ICS: 01.120 - Standardizacija. Splošna pravila

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 69
1 2 3  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : IEC 60050-901
angleško : International Electrotechnical Vocabulary - Part 901: Standardization
slovensko : Mednarodni elektrotehniški slovar - poglavje 901 Standardizacija
TC : TRM - Terminologija ICS : 29.020 01.120 01.040.01
Stopnja : 6100 Status : V prevajanju
Objavljen : 01-May-2015
angleški in francoski jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/CLC Guide 10:2018
angleško : Policy on dissemination, sales and copyright of CEN-CENELEC Publications
slovensko : Politika razširjanja, prodaje in avtorskih pravic za publikacije CEN-CENELEC
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 01.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2018
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/CLC Guide 11:2012
angleško : Product information relevant to consumers - Guidelines for standard developers
slovensko : Informacija o izdelku, pomembna za uporabnika - Smernice za pripravo standardov
TC : PLN - Plinske naprave za dom ICS : 01.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2016
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/CLC Guide 13:2007
angleško : The concept of the Partner Standardization Body of CEN and CENELEC
slovensko : Koncept partnerskega standardizacijskega organa CEN in CENELEC
TC : I10 - Imaginarni 10 za neaktivna TDT na elektro področju ICS : 01.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2009
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/CLC Guide 14:2009
angleško : Child safety - Guidance for its inclusion in standards
slovensko : Varnost otrok - Navodilo za vključevanje zahtev za varnost otrok v standarde (enakovreden SIST-V CEN Guide 12:2007)
TC : VGA - Varnost električnih aparatov za gospodinjstvo in podobne namene ICS : 97.190 01.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2009
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/CLC Guide 15:2009
angleško : Tasks and responsibilities of the New Approach consultants
slovensko : Naloge in odgovornosti svetovalca za "novi pristop"
TC : I09 - Imaginarni 09 ICS : 01.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2009
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/CLC Guide 16:2009
angleško : Request for EC financial support – Guidance to the secretariat / convenorship of the responsible Technical Body
slovensko : Zahtevek za finančno podporo EC - Navodilo sekretariatom in sklicateljem tehničnih delovnih teles
TC : I09 - Imaginarni 09 ICS : 01.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2009
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN Guide 16:2017
angleško : Guide for addressing chemicals in standards for consumer-relevant products
slovensko : Vodilo za obravnavanje kemikalij v standardih za proizvode, ki so pomembni za porabnike
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 03.080.30 71.020 01.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2017
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN Guide 18:2021
angleško : Gas Appliances and Fittings - Guidelines for the implementation of Essential Requirements of Gas Appliances Regulation 2016/426/EU in European standards
slovensko : Plinske naprave in fitingi - Smernice za vključitev bistvenih zahtev Uredbe 2016/426/EU o plinskih napravah v evropske standarde
TC : PLN - Plinske naprave za dom ICS : 91.140.40 01.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2021
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/CLC Guide 22:2021
angleško : Guide on the organizational structure and processes for the assessment of the membership criteria of CEN and CENELEC
slovensko : Vodilo o organizacijski strukturi in postopkih za ocenjevanje kriterijev za članstvo CEN in CENELEC
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 01.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2022
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/CLC Guide 23:2020
angleško : Research Consortium Bridge - Addressing Research and Innovation in European Standardization activities and deliverables
slovensko : Raziskovalni konzorcij Bridge - Raziskava obravnavanja in inoviranja pri evropskih standardizacijskih dejavnostih in pričakovani rezultati
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 01.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2021
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CLC Guide 24:2009
angleško : Electromagnetic Compatibility (EMC) Standardization for Product Committees concerned with apparatus
slovensko : Standardizacija na področju elektromagnetne združljivosti (EMC) za produktne tehnične odbore, ki se ukvarjajo z napravami
TC : EMC - Elektromagnetna združljivost ICS : 33.100.01 01.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2010
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CLC Guide 25:2009
angleško : Guide on the use of standards for the implementation of the EMC Directive to apparatus
slovensko : Vodilo za uporabo standardov pri implementaciji direktive EMC za naprave
TC : EMC - Elektromagnetna združljivost ICS : 33.100.01 01.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2010
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CLC Guide 29:2007
angleško : Temperatures of hot surfaces likely to be touched -- Guidance document for Technical Committees and manufacturers
slovensko : Temperature vročih površin, kjer lahko pride do dotika - Vodila za tehnične odbore in proizvajalce
TC : I15 - Tehnični odbor CLC ICS : 13.180 01.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2009
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/CLC Guide 29:2020
angleško : CEN/CENELEC Workshop Agreements - A rapid way to standardization
slovensko : Dogovori z delavnic CEN/CENELEC - Hiter način do standardizacije
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 01.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2020
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CLC Guide 30:2009
angleško : CENELEC website & collaboration tool – Conditions of use and privacy policy
slovensko : Spletna stran CENELEC in orodja za sodelovanje - Pogoji uporabe in politika zaupnosti
TC : I09 - Imaginarni 09 ICS : 01.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2010
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/CLC Guide 34:2021
angleško : CEN and CENELEC representation in official meetings
slovensko : Zastopanje CEN in CENELEC na uradnih srečanjih
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 01.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2021
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/CLC Guide 36:2020
angleško : Guidance on the rules for drafting and presentation of candidate harmonized product standards for construction products
slovensko : Napotki glede pravil za načrtovanje in predstavljanje kandidatov harmoniziranih standardov za gradbene proizvode
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 91.010.01 01.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2020
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/CLC Guide 39:2022
angleško : The role of standards in support of Technology Transfer
slovensko : Vloga standardov v podporo prenosu tehnologije
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 01.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2022
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO/IEC Guide 59:1994
angleško : Code of good practice for standardization
slovensko : Kodeks uveljavljenega ravnanja v standardizaciji
TC : SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS : 01.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-1997
slovenski jezik SISTP-SC: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO Guide 64:2008
angleško : Guide for addressing environmental issues in product standards
slovensko : Vodilo za reševanje okoljske problematike v standardih za proizvode
TC : UZO - Upravljanje z okoljem ICS : 13.020.01 01.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2011
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : IEC GUIDE 109
angleško : Environmental aspects - Inclusion in electrotechnical product standards
slovensko : Okoljski vidiki – Vključitev v elektrotehniške standarde za proizvode
TC : ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS : 13.020.01 01.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2006
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN Guide 414:2017
angleško : Safety of machinery - Rules for the drafting and presentation of safety standards
slovensko : Varnost strojev - Pravila za načrtovanje in predstavljanje varnostnih standardov
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 01.120 13.110
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2017
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 4385:2022
angleško : Aerospace series - Non-metallic materials - General organization of standardization - Links between types of standards
slovensko : Aeronavtika - Nekovinski materiali - Splošna organizacija standardizacije - Povezave med vrstami standardov
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 49.025.99 01.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2022
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 4617:2006
angleško : Aerospace series - Recommended practices for standardising company standards
slovensko : Aeronavtika - Priporočene prakse za usklajevanje standardov v podjetjih
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 01.120 49.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2009
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
1 2 3  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi