ICS: 03.060 - Finance. Bančništvo. Monetarni sistemi. Zavarovanje

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 17 od 17


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 4217:2001
angleško : Codes for the representation of currencies and funds
slovensko : Oznake valut in denarja
TC : BFS - Bančništvo in finančne storitve ICS : 03.060 01.140.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2004
angleški in francoski jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 6166:2013
angleško : Securities and related financial instruments -- International securities identification numbering system (ISIN)
slovensko : Vrednostni papirji in sorodni finančni instrumenti - Mednarodni sistem številčenja za identifikacijo vrednostnih papirjev
TC : I15 - Tehnični odbor CLC ICS : 03.060
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2019
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 7775:1991
angleško : Securities -- Scheme for message types
slovensko : Vrednostni papirji - Oblika vrste sporočil
TC : BFS - Bančništvo in finančne storitve ICS : 03.060
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-1995
francoski jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 9362:2014
angleško : Banking -- Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)
slovensko : Bančništvo - Bančna telekomunikacijska sporočila - Bančne identifikacijske kode (BIC)
TC : I15 - Tehnični odbor CLC ICS : 03.060
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2020
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 17419-1:2020
angleško : Digital Information Interchange in the Insurance Industry - Transfer of electronic documents - Part 1: Process and Data Model
slovensko : Digitalna izmenjava informacij v zavarovalniški dejavnosti - Prenos elektronskih dokumentov - 1. del: Procesni in podatkovni model
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 35.240.20 03.060
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2021
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 17419-2:2021
angleško : Digital information interchange in the insurance industry - Transfer of electronic documents - Part 2: Implementation of EN 17419-1 in Open API 3.0 specification
slovensko : Digitalna izmenjava informacij v zavarovalniški dejavnosti - Prenos elektronskih dokumentov - 2. del: Izvajanje EN 17419-1 v odprti specifikaciji API 3.0
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 35.240.20 03.060
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2021
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 6166:1994
angleško : Securities -- International securities identification numbering system (ISIN)
slovensko : Vrednostni papirji - Mednarodni sistem številčenja za identifikacijo vrednostnih papirjev
TC : BFS - Bančništvo in finančne storitve ICS : 03.060
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-May-1995
Razveljavitev : 01-Jan-2019
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 6234:1981
angleško : Bank operations -- Authorized signature lists and their representation on microfiche
slovensko : Bančni postopki - Seznam pooblaščenih podpisov in njihov prikaz na mikrofišu
TC : BFS - Bančništvo in finančne storitve ICS : 03.060
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-May-1995
Razveljavitev : 01-Jan-2021
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 6260:1984
angleško : Mail payment orders
slovensko : Plačilni nalogi, poslani po pošti
TC : BFS - Bančništvo in finančne storitve ICS : 03.060
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-May-1995
Razveljavitev : 01-Jan-2021
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 6680:1987
angleško : International cheque remittance
slovensko : Mednarodna čekovna nakazila
TC : BFS - Bančništvo in finančne storitve ICS : 03.060
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-May-1995
Razveljavitev : 01-Jan-2021
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 7341:1985
angleško : Banking -- Nostro accounts reconciliation
slovensko : Bančništvo - Usklajevanje nostro računov
TC : BFS - Bančništvo in finančne storitve ICS : 03.060
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-May-1995
Razveljavitev : 01-Jan-2021
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 7746:1988
angleško : Banking -- Telex formats for inter-bank messages
slovensko : Bančništvo - Teleksni formati za medbančna sporočila
TC : BFS - Bančništvo in finančne storitve ICS : 03.060
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-May-1995
Razveljavitev : 01-Jan-2021
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 8109:1990
angleško : Banking and related financial services -- Securities -- Format of Eurobonds
slovensko : Bančništvo in ustrezne finančne storitve - Vrednostni papirji - Format evroobveznic
TC : BFS - Bančništvo in finančne storitve ICS : 03.060
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-May-1995
Razveljavitev : 01-Jan-2021
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 8908:1993
angleško : Banking and related financial services -- Vocabulary and data elements
slovensko : Bančništvo in ustrezne finančne storitve - Seznam in podatkovni elementi
TC : BFS - Bančništvo in finančne storitve ICS : 35.240.40 03.060 01.040.35 01.040.03
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-May-1995
Razveljavitev : 01-Jan-2021
angleški in francoski jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 9777:1994
angleško : Banking -- Forms for confirming foreign exchange deals
slovensko : Bančništvo - Obrazci za potrditev poslov deviznega trga
TC : BFS - Bančništvo in finančne storitve ICS : 03.060
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-May-1995
Razveljavitev : 01-Jan-2021
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 9778:1994
angleško : Banking -- Forms for confirming loan/deposit contracts
slovensko : Bančništvo - Obrazci za potrditev kreditnih/depozitnih pogodb
TC : BFS - Bančništvo in finančne storitve ICS : 03.060
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-May-1995
Razveljavitev : 01-Jan-2021
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 10043:1994
angleško : Banking and related financial services -- Information interchange -- Collection order form
slovensko : Bančništvo in sorodne finančne storitve - Izmenjava informacij - Dokument inkaso obrazca
TC : BFS - Bančništvo in finančne storitve ICS : 03.060
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-May-1995
Razveljavitev : 01-Jan-2021
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi