ICS: 03.080.99 - Druge storitve

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 76
1 2 3 4  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11121:2017
angleško : Recreational diving services - Requirements for introductory programmes to scuba diving (ISO 11121:2017)
slovensko : Centri za rekreacijsko potapljanje - Zahteve uvodnega programa za potapljanje (ISO 11121:2017)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 03.200.99 97.220.40 03.080.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2017
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO/TS 11669:2012
angleško : Translation projects -- General guidance
slovensko : Prevajalski projekti - Splošna navodila
TC : IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija ICS : 03.080.99 01.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2013
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 13293:2012
angleško : Recreational diving services - Requirements for gas blender training programmes (ISO 13293:2012)
slovensko : Centri za rekreacijsko potapljanje - Zahteve za programe usposabljanja z mešalnikom plina (ISO 13293:2012)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 03.200.99 97.220.40 03.080.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2014
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 13611:2014
angleško : Interpreting -- Guidelines for community interpreting
slovensko : Tolmačenje - Smernice za tolmačenje za potrebe skupnosti
TC : IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija ICS : 01.020 03.080.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2017
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 15379:2006
angleško : Building management - Terminology and scope of services
slovensko : Upravljanje stavb - Terminologija in področje uporabe storitev
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 01.040.03 03.080.99 91.040.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2007
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 16118:2012
angleško : Sheltered housing - Requirements for services for older people provided in a sheltered housing scheme
slovensko : Oskrbovana stanovanja - Zahteve za storitve za starejše, zagotovljene v sistemu oskrbovanih stanovanj
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 91.040.30 03.080.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2012
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16231:2012
angleško : Energy efficiency benchmarking methodology
slovensko : Metodologija za primerjalno analizo energijske učinkovitosti
TC : VZK - Vodenje in zagotavljanje kakovosti ICS : 27.015 13.020.20 03.080.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2012
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16570:2014
angleško : Information technology - Notification of RFID - The information sign and additional information to be provided by operators of RFID application systems
slovensko : Informacijska tehnologija - Priglasitev RFID - Informacijski znak in dodatne informacije, ki jih zagotovijo operaterji sistemov aplikacij RFID
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.040.50 03.080.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2014
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16636:2015
angleško : Pest management services - Requirements and competences
slovensko : Storitve zatiranja škodljivcev - Zahteve in kompetence
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 03.080.99 65.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2015
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 16684:2014
angleško : Information technology - Notification of RFID - Additional information to be provided by operators
slovensko : Informacijska tehnologija - Priglasitev uporabe radiofrekvenčne prepoznave (RFID) - Dodatne informacije, ki jih morajo zagotoviti izvajalci
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.040.50 03.080.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2014
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16775:2015
angleško : Expertise services - General requirements for expertise services
slovensko : Izvedenske storitve - Splošne zahteve za izvedenske storitve
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 03.080.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2016
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16992:2017
angleško : Competency for Customs Representatives
slovensko : Usposobljenost carinskih zastopnikov
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 03.160 03.080.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2017
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 17100:2015
angleško : Translation Services - Requirements for translation services (ISO 17100:2015)
slovensko : Prevajalske storitve - Zahteve za prevajalske storitve (ISO 17100:2015)
TC : IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija ICS : 03.080.99 01.020
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2015
slovenski jezik SISTP-SF: 82.28 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 17531:2021
angleško : Reporting in support of supervision of online gambling services by the gambling regulatory authorities of the Member States
slovensko : Poročanje v podporo pri nadzorovanju spletnih storitev iger na srečo, ki ga izvajajo organi za nadzor iger na srečo v državah članicah
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 35.240.99 03.080.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2021
angleški jezik SIST-U: 194.81 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 18587:2017
angleško : Translation services - Post-editing of machine translation output - Requirements
slovensko : Prevajalske storitve - Urejanje besedila pri strojnem prevajanju - Zahteve
TC : IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija ICS : 01.020 35.240.30 03.080.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2017
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 18841:2018
angleško : Interpreting services -- General requirements and recommendations
slovensko : Storitve tolmačenja - Splošne zahteve in priporočila
TC : IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija ICS : 03.080.99 01.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2018
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 20228:2019
angleško : Interpreting services — Legal interpreting — Requirements
slovensko : Storitve tolmačenja - Pravno tolmačenje - Zahteve
TC : IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija ICS : 03.160 03.080.99 01.020
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2019
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SF: 82.28 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 20539:2019
angleško : Translation, interpreting and related technology -- Vocabulary
slovensko : Prevajanje, tolmačenje in sorodne tehnologije - Slovar
TC : IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija ICS : 03.080.99 01.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2021
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 20771:2020
angleško : Legal translation - Requirements
slovensko : Prevajanje pravnih besedil - Zahteve
TC : IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija ICS : 01.020 03.160 03.080.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2021
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 21998:2020
angleško : Interpreting services -- Healthcare interpreting -- Requirements and recommendations
slovensko : Storitve tolmačenja - Tolmačenje v zdravstvu - Zahteve in priporočila
TC : IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija ICS : 03.080.99 11.020.99 01.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2021
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 24803:2017
angleško : Recreational diving services - Requirements for recreational diving providers (ISO 24803:2017)
slovensko : Centri za rekreacijsko potapljanje - Zahteve za ponudnike storitev rekreacijskega potapljanja (ISO 24803:2017)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 03.200.99 97.220.40 03.080.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2017
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15221-2:2006
angleško : Facility Management - Part 2: Guidance on how to prepare Facility Management agreements
slovensko : Upravljanje objektov in storitev - 2. del: Smernice za pripravo dogovora o upravljanju objektov in storitev
TC : SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS : 91.040.01 03.080.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2007
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15221-3:2011
angleško : Facility Management - Part 3: Guidance on quality in Facility Management
slovensko : Upravljanje objektov in storitev - 3. del: Navodilo za kakovost pri upravljanju objektov in storitev
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 91.040.01 03.080.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2011
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15221-4:2011
angleško : Facility Management - Part 4: Taxonomy, Classification and Structures in Facility Management
slovensko : Upravljanje objektov in storitev - 4. del: Taksonomija, klasifikacija in struktura pri upravljanju objektov in storitev
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 91.040.01 03.080.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2011
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15221-5:2011
angleško : Facility Management - Part 5: Guidance on Facility Management processes
slovensko : Upravljanje objektov in storitev - 5. del: Navodilo za procese upravljanja objektov in storitev
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 91.040.01 03.080.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2011
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi