ICS: 03.080.01 - Storitve na splošno

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 12 od 12


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 10008:2013
angleško: Quality Management - Customer satisfaction - Guidelines for business-to-consumer electronic commerce transactions
slovensko: Vodenje kakovosti - Zadovoljstvo odjemalcev - Smernice za elektronsko poslovanje med organizacijami in potrošniki
TC: VZK - Vodenje in zagotavljanje kakovosti ICS: 03.080.01 03.120.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2013
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 16880:2015
angleško: Service excellence - Creating outstanding customer experiences through service excellence
slovensko: Odličnost storitev - Ustvarjanje pomembnih odjemalskih izkušenj z odličnostjo storitev
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 03.120.99 03.100.99 03.080.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2016
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 17161:2019
angleško: Design for All - Accessibility following a Design for All approach in products, goods and services - Extending the range of users
slovensko: Oblikovanje za vse - Dostopnost, ki sledi pristopu "oblikovanje za vse" v proizvodih, dobrinah in storitvah - Razširitev kroga uporabnikov
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 03.080.01 03.120.01 01.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2019
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 19119:2016
angleško: Geographic information - Services (ISO 19119:2016)
slovensko: Geografske informacije - Storitve (ISO 19119:2016)
TC: GIG - Geografske informacije ICS: 03.080.01 07.040 35.240.70
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2016
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 17371-3:2020
angleško: Provision of services - Part 3: Management of Performance Measurement - Guidance on the mechanism to measure performance as part of service contracts
slovensko: Zagotavljanje storitev - 3. del: Upravljanje merjenja zmogljivosti - Navodilo za mehanizem merjenja zmogljivosti kot dela storitvenih pogodb
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 03.080.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2020
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI EG 202 934 V1.1.1 (2012-01)
angleško: User Group - The assessment of the overall Quality of Services (QoS) as perceived by the users - Definition of QoS indexes for all the customer relationship stages
slovensko: Uporabniška skupina - Ocenjevanje celotne kakovosti storitev (QoS), kot jo dojemajo uporabniki - Definicija kazalnikov QoS za vse stopnje odnosov s strankami
TC: SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS: 03.120.01 03.080.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2013
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI EG 202 848 V1.1.1 (2011-02)
angleško: Human Factors (HF) - Inclusive eServices for all: Optimizing the accessibility and the use of upcoming user-interaction technologies
slovensko: Človeški dejavniki (HF) - Vključujoče e-storitve za vse: Optimiziranje dostopnosti in uporaba naslednjega uporabnika - tehnologije medsebojnega vplivanja
TC: SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS: 03.080.01 35.240.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2011
angleški jezik SIST-R: 159.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15927:2010
angleško: Services offered by hearing aid professionals
slovensko: Storitve ponudnikov slušnih pripomočkov
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 03.080.01 11.180.15
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-okt-2010
Razveljavitev: 01-sep-2021
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 19119:2016
angleško: Geographic information - Services
slovensko: Geografske informacije - Storitve
TC: GIG - Geografske informacije ICS: 03.080.01 07.040 35.240.70
Stopnja: 98 Status: Neobjavljen
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: prEN 16250-1
angleško: Levels of performance and acceptance for street cleaning and municipal waste management services - Part 1: General requirements
slovensko: Merila za ugotavljanje zmogljivosti in sprejemljivosti storitev čiščenja ulic in ravnanja z odpadki v mestih - 1. del: Splošne zahteve
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.030.40 03.080.01
Stopnja: 98 Status: Neobjavljen
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: FprEN 16250-1
angleško: Levels of performance and acceptance for street cleaning and municipal waste management services - Part 1: General requirements
slovensko: Merila za ugotavljanje zmogljivosti in sprejemljivosti storitev čiščenja ulic in ravnanja z odpadki v mestih - 1. del: Splošne zahteve
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.030.40 03.080.01
Stopnja: 98 Status: Neobjavljen
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 17371-2:2021
angleško: Provision of services - Part 2: Services Contracts - Guidance for the design, content and structure of contracts
slovensko: Zagotavljanje storitev - 2. del: Pogodbe o storitvah - Navodilo za oblikovanje, vsebino in strukturo pogodb
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 03.080.01
Stopnja: 5020 Status: Neobjavljen
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi