ICS: 03.100.01 - Organizacija in vodenje podjetja na splošno

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 48
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 9208:2021
angleško : Aerospace series - Programme management - Expression of need - Guidance on and format for (Need) Technical Specification
slovensko : Aeronavtika - Vodenje programov - Izražanje potreb - Navodilo in oblika za (potrebe) tehnične specifikacije
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 49.020 03.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2021
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 9239:2016
angleško : Aerospace series - Programme Management - Guide for the risk management
slovensko : Aeronavtika - Vodenje programov - Navodilo za obvladovanje tveganja
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 49.020 03.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2016
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 13833:2003
angleško : Qualification of construction enterprises
slovensko : Kvalifikacija gradbenih podjetij
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 03.100.01 91.010.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2006
angleški jezik SIST-2C: 223.30 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 16850:2015
angleško : Societal and Citizen Security - Guidance for managing security in healthcare facilities
slovensko : Družbena varnost in varnost državljanov - Napotki za upravljanje varnosti v zdravstvenih ustanovah
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 11.020.10 03.100.01 13.310
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2015
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16991:2018
angleško : Risk based inspection framework (RBIF)
slovensko : Območje nadzora na podlagi ocene tveganja
TC : VZD - Vzdrževanje in obvladovanje premoženja ICS : 03.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2018
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 17091:2018
angleško : Crisis management - Guidance for developing a strategic capability
slovensko : Krizno vodenje - Navodilo za razvoj strateške zmogljivosti
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 03.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2018
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 17267:2019
angleško : Energy measurement and monitoring plan - Design and implementation - Principles for energy data collection
slovensko : Načrt za merjenje in nadzorovanje energije - Načrtovanje in izvajanje - Načela za zbiranje podatkov o energiji
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 03.100.01 27.010
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2019
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 17385:2019
angleško : Method for condition assessment of immobile constructed assets
slovensko : Metoda za oceno stanja nepremičnin
TC : VZD - Vzdrževanje in obvladovanje premoženja ICS : 03.100.01 91.040.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2020
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 17463:2021
angleško : Valuation of Energy Related Investments (VALERI)
slovensko : Vrednotenje investicij v zvezi z energijo (VALERI)
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 03.100.01 27.015
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2021
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO/TR 18128:2014
angleško : Information and documentation -- Risk assessment for records processes and systems
slovensko : Informatika in dokumentacija - Ocena tveganja za postopke procesov in sisteme vodenja zapisov
TC : IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija ICS : 03.100.01 01.140.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2018
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 20815:2018
angleško : Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Production assurance and reliability management (ISO 20815:2018)
slovensko : Petrokemična industrija ter industrija za predelavo nafte in zemeljskega plina - Optimizacija proizvodnje in upravljanje zanesljivosti (ISO 20815:2018)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 03.100.01 75.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2019
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO/TR 21965:2019
angleško : Information and documentation -- Records management in enterprise architecture
slovensko : Informatika in dokumentacija - Upravljanje zapisov v arhitekturi podjetja
TC : IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija ICS : 03.100.01 01.140.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2019
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 22300:2021
angleško : Security and resilience - Vocabulary (ISO 22300:2021)
slovensko : Varnost in vzdržljivost - Slovar (ISO 22300:2021)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 03.100.01 01.040.03
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2021
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 22301:2019
angleško : Security and resilience - Business continuity management systems - Requirements (ISO 22301:2019)
slovensko : Varnost in vzdržljivost - Sistem vodenja neprekinjenosti poslovanja - Zahteve (ISO 22301:2019)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 03.100.70 03.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2020
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 22311:2014
angleško : Societal security - Video-surveillance - Export interoperability (ISO 22311:2012)
slovensko : Družbena varnost - Video nadzor - Izvozna medobratovalnost (ISO 22311:2012)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 13.310 03.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2015
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 22313:2020
angleško : Security and resilience - Business continuity management systems - Guidance on the use of ISO 22301 (ISO 22313:2020)
slovensko : Varnost in vzdržljivost - Sistem vodenja neprekinjenosti poslovanja - Navodilo za uporabo standarda ISO 22301 (ISO 22313:2020)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 03.100.70 03.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2020
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 22315:2018
angleško : Societal security - Mass evacuation - Guidelines for planning (ISO 22315:2014)
slovensko : Družbena varnost – Množična evakuacija - Smernice za načrtovanje (ISO 22315:2014)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 03.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2018
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 22367:2020
angleško : Medical laboratories - Application of risk management to medical laboratories (ISO 22367:2020)
slovensko : Medicinski laboratoriji - Uporaba obvladovanja tveganja v medicinskih laboratorijih (ISO 22367:2020)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 03.100.01 11.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2020
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 22397:2018
angleško : Societal security - Guidelines for establishing partnering arrangements (ISO 22397:2014)
slovensko : Družbena varnost - Smernice za vzpostavitev partnerskih dogovorov (ISO 22397:2014)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 03.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2018
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 27500:2017
angleško : The human-centred organization - Rationale and general principles (ISO 27500:2016)
slovensko : Organizacije, osredotočene na človeka - Utemeljitev in splošna načela (ISO 27500:2016)
TC : VSN - Varnost strojev in naprav ICS : 03.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2017
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 31000:2018
angleško : Risk management - Guidelines
slovensko : Obvladovanje tveganja - Smernice
TC : VZK - Vodenje in zagotavljanje kakovosti ICS : 03.100.01
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2018
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
slovenski in angleški jezik SISTP-SG: 90.75 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 31010:2010
angleško : Risk management - Risk assessment techniques (IEC/ISO 31010:2009)
slovensko : Upravljanje tveganja - Tehnike ocenjevanja tveganja (IEC/ISO 31010:2009)
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 03.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2010
Razveljavitev : 01-Sep-2022
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 31010:2019
angleško : Risk management - Risk assessment techniques (IEC 31010:2019)
slovensko : Obvladovanje tveganja - Tehnike ocenjevanja tveganja (IEC 31010:2019)
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 03.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2019
angleški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 31030:2021
angleško : Travel risk management - Guidance for organizations
slovensko : Obvladovanje tveganja na potovanjih - Napotki za organizacije
TC : I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS : 03.200.01 03.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2021
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 37002:2021
angleško : Whistleblowing management systems - Guidelines
slovensko : Sistem vodenja prijavljanja nepravilnosti - Smernice
TC : VZK - Vodenje in zagotavljanje kakovosti ICS : 03.100.70 03.100.02 03.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2021
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi