ICS: 03.100.10 - Nabava. Dobava. Logistika

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 27
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 55001:2014
angleško : Asset management - Management systems - Requirements
slovensko : Obvladovanje premoženja - Sistemi vodenja - Zahteve
TC : VZD - Vzdrževanje in obvladovanje premoženja ICS : 03.100.10 03.100.70
Stopnja : 6100 Status : V prevajanju
Objavljen : 01-Apr-2014
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 55002:2018
angleško : Asset management - Management systems - Guidelines for the application of ISO 55001
slovensko : Obvladovanje premoženja - Upravljanje sistemov - Smernice za uporabo ISO 55001
TC : VZD - Vzdrževanje in obvladovanje premoženja ICS : 03.100.70 03.100.10
Stopnja : 6100 Status : V prevajanju
Objavljen : 01-Jan-2019
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12507:2005
angleško : Transportation services - Guidance notes on the application of EN ISO 9001:2000 to the road transportation, storage, distribution and railway goods industries
slovensko : Transportne storitve – Navodila za uporabo EN ISO 9001:2000 v cestnem in železniškem tovornem transportu, pri skladiščenju ter distribuciji
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 03.120.99 03.220.01 03.100.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2006
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CR 13156:1998
angleško : Some occupational profiles for practitioners in logistics
slovensko : Nekateri poklicni profili, delujoči v logistiki
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 03.100.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2001
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13876:2002
angleško : Transport - Logistics and Services - Goods transport chains - Code of practice for the provision of cargo transport services
slovensko : Transport - Logistika in storitve - Sistemi za transport tovora - Pravila ravnanja pri izvedbi transporta tovora
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 03.100.10 03.220.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2003
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CR 13908:2000
angleško : Logistics Performance Measures - Requirements and Measuring Methods
slovensko : Merila za ocenjevanje logističnih storitev - Zahteve in ocenjevalni postopki
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 03.100.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2001
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14892:2005
angleško : Transport service - City logistics - Guideline for the definition of limited access to city centers
slovensko : Transportne storitve – Logistika v mestih – Smernica za določanje omejenega dostopa v mestna središča
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 03.220.20 03.100.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2006
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14943:2005
angleško : Transport services - Logistics - Glossary of terms
slovensko : Transportne storitve – Logistika – Slovar izrazov
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 03.100.10 01.040.03
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2006
angleški jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16271:2012
angleško : Value management - Functional expression of the need and functional performance specification - Requirements for expressing and validating the need to be satisfied within the process of purchasing or obtaining a product
slovensko : Upravljanje vrednosti - Funkcijski opis potreb in funkcijska specifikacija zmogljivosti - Zahteve za opisovanje in vrednotenje potreb, ki jim je treba zadostiti v okviru procesa nakupovanja ali nabave izdelka
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 03.100.10 03.100.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2014
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16352:2013
angleško : Logistics - Specifications for reporting crime incidents
slovensko : Logistika - Specifikacije za poročanje o kaznivih dejanjih
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 13.310 03.100.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2013
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 16412:2012
angleško : Supply chain security (SCS) - Good practice guide for small and medium sized operators
slovensko : Varnost oskrbovalne verige - Navodilo z dobrimi praksami za male in srednje velike dobavitelje
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 03.100.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2012
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16646:2014
angleško : Maintenance - Maintenance within physical asset management
slovensko : Vzdrževanje - Vzdrževanje znotraj obvladovanja premoženja
TC : VZD - Vzdrževanje in obvladovanje premoženja ICS : 03.100.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2015
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 17023:2018
angleško : Railway applications - Rolling stock maintenance - Creation and modification of maintenance plan
slovensko : Železniške naprave - Vzdrževanje voznega parka - Oblikovanje in sprememba načrta vzdrževanja
TC : IŽNP - Železniške naprave ICS : 03.100.10 45.060.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2019
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 17095:2019
angleško : Railway applications - Rolling stock maintenance - Maintenance records
slovensko : Železniške naprave - Vzdrževanje voznega parka - Evidenca o vzdrževanju
TC : IŽNP - Železniške naprave ICS : 03.100.10 45.060.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2019
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 17485:2021
angleško : Maintenance - Maintenance within physical asset management - Framework for improving the value of the physical assets through their whole life cycle
slovensko : Vzdrževanje - Vzdrževanje znotraj obvladovanja premoženja - Okvir za izboljšanje vrednosti fizičnega premoženja v njegovem celotnem življenjskem ciklu
TC : VZD - Vzdrževanje in obvladovanje premoženja ICS : 03.100.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2021
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 28000:2007
angleško : Specification for security management systems for the supply chain
slovensko : Specifikacija za sisteme vodenja varnosti za dobavno verigo
TC : SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS : 03.100.10 03.100.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2018
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 55000:2014
angleško : Asset management - Overview, principles and terminology
slovensko : Obvladovanje premoženja - Pregled, načela in terminologija
TC : VZD - Vzdrževanje in obvladovanje premoženja ICS : 03.100.10 01.040.03
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2017
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
slovenski in angleški jezik SISTP-SH: 89.01 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO/TS 55010:2019
angleško : Asset management - Guidance on the alignment of financial and non-financial functions in asset management
slovensko : Obvladovanje premoženja - Napotki o uskladitvi finančnih in nefinančnih funkcij pri obvladovanju premoženja
TC : VZD - Vzdrževanje in obvladovanje premoženja ICS : 03.100.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2020
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 17371-1:2021
angleško : Provision of services - Part 1: Service procurement - Guidance for the assessment of the capacity of service providers and evaluation of service proposals
slovensko : Zagotavljanje storitev - 1. del: Storitve nabave - Navodilo za ocenjevanje sposobnosti ponudnikov storitev in vrednotenje storitvenih predlogov
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 03.100.10 03.080.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2021
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 17014-101:2018
angleško : Electronic public procurement - Business interoperability interfaces (BII), e-Tendering - Part 101: Overview
slovensko : Elektronska javna naročila - Vmesnik za poslovno interoperabilnost (BII), e-ponudbe - 101. del: Pregled
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 35.240.63 35.240.20 03.100.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2018
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 17015-101:2018
angleško : Electronic public procurement - Business interoperability interfaces (BII), e-Catalogue - Part 101: Overview
slovensko : Elektronska javna naročila - Vmesnik za poslovno interoperabilnost (BII), e-katalog - 101. del: Pregled
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 35.240.63 35.240.20 03.100.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2018
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 17016-101:2018
angleško : Electronic public procurement - Business interoperability interfaces (BII), e-Ordering - Part 101: Overview
slovensko : Elektronska javna naročila - Vmesnik za poslovno interoperabilnost (BII), e-naročanje - 101. del: Pregled
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 35.240.63 35.240.20 03.100.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2018
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 17017-101:2018
angleško : Electronic public procurement - Business interoperability interfaces (BII), e-Fulfillment - Part 101: Overview
slovensko : Elektronska javna naročila - Vmesnik za poslovno interoperabilnost (BII), e-izpolnjevanje - 101. del: Pregled
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 35.240.63 03.100.10 35.240.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2018
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12507:1999
angleško : Transportation services - Guidance notes on the application of EN ISO 9002 to the road transportation, storage and distribution industries
slovensko : Transportne storitve - Vodilo za vpeljavo standarda EN ISO 9002 v cestnem transportu, skladiščenju in distribuciji
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 03.120.99 03.220.20 03.100.10
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Feb-2001
Razveljavitev : 01-Apr-2006
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 55002:2014
angleško : Asset management - Management systems - Guidelines for the application of ISO 55001
slovensko : Obvladovanje premoženja - Upravljanje sistemov - Smernice za uporabo ISO 55001
TC : VZD - Vzdrževanje in obvladovanje premoženja ICS : 03.100.70 03.100.10
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-May-2017
Razveljavitev : 01-Jan-2019
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi