ICS: 01.140.40 - Založništvo

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 22 od 22


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 4:1997
angleško : Information and documentation -- Rules for the abbreviation of title words and titles of publications
slovensko : Informatika in dokumentacija - Pravila za krajšanje besed v naslovih in naslovov publikacij
TC : IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija ICS : 01.140.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2003
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 8:2019
angleško : Information and documentation -- Presentation and identification of periodicals
slovensko : Informatika in dokumentacija - Oblikovanje periodičnih publikacij
TC : IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija ICS : 01.140.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2019
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 18:1981
angleško : Documentation -- Contents list of periodicals
slovensko : Dokumentacija - Kazala periodike
TC : IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija ICS : 01.140.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-1996
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 999:1996
angleško : Information and documentation -- Guidelines for the content, organization and presentation of indexes
slovensko : Informatika in dokumentacija – Smernice za vsebino, urejanje in predstavljanje indeksov
TC : IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija ICS : 01.140.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2003
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 1086:1991
angleško : Information and documentation -- Title leaves of books
slovensko : Informatika in dokumentacija - Naslovne strani knjig
TC : IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija ICS : 01.140.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-1996
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 2145:1978
angleško : Documentation - Numbering of divisions and subdivisions in written documents
slovensko : Dokumentacija - Številčenje oddelkov in pododdelkov v pisnih dokumentih
TC : IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija ICS : 01.140.40
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-1996
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SB: 47.19 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 2384:1977
angleško : Documentation -- Presentation of translations
slovensko : Dokumentacija - Oblikovanje prevodov
TC : IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija ICS : 01.140.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-1996
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 6357:1985
angleško : Documentation -- Spine titles on books and other publications
slovensko : Dokumentacija - Hrbtni naslovi pri knjigah in drugih publikacijah
TC : IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija ICS : 01.140.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-1996
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 7144:1986
angleško : Documentation -- Presentation of theses and similar documents
slovensko : Dokumentacija - Oblikovanje disertacij in podobnih dokumentov
TC : IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija ICS : 01.140.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-1996
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 7275:1985
angleško : Documentation -- Presentation of title information of series
slovensko : Dokumentacija - Oblikovanje naslovnih informacij serijskih publikacij
TC : IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija ICS : 01.140.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-1996
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 9706:1998
angleško : Information and documentation - Paper for documents - Requirements for permanence (ISO 9706:1994)
slovensko : Informatika in dokumentacija - Zahteve za papir - Zahteve za trajnost (ISO 9706:1994)
TC : VPK - Vlaknine, papir, karton in izdelki ICS : 85.060 01.140.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2000
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 14416:2003
angleško : Information and documentation -- Requirements for binding of books, periodicals, serials and other paper documents for archive and library use -- Methods and materials
slovensko : Informatika in dokumentacija – Zahteve za vezavo knjig, periodike in drugih dokumentov v papirni obliki za potrebe arhiva in knjižnic – Metode in materiali
TC : IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija ICS : 01.140.20 01.140.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2005
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62448:2014
angleško : Multimedia e-publishing and e-books – Generic format for e-publishing (IEC 62448:2013)
slovensko : Večpredstavnostno e-založništvo in e-knjige - Osnovni format za e-založništvo (IEC 62448:2013)
TC : AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS : 35.240.30 33.160.60 01.140.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2014
angleški jezik SIST-Z: 214.17 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62524:2011
angleško : Multimedia systems and equipment - Multimedia e-publishing and e-books - Reader's format for e-publishing (IEC 62524:2009)
slovensko : Večpredstavnostni sistemi in oprema - Večpredstavnostno e-založništvo in e-knjige - Bralni format za e-založništvo (IEC 62524:2009)
TC : AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS : 01.140.40 35.240.30 33.160.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2011
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62605:2011
angleško : Multimedia systems and equipment - Multimedia e-publishing and e-books - Interchange format for e-dictionaries (IEC 62605:2011)
slovensko : Večpredstavnostni sistemi in oprema - Večpredstavnostno e-založništvo in e-knjige – Izmenjevalni format za e-slovarje
TC : AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS : 01.140.40 35.240.30 33.160.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2011
angleški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62605:2016
angleško : Multimedia systems and equipment - Multimedia e-publishing and e-books technologies -Interchange format for e-dictionaries (IEC 62605:2016)
slovensko : Večpredstavnostni sistemi in oprema - Večpredstavnostne tehnologije za e-založništvo in e-knjige - Izmenjevalni format za e-slovarje (IEC 62605:2016)
TC : AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS : 01.140.40 35.240.30 33.160.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2017
angleški jezik SIST-T: 181.50 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 4:1984
angleško : Documentation -- Rules for the abbreviation of title words and titles of publications
slovensko : Dokumentacija - Pravila za krajšanje besed v naslovih in naslovov publikacij
TC : IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija ICS : 01.140.40
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Mar-1996
Razveljavitev : 01-Nov-2003
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 8:1977
angleško : Documentation -- Presentation of periodicals
slovensko : Dokumentacija - Oblikovanje periodičnih publikacij
TC : IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija ICS : 01.140.40
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Mar-1996
Razveljavitev : 01-Oct-2019
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SD: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 999:1975
angleško : Documentation -- Index of a publication
slovensko : Dokumentacija - Kazalo k publikaciji
TC : IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija ICS : 01.140.40
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Mar-1996
Razveljavitev : 01-Nov-2003
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 5966:1982
angleško : Documentation -- Presentation of scientific and technical reports
slovensko : Dokumentacija - Predstavitev znanstvenih in tehničnih poročil
TC : IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija ICS : 01.140.40
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Apr-1996
Razveljavitev : 01-Nov-2005
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 9706:1994
angleško : Information and documentation -- Paper for documents -- Requirements for permanence
slovensko : Informatika in dokumentacija - Papir za dokumente - Zahteve za trajnost
TC : IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija ICS : 85.060 01.140.40
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Apr-1996
Razveljavitev : 01-Apr-2000
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62448:2009
angleško : Multimedia systems and equipment - Multimedia e-publishing and e-books - Generic format for e-publishing (IEC 62448:2009)
slovensko : Večpredstavnostni sistemi in oprema - Večpredstavnostni e-založništvo in e-knjige - Osnovni format za e-založništvo (IEC 62448:2009)
TC : AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS : 33.160.60 01.140.40 35.240.30
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Oct-2009
Razveljavitev : 01-Sep-2016
angleški jezik SIST-R: 159.72 EUR
PDF
Papir
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi