ICS: 03.100.70 - Sistemi vodenja

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 163
1 2 3 4 5 6 7  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: IWA 2:2007
angleško: Quality management systems - Guidelines for the application of ISO 9001:2000 in education
slovensko: Sistemi vodenja kakovosti – Smernice za uporabo standarda ISO 9001:2000 v izobraževanju
TC: VZK - Vodenje in zagotavljanje kakovosti ICS: 03.100.70 03.180 03.120.10
Stopnja: 9400 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-jun-2008
Razveljavitev: 01-mar-2015
slovenski in angleški jezik SISTP-SI: 89.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 45001:2018
angleško: Occupational health and safety management systems - Requirements with guidance for use
slovensko: Sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu - Zahteve z napotki za uporabo
TC: VZK - Vodenje in zagotavljanje kakovosti ICS: 03.100.70 13.100
Stopnja: 6100 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-apr-2018
angleški jezik SIST-J: 80.00 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-I: 71.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16247-5:2015
angleško: Energy audits - Part 5: Competence of energy auditors
slovensko: Energetske presoje - 5. del: Kompetence energetskih presojevalcev
TC: I10 - Imaginarni 10 za neaktivna TDT na elektro področju ICS: 03.100.30 27.015 03.100.70
Stopnja: 6100 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-feb-2016
angleški jezik SIST-D: 44.00 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-C: 38.00 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-C: 38.00 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SC: 48.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 9000:2015
angleško: Quality management systems - Fundamentals and vocabulary (ISO 9000:2015)
slovensko: Sistemi vodenja kakovosti - Osnove in slovar (ISO 9000:2015)
TC: VZK - Vodenje in zagotavljanje kakovosti ICS: 03.100.70 03.120.10 01.040.03
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2015
angleški jezik SIST-J: 80.00 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-J: 80.00 EUR
PDF
Papir
slovenski in angleški jezik SISTP-SM: 125.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 9001:2015
angleško: Quality management systems - Requirements (ISO 9001:2015)
slovensko: Sistemi vodenja kakovosti - Zahteve (ISO 9001:2015)
TC: VZK - Vodenje in zagotavljanje kakovosti ICS: 03.100.70 03.120.10
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2015
angleški jezik SIST-J: 80.00 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-I: 71.00 EUR
PDF
Papir
slovenski in angleški jezik SISTP-SJ: 99.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO/TS 9002:2016
angleško: Quality management systems - Guidelines for the application of ISO 9001:2015
slovensko: Sistemi vodenja kakovosti - Smernice za uporabo standarda ISO 9001:2015
TC: VZK - Vodenje in zagotavljanje kakovosti ICS: 03.100.70 03.120.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2016
angleški jezik SIST-I: 71.00 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-J: 80.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 9004:2018
angleško: Quality management - Quality of an organization - Guidance to achieve sustained success (ISO 9004:2018)
slovensko: Vodenje kakovosti - Kakovost organizacije - Napotki za doseganje trajne uspešnosti (ISO 9004:2018)
TC: VZK - Vodenje in zagotavljanje kakovosti ICS: 03.100.70 03.120.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2018
angleški jezik SIST-K: 84.00 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-K: 84.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 9101:2018
angleško: Quality Management Systems - Audit Requirements for Aviation, Space, and Defence Organisations
slovensko: Sistemi vodenja kakovosti - Zahteve za presojo organizacij zračnega prometa, vesoljskih poletov in obrambe
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 49.020 03.120.10 03.100.70
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2018
angleški jezik SIST-G: 60.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 9110:2018
angleško: Quality Management Systems - Requirements for Aviation Maintenance Organizations
slovensko: Sistemi vodenja kakovosti - Zahteve za organizacije za vzdrževanje letal
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 49.020 03.120.10 03.100.70
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2018
angleški jezik SIST-J: 80.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 9120:2018
angleško: Quality Management Systems - Requirements for Aviation, Space and Defence Distributors
slovensko: Sistemi vodenja kakovosti - Zahteve za distributerje na področju zračnega prometa, vesoljskih poletov in obrambe
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 95.020 49.020 03.120.10 03.100.70
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2018
angleški jezik SIST-J: 80.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 9132:2017
angleško: Aerospace series - Quality management systems - Data Matrix Quality Requirements for Parts Marking
slovensko: Aeronavtika - Sistem vodenja kakovosti - Zahteve za kakovost črtne kode Data Matrix za označevanje delov
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 03.100.70 49.020 03.120.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2017
angleški jezik SIST-H: 65.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 10005:2005
angleško: Quality management systems - Guidelines for quality plans
slovensko: Sistemi vodenja kakovosti – Smernice za plane kakovosti
TC: VZK - Vodenje in zagotavljanje kakovosti ICS: 03.100.70 03.120.10
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2005
angleški jezik SIST-F: 54.00 EUR
PDF
Papir
slovenski in angleški jezik SISTP-SI: 89.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 10006:2017
angleško: Quality management - Guidelines for quality management in projects
slovensko: Sistemi vodenja kakovosti - Smernice za vodenje kakovosti projektov
TC: VZK - Vodenje in zagotavljanje kakovosti ICS: 03.100.70 03.120.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2018
angleški jezik SIST-I: 71.00 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-H: 65.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 10007:2017
angleško: Quality management systems - Guidelines for configuration management
slovensko: Sistemi vodenja kakovosti - Smernice za vodenje konfiguracij
TC: VZK - Vodenje in zagotavljanje kakovosti ICS: 03.100.70 03.120.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2017
angleški jezik SIST-D: 44.00 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-D: 44.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO/TR 10013:2001
angleško: Guidelines for quality management system documentation
slovensko: Smernice za dokumentacijo sistema vodenja kakovosti
TC: VZK - Vodenje in zagotavljanje kakovosti ICS: 03.100.70 03.120.10
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2002
slovenski in angleški jezik SISTP-SF: 68.00 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-D: 44.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 10019:2005
angleško: Guidelines for the selection of quality management system consultants and use of their services
slovensko: Smernice za izbiro svetovalcev za sisteme vodenja kakovosti in uporabo njihovih storitev
TC: VZK - Vodenje in zagotavljanje kakovosti ICS: 03.100.70 03.120.10 03.100.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2005
angleški jezik SIST-D: 44.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 13485:2016
angleško: Medical devices - Quality management systems - Requirements for regulatory purposes (ISO 13485:2016)
slovensko: Medicinski pripomočki - Sistemi vodenja kakovosti - Zahteve za zakonodajne namene (ISO 13485:2016)
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.020.01 03.100.70
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2016
angleški jezik SIST-R: 132.00 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-N: 108.00 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-K: 84.00 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-L: 92.00 EUR
PDF
Papir
slovenski in angleški jezik SISTP-SO: 146.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 14001:2015
angleško: Environmental management systems - Requirements with guidance for use (ISO 14001:2015)
slovensko: Sistemi ravnanja z okoljem - Zahteve z navodili za uporabo (ISO 14001:2015)
TC: UZO - Upravljanje z okoljem ICS: 03.100.70 13.020.10
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2015
angleški jezik SIST-I: 71.00 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-I: 71.00 EUR
PDF
Papir
slovenski in angleški jezik SISTP-SK: 105.00 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-I: 71.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 14004:2016
angleško: Environmental management systems - General guidelines on implementation (ISO 14004:2016)
slovensko: Sistemi ravnanja z okoljem - Splošne smernice za uvajanje (ISO 14004:2016)
TC: UZO - Upravljanje z okoljem ICS: 03.100.70 13.020.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2016
angleški jezik SIST-K: 84.00 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-L: 92.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 14006:2011
angleško: Environmental management systems - Guidelines for incorporating ecodesign (ISO 14006:2011)
slovensko: Sistemi ravnanja z okoljem - Smernice za vpeljevanje ekološkega načrtovanja (ISO 14006:2011)
TC: UZO - Upravljanje z okoljem ICS: 03.100.70 13.020.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2012
angleški jezik SIST-H: 65.00 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-H: 65.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 14046:2016
angleško: Environmental management - Water footprint - Principles, requirements and guidelines (ISO 14046:2014)
slovensko: Ravnanje z okoljem - Vodni odtis - Načela, zahteve in smernice (ISO 14046:2014)
TC: UZO - Upravljanje z okoljem ICS: 13.020.10 03.100.70 13.060.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2016
angleški jezik SIST-I: 71.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15224:2016
angleško: Health care services - Quality management systems - Requirements based on EN ISO 9001:2015
slovensko: Zdravstvene storitve - Sistemi vodenja kakovosti - Zahteve na osnovi EN ISO 9001:2015
TC: VZK - Vodenje in zagotavljanje kakovosti ICS: 11.020.01 03.100.70
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2017
angleški jezik SIST-L: 92.00 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-M: 99.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 15592:2007
angleško: Health services - Quality management systems - Guide for the use of EN ISO 9004:2000 in health services for performance improvement
slovensko: Zdravstvene storitve – Sistemi vodenja kakovosti – Vodilo za uporabo EN ISO 9004:2000 za izboljšanje izvajanja zdravstvenih storitev
TC: VZK - Vodenje in zagotavljanje kakovosti ICS: 03.100.70 11.020.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2007
angleški jezik SIST-M: 99.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 17223:2018
angleško: Guidance on the relationship between EN ISO 13485: 2016 (Medical devices - Quality management systems - Requirements for regulatory purposes) and European Medical Devices Regulation and In Vitro Diagnostic Medical Devices Regulation
slovensko: Navodilo za povezavo med EN ISO 13485:2016 (Medicinski pripomočki - Sistemi vodenja kakovosti - Zahteve za zakonodajne namene) ter Uredbo (EU) o medicinskih pripomočkih in Uredbo (EU) o in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 03.100.70 11.020.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2018
angleški jezik SIST-M: 99.00 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-M: 99.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Occupational health and safety management systems - Requirements
slovensko: Sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu - Zahteve
TC: VZK - Vodenje in zagotavljanje kakovosti ICS: 03.100.70 13.100
Stopnja: 6300 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2012
slovenski in angleški jezik SISTP-SI: 89.00 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-G: 60.00 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi