ICS: 01.140.20 - Informacijske vede

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 200
1 2 3 4 5 6 7 8 9  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 639-3:2007
angleško: Codes for the representation of names of languages - Part 3: Alpha-3 code for comprehensive coverage of languages
slovensko: Kode za predstavljanje imen jezikov - 3. del: Tričrkovna koda za celovito predstavitev jezikov
TC: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija ICS: 01.140.20
Stopnja: 6100 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-dec-2008
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 639-4:2010
angleško: Codes for the representation of names of languages - Part 4: General principles of coding of the representation of names of languages and related entities, and application guidelines
slovensko: Kode za predstavljanje imen jezikov - 4. del: Splošna načela kodiranja predstavitve imen jezikov in sorodnih entitet ter smernice za uporabo
TC: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija ICS: 01.140.20
Stopnja: 6100 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-nov-2010
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 639-5:2008
angleško: Codes for the representation of names of languages - Part 5: Alpha-3 code for language families and groups
slovensko: Kode za predstavljanje imen jezikov - 5. del: Tričrkovna koda za jezikovne družine in skupine
TC: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija ICS: 01.140.20
Stopnja: 6100 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-dec-2008
angleški in francoski jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 214:1976
angleško: Documentation -- Abstracts for publications and documentation
slovensko: Dokumentacija - Izvlečki za publikacije in dokumentacijo
TC: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija ICS: 01.140.20
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-1996
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SE: 75.02 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 215:1986
angleško: Documentation -- Presentation of contributions to periodicals and other serials
slovensko: Dokumentacija - Oblikovanje prispevkov v periodičnih in drugih serijskih publikacijah
TC: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija ICS: 01.140.20
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-1996
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SD: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 690:2021
angleško: Information and documentation -- Guidelines for bibliographic references and citations to information resources
slovensko: Informatika in dokumentacija - Smernice za bibliografske navedbe in citiranje virov informacij
TC: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija ICS: 01.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2021
angleški jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 832:1994
angleško: Information and documentation -- Bibliographic description and references -- Rules for the abbreviation of bibliographic terms
slovensko: Informatika in dokumentacija - Bibliografski opis in viri - Pravila za krajšanje bibliografskih izrazov
TC: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija ICS: 01.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-1996
angleški in francoski jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 2108:2017
angleško: Information and documentation -- International Standard Book Number (ISBN)
slovensko: Informatika in dokumentacija - Mednarodna standardna knjižna številka (ISBN)
TC: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija ICS: 01.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2018
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 2146:2010
angleško: Information and documentation - Registry services for libraries and related organizations
slovensko: Informatika in dokumentacija - Registracijske storitve za knjižnice in sorodne organizacije
TC: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija ICS: 01.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2010
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 2789:2013
angleško: Information and documentation -- International library statistics
slovensko: Informatika in dokumentacija - Mednarodna statistika za knjižnice
TC: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija ICS: 01.140.20
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2013
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SL: 136.73 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 3297:2020
angleško: Information and documentation -- International standard serial number (ISSN)
slovensko: Informatika in dokumentacija - Mednarodna standardna številka serijske publikacije (ISSN)
TC: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija ICS: 01.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2021
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 3901:2019
angleško: Information and documentation -- International Standard Recording Code (ISRC)
slovensko: Informatika in dokumentacija - Mednarodna standardna oznaka za posnetke (ISRC)
TC: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija ICS: 01.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2019
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 5122:1979
angleško: Documentation -- Abstract sheets in serial publications
slovensko: Dokumentacija - Strani z izvlečki v periodičnih publikacijah
TC: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija ICS: 01.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-1996
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 5123:1984
angleško: Documentation -- Headers for microfiche of monographs and serials
slovensko: Dokumentacija - Podatki v zaglavju monografskih in periodičnih publikacij na mikrofiših
TC: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija ICS: 01.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-1996
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 5127:2017
angleško: Information and documentation -- Vocabulary
slovensko: Informatika in dokumentacija - Slovar
TC: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija ICS: 01.140.20 01.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2018
angleški jezik SIST-Z: 214.17 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 5963:1985
angleško: Documentation -- Methods for examining documents, determining their subjects, and selecting indexing terms
slovensko: Dokumentacija - Metode pregledovanja dokumentov, določanje njihove vsebine in indeksiranih izrazov
TC: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija ICS: 01.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-1996
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 639-1:2002
angleško: Codes for the representation of names of languages -- Part 1: Alpha-2 code
slovensko: Kode za predstavljanje imen jezikov - 1. del: Dvočrkovna koda
TC: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija ICS: 01.140.20
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2003
slovenski jezik SISTP-SH: 89.01 EUR
PDF
Papir
angleški in francoski jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 639-2:1998
angleško: Codes for the representation of names of languages -- Part 2: Alpha-3 code
slovensko: Kode za predstavljanje imen jezikov - 2. del: Tričrkovna koda
TC: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija ICS: 01.140.20
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2003
slovenski jezik SISTP-SK: 127.05 EUR
PDF
Papir
angleški in francoski jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 7154:1983
angleško: Documentation -- Bibliographic filing principles
slovensko: Dokumentacija - Principi bibliografskega urejanja
TC: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija ICS: 01.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-1996
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 7220:1996
angleško: Information and documentation -- Presentation of catalogues of standards
slovensko: Informatika in dokumentacija – Oblikovanje katalogov standardov
TC: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija ICS: 01.120 01.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2005
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO/TR 8393:1985
angleško: Documentation -- ISO bibliographic filing rules (International Standard Bibliographic Filing Rules) -- Exemplification of Bibliographic filing principles in a model set of rules
slovensko: Dokumentacija – Pravila ISO za bibliografsko urejanje (Mednarodna standardna pravila za bibliografsko urejanje) – Ponazoritev načel za bibliografsko urejanje z vzorčno zbirko pravil
TC: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija ICS: 01.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2005
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 8459:2009
angleško: Information and documentation - Bibliographic data element directory for use in data exchange and enquiry
slovensko: Informatika in dokumentacija - Seznam elementov bibliografskih podatkov za izmenjavo podatkov in poizvedbo
TC: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija ICS: 01.140.20 35.240.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2009
angleški jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 9230:2007
angleško: Information and documentation -- Determination of price indexes for print and electronic media purchased by libraries
slovensko: Informatika in dokumentacija - Določanje indeksov cen za tiskane in elektronske medije, ki jih nabavijo knjižnice
TC: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija ICS: 01.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2014
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 9707:2008
angleško: Information and documentation - Statistics on the production and distribution of books, newspapers, periodicals and electronic publications
slovensko: Informatika in dokumentacija - Statistika proizvodnje in distribucije knjig, časopisov, periodike in elektronskih publikacij
TC: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija ICS: 01.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2010
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 10160:2015
angleško: Information and documentation -- Open Systems Interconnection -- Interlibrary Loan Application Service Definition
slovensko: Informatika in dokumentacija - Medsebojno povezani odprti sistemi - Definicija aplikacijskih storitev medknjižnične izposoje
TC: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija ICS: 35.100.01 01.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2017
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi