ICS: 03.100.70 - Sistemi vodenja

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 202
1 2 3 4 5 6 7 8 9  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15224:2016
angleško: Health care services - Quality management systems - Requirements based on EN ISO 9001:2015
slovensko: Zdravstvene storitve - Sistemi vodenja kakovosti - Zahteve na osnovi EN ISO 9001:2015
TC: VZK - Vodenje in zagotavljanje kakovosti ICS: 11.020.01 03.100.70
Stopnja: 6100 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-feb-2017
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 55001:2014
angleško: Asset management - Management systems - Requirements
slovensko: Obvladovanje premoženja - Sistemi vodenja - Zahteve
TC: VZD - Vzdrževanje in obvladovanje premoženja ICS: 03.100.10 03.100.70
Stopnja: 6100 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-apr-2014
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 55002:2018
angleško: Asset management - Management systems - Guidelines for the application of ISO 55001
slovensko: Obvladovanje premoženja - Upravljanje sistemov - Smernice za uporabo ISO 55001
TC: VZD - Vzdrževanje in obvladovanje premoženja ICS: 03.100.70 03.100.10
Stopnja: 6100 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-jan-2019
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 9000:2015
angleško: Quality management systems - Fundamentals and vocabulary (ISO 9000:2015)
slovensko: Sistemi vodenja kakovosti - Osnove in slovar (ISO 9000:2015)
TC: VZK - Vodenje in zagotavljanje kakovosti ICS: 03.100.70 03.120.10 01.040.03
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2015
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
slovenski in angleški jezik SISTP-SM: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 9001:2015
angleško: Quality management systems - Requirements (ISO 9001:2015)
slovensko: Sistemi vodenja kakovosti - Zahteve (ISO 9001:2015)
TC: VZK - Vodenje in zagotavljanje kakovosti ICS: 03.100.70 03.120.10
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2015
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
slovenski in angleški jezik SISTP-SJ: 119.79 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO/TS 9002:2016
angleško: Quality management systems - Guidelines for the application of ISO 9001:2015
slovensko: Sistemi vodenja kakovosti - Smernice za uporabo standarda ISO 9001:2015
TC: VZK - Vodenje in zagotavljanje kakovosti ICS: 03.100.70 03.120.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2016
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 9004:2018
angleško: Quality management - Quality of an organization - Guidance to achieve sustained success (ISO 9004:2018)
slovensko: Vodenje kakovosti - Kakovost organizacije - Napotki za doseganje trajne uspešnosti (ISO 9004:2018)
TC: VZK - Vodenje in zagotavljanje kakovosti ICS: 03.100.70 03.120.10
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2018
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
slovenski in angleški jezik SISTP-SO: 176.66 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 9101:2018
angleško: Quality Management Systems - Audit Requirements for Aviation, Space, and Defence Organisations
slovensko: Sistemi vodenja kakovosti - Zahteve za presojo organizacij zračnega prometa, vesoljskih poletov in obrambe
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 49.020 03.120.10 03.100.70
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2018
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 9110:2018
angleško: Quality Management Systems - Requirements for Aviation Maintenance Organizations
slovensko: Sistemi vodenja kakovosti - Zahteve za organizacije za vzdrževanje letal
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 49.020 03.120.10 03.100.70
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2018
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 9115:2018
angleško: Quality Management Systems - Requirements for Aviation, Space and Defense Organizations - Deliverable Software (Supplement to EN 9100)
slovensko: Sistemi vodenja kakovosti - Zahteve za organizacije za zračni promet, astronavtiko in obrambo - Dobavljivost programske opreme (dopolnilo k EN 9100)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 03.100.70 95.020 49.020 03.120.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2018
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 9120:2018
angleško: Quality Management Systems - Requirements for Aviation, Space and Defence Distributors
slovensko: Sistemi vodenja kakovosti - Zahteve za distributerje na področju zračnega prometa, vesoljskih poletov in obrambe
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 95.020 49.020 03.120.10 03.100.70
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2018
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 9131:2020
angleško: Aerospace series - Quality Management Systems - Nonconformance Data Definition and Documentation
slovensko: Aeronavtika - Sistemi vodenja kakovosti - Definicija podatkov o neskladnosti in dokumentacija
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 49.020 03.120.10 03.100.70
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2020
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 9132:2017
angleško: Aerospace series - Quality management systems - Data Matrix Quality Requirements for Parts Marking
slovensko: Aeronavtika - Sistem vodenja kakovosti - Zahteve za kakovost črtne kode Data Matrix za označevanje delov
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 03.100.70 49.020 03.120.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2017
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 9133:2018
angleško: Aerospace series - Quality Management Systems - Qualification Procedure for Aerospace Standard Products
slovensko: Aeronavtika - Sistemi vodenja kakovosti - Postopek za razvrščanje standardiziranih proizvodov v aeronavtiki
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 49.020 03.120.10 03.100.70
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2018
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 10001:2018
angleško: Quality management - Customer satisfaction - Guidelines for codes of conduct for organizations
slovensko: Vodenje kakovosti - Zadovoljstvo odjemalcev - Smernice za kodeks ravnanja organizacij
TC: VZK - Vodenje in zagotavljanje kakovosti ICS: 03.100.70 03.120.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2018
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 10002:2018
angleško: Quality management - Customer satisfaction - Guidelines for complaints handling in organizations
slovensko: Vodenje kakovosti - Zadovoljstvo odjemalcev - Smernice za ravnanje s pritožbami v organizacijah
TC: VZK - Vodenje in zagotavljanje kakovosti ICS: 03.100.70 03.120.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2018
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 10003:2018
angleško: Quality management - Customer satisfaction - Guidelines for dispute resolution external to organizations
slovensko: Vodenje kakovosti - Zadovoljstvo odjemalcev - Smernice za reševanje nesoglasij z odjemalci s pomočjo drugih organizacij
TC: VZK - Vodenje in zagotavljanje kakovosti ICS: 03.100.70 03.120.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2018
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 10004:2018
angleško: Quality management - Customer satisfaction - Guidelines for monitoring and measuring
slovensko: Vodenje kakovosti - Zadovoljstvo odjemalcev - Smernice za nadzorovanje in merjenje
TC: VZK - Vodenje in zagotavljanje kakovosti ICS: 03.100.70 03.120.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2018
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 10005:2018
angleško: Quality management systems - Guidelines for quality plans
slovensko: Sistemi vodenja kakovosti - Smernice za plane kakovosti
TC: VZK - Vodenje in zagotavljanje kakovosti ICS: 03.100.70 03.120.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2018
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 10006:2017
angleško: Quality management - Guidelines for quality management in projects
slovensko: Sistemi vodenja kakovosti - Smernice za vodenje kakovosti projektov
TC: VZK - Vodenje in zagotavljanje kakovosti ICS: 03.100.70 03.120.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2018
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 10007:2017
angleško: Quality management systems - Guidelines for configuration management
slovensko: Sistemi vodenja kakovosti - Smernice za vodenje konfiguracij
TC: VZK - Vodenje in zagotavljanje kakovosti ICS: 03.100.70 03.120.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2017
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 10013:2021
angleško: Quality management systems - Guidance for documented information
slovensko: Sistemi vodenja kakovosti - Napotki za dokumentirane informacije
TC: VZK - Vodenje in zagotavljanje kakovosti ICS: 03.120.10 03.100.70
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2021
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 10014:2021
angleško: Quality management systems -- Managing an organization for quality results -- Guidance for realizing financial and economic benefits
slovensko: Sistemi vodenja kakovosti - Vodenje organizacije za doseganje rezultatov kakovosti - Napotki za doseganje finančnih in ekonomskih koristi
TC: VZK - Vodenje in zagotavljanje kakovosti ICS: 03.100.70 03.120.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2021
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 10019:2005
angleško: Guidelines for the selection of quality management system consultants and use of their services
slovensko: Smernice za izbiro svetovalcev za sisteme vodenja kakovosti in uporabo njihovih storitev
TC: VZK - Vodenje in zagotavljanje kakovosti ICS: 03.100.70 03.120.10 03.100.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2005
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 13485:2016
angleško: Medical devices - Quality management systems - Requirements for regulatory purposes (ISO 13485:2016)
slovensko: Medicinski pripomočki - Sistemi vodenja kakovosti - Zahteve za zakonodajne namene (ISO 13485:2016)
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.020.01 03.100.70
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2016
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
slovenski in angleški jezik SISTP-SO: 176.66 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi