ICS: 03.100.40 - Raziskave in razvoj

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 34
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1325:2014
angleško : Value Management - Vocabulary
slovensko : Upravljanje vrednosti - Slovar
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 03.100.40 01.040.03
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2014
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 9200:2004
angleško : Aerospace series - Programme management - Guidelines for project management specification
slovensko : Aeronavtika - Vodenje programov - Smernice za specifikacijo vodenja projekta
TC : SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS : 03.100.40 49.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2005
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 9277:2015
angleško : Aerospace series - Programme Management - Guide for the management of Systems Engineering
slovensko : Aeronavtika - Vodenje programov - Navodilo za vodenje sistemskega inženiringa
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 03.100.40 49.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2015
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12973:2020
angleško : Value Management
slovensko : Upravljanje vrednosti
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 03.100.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2020
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16271:2012
angleško : Value management - Functional expression of the need and functional performance specification - Requirements for expressing and validating the need to be satisfied within the process of purchasing or obtaining a product
slovensko : Upravljanje vrednosti - Funkcijski opis potreb in funkcijska specifikacija zmogljivosti - Zahteve za opisovanje in vrednotenje potreb, ki jim je treba zadostiti v okviru procesa nakupovanja ali nabave izdelka
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 03.100.10 03.100.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2014
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CWA 17796:2021
angleško : Responsibility-by-design - Guidelines to develop long-term strategies (roadmaps) to innovate responsibly
slovensko : Odgovornost pri načrtovanju - Smernice za razvoj dolgoročnih strategij (načrtov) za odgovorno inoviranje
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 03.100.40 03.100.02
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2021
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 56000:2021
angleško : Innovation management - Fundamentals and vocabulary (ISO 56000:2020)
slovensko : Upravljanje inovacij - Osnove in slovar (ISO 56000:2020)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 03.100.40 01.040.03
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2021
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 56002:2021
angleško : Innovation management - Innovation management system - Guidance (ISO 56002:2019)
slovensko : Upravljanje inovacij - Sistem upravljanja inovacij - Navodilo (ISO 56002:2019)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 03.100.50 03.100.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2021
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 56003:2021
angleško : Innovation management - Tools and methods for innovation partnership - Guidance (ISO 56003:2019)
slovensko : Upravljanje inovacij - Orodja in metode za inovacijsko partnerstvo - Navodilo (ISO 56003:2019)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 03.100.50 03.100.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2021
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN ISO/TR 56004:2020
angleško : Innovation Management Assessment - Guidance (ISO/TR 56004:2019)
slovensko : Ocenjevanje upravljanja inovacij - Navodilo (ISO/TR 56004:2019)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 03.100.50 03.100.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2020
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 56005:2021
angleško : Innovation management - Tools and methods for intellectual property management - Guidance (ISO 56005:2020)
slovensko : Upravljanje inovacij - Orodja in metode za upravljanje intelektualne lastnine - Napotki (ISO 56005:2020)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 03.140 03.100.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2021
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61014:2003
angleško : Programmes for reliability growth
slovensko : Programi za rast zanesljivosti (IEC 61014:2003)
TC : SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS : 21.020 03.100.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2004
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61160:2005
angleško : Design review
slovensko : Pregled zasnove (IEC 61160:2005)
TC : I09 - Imaginarni 09 ICS : 29.020 03.100.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2007
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 62853:2018
angleško : Open systems dependability (IEC 62853:2018)
slovensko : Odprti sistemi zanesljivosti (IEC 62853:2018)
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 03.100.40 21.020 03.120.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2018
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 16555-2:2014
angleško : Innovation management - Part 2: Strategic intelligence management
slovensko : Upravljanje inovacij - 2. del: Upravljanje strateške inteligence
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 03.100.50 03.100.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2015
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 16555-3:2014
angleško : Innovation management - Part 3: Innovation thinking
slovensko : Upravljanje inovacij - 3. del: Inovativno razmišljanje
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 03.100.50 03.100.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2015
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 16555-4:2014
angleško : Innovation management - Part 4: Intellectual property management
slovensko : Upravljanje inovacij - 4. del: Upravljanje intelektualne lastnine
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 03.140 03.100.50 03.100.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2015
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 16555-6:2014
angleško : Innovation management - Part 6: Creativity management
slovensko : Upravljanje inovacij - 6. del: Upravljanje ustvarjalnosti
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 03.100.50 03.100.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2015
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60706-2:2006
angleško : Maintainability of equipment -- Part 2: Maintainability requirements and studies during the design and development phase
slovensko : Vzdrževalnost opreme - 2. del: Zahteve za vzdrževalnost in študije vzdrževalnosti v fazi snovanja in razvoja (IEC 60706-2:2006)
TC : SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS : 21.020 03.100.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2007
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60706-3:2006
angleško : Maintainability of equipment -- Part 3: Verification and collection, analysis and presentation of data
slovensko : Vzdrževalnost opreme - 3. del: Overjanje, zbiranje, analiza in predstavitev podatkov (IEC 60706-3:2006)
TC : SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS : 21.020 03.100.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2007
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60706-5:2007
angleško : Maintainability of equipment -- Part 5: Testability and diagnostic testing
slovensko : Vzdrževalnost opreme - 5. del: Preskusnost in diagnostično preskušanje (IEC 60706-5:2007)
TC : IEZS - Zagotovljivost ICS : 21.020 03.100.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2008
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : IEC/TS 62257-3
angleško : Recommendations for small renewable energy and hybrid systems for rural electrification - Part 3: Project development and management
slovensko : Priporočila za sisteme malih obnovljivih virov energije in hibridne sisteme za elektrifikacijo podeželja – 3. del: Razvoj in vodenje projekta
TC : PVS - Fotonapetostni sistemi ICS : 03.100.40 27.190
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2006
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16601-40:2014
angleško : Space project management - Part 40: Configuration and information management
slovensko : Vodenje vesoljskih projektov - 40. del: Vodenje konfiguracije in informacij
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 03.100.40 49.140
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2014
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16601-60:2014
angleško : Space project management - Part 60: Cost and schedule management
slovensko : Vodenje vesoljskih projektov - 60. del: Vodenje stroškov in časovnih rokov
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 03.100.40 49.140
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2014
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16601-80:2014
angleško : Space project management - Part 80: Risk management
slovensko : Vodenje vesoljskih projektov - 80. del: Obvladovanje tveganja
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 03.100.40 49.140
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2014
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi