ICS: 03.100.10 - Nabava. Dobava. Logistika

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 26
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 55000:2014
angleško: Asset management - Overview, principles and terminology
slovensko: Obvladovanje premoženja - Pregled, načela in terminologija
TC: VZD - Vzdrževanje in obvladovanje premoženja ICS: 03.100.10 01.040.03
Stopnja: 6100 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-maj-2017
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 55002:2018
angleško: Asset management - Management systems - Guidelines for the application of ISO 55001
slovensko: Obvladovanje premoženja - Upravljanje sistemov - Smernice za uporabo ISO 55001
TC: VZD - Vzdrževanje in obvladovanje premoženja ICS: 03.100.70 03.100.10
Stopnja: 6100 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-jan-2019
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12507:2005
angleško: Transportation services - Guidance notes on the application of EN ISO 9001:2000 to the road transportation, storage, distribution and railway goods industries
slovensko: Transportne storitve – Navodila za uporabo EN ISO 9001:2000 v cestnem in železniškem tovornem transportu, pri skladiščenju ter distribuciji
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 03.120.99 03.220.01 03.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2006
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CR 13156:1998
angleško: Some occupational profiles for practitioners in logistics
slovensko: Nekateri poklicni profili, delujoči v logistiki
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 03.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2001
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13876:2002
angleško: Transport - Logistics and Services - Goods transport chains - Code of practice for the provision of cargo transport services
slovensko: Transport - Logistika in storitve - Sistemi za transport tovora - Pravila ravnanja pri izvedbi transporta tovora
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 03.100.10 03.220.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2003
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CR 13908:2000
angleško: Logistics Performance Measures - Requirements and Measuring Methods
slovensko: Merila za ocenjevanje logističnih storitev - Zahteve in ocenjevalni postopki
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 03.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2001
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14892:2005
angleško: Transport service - City logistics - Guideline for the definition of limited access to city centers
slovensko: Transportne storitve – Logistika v mestih – Smernica za določanje omejenega dostopa v mestna središča
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 03.220.20 03.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2006
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14943:2005
angleško: Transport services - Logistics - Glossary of terms
slovensko: Transportne storitve – Logistika – Slovar izrazov
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 03.100.10 01.040.03
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2006
angleški jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16271:2012
angleško: Value management - Functional expression of the need and functional performance specification - Requirements for expressing and validating the need to be satisfied within the process of purchasing or obtaining a product
slovensko: Upravljanje vrednosti - Funkcijski opis potreb in funkcijska specifikacija zmogljivosti - Zahteve za opisovanje in vrednotenje potreb, ki jim je treba zadostiti v okviru procesa nakupovanja ali nabave izdelka
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 03.100.10 03.100.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2014
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16352:2013
angleško: Logistics - Specifications for reporting crime incidents
slovensko: Logistika - Specifikacije za poročanje o kaznivih dejanjih
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.310 03.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2013
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 16412:2012
angleško: Supply chain security (SCS) - Good practice guide for small and medium sized operators
slovensko: Varnost oskrbovalne verige - Navodilo z dobrimi praksami za male in srednje velike dobavitelje
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 03.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2012
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16646:2014
angleško: Maintenance - Maintenance within physical asset management
slovensko: Vzdrževanje - Vzdrževanje znotraj obvladovanja premoženja
TC: VZD - Vzdrževanje in obvladovanje premoženja ICS: 03.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2015
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 17023:2018
angleško: Railway applications - Rolling stock maintenance - Creation and modification of maintenance plan
slovensko: Železniške naprave - Vzdrževanje voznega parka - Oblikovanje in sprememba načrta vzdrževanja
TC: IŽNP - Železniške naprave ICS: 03.100.10 45.060.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2019
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 17095:2019
angleško: Railway applications - Rolling stock maintenance - Maintenance records
slovensko: Železniške naprave - Vzdrževanje voznega parka - Evidenca o vzdrževanju
TC: IŽNP - Železniške naprave ICS: 03.100.10 45.060.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2019
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 28000:2007
angleško: Specification for security management systems for the supply chain
slovensko: Specifikacija za sisteme vodenja varnosti za dobavno verigo
TC: SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS: 03.100.10 03.100.70
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2018
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 55001:2014
angleško: Asset management - Management systems - Requirements
slovensko: Obvladovanje premoženja - Sistemi vodenja - Zahteve
TC: VZD - Vzdrževanje in obvladovanje premoženja ICS: 03.100.10 03.100.70
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2014
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO/TS 55010:2019
angleško: Asset management - Guidance on the alignment of financial and non-financial functions in asset management
slovensko: Obvladovanje premoženja - Napotki o uskladitvi finančnih in nefinančnih funkcij pri obvladovanju premoženja
TC: VZD - Vzdrževanje in obvladovanje premoženja ICS: 03.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2020
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 17014-101:2018
angleško: Electronic public procurement - Business interoperability interfaces (BII), e-Tendering - Part 101: Overview
slovensko: Elektronska javna naročila - Vmesnik za poslovno interoperabilnost (BII), e-ponudbe - 101. del: Pregled
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 35.240.63 35.240.20 03.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2018
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 17015-101:2018
angleško: Electronic public procurement - Business interoperability interfaces (BII), e-Catalogue - Part 101: Overview
slovensko: Elektronska javna naročila - Vmesnik za poslovno interoperabilnost (BII), e-katalog - 101. del: Pregled
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 35.240.63 35.240.20 03.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2018
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 17016-101:2018
angleško: Electronic public procurement - Business interoperability interfaces (BII), e-Ordering - Part 101: Overview
slovensko: Elektronska javna naročila - Vmesnik za poslovno interoperabilnost (BII), e-naročanje - 101. del: Pregled
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 35.240.63 35.240.20 03.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2018
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 17017-101:2018
angleško: Electronic public procurement - Business interoperability interfaces (BII), e-Fulfillment - Part 101: Overview
slovensko: Elektronska javna naročila - Vmesnik za poslovno interoperabilnost (BII), e-izpolnjevanje - 101. del: Pregled
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 35.240.63 03.100.10 35.240.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2018
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12507:1999
angleško: Transportation services - Guidance notes on the application of EN ISO 9002 to the road transportation, storage and distribution industries
slovensko: Transportne storitve - Vodilo za vpeljavo standarda EN ISO 9002 v cestnem transportu, skladiščenju in distribuciji
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 03.120.99 03.220.20 03.100.10
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-feb-2001
Razveljavitev: 01-apr-2006
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 55002:2014
angleško: Asset management - Management systems - Guidelines for the application of ISO 55001
slovensko: Obvladovanje premoženja - Upravljanje sistemov - Smernice za uporabo ISO 55001
TC: VZD - Vzdrževanje in obvladovanje premoženja ICS: 03.100.70 03.100.10
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-maj-2017
Razveljavitev: 01-jan-2019
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ES 59003:1998
angleško: Product discontinuance of electronic components - Notification by suppliers and distributors
slovensko: Product discontinuance of electronic components - Notification by suppliers and distributors
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 31.020 03.100.10
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jul-2004
Razveljavitev: 01-dec-2009
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: prEN 17485
angleško: Maintenance - Maintenance within physical asset management - Framework for improving the value of the physical assets through their whole life cycle
slovensko: Vzdrževanje - Vzdrževanje znotraj obvladovanja premoženja - Okvir za izboljšanje vrednosti fizičnih premoženj skozi njihov celoten življenjski cikel
TC: VZD - Vzdrževanje in obvladovanje premoženja ICS: 03.100.10
Stopnja: 4020 Status: Neobjavljen
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi