ICS: 03.100.30 - Vodenje ljudi

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 103
1 2 3 4 5  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 4179:2021
angleško: Aerospace series - Qualification and approval of personnel for non-destructive testing
slovensko: Aeronavtika - Usposobljenost in odobritev osebja za neporušitveno preskušanje
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 49.020 19.100 03.100.30
Stopnja: 6100 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-feb-2022
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15628:2014
angleško: Maintenance - Qualification of maintenance personnel
slovensko: Vzdrževanje - Kvalificiranje vzdrževalcev
TC: VZD - Vzdrževanje in obvladovanje premoženja ICS: 03.100.30
Stopnja: 6100 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-nov-2014
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 287-6:2018
angleško: Qualification test of welders - Fusion welding - Part 6: Cast iron
slovensko: Preskus usposobljenosti varilcev - Talilno varjenje - 6. del: Železova litina
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 03.100.30 25.160.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2018
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 5496:2006
angleško: Sensory analysis -- Methodology -- Initiation and training of assessors in the detection and recognition of odours
slovensko: Senzorična analiza - Metodologija - Uvajanje in urjenje ocenjevalcev v zaznavanju in prepoznavanju vonjev
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.240 03.100.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2011
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 8586:2014
angleško: Sensory analysis - General guidelines for the selection, training and monitoring of selected assessors and expert sensory assessors (ISO 8586:2012)
slovensko: Senzorična analiza - Splošna navodila za izbiranje, usposabljanje in spremljanje izbranih ocenjevalcev in izvedencev senzoričnega ocenjevanja (ISO 8586:2012)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.240 03.100.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2014
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 9712:2012
angleško: Non-destructive testing - Qualification and certification of NDT personnel - General principles (ISO 9712:2012)
slovensko: Neporušitvene preiskave - Kvalificiranje in certificiranje osebja za neporušitvene preiskave - Splošna načela (ISO 9712:2012)
TC: PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS: 19.100 03.100.30
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2012
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SH: 89.01 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 10015:2019
angleško: Quality management - Guidelines for competence management and people development
slovensko: Vodenje kakovosti - Smernice za vodenje kompetenc in razvoj zaposlenih
TC: VZK - Vodenje in zagotavljanje kakovosti ICS: 03.120.10 03.100.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2020
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 10018:2020
angleško: Quality management - Guidance for people engagement
slovensko: Vodenje kakovosti - Napotki za vključevanje zaposlenih
TC: VZK - Vodenje in zagotavljanje kakovosti ICS: 03.120.10 03.100.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2020
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 10019:2005
angleško: Guidelines for the selection of quality management system consultants and use of their services
slovensko: Smernice za izbiro svetovalcev za sisteme vodenja kakovosti in uporabo njihovih storitev
TC: VZK - Vodenje in zagotavljanje kakovosti ICS: 03.100.70 03.120.10 03.100.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2005
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12307:1997
angleško: Biotechnology - Large-scale process and production - Guidance for good practice, procedures, training and control for personnel
slovensko: Biotehnologija - Procesi in proizvodnja v industrijskem obsegu - Navodilo dobre prakse, postopkov, šolanja in nadzora osebja
TC: BTH - Biotehnologija ICS: 03.100.30 07.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1999
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13067:2020
angleško: Platics welding personnel - Qualfication of welders - Thermoplastics welded assemblies
slovensko: Osebje za varjenje polimerov - Usposobljenost varilcev - Varjenje plastomerov
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.080.20 25.160.10 03.100.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2020
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13313:2010
angleško: Refrigerating systems and heat pumps - Competence of personnel
slovensko: Hladilne naprave in toplotne črpalke - Strokovna usposobljenost osebja
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 03.100.30 27.200 27.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2012
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 13585:2012
angleško: Brazing - Qualification test of brazers and brazing operators (ISO 13585:2012)
slovensko: Trdo spajkanje - Certificiranje spajkalcev in upravljavcev (ISO 13585:2012)
TC: VAR - Varjenje ICS: 25.160.50 03.100.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2012
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 14732:2013
angleško: Welding personnel - Qualification testing of welding operators and weld setters for mechanized and automatic welding of metallic materials (ISO 14732:2013)
slovensko: Varilno osebje - Preskušanje usposobljenosti varilcev za popolnoma mehanizirano talilno in uporovno varjenje kovinskih materialov (ISO 14732:2013)
TC: VAR - Varjenje ICS: 03.100.30 25.160.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2013
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 15257:2017
angleško: Cathodic protection - Competence levels of cathodic protection persons - Basis for certification scheme (ISO 15257:2017)
slovensko: Katodna zaščita - Stopnje usposobljenosti in certifikacija osebja za katodno zaščito - Osnova za shemo certificiranja (ISO 15257:2017)
TC: IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS: 03.100.30 25.220.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2017
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 15589:2014
angleško: Non destructive testing - Code of practice for the approval of NDT personnel by recognised third party organisations under the provisions of Directive 97/23/EC
slovensko: Neporušitvene preiskave - Pravila dobre prakse za odobritev osebja za neporušitvene preiskave v imenovanih neodvisnih organih v okviru zahtev direktive 97/23/ES
TC: PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS: 03.100.30 19.100
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2014
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1591-4:2013
angleško: Flanges and their joints - Part 4: Qualification of personnel competency in the assembly of the bolted connections of critical service pressurized systems
slovensko: Prirobnice in prirobnični spoji - 4. del: Usposabljanje osebja za montažo vijačnih spojev na sistemih pod tlakom v kritičnih primerih
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.040.60 03.100.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2013
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CWA 16520:2012
angleško: Guide dog mobility instructor - Competences
slovensko: Inštruktor mobilnosti psov vodnikov - Kompetence
TC: IPV - Psi pomočniki ICS: 11.180.99 03.100.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2014
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 16862:2015
angleško: Plastics welding supervisor - Task, responsibilities, knowledge, skills and competence
slovensko: Nadzor plastike za varjenje - Naloge, odgovornosti, znanje, spretnosti in kompetence
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 25.160.10 03.100.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2015
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO/IEC 17024:2012
angleško: Conformity assessment - General requirements for bodies operating certification of persons (ISO/IEC 17024:2012)
slovensko: Ugotavljanje skladnosti - Splošne zahteve za organe na področju certificiranja osebja (ISO/IEC 17024:2012)
TC: UGA - Ugotavljanje skladnosti ICS: 03.100.30 03.120.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2012
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN ISO/TS 17969:2017
angleško: Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Guidelines on competency management for well operations personnel (ISO/TS 17969:2017)
slovensko: Petrokemična industrija ter industrija za predelavo nafte in zemeljskega plina - Smernice o usposabljanju osebja na vrtinah (ISO/TS 17969:2017)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 75.020 03.100.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2018
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 18490:2015
angleško: Non-destructive Testing - Evaluation of vision acuity of NDT personnel (ISO 18490:2015)
slovensko: Neporušitvene preiskave - Vrednotenje ostrine vida za osebje, ki izvaja neporušitvene preiskave (NDT) (ISO 18490:2015)
TC: PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS: 19.100 03.100.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2015
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 21102:2020
angleško: Adventure tourism - Leaders - Personnel competence
slovensko: Avanturistični turizem - Voditelji - Usposobljenost zaposlenih
TC: I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS: 03.100.30 03.200.10 03.080.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2021
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 24394:2018
angleško: Welding for aerospace applications - Qualification test for welders and welding operators -- Fusion welding of metallic components
slovensko: Varjenje v aeronavtiki - Preskušanje usposobljenosti varilcev in operaterjev varjenja - Talilno varjenje kovinskih sestavnih delov
TC: I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS: 03.100.30 49.020 25.160.01
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2020
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SI: 107.69 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN ISO/TS 25107:2019
angleško: Non-destructive testing - NDT training syllabuses (ISO/TS 25107:2019)
slovensko: Neporušitvene preiskave - Programi usposabljanja osebja za neporušitveno preskušanje (ISO/TS 25107:2019)
TC: PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS: 03.100.30 19.100
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2020
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi