ICS: 03.080.10 - Vzdrževalne storitve. Upravljanje objektov

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 23 od 23


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13269:2016
angleško: Maintenance - Guideline on preparation of maintenance contracts
slovensko: Vzdrževanje - Smernice za pripravo pogodb o vzdrževanju
TC: VZD - Vzdrževanje in obvladovanje premoženja ICS: 03.080.10
Stopnja: 6100 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-jul-2016
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13306:2017
angleško: Maintenance - Maintenance terminology
slovensko: Vzdrževanje - Terminologija s področja vzdrževanja
TC: VZD - Vzdrževanje in obvladovanje premoženja ICS: 03.080.10 01.040.03
Stopnja: 6100 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-feb-2018
angleški, francoski in nemški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13460:2009
angleško: Maintenance - Documentation for maintenance
slovensko: Vzdrževanje - Dokumentacija za vzdrževanje
TC: VZD - Vzdrževanje in obvladovanje premoženja ICS: 03.080.10 01.110
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2009
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SG: 90.75 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15331:2011
angleško: Criteria for design, management and control of maintenance services for buildings
slovensko: Merila za načrtovanje, upravljanje in kontrolo storitev vzdrževanja stavb
TC: VZD - Vzdrževanje in obvladovanje premoženja ICS: 91.040.01 03.080.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2011
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15900:2010
angleško: Energy efficiency services - Definitions and essential requirements
slovensko: Energijsko učinkovite storitve - Definicije in bistvene zahteve
TC: OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS: 27.015 03.080.10 01.040.03
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2011
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 17007:2017
angleško: Maintenance process and associated indicators
slovensko: Proces vzdrzevanja in z njim povezani kazalniki
TC: VZD - Vzdrževanje in obvladovanje premoženja ICS: 03.080.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2018
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 41001:2018
angleško: Facility management - Management systems - Requirements with guidance for use (ISO 41001:2018)
slovensko: Upravljanje objektov in storitev - Upravljanje sistemov - Zahteve z navodili za uporabo (ISO 41001:2018)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 03.100.70 03.080.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2018
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 41011:2018
angleško: Facility management - Vocabulary (ISO 41011:2017)
slovensko: Upravljanje objektov in storitev - Slovar (ISO 41011:2017)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 03.080.10 01.040.03
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2018
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 41012:2018
angleško: Facility management - Guidance on strategic sourcing and the development of agreements (ISO 41012:2017)
slovensko: Upravljanje objektov - Navodilo za strateško nabavo in pripravo dogovorov (ISO 41012:2017)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 03.080.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2018
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN ISO/TR 41013:2021
angleško: Facility management - Scope, key concepts and benefits (ISO/TR 41013:2017)
slovensko: Upravljanje objektov in storitev - Področje uporabe, ključni koncepti in koristi (ISO/TR 41013:2017)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 03.080.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2021
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 41014:2020
angleško: Facility management - Development of facility management strategy (ISO 41014:2020)
slovensko: Upravljanje objektov in storitev - Razvoj strategije upravljanja objektov in storitev (ISO 41014:2020)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 03.080.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2020
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ENV 13269:2001
angleško: Maintenance - Guideline on preparation of maintenance contracts
slovensko: Maintenance - Guideline on preparation of maintenance contracts
TC: VZD - Vzdrževanje in obvladovanje premoženja ICS: 03.080.10
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jan-2002
Razveljavitev: 01-jan-2007
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13269:2006
angleško: Maintenance - Guideline on preparation of maintenance contracts
slovensko: Vzdrževanje - Smernica o pripravi pogodb o vzdrževanju
TC: VZD - Vzdrževanje in obvladovanje premoženja ICS: 03.080.10
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jan-2007
Razveljavitev: 01-jul-2016
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SE: 75.02 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13306:2001
angleško: Maintenance terminology
slovensko: Maintenance terminology
TC: VZD - Vzdrževanje in obvladovanje premoženja ICS: 03.080.10 01.040.03
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jan-2002
Razveljavitev: 01-nov-2010
angleški, francoski in nemški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13306:2010
angleško: Maintenance - Maintenance terminology
slovensko: Vzdrževanje - Terminologija s področja vzdrževanja
TC: VZD - Vzdrževanje in obvladovanje premoženja ICS: 03.080.10 01.040.03
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-nov-2010
Razveljavitev: 01-feb-2018
nemški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SH: 89.01 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13460:2002
angleško: Maintenance - Documents for maintenance
slovensko: Maintenance - Documents for maintenance
TC: VZD - Vzdrževanje in obvladovanje premoženja ICS: 03.080.10 01.110
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jan-2004
Razveljavitev: 01-jun-2009
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 15331:2005
angleško: Criteria for design, management and control of maintenance services for buildings
slovensko: Merila za načrtovanje, upravljanje in kontrolo storitev vzdrževanja stavb
TC: VZD - Vzdrževanje in obvladovanje premoženja ICS: 91.040.01 03.080.10
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jul-2006
Razveljavitev: 01-okt-2011
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: prEN 17666
angleško: Maintenance - Maintenance engineering - Requirements
slovensko: Vzdrževanje - Vzdrževalni inženiring - Zahteve
TC: VZD - Vzdrževanje in obvladovanje premoženja ICS: 03.080.10
Stopnja: 4020 Status: Neobjavljen
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: prEN ISO 41018
angleško: Facility management - Development of a facility management policy (ISO/DIS 41018:2021)
slovensko: Upravljanje objektov - Razvoj politike upravljanja objektov (ISO/DIS 41018:2021)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 03.080.10
Stopnja: 4020 Status: Neobjavljen
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: prEN 15221-3
angleško: Facility Management - Part 3: Guidance on quality in Facility Management
slovensko: Upravljanje objektov in storitev - 3. del: Navodilo za zagotavljanje kakovosti pri upravljanju objektov in storitev
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 91.040.01 03.080.10
Stopnja: 4020 Status: Neobjavljen
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: prEN 15221-4
angleško: Facility Management - Part 4: Taxonomy, Classification and Structures in Facility Management
slovensko: Upravljanje objektov in storitev - 4. del: Taksonomija, klasifikacija in struktura pri upravljanju objektov in storitev
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 91.040.01 03.080.10
Stopnja: 4020 Status: Neobjavljen
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: prEN 15221-5
angleško: Facility Management - Part 5: Guidance on Facility Management processes
slovensko: Upravljanje objektov in storitev - 5. del: Navodilo za procese upravljanja objektov in storitev
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 91.040.01 03.080.10
Stopnja: 4020 Status: Neobjavljen
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: prEN 15221-6
angleško: Facility Management - Part 6: Area and Space Measurement in Facility Management
slovensko: Upravljanje objektov in storitev - 6. del: Merjenje površin in prostorov pri upravljanju objektov in storitev
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 91.040.01 03.080.10
Stopnja: 4020 Status: Neobjavljen
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi