ICS: 01.140.40 - Založništvo

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 22 od 22


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 4:1997
angleško: Information and documentation -- Rules for the abbreviation of title words and titles of publications
slovensko: Informatika in dokumentacija - Pravila za krajšanje besed v naslovih in naslovov publikacij
TC: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija ICS: 01.140.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2003
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 8:2019
angleško: Information and documentation -- Presentation and identification of periodicals
slovensko: Informatika in dokumentacija - Oblikovanje periodičnih publikacij
TC: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija ICS: 01.140.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2019
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 18:1981
angleško: Documentation -- Contents list of periodicals
slovensko: Dokumentacija - Kazala periodike
TC: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija ICS: 01.140.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-1996
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 999:1996
angleško: Information and documentation -- Guidelines for the content, organization and presentation of indexes
slovensko: Informatika in dokumentacija – Smernice za vsebino, urejanje in predstavljanje indeksov
TC: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija ICS: 01.140.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2003
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 1086:1991
angleško: Information and documentation -- Title leaves of books
slovensko: Informatika in dokumentacija - Naslovne strani knjig
TC: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija ICS: 01.140.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-1996
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 2145:1978
angleško: Documentation - Numbering of divisions and subdivisions in written documents
slovensko: Dokumentacija - Številčenje oddelkov in pododdelkov v pisnih dokumentih
TC: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija ICS: 01.140.40
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-1996
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SB: 47.19 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 2384:1977
angleško: Documentation -- Presentation of translations
slovensko: Dokumentacija - Oblikovanje prevodov
TC: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija ICS: 01.140.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-1996
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 6357:1985
angleško: Documentation -- Spine titles on books and other publications
slovensko: Dokumentacija - Hrbtni naslovi pri knjigah in drugih publikacijah
TC: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija ICS: 01.140.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-1996
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 7144:1986
angleško: Documentation -- Presentation of theses and similar documents
slovensko: Dokumentacija - Oblikovanje disertacij in podobnih dokumentov
TC: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija ICS: 01.140.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-1996
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 7275:1985
angleško: Documentation -- Presentation of title information of series
slovensko: Dokumentacija - Oblikovanje naslovnih informacij serijskih publikacij
TC: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija ICS: 01.140.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-1996
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 9706:1998
angleško: Information and documentation - Paper for documents - Requirements for permanence (ISO 9706:1994)
slovensko: Informatika in dokumentacija - Zahteve za papir - Zahteve za trajnost (ISO 9706:1994)
TC: VPK - Vlaknine, papir, karton in izdelki ICS: 85.060 01.140.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2000
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 14416:2003
angleško: Information and documentation -- Requirements for binding of books, periodicals, serials and other paper documents for archive and library use -- Methods and materials
slovensko: Informatika in dokumentacija – Zahteve za vezavo knjig, periodike in drugih dokumentov v papirni obliki za potrebe arhiva in knjižnic – Metode in materiali
TC: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija ICS: 01.140.20 01.140.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2005
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62448:2014
angleško: Multimedia e-publishing and e-books – Generic format for e-publishing (IEC 62448:2013)
slovensko: Večpredstavnostno e-založništvo in e-knjige - Osnovni format za e-založništvo (IEC 62448:2013)
TC: AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS: 35.240.30 33.160.60 01.140.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2014
angleški jezik SIST-Z: 214.17 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62524:2011
angleško: Multimedia systems and equipment - Multimedia e-publishing and e-books - Reader's format for e-publishing (IEC 62524:2009)
slovensko: Večpredstavnostni sistemi in oprema - Večpredstavnostno e-založništvo in e-knjige - Bralni format za e-založništvo (IEC 62524:2009)
TC: AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS: 01.140.40 35.240.30 33.160.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2011
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62605:2011
angleško: Multimedia systems and equipment - Multimedia e-publishing and e-books - Interchange format for e-dictionaries (IEC 62605:2011)
slovensko: Večpredstavnostni sistemi in oprema - Večpredstavnostno e-založništvo in e-knjige – Izmenjevalni format za e-slovarje
TC: AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS: 01.140.40 35.240.30 33.160.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2011
angleški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62605:2016
angleško: Multimedia systems and equipment - Multimedia e-publishing and e-books technologies -Interchange format for e-dictionaries (IEC 62605:2016)
slovensko: Večpredstavnostni sistemi in oprema - Večpredstavnostne tehnologije za e-založništvo in e-knjige - Izmenjevalni format za e-slovarje (IEC 62605:2016)
TC: AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS: 01.140.40 35.240.30 33.160.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2017
angleški jezik SIST-T: 181.50 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 4:1984
angleško: Documentation -- Rules for the abbreviation of title words and titles of publications
slovensko: Dokumentacija - Pravila za krajšanje besed v naslovih in naslovov publikacij
TC: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija ICS: 01.140.40
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-mar-1996
Razveljavitev: 01-nov-2003
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 8:1977
angleško: Documentation -- Presentation of periodicals
slovensko: Dokumentacija - Oblikovanje periodičnih publikacij
TC: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija ICS: 01.140.40
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-mar-1996
Razveljavitev: 01-okt-2019
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SD: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 999:1975
angleško: Documentation -- Index of a publication
slovensko: Dokumentacija - Kazalo k publikaciji
TC: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija ICS: 01.140.40
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-mar-1996
Razveljavitev: 01-nov-2003
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 5966:1982
angleško: Documentation -- Presentation of scientific and technical reports
slovensko: Dokumentacija - Predstavitev znanstvenih in tehničnih poročil
TC: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija ICS: 01.140.40
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-apr-1996
Razveljavitev: 01-nov-2005
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 9706:1994
angleško: Information and documentation -- Paper for documents -- Requirements for permanence
slovensko: Informatika in dokumentacija - Papir za dokumente - Zahteve za trajnost
TC: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija ICS: 85.060 01.140.40
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-apr-1996
Razveljavitev: 01-apr-2000
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62448:2009
angleško: Multimedia systems and equipment - Multimedia e-publishing and e-books - Generic format for e-publishing (IEC 62448:2009)
slovensko: Večpredstavnostni sistemi in oprema - Večpredstavnostni e-založništvo in e-knjige - Osnovni format za e-založništvo (IEC 62448:2009)
TC: AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS: 33.160.60 01.140.40 35.240.30
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-okt-2009
Razveljavitev: 01-sep-2016
angleški jezik SIST-R: 159.72 EUR
PDF
Papir
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi