ICS: 01.110 - Tehnična dokumentacija za izdelke

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 136
1 2 3 4 5 6  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 128-1:2020
angleško: Technical product documentation (TPD) - General principles of representation - Part 1: Introduction and fundamental requirements (ISO 128-1:2020)
slovensko: Tehnična dokumentacija izdelkov - Splošna načela predstavitve - 1. del: Uvod in temeljne zahteve (ISO 128-1:2020)
TC: TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS: 01.110
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2020
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 128-2:2020
angleško: Technical product documentation - General principles of representation - Part 2: Basic conventions for lines (ISO 128-2:2020)
slovensko: Tehnična dokumentacija izdelkov - Splošna načela prikazovanja - 2. del: Osnovni dogovori za črte (ISO 128-2:2020)
TC: TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS: 01.110
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2020
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 128-3:2020
angleško: Technical product documentation - General principles of representation - Part 3: Views, sections and cuts (ISO 128-3:2020)
slovensko: Tehnična dokumentacija izdelkov - Splošna načela prikazovanja - 3. del: Pogledi, prerezi in odrezi (ISO 128-3:2020)
TC: TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS: 01.110
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2020
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 129-1:2019
angleško: Technical product documentation (TPD) - Presentation of dimensions and tolerances - Part 1: General principles (ISO 129-1:2018)
slovensko: Tehnična dokumentacija proizvodov - Predstavitev dimenzij in toleranc - 1. del: Splošna načela (ISO 129-1:2018)
TC: TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS: 01.110
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2019
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 1302:2002
angleško: Geometrical Product Specifications (GPS) - Indication of surface texture in technical product documentation (ISO 1302:2002)
slovensko: Specifikacija geometrijskih veličin izdelka - Označevanje površinskih tekstur v tehniški delavniški dokumentaciji izdelka (ISO 1302:2002)
TC: ISEL - Strojni elementi ICS: 17.040.40 01.110 17.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2004
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 5457:1999
angleško: Technical product documentation - Sizes and layout of drawing sheets (ISO 5457:1999)
slovensko: Tehnična dokumentacija izdelkov - Velikosti in ureditev risalnih listov (ISO 5457:1999)
TC: TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS: 01.110 01.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2002
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 6414:2020
angleško: Technical product documentation (TPD) - Technical drawings for glassware (ISO 6414:2020)
slovensko: Tehnična dokumentacija izdelkov - Tehnične risbe za steklenino (ISO 6414:2020)
TC: TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS: 01.110 81.040.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2020
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 7083:2021
angleško: Technical product documentation - Symbols used in technical product documentation - Proportions and dimensions (ISO 7083:2021)
slovensko: Tehnična dokumentacija izdelkov - Simboli za uporabo v tehnični dokumentaciji izdelkov - Sorazmerja in mere (ISO 7083:2021)
TC: TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS: 01.110 01.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2021
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 7200:2004
angleško: Technical product documentation - Data fields in title blocks and document headers (ISO 7200:2004)
slovensko: Technical product documentation - Data fields in title blocks and document headers (ISO 7200:2004)
TC: TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS: 01.110
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2004
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 7573:2008
angleško: Technical product documentation - Parts lists
slovensko: Tehnične risbe - Kosovnice
TC: TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS: 01.110
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2010
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 10135:2009
angleško: Geometrical product specifications (GPS) - Drawing indications for moulded parts in technical product documentation (TPD) (ISO 10135:2007)
slovensko: Geometrijske specifikacije proizvodov - Oznake za formane dele v risbah za tehnično dokumentacijo proizvodov (ISO 10135:2007)
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 01.110 01.100.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2009
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 10168:2004
angleško: Steel products - Inspection documents - List of information and description
slovensko: Jekleni izdelki - Dokumentacija za pregled - Seznam in opis
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 77.140.01 01.110
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2004
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 10209:2012
angleško: Technical product documentation - Vocabulary - Terms relating to technical drawings, product definition and related documentation (ISO 10209:2012)
slovensko: Tehnična dokumentacija izdelkov - Slovar - Izrazi, ki se nanašajo na tehnično risanje, definicijo proizvoda in sorodne proizvode (ISO 10209:2012)
TC: TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS: 01.110 01.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2012
angleški, francoski in nemški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 10209:2012
angleško: Technical product documentation - Vocabulary - Terms relating to technical drawings, product definition and related documentation
slovensko: Tehnična dokumentacija izdelkov - Slovar – Izrazi v zvezi s tehničnimi risbami, definicijo proizvoda in podobno dokumentacijo
TC: TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS: 01.110 01.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2015
angleški, francoski in nemški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11295:2017
angleško: Classification and information on design and applications of plastics piping systems used for renovation and replacement (ISO 11295:2017)
slovensko: Razvrstitev in informacije o projektiranju in uporabi cevnih sistemov iz polimernih materialov za obnovo in zamenjavo (ISO 11295:2017)
TC: PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS: 01.110 23.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2018
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11442:2006
angleško: Technical product documentation - Document management (ISO 11442:2006)
slovensko: Tehnična dokumentacija izdelkov – Upravljanje z dokumenti (ISO 11442:2006)
TC: TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS: 35.240.10 01.110
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2006
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12262:1998
angleško: Rotodynamic pumps - Technical documents - Terms, delivery range, layout
slovensko: Rotodynamic pumps - Technical documents - Terms, delivery range, layout
TC: SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS: 01.110 23.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2000
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13460:2009
angleško: Maintenance - Documentation for maintenance
slovensko: Vzdrževanje - Dokumentacija za vzdrževanje
TC: VZD - Vzdrževanje in obvladovanje premoženja ICS: 03.080.10 01.110
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2009
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SG: 90.75 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 13715:2019
angleško: Technical product documentation - Edges of undefined shape - Indication and dimensioning (ISO 13715:2017)
slovensko: Tehnična dokumentacija proizvodov - Robovi nedoločenih oblik - Oznake in kotiranje (ISO 13715:2017)
TC: TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS: 01.110
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2019
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 15226:2006
angleško: Building products - Treatment of acoustics in product technical specifications
slovensko: Gradbeni proizvodi - Podajanje akustičnih lastnosti v tehničnih specifikacijah proizvodov
TC: AKU - Akustika ICS: 01.110 91.120.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2006
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 18388:2019
angleško: Technical product documentation (TPD) - Relief grooves - Types and dimensioning (ISO 18388:2016)
slovensko: Tehnična dokumentacija izdelkov - Sprostilni utori - Vrste in dimenzioniranje (ISO 18388:2016)
TC: TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS: 01.110
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2019
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 20417:2021
angleško: Medical devices - Information to be supplied by the manufacturer (ISO 20417:2021)
slovensko: Medicinski pripomočki - Informacije, ki jih zagotovi proizvajalec (ISO 20417:2021)
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 01.110 11.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2021
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 20607:2019
angleško: Safety of machinery - Instruction handbook - General drafting principles (ISO 20607:2019)
slovensko: Varnost strojev - Navodila za uporabo - Splošna načela za načrtovanje (ISO 20607:2019)
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 01.110 13.110
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2020
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 2162-1:1996
angleško: Technical product documentation - Springs - Part 1: Simplified representation (ISO 2162-1:1993)
slovensko: Tehnična dokumentacija izdelkov - Vzmeti - 1. del: Poenostavljeno prikazovanje
TC: TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS: 01.110 21.160
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-1998
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 2162-2:1996
angleško: Technical product documentation - Springs - Part 2: Presentation of data for cylindrical helical compression springs (ISO 2162-2:1993)
slovensko: Tehnična dokumentacija izdelkov - Vzmeti - 2. del: Prikazovanje podatkov vijačnih valjastih tlačno obremenjenih vzmeti
TC: TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS: 01.110 21.160
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-1998
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi