ICS: 01.140.20 - Informacijske vede

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 201
1 2 3 4 5 6 7 8 9  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 639-3:2007
angleško : Codes for the representation of names of languages - Part 3: Alpha-3 code for comprehensive coverage of languages
slovensko : Kode za predstavljanje imen jezikov - 3. del: Tričrkovna koda za celovito predstavitev jezikov
TC : IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija ICS : 01.140.20
Stopnja : 6100 Status : V prevajanju
Objavljen : 01-Dec-2008
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 639-4:2010
angleško : Codes for the representation of names of languages - Part 4: General principles of coding of the representation of names of languages and related entities, and application guidelines
slovensko : Kode za predstavljanje imen jezikov - 4. del: Splošna načela kodiranja predstavitve imen jezikov in sorodnih entitet ter smernice za uporabo
TC : IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija ICS : 01.140.20
Stopnja : 6100 Status : V prevajanju
Objavljen : 01-Nov-2010
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 639-5:2008
angleško : Codes for the representation of names of languages - Part 5: Alpha-3 code for language families and groups
slovensko : Kode za predstavljanje imen jezikov - 5. del: Tričrkovna koda za jezikovne družine in skupine
TC : IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija ICS : 01.140.20
Stopnja : 6100 Status : V prevajanju
Objavljen : 01-Dec-2008
angleški in francoski jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 214:1976
angleško : Documentation -- Abstracts for publications and documentation
slovensko : Dokumentacija - Izvlečki za publikacije in dokumentacijo
TC : IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija ICS : 01.140.20
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-1996
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SE: 75.02 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 215:1986
angleško : Documentation -- Presentation of contributions to periodicals and other serials
slovensko : Dokumentacija - Oblikovanje prispevkov v periodičnih in drugih serijskih publikacijah
TC : IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija ICS : 01.140.20
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-1996
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SD: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 690:2021
angleško : Information and documentation -- Guidelines for bibliographic references and citations to information resources
slovensko : Informatika in dokumentacija - Smernice za bibliografske navedbe in citiranje virov informacij
TC : IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija ICS : 01.140.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2021
angleški jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 832:1994
angleško : Information and documentation -- Bibliographic description and references -- Rules for the abbreviation of bibliographic terms
slovensko : Informatika in dokumentacija - Bibliografski opis in viri - Pravila za krajšanje bibliografskih izrazov
TC : IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija ICS : 01.140.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-1996
angleški in francoski jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 2108:2017
angleško : Information and documentation -- International Standard Book Number (ISBN)
slovensko : Informatika in dokumentacija - Mednarodna standardna knjižna številka (ISBN)
TC : IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija ICS : 01.140.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2018
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 2146:2010
angleško : Information and documentation - Registry services for libraries and related organizations
slovensko : Informatika in dokumentacija - Registracijske storitve za knjižnice in sorodne organizacije
TC : IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija ICS : 01.140.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2010
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 2789:2013
angleško : Information and documentation -- International library statistics
slovensko : Informatika in dokumentacija - Mednarodna statistika za knjižnice
TC : IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija ICS : 01.140.20
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2013
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SL: 136.73 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 3297:2020
angleško : Information and documentation -- International standard serial number (ISSN)
slovensko : Informatika in dokumentacija - Mednarodna standardna številka serijske publikacije (ISSN)
TC : IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija ICS : 01.140.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2021
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 3901:2019
angleško : Information and documentation -- International Standard Recording Code (ISRC)
slovensko : Informatika in dokumentacija - Mednarodna standardna oznaka za posnetke (ISRC)
TC : IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija ICS : 01.140.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2019
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 5122:1979
angleško : Documentation -- Abstract sheets in serial publications
slovensko : Dokumentacija - Strani z izvlečki v periodičnih publikacijah
TC : IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija ICS : 01.140.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-1996
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 5123:1984
angleško : Documentation -- Headers for microfiche of monographs and serials
slovensko : Dokumentacija - Podatki v zaglavju monografskih in periodičnih publikacij na mikrofiših
TC : IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija ICS : 01.140.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-1996
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 5127:2017
angleško : Information and documentation -- Vocabulary
slovensko : Informatika in dokumentacija - Slovar
TC : IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija ICS : 01.140.20 01.040.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2018
angleški jezik SIST-Z: 214.17 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 5963:1985
angleško : Documentation -- Methods for examining documents, determining their subjects, and selecting indexing terms
slovensko : Dokumentacija - Metode pregledovanja dokumentov, določanje njihove vsebine in indeksiranih izrazov
TC : IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija ICS : 01.140.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-1996
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 639-1:2002
angleško : Codes for the representation of names of languages -- Part 1: Alpha-2 code
slovensko : Kode za predstavljanje imen jezikov - 1. del: Dvočrkovna koda
TC : IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija ICS : 01.140.20
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2003
slovenski jezik SISTP-SH: 89.01 EUR
PDF
Papir
angleški in francoski jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 639-2:1998
angleško : Codes for the representation of names of languages -- Part 2: Alpha-3 code
slovensko : Kode za predstavljanje imen jezikov - 2. del: Tričrkovna koda
TC : IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija ICS : 01.140.20
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2003
slovenski jezik SISTP-SK: 127.05 EUR
PDF
Papir
angleški in francoski jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 7154:1983
angleško : Documentation -- Bibliographic filing principles
slovensko : Dokumentacija - Principi bibliografskega urejanja
TC : IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija ICS : 01.140.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-1996
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 7220:1996
angleško : Information and documentation -- Presentation of catalogues of standards
slovensko : Informatika in dokumentacija – Oblikovanje katalogov standardov
TC : IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija ICS : 01.120 01.140.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2005
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO/TR 8393:1985
angleško : Documentation -- ISO bibliographic filing rules (International Standard Bibliographic Filing Rules) -- Exemplification of Bibliographic filing principles in a model set of rules
slovensko : Dokumentacija – Pravila ISO za bibliografsko urejanje (Mednarodna standardna pravila za bibliografsko urejanje) – Ponazoritev načel za bibliografsko urejanje z vzorčno zbirko pravil
TC : IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija ICS : 01.140.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2005
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 8459:2009
angleško : Information and documentation - Bibliographic data element directory for use in data exchange and enquiry
slovensko : Informatika in dokumentacija - Seznam elementov bibliografskih podatkov za izmenjavo podatkov in poizvedbo
TC : IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija ICS : 01.140.20 35.240.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2009
angleški jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 9230:2007
angleško : Information and documentation -- Determination of price indexes for print and electronic media purchased by libraries
slovensko : Informatika in dokumentacija - Določanje indeksov cen za tiskane in elektronske medije, ki jih nabavijo knjižnice
TC : IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija ICS : 01.140.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2014
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 9707:2008
angleško : Information and documentation - Statistics on the production and distribution of books, newspapers, periodicals and electronic publications
slovensko : Informatika in dokumentacija - Statistika proizvodnje in distribucije knjig, časopisov, periodike in elektronskih publikacij
TC : IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija ICS : 01.140.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2010
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 10160:2015
angleško : Information and documentation -- Open Systems Interconnection -- Interlibrary Loan Application Service Definition
slovensko : Informatika in dokumentacija - Medsebojno povezani odprti sistemi - Definicija aplikacijskih storitev medknjižnične izposoje
TC : IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija ICS : 35.100.01 01.140.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2017
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi