ICS: 03.100.30 - Vodenje ljudi

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 118
1 2 3 4 5  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15628:2014
angleško : Maintenance - Qualification of maintenance personnel
slovensko : Vzdrževanje - Kvalificiranje vzdrževalcev
TC : VZD - Vzdrževanje in obvladovanje premoženja ICS : 03.100.30
Stopnja : 6100 Status : V prevajanju
Objavljen : 01-Nov-2014
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 287-6:2018
angleško : Qualification test of welders - Fusion welding - Part 6: Cast iron
slovensko : Preskus usposobljenosti varilcev - Talilno varjenje - 6. del: Železova litina
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 03.100.30 25.160.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2018
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 4179:2021
angleško : Aerospace series - Qualification and approval of personnel for non-destructive testing
slovensko : Aeronavtika - Kvalificiranje in odobritev osebja za neporušitvene preiskave
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 49.020 19.100 03.100.30
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2022
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SH: 89.01 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 5496:2006
angleško : Sensory analysis -- Methodology -- Initiation and training of assessors in the detection and recognition of odours
slovensko : Senzorična analiza - Metodologija - Uvajanje in urjenje ocenjevalcev v zaznavanju in prepoznavanju vonjev
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 67.240 03.100.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2011
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 8586:2014
angleško : Sensory analysis - General guidelines for the selection, training and monitoring of selected assessors and expert sensory assessors (ISO 8586:2012)
slovensko : Senzorična analiza - Splošna navodila za izbiranje, usposabljanje in spremljanje izbranih ocenjevalcev in izvedencev senzoričnega ocenjevanja (ISO 8586:2012)
TC : KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS : 67.240 03.100.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2014
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 9712:2022
angleško : Non-destructive testing - Qualification and certification of NDT personnel (ISO 9712:2022)
slovensko : Neporušitvene preiskave - Kvalificiranje in certificiranje osebja za neporušitvene preiskave (ISO 9712:2022)
TC : PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS : 19.100 03.100.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2022
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 10015:2019
angleško : Quality management - Guidelines for competence management and people development
slovensko : Vodenje kakovosti - Smernice za vodenje kompetenc in razvoj zaposlenih
TC : VZK - Vodenje in zagotavljanje kakovosti ICS : 03.120.10 03.100.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2020
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 10018:2020
angleško : Quality management - Guidance for people engagement
slovensko : Vodenje kakovosti - Napotki za vključevanje zaposlenih
TC : VZK - Vodenje in zagotavljanje kakovosti ICS : 03.120.10 03.100.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2020
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 10019:2005
angleško : Guidelines for the selection of quality management system consultants and use of their services
slovensko : Smernice za izbiro svetovalcev za sisteme vodenja kakovosti in uporabo njihovih storitev
TC : VZK - Vodenje in zagotavljanje kakovosti ICS : 03.100.70 03.120.10 03.100.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2005
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12307:1997
angleško : Biotechnology - Large-scale process and production - Guidance for good practice, procedures, training and control for personnel
slovensko : Biotehnologija - Procesi in proizvodnja v industrijskem obsegu - Navodilo dobre prakse, postopkov, šolanja in nadzora osebja
TC : BTH - Biotehnologija ICS : 03.100.30 07.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-1999
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13067:2020
angleško : Platics welding personnel - Qualfication of welders - Thermoplastics welded assemblies
slovensko : Osebje za varjenje polimerov - Usposobljenost varilcev - Varjenje plastomerov
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 83.080.20 25.160.10 03.100.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2020
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13313:2010
angleško : Refrigerating systems and heat pumps - Competence of personnel
slovensko : Hladilne naprave in toplotne črpalke - Strokovna usposobljenost osebja
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 03.100.30 27.200 27.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2012
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 13585:2012
angleško : Brazing - Qualification test of brazers and brazing operators (ISO 13585:2012)
slovensko : Trdo spajkanje - Certificiranje spajkalcev in upravljavcev (ISO 13585:2012)
TC : VAR - Varjenje ICS : 25.160.50 03.100.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2012
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 14732:2013
angleško : Welding personnel - Qualification testing of welding operators and weld setters for mechanized and automatic welding of metallic materials (ISO 14732:2013)
slovensko : Varilno osebje - Preskušanje usposobljenosti varilcev za popolnoma mehanizirano talilno in uporovno varjenje kovinskih materialov (ISO 14732:2013)
TC : VAR - Varjenje ICS : 03.100.30 25.160.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2013
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 15257:2017
angleško : Cathodic protection - Competence levels of cathodic protection persons - Basis for certification scheme (ISO 15257:2017)
slovensko : Katodna zaščita - Stopnje usposobljenosti in certifikacija osebja za katodno zaščito - Osnova za shemo certificiranja (ISO 15257:2017)
TC : IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS : 03.100.30 25.220.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2017
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 15589:2014
angleško : Non destructive testing - Code of practice for the approval of NDT personnel by recognised third party organisations under the provisions of Directive 97/23/EC
slovensko : Neporušitvene preiskave - Pravila dobre prakse za odobritev osebja za neporušitvene preiskave v imenovanih neodvisnih organih v okviru zahtev direktive 97/23/ES
TC : PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS : 03.100.30 19.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2014
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1591-4:2013
angleško : Flanges and their joints - Part 4: Qualification of personnel competency in the assembly of the bolted connections of critical service pressurized systems
slovensko : Prirobnice in prirobnični spoji - 4. del: Usposabljanje osebja za montažo vijačnih spojev na sistemih pod tlakom v kritičnih primerih
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 23.040.60 03.100.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2013
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CWA 16520:2012
angleško : Guide dog mobility instructor - Competences
slovensko : Inštruktor mobilnosti psov vodnikov - Kompetence
TC : IPV - Psi pomočniki ICS : 11.180.99 03.100.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2014
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 16862:2015
angleško : Plastics welding supervisor - Task, responsibilities, knowledge, skills and competence
slovensko : Nadzor plastike za varjenje - Naloge, odgovornosti, znanje, spretnosti in kompetence
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 25.160.10 03.100.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2015
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO/IEC 17024:2012
angleško : Conformity assessment - General requirements for bodies operating certification of persons (ISO/IEC 17024:2012)
slovensko : Ugotavljanje skladnosti - Splošne zahteve za organe na področju certificiranja osebja (ISO/IEC 17024:2012)
TC : UGA - Ugotavljanje skladnosti ICS : 03.100.30 03.120.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2012
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 17699:2022
angleško : Guidelines for developing ICT Professional Curricula as scoped by EN16234-1 (e-CF)
slovensko : Smernice za izdelavo strokovnih učnih načrtov IKT v skladu s standardom EN 16234-1 (e-CF)
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 35.020 03.100.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2022
angleški jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 17834:2022
angleško : European Professional Ethics Framework for the ICT Profession (EU ICT Ethics)
slovensko : Evropski okvir poklicne etike za poklic IKT (etika EU IKT)
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 35.020 03.100.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2022
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 17884:2022
angleško : ICT accessibility competences - Guidelines for a more inclusive ICT development
slovensko : Kompetence za dostopnost IKT - Smernice za širši razvoj IKT
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 35.020 03.100.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2022
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CWA 17939:2022
angleško : TRAIN4SUSTAIN Competence Quality Standard
slovensko : Kompetenčni standard kakovosti TRAIN4SUSTAIN
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 03.100.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2022
angleški jezik SIST-S: 173.03 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN ISO/TS 17969:2017
angleško : Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Guidelines on competency management for well operations personnel (ISO/TS 17969:2017)
slovensko : Petrokemična industrija ter industrija za predelavo nafte in zemeljskega plina - Smernice o usposabljanju osebja na vrtinah (ISO/TS 17969:2017)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 75.020 03.100.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2018
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi