ICS: 03.100.40 - Raziskave in razvoj

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 27
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1325:2014
angleško: Value Management - Vocabulary
slovensko: Upravljanje vrednosti - Slovar
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 03.100.40 01.040.03
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2014
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 9200:2004
angleško: Aerospace series - Programme management - Guidelines for project management specification
slovensko: Aeronavtika - Vodenje programov - Smernice za specifikacijo vodenja projekta
TC: SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS: 03.100.40 49.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2005
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 9277:2015
angleško: Aerospace series - Programme Management - Guide for the management of Systems Engineering
slovensko: Aeronavtika - Vodenje programov - Navodilo za vodenje sistemskega inženiringa
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 03.100.40 49.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2015
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12973:2020
angleško: Value Management
slovensko: Upravljanje vrednosti
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 03.100.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2020
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16271:2012
angleško: Value management - Functional expression of the need and functional performance specification - Requirements for expressing and validating the need to be satisfied within the process of purchasing or obtaining a product
slovensko: Upravljanje vrednosti - Funkcijski opis potreb in funkcijska specifikacija zmogljivosti - Zahteve za opisovanje in vrednotenje potreb, ki jim je treba zadostiti v okviru procesa nakupovanja ali nabave izdelka
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 03.100.10 03.100.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2014
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61014:2003
angleško: Programmes for reliability growth
slovensko: Programi za rast zanesljivosti (IEC 61014:2003)
TC: SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS: 21.020 03.100.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2004
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61160:2005
angleško: Design review
slovensko: Pregled zasnove (IEC 61160:2005)
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 29.020 03.100.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2007
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 62853:2018
angleško: Open systems dependability (IEC 62853:2018)
slovensko: Odprti sistemi zanesljivosti (IEC 62853:2018)
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 03.100.40 21.020 03.120.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2018
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 16555-1:2013
angleško: Innovation Management - Part 1: Innovation Management System
slovensko: Upravljanje inovacij - 1. del: Sistem upravljanja inovacij
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 03.100.50 03.100.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2014
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 16555-2:2014
angleško: Innovation management - Part 2: Strategic intelligence management
slovensko: Upravljanje inovacij - 2. del: Upravljanje strateške inteligence
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 03.100.50 03.100.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2015
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 16555-3:2014
angleško: Innovation management - Part 3: Innovation thinking
slovensko: Upravljanje inovacij - 3. del: Inovativno razmišljanje
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 03.100.50 03.100.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2015
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 16555-4:2014
angleško: Innovation management - Part 4: Intellectual property management
slovensko: Upravljanje inovacij - 4. del: Upravljanje intelektualne lastnine
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 03.140 03.100.50 03.100.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2015
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 16555-5:2014
angleško: Innovation management - Part 5: Collaboration management
slovensko: Upravljanje inovacij - 5. del: Upravljanje sodelovanja
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 03.100.50 03.100.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2015
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 16555-6:2014
angleško: Innovation management - Part 6: Creativity management
slovensko: Upravljanje inovacij - 6. del: Upravljanje ustvarjalnosti
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 03.100.50 03.100.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2015
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 16555-7:2015
angleško: Innovation management - Part 7: Innovation Management Assessment
slovensko: Upravljanje inovacij - 7. del: Ocenjevanje upravljanja inovacij
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 03.100.50 03.100.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2016
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60706-2:2006
angleško: Maintainability of equipment -- Part 2: Maintainability requirements and studies during the design and development phase
slovensko: Vzdrževalnost opreme - 2. del: Zahteve za vzdrževalnost in študije vzdrževalnosti v fazi snovanja in razvoja (IEC 60706-2:2006)
TC: SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS: 21.020 03.100.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2007
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60706-3:2006
angleško: Maintainability of equipment -- Part 3: Verification and collection, analysis and presentation of data
slovensko: Vzdrževalnost opreme - 3. del: Overjanje, zbiranje, analiza in predstavitev podatkov (IEC 60706-3:2006)
TC: SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS: 21.020 03.100.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2007
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60706-5:2007
angleško: Maintainability of equipment -- Part 5: Testability and diagnostic testing
slovensko: Vzdrževalnost opreme - 5. del: Preskusnost in diagnostično preskušanje (IEC 60706-5:2007)
TC: IEZS - Zagotovljivost ICS: 21.020 03.100.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2008
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: IEC/TS 62257-3
angleško: Recommendations for small renewable energy and hybrid systems for rural electrification - Part 3: Project development and management
slovensko: Priporočila za sisteme malih obnovljivih virov energije in hibridne sisteme za elektrifikacijo podeželja – 3. del: Razvoj in vodenje projekta
TC: PVS - Fotonapetostni sistemi ICS: 03.100.40 27.190
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2006
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16601-40:2014
angleško: Space project management - Part 40: Configuration and information management
slovensko: Vodenje vesoljskih projektov - 40. del: Vodenje konfiguracije in informacij
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 03.100.40 49.140
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2014
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16601-60:2014
angleško: Space project management - Part 60: Cost and schedule management
slovensko: Vodenje vesoljskih projektov - 60. del: Vodenje stroškov in časovnih rokov
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 03.100.40 49.140
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2014
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16601-80:2014
angleško: Space project management - Part 80: Risk management
slovensko: Vodenje vesoljskih projektov - 80. del: Obvladovanje tveganja
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 03.100.40 49.140
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2014
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16601-10-01:2014
angleško: Space project management - Part 10-01: Organization and conduct of reviews
slovensko: Vodenje vesoljskih projektov - 10-01. del: Organizacija in izvedba pregleda
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 03.100.40 49.140
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2014
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16602-40-02:2014
angleško: Space product assurance - Hazard analysis
slovensko: Zagotavljanje varnih proizvodov v vesoljski tehniki - Analiza nevarnosti
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 03.100.40 49.140
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2014
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12973:2000
angleško: Value management
slovensko: Value management
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 03.100.40
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-dec-2000
Razveljavitev: 01-mar-2020
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi