ICS: 03.100.01 - Organizacija in vodenje podjetja na splošno

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 37
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 9239:2016
angleško: Aerospace series - Programme Management - Guide for the risk management
slovensko: Aeronavtika - Vodenje programov - Navodilo za obvladovanje tveganja
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 49.020 03.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2016
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 13833:2003
angleško: Qualification of construction enterprises
slovensko: Kvalifikacija gradbenih podjetij
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 03.100.01 91.010.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2006
angleški jezik SIST-2C: 223.30 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 16850:2015
angleško: Societal and Citizen Security - Guidance for managing security in healthcare facilities
slovensko: Družbena varnost in varnost državljanov - Napotki za upravljanje varnosti v zdravstvenih ustanovah
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 11.020.10 03.100.01 13.310
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2015
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16991:2018
angleško: Risk based inspection framework (RBIF)
slovensko: Območje nadzora na podlagi ocene tveganja
TC: VZD - Vzdrževanje in obvladovanje premoženja ICS: 03.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2018
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 17091:2018
angleško: Crisis management - Guidance for developing a strategic capability
slovensko: Krizno vodenje - Navodilo za razvoj strateške zmogljivosti
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 03.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2018
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 17267:2019
angleško: Energy measurement and monitoring plan - Design and implementation - Principles for energy data collection
slovensko: Načrt za merjenje in nadzorovanje energije - Načrtovanje in izvajanje - Načela za zbiranje podatkov o energiji
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 03.100.01 27.010
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2019
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 17385:2019
angleško: Method for condition assessment of immobile constructed assets
slovensko: Metoda za oceno stanja nepremičnin
TC: VZD - Vzdrževanje in obvladovanje premoženja ICS: 03.100.01 91.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2020
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO/TR 18128:2014
angleško: Information and documentation -- Risk assessment for records processes and systems
slovensko: Informatika in dokumentacija - Ocena tveganja za postopke procesov in sisteme vodenja zapisov
TC: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija ICS: 03.100.01 01.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2018
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 20815:2018
angleško: Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Production assurance and reliability management (ISO 20815:2018)
slovensko: Petrokemična industrija ter industrija za predelavo nafte in zemeljskega plina - Optimizacija proizvodnje in upravljanje zanesljivosti (ISO 20815:2018)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 03.100.01 75.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2019
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO/TR 21965:2019
angleško: Information and documentation -- Records management in enterprise architecture
slovensko: Informatika in dokumentacija - Upravljanje zapisov v arhitekturi podjetja
TC: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija ICS: 03.100.01 01.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2019
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 22300:2018
angleško: Security and resilience - Vocabulary (ISO 22300:2018)
slovensko: Varnost in vzdržljivost - Terminologija (ISO 22300:2018)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 03.100.01 01.040.03
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2018
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 22301:2019
angleško: Security and resilience - Business continuity management systems - Requirements (ISO 22301:2019)
slovensko: Varnost in vzdržljivost - Sistem vodenja neprekinjenosti poslovanja - Zahteve (ISO 22301:2019)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 03.100.70 03.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2020
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 22311:2014
angleško: Societal security - Video-surveillance - Export interoperability (ISO 22311:2012)
slovensko: Družbena varnost - Video nadzor - Izvozna medobratovalnost (ISO 22311:2012)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.310 03.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2015
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 22313:2020
angleško: Security and resilience - Business continuity management systems - Guidance on the use of ISO 22301 (ISO 22313:2020)
slovensko: Varnost in vzdržljivost - Sistem vodenja neprekinjenosti poslovanja - Navodilo za uporabo standarda ISO 22301 (ISO 22313:2020)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 03.100.70 03.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2020
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 22315:2018
angleško: Societal security - Mass evacuation - Guidelines for planning (ISO 22315:2014)
slovensko: Družbena varnost – Množična evakuacija - Smernice za načrtovanje (ISO 22315:2014)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 03.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2018
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN ISO/TS 22367:2010
angleško: Medical laboratories - Reduction of error through risk management and continual improvement (ISO/TS 22367:2008, including Cor 1:2009)
slovensko: Medicinski laboratoriji - Zmanjšanje števila napak z obvladovanjem tveganja in stalnim izboljševanjem (ISO/TS 22367:2008, vključno s popravkom Cor 1:2009)
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 03.100.01 11.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2010
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 22367:2020
angleško: Medical laboratories - Application of risk management to medical laboratories (ISO 22367:2020)
slovensko: Medicinski laboratoriji - Uporaba obvladovanja tveganja v medicinskih laboratorijih (ISO 22367:2020)
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 03.100.01 11.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2020
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 22397:2018
angleško: Societal security - Guidelines for establishing partnering arrangements (ISO 22397:2014)
slovensko: Družbena varnost - Smernice za vzpostavitev partnerskih dogovorov (ISO 22397:2014)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 03.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2018
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 27500:2017
angleško: The human-centred organization - Rationale and general principles (ISO 27500:2016)
slovensko: Organizacije, osredotočene na človeka - Utemeljitev in splošna načela (ISO 27500:2016)
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 03.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2017
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 31000:2018
angleško: Risk management - Guidelines
slovensko: Obvladovanje tveganja - Smernice
TC: VZK - Vodenje in zagotavljanje kakovosti ICS: 03.100.01
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2018
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
slovenski in angleški jezik SISTP-SG: 90.75 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 31010:2010
angleško: Risk management - Risk assessment techniques (IEC/ISO 31010:2009)
slovensko: Upravljanje tveganja - Tehnike ocenjevanja tveganja (IEC/ISO 31010:2009)
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 03.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2010
Razveljavitev: 01-sep-2022
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 31010:2019
angleško: Risk management - Risk assessment techniques (IEC 31010:2019)
slovensko: Obvladovanje tveganja - Tehnike ocenjevanja tveganja (IEC 31010:2019)
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 03.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2019
angleški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 44001:2017
angleško: Collaborative business relationship management systems - Requirements and framework
slovensko: Sistemi za upravljanje sodelovalnih poslovnih odnosov - Zahteve in okviri
TC: SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS: 03.100.70 03.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2017
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62198:2014
angleško: Managing risk in projects - Application guidelines
slovensko: Upravljanje tveganja v projektih - Smernice za uporabo (IEC 62198:2013)
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 03.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2014
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11354-1:2011
angleško: Advanced automation technologies and their applications - Requirements for establishing manufacturing enterprise process interoperability - Part 1: Framework for enterprise interoperability (ISO 11354-1:2011)
slovensko: Napredne avtomatizirane tehnologije in njihova uporaba - Zahteve za uvedbo interoperabilnosti proizvodnega procesa podjetja - 1. del: Okvir za interoperabilnost podjetij (ISO 11354-1:2011)
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 35.240.50 03.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2011
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi