ICS: 03.080.30 - Storitve za potrošnike

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 38
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN Guide 16:2017
angleško : Guide for addressing chemicals in standards for consumer-relevant products
slovensko : Vodilo za obravnavanje kemikalij v standardih za proizvode, ki so pomembni za porabnike
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 03.080.30 71.020 01.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2017
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 10393:2013
angleško : Consumer product recall - Guidelines for suppliers
slovensko : Odpoklic potrošniškega izdelka - Smernice za dobavitelje
TC : I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS : 13.120 03.080.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2018
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13549:2001
angleško : Cleaning services - Basic requirements and recommendations for quality measuring systems
slovensko : Cleaning services - Basic requirements and recommendations for quality measuring systems
TC : SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS : 03.080.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2002
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13809:2003
angleško : Tourism services - Travel agencies and tour operators - Terminology
slovensko : Tourism services - Travel agencies and tour operators – Terminology
TC : SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS : 03.200.01 03.080.30 01.040.03
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2004
angleški, francoski in nemški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14804:2005
angleško : Language study tour providers - Requirements
slovensko : Language study tour providers - Requirements
TC : SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS : 03.200.01 03.080.30 03.180
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2005
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15017:2019
angleško : Funeral Services - Requirements
slovensko : Pogrebne storitve - Zahteve
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 03.080.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2019
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15565:2008
angleško : Tourism services - Requirements for the provision of professional tourist guide training and qualification programmes
slovensko : Turistične storitve - Zahteve za ponudbo usposabljanj za profesionalne turistične vodnike in programe usposabljanj
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 03.200.01 03.080.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2008
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15696:2008
angleško : Self storage - Specification for self storage services
slovensko : Samopostrežno skladiščenje - Zahteve za storitev samopostrežnega skladiščenja
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 55.220 03.080.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2009
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15733:2009
angleško : Services of real estate agents - Requirements for the provision of services of real estate agents
slovensko : Storitve nepremičninskih posrednikov - Zahteve za zagotavljanje storitev nepremičninskih posrednikov
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 03.080.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2010
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 17169:2020
angleško : Tattooing - Safe and hygienic practice
slovensko : Tetoviranje - Zahteve za varno in higiensko prakso
TC : KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS : 03.080.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2020
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 17226:2019
angleško : Beauty Salon Services - Requirements and recommendations for the provision of service
slovensko : Storitve kozmetičnih salonov - Zahteve in priporočila za zagotavljanje storitev
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 03.080.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2019
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 17229:2019
angleško : Fitness centres - Requirements for centre amenities and operation - Operational and managerial requirements
slovensko : Fitnes centri - Zahteve za opremo in delovanje centrov - Zahteve za delovanje in vodenje
TC : SPO - Šport ICS : 97.220.01 03.080.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2019
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 17470:2020
angleško : Service model for social care alarms
slovensko : Model storitev za alarme socialne oskrbe
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 03.080.30 13.320
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2020
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 18513:2021
angleško : Tourism services - Hotels and other types of tourism accommodation - Vocabulary (ISO 18513:2021)
slovensko : Turistične storitve - Hoteli in druge vrste turističnih nastanitev - Slovar (ISO 18513:2021)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 03.200.01 03.080.30 01.040.03
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2021
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 21102:2020
angleško : Adventure tourism - Leaders - Personnel competence
slovensko : Avanturistični turizem - Voditelji - Usposobljenost zaposlenih
TC : I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS : 03.100.30 03.200.10 03.080.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2021
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 21103:2014
angleško : Adventure tourism - Information for participants
slovensko : Avanturistični turizem - Informacije za udeležence
TC : I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS : 03.200.10 03.080.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2017
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 21416:2019
angleško : Recreational diving services - Requirements and guidance on sustainable practices in recreational diving (ISO 21416:2019)
slovensko : Centri za rekreacijsko potapljanje - Zahteve in navodilo v zvezi s trajnostnimi praksami pri rekreacijskem potapljanju (ISO 21416:2019)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 13.020.20 03.200.99 03.080.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2019
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 21417:2019
angleško : Recreational diving services - Requirements for training on environmental awareness for recreational divers (ISO 21417:2019)
slovensko : Centri za rekreacijsko potapljanje - Zahteve za usposabljanje rekreativnih potapljačev o okoljski ozaveščenosti (ISO 21417:2019)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 13.020.99 03.200.99 03.080.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2019
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 25551:2021
angleško : Ageing societies - General requirements and guidelines for carer-inclusive organizations
slovensko : Starajoča se družba - Splošne zahteve in smernice za oskrbovalcem prijazne organizacije
TC : I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS : 03.100.30 11.020.10 03.080.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2022
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12522-1:1998
angleško : Furniture removal activities - Furniture removal for private individuals - Part 1: Service specification
slovensko : Transportne storitve - Selitev pohištva - Selitev pohištva zasebnih naročnikov - 1. del: Opis storitve
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 03.080.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-1999
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12522-2:1998
angleško : Furniture removal activities - Furniture removal for private individuals - Part 2: Provision of service
slovensko : Transportne storitve - Selitev pohištva - Selitev pohištva zasebnih naročnikov - 2. del: Pogojenost storitve
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 03.080.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-1999
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14873-1:2005
angleško : Furniture removal activities - Storage of furniture and personal effects for private individuals - Part 1: Specification for the storage facility and related storage provision
slovensko : Selitvene storitve – Skladiščenje pohištva in osebnih predmetov – 1. del: Določila za opremljenost skladišča in zahtevana navodila za skladiščenje
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 03.080.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2005
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14873-2:2005
angleško : Furniture removal activities - Storage of furniture and personal effects for private individuals - Part 2: Provision of the service
slovensko : Selitvene storitve – Skladiščenje pohištva in osebnih predmetov – 2. del: Navodila za ureditev podjetja s selitveno storitvijo
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 03.080.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2005
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16489-1:2014
angleško : Professional indoor UV exposure services - Part 1: Requirements for the provision of training
slovensko : Strokovne storitve v solarijih - 1. del: Zahteve za zagotavljanje usposabljanja
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 03.080.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2014
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16489-2:2014
angleško : Professional indoor UV exposure services - Part 2: Required qualification and competence of the indoor UV exposure consultant
slovensko : Strokovne storitve v solarijih - 2. del: Zahtevane kvalifikacije in kompetence svetovalcev v solarijih
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 03.100.30 03.080.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2015
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi