
angleško: Geometrical Product Specifications (GPS) - Indication of surface texture in technical product documentation (ISO 1302:2002)
slovensko: Specifikacija geometrijskih veličin izdelka - Označevanje površinskih tekstur v tehniški delavniški dokumentaciji izdelka (ISO 1302:2002)
TC: ISEL - Strojni elementi ICS: 17.040.40 01.110 17.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2004
angleški jezik SIST-I: 78.10 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 5457:1999
angleško: Technical product documentation - Sizes and layout of drawing sheets (ISO 5457:1999)
slovensko: Tehnična dokumentacija izdelkov - Velikosti in ureditev risalnih listov (ISO 5457:1999)
TC: TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS: 01.110 01.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2002
angleški jezik SIST-C: 41.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 7200:2004
angleško: Technical product documentation - Data fields in title blocks and document headers (ISO 7200:2004)
slovensko: Technical product documentation - Data fields in title blocks and document headers (ISO 7200:2004)
TC: TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS: 01.110
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2004
angleški jezik SIST-C: 41.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 7573:2008
angleško: Technical product documentation - Parts lists
slovensko: Tehnične risbe - Kosovnice
TC: TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS: 01.110
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2010
angleški jezik SIST-C: 41.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 10135:2009
angleško: Geometrical product specifications (GPS) - Drawing indications for moulded parts in technical product documentation (TPD) (ISO 10135:2007)
slovensko: Geometrijske specifikacije proizvodov - Oznake za formane dele v risbah za tehnično dokumentacijo proizvodov (ISO 10135:2007)
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 01.110 01.100.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2009
angleški jezik SIST-J: 88.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 10168:2004
angleško: Steel products - Inspection documents - List of information and description
slovensko: Jekleni izdelki - Dokumentacija za pregled - Seznam in opis
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 77.140.01 01.110
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2004
angleški jezik SIST-C: 41.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 10209:2012
angleško: Technical product documentation - Vocabulary - Terms relating to technical drawings, product definition and related documentation (ISO 10209:2012)
slovensko: Tehnična dokumentacija izdelkov - Slovar - Izrazi, ki se nanašajo na tehnično risanje, definicijo proizvoda in sorodne proizvode (ISO 10209:2012)
TC: TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS: 01.110 01.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2012
angleški, francoski in nemški jezik SIST-O: 127.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 10209:2012
angleško: Technical product documentation - Vocabulary - Terms relating to technical drawings, product definition and related documentation
slovensko: Tehnična dokumentacija izdelkov - Slovar – Izrazi v zvezi s tehničnimi risbami, definicijo proizvoda in podobno dokumentacijo
TC: TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS: 01.110 01.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2015
angleški, francoski in nemški jezik SIST-N: 118.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11295:2017
angleško: Classification and information on design and applications of plastics piping systems used for renovation and replacement (ISO 11295:2017)
slovensko: Razvrstitev in informacije o projektiranju in uporabi cevnih sistemov iz polimernih materialov za obnovo in zamenjavo (ISO 11295:2017)
TC: PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS: 01.110 23.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2018
angleški jezik SIST-J: 88.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11442:2006
angleško: Technical product documentation - Document management (ISO 11442:2006)
slovensko: Tehnična dokumentacija izdelkov – Upravljanje z dokumenti (ISO 11442:2006)
TC: TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS: 35.240.10 01.110
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2006
angleški jezik SIST-E: 52.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12262:1998
angleško: Rotodynamic pumps - Technical documents - Terms, delivery range, layout
slovensko: Rotodynamic pumps - Technical documents - Terms, delivery range, layout
TC: SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS: 01.110 23.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2000
angleški jezik SIST-D: 48.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13460:2009
angleško: Maintenance - Documentation for maintenance
slovensko: Vzdrževanje - Dokumentacija za vzdrževanje
TC: VZD - Vzdrževanje in obvladovanje premoženja ICS: 03.080.10 01.110
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2009
angleški jezik SIST-F: 59.40 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SG: 82.50 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 15226:2006
angleško: Building products - Treatment of acoustics in product technical specifications
slovensko: Gradbeni proizvodi - Podajanje akustičnih lastnosti v tehničnih specifikacijah proizvodov
TC: AKU - Akustika ICS: 01.110 91.120.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2006
angleški jezik SIST-H: 71.50 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 2162-1:1996
angleško: Technical product documentation - Springs - Part 1: Simplified representation (ISO 2162-1:1993)
slovensko: Tehnična dokumentacija izdelkov - Vzmeti - 1. del: Poenostavljeno prikazovanje
TC: TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS: 01.110 21.160
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-1998
angleški jezik SIST-C: 41.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 2162-2:1996
angleško: Technical product documentation - Springs - Part 2: Presentation of data for cylindrical helical compression springs (ISO 2162-2:1993)
slovensko: Tehnična dokumentacija izdelkov - Vzmeti - 2. del: Prikazovanje podatkov vijačnih valjastih tlačno obremenjenih vzmeti
TC: TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS: 01.110 21.160
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-1998
angleški jezik SIST-C: 41.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3098-1:2015
angleško: Technical product documentation - Lettering - Part 1: General requirements (ISO 3098-1:2015)
slovensko: Tehnična dokumentacija izdelkov - Pisava - 1. del: Splošne zahteve (ISO 3098-1:2015)
TC: TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS: 01.110 01.140.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2015
angleški jezik SIST-D: 48.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3098-2:2000
angleško: Technical product documentation - Lettering - Part 2: Latin alphabet, numberal and marks (ISO 3098-2:2000)
slovensko: Tehnična dokumentacija izdelkov - Pisava - 2. del: Latinska abeceda, številčenje in oznake (ISO 3098-2:2000)
TC: TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS: 01.140.10 01.110
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2002
angleški jezik SIST-B: 35.20 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3098-3:2000
angleško: Technical product documentation - Lettering - Part 3: Greek alphabet (ISO 3098-3:2000)
slovensko: Tehnična dokumentacija izdelkov - Pisava - 3. del: Grška abeceda (ISO 3098-3:2000)
TC: TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS: 01.140.10 01.110
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2002
angleški jezik SIST-B: 35.20 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3098-4:2000
angleško: Technical product documentation - Lettering - Part 4: Diacritical and particular marks for the latin alphabet (ISO 3098-4:2000)
slovensko: Tehnična dokumentacija izdelkov - Pisava - 4. del: Ločila in posebne oznake za latinsko abecedo (ISO 3098-4:2000)
TC: TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS: 01.140.10 01.110
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2002
angleški jezik SIST-C: 41.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3098-5:1997
angleško: Technical product documentation - Lettering - Part 5: CAD lettering of the Latin alphabet, numerals and marks (ISO 3098-5:1997)
slovensko: Tehnična dokumentacija izdelkov - Pisava - 5. del: Računalniško podprto konstruiranje (CAD) pisave latinske abecede, števil in oznak
TC: TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS: 35.240.10 01.140.10 01.110
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-1998
angleški jezik SIST-K: 92.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3098-6:2000
angleško: Technical product documentation - Lettering - Part 6: Cyrillic alphabet (ISO 3098-6:2000)
slovensko: Tehnična dokumentacija izdelkov - Pisava - 6. del: Cirilica (ISO 3098-6:2000)
TC: TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS: 01.140.10 01.110
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2002
angleški jezik SIST-B: 35.20 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50581:2012
angleško: Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with respect to the restriction of hazardous substances
slovensko: Tehnična dokumentacija za ocenjevanje električnih in elektronskih izdelkov glede na omejitev nevarnih snovi
TC: ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS: 01.110 31.020 29.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2012
angleški jezik SIST-C: 41.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62023:2012
angleško: Structuring of technical information and documentation (IEC 62023:2011)
slovensko: Zgradba tehnične informacije in dokumentacije (IEC 62023:2011)
TC: EDO - Elektrotehniška dokumentacija ICS: 29.020 01.110
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2012
angleški jezik SIST-H: 71.50 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62027:2012
angleško: Preparation of object lists including parts lists (IEC 62027:2011)
slovensko: Priprava objektnih seznamov vključno s kosovnicami (IEC 62027:2011)
TC: EDO - Elektrotehniška dokumentacija ICS: 29.020 01.110
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2012
angleški jezik SIST-H: 71.50 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62474:2012
angleško: Material declaration for products of and for the electrotechnical industry
slovensko: Deklaracija materialov za izdelke elektronske industrije
TC: ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS: 31.020 29.020 01.110
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2012
angleški jezik SIST-J: 88.00 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi