ICS: 03.080.01 - Storitve na splošno

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 13 od 13


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 10008:2022
angleško : Quality management - Customer satisfaction - Guidance for business-to-consumer electronic commerce transactions
slovensko : Vodenje kakovosti - Zadovoljstvo odjemalcev - Napotki za elektronsko poslovanje organizacij s potrošniki
TC : VZK - Vodenje in zagotavljanje kakovosti ICS : 03.080.01 03.120.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2022
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 16880:2015
angleško : Service excellence - Creating outstanding customer experiences through service excellence
slovensko : Odličnost storitev - Ustvarjanje pomembnih odjemalskih izkušenj z odličnostjo storitev
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 03.120.99 03.100.99 03.080.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2016
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 17161:2019
angleško : Design for All - Accessibility following a Design for All approach in products, goods and services - Extending the range of users
slovensko : Oblikovanje za vse - Dostopnost, ki sledi pristopu "oblikovanje za vse" v proizvodih, dobrinah in storitvah - Razširitev kroga uporabnikov
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 03.080.01 03.120.01 01.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2019
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 19119:2016
angleško : Geographic information - Services (ISO 19119:2016)
slovensko : Geografske informacije - Storitve (ISO 19119:2016)
TC : GIG - Geografske informacije ICS : 03.080.01 07.040 35.240.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2016
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 17371-2:2021
angleško : Provision of services - Part 2: Services contracts - Guidance for the design, content and structure of contracts
slovensko : Zagotavljanje storitev - 2. del: Pogodbe o storitvah - Navodilo za oblikovanje, vsebino in strukturo pogodb
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 03.080.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2022
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 17371-3:2020
angleško : Provision of services - Part 3: Management of Performance Measurement - Guidance on the mechanism to measure performance as part of service contracts
slovensko : Zagotavljanje storitev - 3. del: Upravljanje merjenja zmogljivosti - Navodilo za mehanizem merjenja zmogljivosti kot dela storitvenih pogodb
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 03.080.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2020
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI EG 202 934 V1.1.1 (2012-01)
angleško : User Group - The assessment of the overall Quality of Services (QoS) as perceived by the users - Definition of QoS indexes for all the customer relationship stages
slovensko : Uporabniška skupina - Ocenjevanje celotne kakovosti storitev (QoS), kot jo dojemajo uporabniki - Definicija kazalnikov QoS za vse stopnje odnosov s strankami
TC : SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS : 03.120.01 03.080.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2013
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI EG 202 848 V1.1.1 (2011-02)
angleško : Human Factors (HF) - Inclusive eServices for all: Optimizing the accessibility and the use of upcoming user-interaction technologies
slovensko : Človeški dejavniki (HF) - Vključujoče e-storitve za vse: Optimiziranje dostopnosti in uporaba naslednjega uporabnika - tehnologije medsebojnega vplivanja
TC : SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS : 03.080.01 35.240.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2011
angleški jezik SIST-R: 159.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 10008:2013
angleško : Quality Management - Customer satisfaction - Guidelines for business-to-consumer electronic commerce transactions
slovensko : Vodenje kakovosti - Zadovoljstvo odjemalcev - Smernice za elektronsko poslovanje med organizacijami in potrošniki
TC : VZK - Vodenje in zagotavljanje kakovosti ICS : 03.080.01 03.120.10
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jul-2013
Razveljavitev : 01-Oct-2022
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15927:2010
angleško : Services offered by hearing aid professionals
slovensko : Storitve ponudnikov slušnih pripomočkov
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 03.080.01 11.180.15
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Oct-2010
Razveljavitev : 01-Sep-2021
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 19119:2016
angleško : Geographic information - Services
slovensko : Geografske informacije - Storitve
TC : GIG - Geografske informacije ICS : 03.080.01 07.040 35.240.70
Stopnja : 98 Status : Neobjavljen
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : prEN 16250-1
angleško : Levels of performance and acceptance for street cleaning and municipal waste management services - Part 1: General requirements
slovensko : Merila za ugotavljanje zmogljivosti in sprejemljivosti storitev čiščenja ulic in ravnanja z odpadki v mestih - 1. del: Splošne zahteve
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 13.030.40 03.080.01
Stopnja : 98 Status : Neobjavljen
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : FprEN 16250-1
angleško : Levels of performance and acceptance for street cleaning and municipal waste management services - Part 1: General requirements
slovensko : Merila za ugotavljanje zmogljivosti in sprejemljivosti storitev čiščenja ulic in ravnanja z odpadki v mestih - 1. del: Splošne zahteve
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 13.030.40 03.080.01
Stopnja : 98 Status : Neobjavljen
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi