ICS: 01.110 - Tehnična dokumentacija za izdelke

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 147
1 2 3 4 5 6  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 128-1:2020
angleško : Technical product documentation (TPD) - General principles of representation - Part 1: Introduction and fundamental requirements (ISO 128-1:2020)
slovensko : Tehnična dokumentacija izdelkov - Splošna načela predstavitve - 1. del: Uvod in temeljne zahteve (ISO 128-1:2020)
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 01.110
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2020
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 128-2:2022
angleško : Technical product documentation (TPD) - General principles of representation - Part 2: Basic conventions for lines (ISO 128-2:2022)
slovensko : Tehnična dokumentacija izdelkov - Splošna načela prikazovanja - 2. del: Osnovni dogovori za črte (ISO 128-2:2022)
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 01.110
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2023
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 128-3:2022
angleško : Technical product documentation (TPD) - General principles of representation - Part 3: Views, sections and cuts (ISO 128-3:2022)
slovensko : Tehnična dokumentacija izdelkov - Splošna načela prikazovanja - 3. del: Pogledi, prerezi in odrezi (ISO 128-3:2022)
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 01.110
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2022
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 129-1:2019
angleško : Technical product documentation (TPD) - Presentation of dimensions and tolerances - Part 1: General principles (ISO 129-1:2018)
slovensko : Tehnična dokumentacija proizvodov - Predstavitev dimenzij in toleranc - 1. del: Splošna načela (ISO 129-1:2018)
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 01.110
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2019
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 5457:1999
angleško : Technical product documentation - Sizes and layout of drawing sheets (ISO 5457:1999)
slovensko : Tehnična dokumentacija izdelkov - Velikosti in ureditev risalnih listov (ISO 5457:1999)
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 01.110 01.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2002
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 6414:2020
angleško : Technical product documentation (TPD) - Technical drawings for glassware (ISO 6414:2020)
slovensko : Tehnična dokumentacija izdelkov - Tehnične risbe za steklenino (ISO 6414:2020)
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 01.110 81.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2020
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 7083:2021
angleško : Technical product documentation - Symbols used in technical product documentation - Proportions and dimensions (ISO 7083:2021)
slovensko : Tehnična dokumentacija izdelkov - Simboli za uporabo v tehnični dokumentaciji izdelkov - Sorazmerja in mere (ISO 7083:2021)
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 01.110 01.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2021
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 7200:2004
angleško : Technical product documentation - Data fields in title blocks and document headers (ISO 7200:2004)
slovensko : Technical product documentation - Data fields in title blocks and document headers (ISO 7200:2004)
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 01.110
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2004
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 7573:2008
angleško : Technical product documentation - Parts lists
slovensko : Tehnične risbe - Kosovnice
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 01.110
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2010
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 10135:2009
angleško : Geometrical product specifications (GPS) - Drawing indications for moulded parts in technical product documentation (TPD) (ISO 10135:2007)
slovensko : Geometrijske specifikacije proizvodov - Oznake za formane dele v risbah za tehnično dokumentacijo proizvodov (ISO 10135:2007)
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 01.110 01.100.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2009
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 10168:2004
angleško : Steel products - Inspection documents - List of information and description
slovensko : Jekleni izdelki - Dokumentacija za pregled - Seznam in opis
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.140.01 01.110
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2004
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 10209:2012
angleško : Technical product documentation - Vocabulary - Terms relating to technical drawings, product definition and related documentation
slovensko : Tehnična dokumentacija izdelkov - Slovar – Izrazi v zvezi s tehničnimi risbami, definicijo proizvoda in podobno dokumentacijo
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 01.110 01.040.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2015
angleški, francoski in nemški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 10209:2022
angleško : Technical product documentation - Vocabulary - Terms relating to technical drawings, product definition and related documentation (ISO 10209:2022)
slovensko : Tehnična dokumentacija izdelkov - Slovar - Izrazi v zvezi s tehničnimi risbami, definicijo proizvoda in podobno dokumentacijo (ISO 10209:2022)
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 01.110 01.040.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2022
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11442:2006
angleško : Technical product documentation - Document management (ISO 11442:2006)
slovensko : Tehnična dokumentacija izdelkov – Upravljanje z dokumenti (ISO 11442:2006)
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 35.240.10 01.110
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2006
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12262:1998
angleško : Rotodynamic pumps - Technical documents - Terms, delivery range, layout
slovensko : Rotodynamic pumps - Technical documents - Terms, delivery range, layout
TC : SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS : 01.110 23.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2000
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13460:2009
angleško : Maintenance - Documentation for maintenance
slovensko : Vzdrževanje - Dokumentacija za vzdrževanje
TC : VZD - Vzdrževanje in obvladovanje premoženja ICS : 03.080.10 01.110
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2009
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SG: 90.75 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 13715:2019
angleško : Technical product documentation - Edges of undefined shape - Indication and dimensioning (ISO 13715:2017)
slovensko : Tehnična dokumentacija proizvodov - Robovi nedoločenih oblik - Oznake in kotiranje (ISO 13715:2017)
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 01.110
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2019
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 15226:2006
angleško : Building products - Treatment of acoustics in product technical specifications
slovensko : Gradbeni proizvodi - Podajanje akustičnih lastnosti v tehničnih specifikacijah proizvodov
TC : AKU - Akustika ICS : 01.110 91.120.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2006
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 18388:2019
angleško : Technical product documentation (TPD) - Relief grooves - Types and dimensioning (ISO 18388:2016)
slovensko : Tehnična dokumentacija izdelkov - Sprostilni utori - Vrste in dimenzioniranje (ISO 18388:2016)
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 01.110
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2019
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 20417:2021
angleško : Medical devices - Information to be supplied by the manufacturer (ISO 20417:2021, Corrected version 2021-12)
slovensko : Medicinski pripomočki - Informacije, ki jih zagotovi proizvajalec (ISO 20417:2021, popravljena verzija 2021-12)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 01.110 11.040.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2021
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 20607:2019
angleško : Safety of machinery - Instruction handbook - General drafting principles (ISO 20607:2019)
slovensko : Varnost strojev - Navodila za uporabo - Splošna načela za načrtovanje (ISO 20607:2019)
TC : VSN - Varnost strojev in naprav ICS : 01.110 13.110
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2020
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 2162-1:1996
angleško : Technical product documentation - Springs - Part 1: Simplified representation (ISO 2162-1:1993)
slovensko : Tehnična dokumentacija izdelkov - Vzmeti - 1. del: Poenostavljeno prikazovanje
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 01.110 21.160
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-1998
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 2162-2:1996
angleško : Technical product documentation - Springs - Part 2: Presentation of data for cylindrical helical compression springs (ISO 2162-2:1993)
slovensko : Tehnična dokumentacija izdelkov - Vzmeti - 2. del: Prikazovanje podatkov vijačnih valjastih tlačno obremenjenih vzmeti
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 01.110 21.160
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-1998
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 3098-1:2015
angleško : Technical product documentation - Lettering - Part 1: General requirements (ISO 3098-1:2015)
slovensko : Tehnična dokumentacija izdelkov - Pisava - 1. del: Splošne zahteve (ISO 3098-1:2015)
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 01.110 01.140.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2015
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 3098-2:2000
angleško : Technical product documentation - Lettering - Part 2: Latin alphabet, numberal and marks (ISO 3098-2:2000)
slovensko : Tehnična dokumentacija izdelkov - Pisava - 2. del: Latinska abeceda, številčenje in oznake (ISO 3098-2:2000)
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 01.140.10 01.110
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2002
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi