ICS: 01.140.10 - Pisanje in prečrkovanje

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 27
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 9:1995
angleško : Information and documentation -- Transliteration of Cyrillic characters into Latin characters -- Slavic and non-Slavic languages
slovensko : Informatika in dokumentacija – Transliteracija ciriličnih znakov v latinične znake – Slovanski in neslovanski jeziki
TC : IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija ICS : 01.140.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2005
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 233:1984
angleško : Documentation -- Transliteration of Arabic characters into Latin characters
slovensko : Dokumentacija – Transliteracija arabskih znakov v latinične znake
TC : IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija ICS : 01.140.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2005
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 259:1984
angleško : Documentation -- Transliteration of Hebrew characters into Latin characters
slovensko : Dokumentacija – Transliteracija hebrejskih znakov v latinične znake
TC : IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija ICS : 01.140.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2005
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 843:1997
angleško : Information and documentation -- Conversion of Greek characters into Latin characters
slovensko : Informatika in dokumentacija – Prevedba (konverzija) grških znakov v latinične znake
TC : IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija ICS : 01.140.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2005
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 233-3:1999
angleško : Information and documentation -- Transliteration of Arabic characters into Latin characters -- Part 3: Persian language -- Simplified transliteration
slovensko : Informatika in dokumentacija – Transliteracija arabskih znakov v latinične znake – 3. del: Perzijski jezik – Poenostavljena transliteracija
TC : IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija ICS : 01.140.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2005
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 259-2:1994
angleško : Information and documentation -- Transliteration of Hebrew characters into Latin characters -- Part 2: Simplified transliteration
slovensko : Informatika in dokumentacija – Transliteracija hebrejskih znakov v latinične znake – 2. del: Poenostavljena transliteracija
TC : IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija ICS : 01.140.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2005
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 7098:2015
angleško : Information and documentation -- Romanization of Chinese
slovensko : Informatika in dokumentacija - Latinični zapis kitajščine
TC : IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija ICS : 01.140.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2017
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 9984:1996
angleško : Information and documentation -- Transliteration of Georgian characters into Latin characters
slovensko : Informatika in dokumentacija – Transliteracija gruzijskih znakov v latinične znake
TC : IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija ICS : 01.140.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2005
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 9985:1996
angleško : Information and documentation -- Transliteration of Armenian characters into Latin characters
slovensko : Informatika in dokumentacija – Transliteracija armenskih znakov v latinične znake
TC : IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija ICS : 01.140.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2005
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 11940:1998
angleško : Information and documentation -- Transliteration of Thai
slovensko : Informatika in dokumentacija – Transliteracija tajske pisave
TC : IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija ICS : 01.140.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2005
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO/TR 11941:1996
angleško : Information and documentation -- Transliteration of Korean script into Latin characters
slovensko : Informatika in dokumentacija – Transliteracija korejske pisave v latinične znake
TC : IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija ICS : 01.140.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2005
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 15919:2001
angleško : Information and documentation -- Transliteration of Devanagari and related Indic scripts into Latin characters
slovensko : Informatika in dokumentacija – Transliteracija pisave devanagari in drugih sorodnih indijskih pisav v latinične znake
TC : IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija ICS : 01.140.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2005
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 24624:2016
angleško : Language resource management -- Transcription of spoken language
slovensko : Upravljanje z jezikovnimi viri - Transkripcija govorjenega jezika
TC : IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija ICS : 35.240.30 01.140.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2018
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 3098-1:2015
angleško : Technical product documentation - Lettering - Part 1: General requirements (ISO 3098-1:2015)
slovensko : Tehnična dokumentacija izdelkov - Pisava - 1. del: Splošne zahteve (ISO 3098-1:2015)
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 01.110 01.140.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2015
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 3098-2:2000
angleško : Technical product documentation - Lettering - Part 2: Latin alphabet, numberal and marks (ISO 3098-2:2000)
slovensko : Tehnična dokumentacija izdelkov - Pisava - 2. del: Latinska abeceda, številčenje in oznake (ISO 3098-2:2000)
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 01.140.10 01.110
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2002
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 3098-3:2000
angleško : Technical product documentation - Lettering - Part 3: Greek alphabet (ISO 3098-3:2000)
slovensko : Tehnična dokumentacija izdelkov - Pisava - 3. del: Grška abeceda (ISO 3098-3:2000)
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 01.140.10 01.110
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2002
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 3098-4:2000
angleško : Technical product documentation - Lettering - Part 4: Diacritical and particular marks for the latin alphabet (ISO 3098-4:2000)
slovensko : Tehnična dokumentacija izdelkov - Pisava - 4. del: Ločila in posebne oznake za latinsko abecedo (ISO 3098-4:2000)
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 01.140.10 01.110
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2002
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 3098-5:1997
angleško : Technical product documentation - Lettering - Part 5: CAD lettering of the Latin alphabet, numerals and marks (ISO 3098-5:1997)
slovensko : Tehnična dokumentacija izdelkov - Pisava - 5. del: Računalniško podprto konstruiranje (CAD) pisave latinske abecede, števil in oznak
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 35.240.10 01.140.10 01.110
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-1998
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 3098-6:2000
angleško : Technical product documentation - Lettering - Part 6: Cyrillic alphabet (ISO 3098-6:2000)
slovensko : Tehnična dokumentacija izdelkov - Pisava - 6. del: Cirilica (ISO 3098-6:2000)
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 01.140.10 01.110
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2002
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 20674-1:2019
angleško : Information and documentation -- Transliteration of scripts in use in Thailand -- Part 1: Transliteration of Akson-Thai-Noi
slovensko : Informatika in dokumentacija - Transliteracija pisav, ki so v uporabi v Tajski - 1. del: Transliteracija Akson-Thai-Noi
TC : IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija ICS : 01.140.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2021
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 24614-1:2010
angleško : Language resource management -- Word segmentation of written texts -- Part 1: Basic concepts and general principles
slovensko : Upravljanje z jezikovnimi viri - Segmentacija v besede v pisnih besedilih - 1. del: Osnovni pojmi in splošna načela
TC : IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija ICS : 35.240.30 01.020 01.140.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2013
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 24614-2:2011
angleško : Language resource management - Word segmentation of written texts - Part 2: Word segmentation for Chinese, Japanese and Korean
slovensko : Upravljanje z jezikovnimi viri - Besedna razčlenitev pisanega besedila - 2. del: Besedna razčlenitev za kitajski, japonski in korejski jezik
TC : IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija ICS : 01.020 01.140.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2014
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka :
angleško : Lettering - Legibility
slovensko : Pisave - Čitljivost
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 01.140.10
Stopnja : 9400 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Sep-2008
Razveljavitev : 01-Mar-2017
nemški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTD-SB: 20.77 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 15924:2004
angleško : Information and documentation -- Codes for the representation of names of scripts
slovensko : Informatika in dokumentacija – Kode za predstavljanje imen pisav
TC : IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija ICS : 01.140.20 01.140.10
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Nov-2005
Razveljavitev : 01-Jan-2023
angleški in francoski jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 3098-0:1997
angleško : Technical product documentation - Lettering - Part 0: General requirements (ISO 3098-0:1997)
slovensko : Tehnična dokumentacija izdelkov - Pisava - 0. del: Splošne zahteve
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 01.110 01.140.10
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-May-1998
Razveljavitev : 01-May-2015
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi