ICS: 01.120 - Standardizacija. Splošna pravila

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 66
1 2 3  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: IEC 60050-901
angleško: International Electrotechnical Vocabulary - Part 901: Standardization
slovensko: Mednarodni elektrotehniški slovar - poglavje 901 Standardizacija
TC: TRM - Terminologija ICS: 29.020 01.120 01.040.01
Stopnja: 6100 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-maj-2015
angleški in francoski jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/CLC Guide 10:2018
angleško: Policy on dissemination, sales and copyright of CEN-CENELEC Publications
slovensko: Politika razširjanja, prodaje in avtorskih pravic za publikacije CEN-CENELEC
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 01.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2018
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/CLC Guide 11:2012
angleško: Product information relevant to consumers - Guidelines for standard developers
slovensko: Informacija o izdelku, pomembna za uporabnika - Smernice za pripravo standardov
TC: PLN - Plinske naprave za dom ICS: 01.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2016
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/CLC Guide 13:2007
angleško: The concept of the Partner Standardization Body of CEN and CENELEC
slovensko: Koncept partnerskega standardizacijskega organa CEN in CENELEC
TC: I10 - Imaginarni 10 za neaktivna TDT na elektro področju ICS: 01.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2009
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/CLC Guide 14:2009
angleško: Child safety - Guidance for its inclusion in standards
slovensko: Varnost otrok - Navodilo za vključevanje zahtev za varnost otrok v standarde (enakovreden SIST-V CEN Guide 12:2007)
TC: VGA - Varnost električnih aparatov za gospodinjstvo in podobne namene ICS: 97.190 01.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2009
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/CLC Guide 15:2009
angleško: Tasks and responsibilities of the New Approach consultants
slovensko: Naloge in odgovornosti svetovalca za "novi pristop"
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 01.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2009
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/CLC Guide 16:2009
angleško: Request for EC financial support – Guidance to the secretariat / convenorship of the responsible Technical Body
slovensko: Zahtevek za finančno podporo EC - Navodilo sekretariatom in sklicateljem tehničnih delovnih teles
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 01.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2009
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN Guide 16:2017
angleško: Guide for addressing chemicals in standards for consumer-relevant products
slovensko: Vodilo za obravnavanje kemikalij v standardih za proizvode, ki so pomembni za porabnike
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 03.080.30 71.020 01.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2017
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN Guide 18:2021
angleško: Gas Appliances and Fittings - Guidelines for the implementation of Essential Requirements of Gas Appliances Regulation 2016/426/EU in European standards
slovensko: Plinske naprave in fitingi - Smernice za vključitev bistvenih zahtev Uredbe 2016/426/EU o plinskih napravah v evropske standarde
TC: PLN - Plinske naprave za dom ICS: 91.140.40 01.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2021
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/CLC Guide 22:2021
angleško: Guide on the organizational structure and processes for the assessment of the membership criteria of CEN and CENELEC
slovensko: Vodilo o organizacijski strukturi in postopkih za ocenjevanje kriterijev za članstvo CEN in CENELEC
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 01.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2022
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/CLC Guide 23:2020
angleško: Research Consortium Bridge - Addressing Research and Innovation in European Standardization activities and deliverables
slovensko: Raziskovalni konzorcij Bridge - Raziskava obravnavanja in inoviranja pri evropskih standardizacijskih dejavnostih in pričakovani rezultati
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 01.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2021
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CLC Guide 24:2009
angleško: Electromagnetic Compatibility (EMC) Standardization for Product Committees concerned with apparatus
slovensko: Standardizacija na področju elektromagnetne združljivosti (EMC) za produktne tehnične odbore, ki se ukvarjajo z napravami
TC: EMC - Elektromagnetna združljivost ICS: 33.100.01 01.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2010
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CLC Guide 25:2009
angleško: Guide on the use of standards for the implementation of the EMC Directive to apparatus
slovensko: Vodilo za uporabo standardov pri implementaciji direktive EMC za naprave
TC: EMC - Elektromagnetna združljivost ICS: 33.100.01 01.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2010
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CLC Guide 29:2007
angleško: Temperatures of hot surfaces likely to be touched -- Guidance document for Technical Committees and manufacturers
slovensko: Temperature vročih površin, kjer lahko pride do dotika - Vodila za tehnične odbore in proizvajalce
TC: I15 - Tehnični odbor CLC ICS: 13.180 01.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2009
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/CLC Guide 29:2020
angleško: CEN/CENELEC Workshop Agreements - A rapid way to standardization
slovensko: Dogovori z delavnic CEN/CENELEC - Hiter način do standardizacije
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 01.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2020
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CLC Guide 30:2009
angleško: CENELEC website & collaboration tool – Conditions of use and privacy policy
slovensko: Spletna stran CENELEC in orodja za sodelovanje - Pogoji uporabe in politika zaupnosti
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 01.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2010
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/CLC Guide 34:2021
angleško: CEN and CENELEC representation in official meetings
slovensko: Zastopanje CEN in CENELEC na uradnih srečanjih
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 01.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2021
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/CLC Guide 36:2020
angleško: Guidance on the rules for drafting and presentation of candidate harmonized product standards for construction products
slovensko: Napotki glede pravil za načrtovanje in predstavljanje kandidatov harmoniziranih standardov za gradbene proizvode
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 91.010.01 01.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2020
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO/IEC Guide 59:1994
angleško: Code of good practice for standardization
slovensko: Kodeks uveljavljenega ravnanja v standardizaciji
TC: SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS: 01.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1997
slovenski jezik SISTP-SC: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO Guide 64:2008
angleško: Guide for addressing environmental issues in product standards
slovensko: Vodilo za reševanje okoljske problematike v standardih za proizvode
TC: UZO - Upravljanje z okoljem ICS: 13.020.01 01.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2011
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: IEC GUIDE 109
angleško: Environmental aspects - Inclusion in electrotechnical product standards
slovensko: Okoljski vidiki – Vključitev v elektrotehniške standarde za proizvode
TC: ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS: 13.020.01 01.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2006
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN Guide 414:2017
angleško: Safety of machinery - Rules for the drafting and presentation of safety standards
slovensko: Varnost strojev - Pravila za načrtovanje in predstavljanje varnostnih standardov
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 01.120 13.110
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2017
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 4617:2006
angleško: Aerospace series - Recommended practices for standardising company standards
slovensko: Aeronavtika - Priporočene prakse za usklajevanje standardov v podjetjih
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 01.120 49.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2009
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 7220:1996
angleško: Information and documentation -- Presentation of catalogues of standards
slovensko: Informatika in dokumentacija – Oblikovanje katalogov standardov
TC: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija ICS: 01.120 01.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2005
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12786:2013
angleško: Safety of machinery - Rules for the drafting of the vibration clauses of safety standards
slovensko: Varnost strojev - Pravila za oblikovanje poglavij o vibracijah v varnostnih standardih
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 17.160 13.110 01.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2013
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
1 2 3  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi