ICS: 03.080.99 - Druge storitve

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 59
1 2 3  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11121:2017
angleško: Recreational diving services - Requirements for introductory programmes to scuba diving (ISO 11121:2017)
slovensko: Centri za rekreacijsko potapljanje - Zahteve uvodnega programa za potapljanje (ISO 11121:2017)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 03.200.99 97.220.40 03.080.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2017
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 13293:2012
angleško: Recreational diving services - Requirements for gas blender training programmes (ISO 13293:2012)
slovensko: Centri za rekreacijsko potapljanje - Zahteve za programe usposabljanja z mešalnikom plina (ISO 13293:2012)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 03.200.99 97.220.40 03.080.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2014
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 13611:2014
angleško: Interpreting -- Guidelines for community interpreting
slovensko: Tolmačenje - Smernice za tolmačenje za potrebe skupnosti
TC: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija ICS: 03.080.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2017
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 15379:2006
angleško: Building management - Terminology and scope of services
slovensko: Upravljanje stavb - Terminologija in področje uporabe storitev
TC: OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS: 01.040.03 03.080.99 91.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2007
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 16118:2012
angleško: Sheltered housing - Requirements for services for older people provided in a sheltered housing scheme
slovensko: Oskrbovana stanovanja - Zahteve za storitve za starejše, zagotovljene v sistemu oskrbovanih stanovanj
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 91.040.30 03.080.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2012
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16231:2012
angleško: Energy efficiency benchmarking methodology
slovensko: Metodologija za primerjalno analizo energijske učinkovitosti
TC: VZK - Vodenje in zagotavljanje kakovosti ICS: 27.015 13.020.20 03.080.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2012
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16570:2014
angleško: Information technology - Notification of RFID - The information sign and additional information to be provided by operators of RFID application systems
slovensko: Informacijska tehnologija - Priglasitev RFID - Informacijski znak in dodatne informacije, ki jih zagotovijo operaterji sistemov aplikacij RFID
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 03.080.99 35.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2014
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16636:2015
angleško: Pest management services - Requirements and competences
slovensko: Storitve zatiranja škodljivcev - Zahteve in kompetence
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 03.080.99 65.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2015
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 16684:2014
angleško: Information technology - Notification of RFID - Additional information to be provided by operators
slovensko: Informacijska tehnologija - Priglasitev uporabe radiofrekvenčne prepoznave (RFID) - Dodatne informacije, ki jih morajo zagotoviti izvajalci
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 03.080.99 35.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2014
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16775:2015
angleško: Expertise services - General requirements for expertise services
slovensko: Izvedenske storitve - Splošne zahteve za izvedenske storitve
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 03.080.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2016
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16992:2017
angleško: Competency for Customs Representatives
slovensko: Usposobljenost carinskih zastopnikov
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 03.160 03.080.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2017
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 18587:2017
angleško: Translation services - Post-editing of machine translation output - Requirements
slovensko: Prevajalske storitve - Urejanje besedila pri strojnem prevajanju - Zahteve
TC: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija ICS: 35.240.30 03.080.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2017
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 20228:2019
angleško: Interpreting services — Legal interpreting — Requirements
slovensko: Storitve tolmačenja - Pravno tolmačenje - Zahteve
TC: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija ICS: 03.080.99 01.020
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2019
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SF: 82.28 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 24803:2017
angleško: Recreational diving services - Requirements for recreational diving providers (ISO 24803:2017)
slovensko: Centri za rekreacijsko potapljanje - Zahteve za ponudnike storitev rekreacijskega potapljanja (ISO 24803:2017)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 03.200.99 97.220.40 03.080.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2017
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15221-2:2006
angleško: Facility Management - Part 2: Guidance on how to prepare Facility Management agreements
slovensko: Upravljanje objektov in storitev - 2. del: Smernice za pripravo dogovora o upravljanju objektov in storitev
TC: SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS: 91.040.01 03.080.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2007
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15221-3:2011
angleško: Facility Management - Part 3: Guidance on quality in Facility Management
slovensko: Upravljanje objektov in storitev - 3. del: Navodilo za kakovost pri upravljanju objektov in storitev
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 91.040.01 03.080.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2011
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15221-4:2011
angleško: Facility Management - Part 4: Taxonomy, Classification and Structures in Facility Management
slovensko: Upravljanje objektov in storitev - 4. del: Taksonomija, klasifikacija in struktura pri upravljanju objektov in storitev
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 91.040.01 03.080.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2011
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15221-5:2011
angleško: Facility Management - Part 5: Guidance on Facility Management processes
slovensko: Upravljanje objektov in storitev - 5. del: Navodilo za procese upravljanja objektov in storitev
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 91.040.01 03.080.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2011
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15221-6:2011
angleško: Facility Management - Part 6: Area and Space Measurement in Facility Management
slovensko: Upravljanje objektov in storitev - 6. del: Merjenje površin in prostorov pri upravljanju objektov in storitev
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 91.040.01 03.080.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2011
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15221-7:2012
angleško: Facility Management - Part 7: Guidelines for Performance Benchmarking
slovensko: Upravljanje objektov in storitev - 7. del: Smernice za učinke primerjalne analize
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 91.040.01 03.080.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2014
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 24801-1:2014
angleško: Recreational diving services - Requirements for the training of recreational scuba divers - Part 1: Level 1 - Supervised diver (ISO 24801-1:2014)
slovensko: Centri za rekreacijsko potapljanje - Zahteve za usposabljanje rekreacijskih potapljačev - 1. del: Prva stopnja - Nadzorovani potapljač (ISO 24801-1:2014)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 03.200.99 97.220.40 03.080.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2014
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 24801-2:2014
angleško: Recreational diving services - Requirements for the training of recreational scuba divers - Part 2: Level 2 - Autonomous diver (ISO 24801-2:2014)
slovensko: Centri za rekreacijsko potapljanje - Zahteve za usposabljanje rekreacijskih potapljačev - 2. del: Druga stopnja - Samostojni potapljač (ISO 24801-2:2014)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 03.200.99 03.080.99 97.220.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2014
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 24801-3:2014
angleško: Recreational diving services - Requirements for the training of recreational scuba divers - Part 3: Level 3 - Dive leader (ISO 24801-3:2014)
slovensko: Centri za rekreacijsko potapljanje - Zahteve za usposabljanje rekreacijskih potapljačev - 3. del: Tretja stopnja - Vodja skupine potapljačev (ISO 24801-3:2014)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 03.200.99 97.220.40 03.080.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2014
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 24802-1:2014
angleško: Recreational diving services - Requirements for the training of scuba instructors - Part 1: Level 1 (ISO 24802-1:2014)
slovensko: Centri za rekreacijsko potapljanje - Zahteve za usposabljanje inštruktorjev potapljanja - 1. del: Prva stopnja (ISO 24802-1:2014)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 03.200.99 97.220.40 03.080.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2014
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 24802-2:2014
angleško: Recreational diving services - Requirements for the training of scuba instructors - Part 2: Level 2 (ISO 24802-2:2014)
slovensko: Centri za rekreacijsko potapljanje - Zahteve za usposabljanje inštruktorjev potapljanja - 2. del: Druga stopnja (ISO 24802-2:2014)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 03.200.99 97.220.40 03.080.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2014
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
1 2 3  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi