ICS: 03.100.70 - Sistemi vodenja

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 210
1 2 3 4 5 6 7 8 9  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO/TS 9002:2016
angleško : Quality management systems - Guidelines for the application of ISO 9001:2015
slovensko : Sistemi vodenja kakovosti - Smernice za uporabo standarda ISO 9001:2015
TC : VZK - Vodenje in zagotavljanje kakovosti ICS : 03.100.70 03.120.10
Stopnja : 6100 Status : V prevajanju
Objavljen : 01-Dec-2016
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 55002:2018
angleško : Asset management - Management systems - Guidelines for the application of ISO 55001
slovensko : Obvladovanje premoženja - Sistemi vodenja - Smernice za uporabo ISO 55001
TC : VZD - Vzdrževanje in obvladovanje premoženja ICS : 03.100.70 03.100.10
Stopnja : 6100 Status : V prevajanju
Objavljen : 01-Jan-2019
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN ISO/TR 4450:2022
angleško : Quality management systems - Guidance for the application of ISO 19443:2018 (ISO/TR 4450:2020)
slovensko : Sistemi vodenja kakovosti - Navodila za uporabo standarda ISO 19443:2018 (ISO/TR 4450:2020)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 27.120.01 03.120.10 03.100.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2023
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 9000:2015
angleško : Quality management systems - Fundamentals and vocabulary (ISO 9000:2015)
slovensko : Sistemi vodenja kakovosti - Osnove in slovar (ISO 9000:2015)
TC : VZK - Vodenje in zagotavljanje kakovosti ICS : 03.100.70 03.120.10 01.040.03
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2015
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
slovenski in angleški jezik SISTP-SM: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 9001:2015
angleško : Quality management systems - Requirements (ISO 9001:2015)
slovensko : Sistemi vodenja kakovosti - Zahteve (ISO 9001:2015)
TC : VZK - Vodenje in zagotavljanje kakovosti ICS : 03.100.70 03.120.10
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2015
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
slovenski in angleški jezik SISTP-SJ: 119.79 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 9004:2018
angleško : Quality management - Quality of an organization - Guidance to achieve sustained success (ISO 9004:2018)
slovensko : Vodenje kakovosti - Kakovost organizacije - Napotki za doseganje trajne uspešnosti (ISO 9004:2018)
TC : VZK - Vodenje in zagotavljanje kakovosti ICS : 03.100.70 03.120.10
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2018
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
slovenski in angleški jezik SISTP-SO: 176.66 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 9101:2018
angleško : Quality Management Systems - Audit Requirements for Aviation, Space, and Defence Organisations
slovensko : Sistemi vodenja kakovosti - Zahteve za presojo organizacij zračnega prometa, vesoljskih poletov in obrambe
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 49.020 03.120.10 03.100.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2018
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 9110:2018
angleško : Quality Management Systems - Requirements for Aviation Maintenance Organizations
slovensko : Sistemi vodenja kakovosti - Zahteve za organizacije za vzdrževanje letal
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 49.020 03.120.10 03.100.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2018
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 9115:2018
angleško : Quality Management Systems - Requirements for Aviation, Space and Defense Organizations - Deliverable Software (Supplement to EN 9100)
slovensko : Sistemi vodenja kakovosti - Zahteve za organizacije za zračni promet, astronavtiko in obrambo - Dobavljivost programske opreme (dopolnilo k EN 9100)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 03.100.70 95.020 49.020 03.120.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2018
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 9120:2018
angleško : Quality Management Systems - Requirements for Aviation, Space and Defence Distributors
slovensko : Sistemi vodenja kakovosti - Zahteve za distributerje na področju zračnega prometa, vesoljskih poletov in obrambe
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 95.020 49.020 03.120.10 03.100.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2018
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 9131:2020
angleško : Aerospace series - Quality Management Systems - Nonconformance Data Definition and Documentation
slovensko : Aeronavtika - Sistemi vodenja kakovosti - Definicija podatkov o neskladnosti in dokumentacija
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 49.020 03.120.10 03.100.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2020
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 9132:2017
angleško : Aerospace series - Quality management systems - Data Matrix Quality Requirements for Parts Marking
slovensko : Aeronavtika - Sistem vodenja kakovosti - Zahteve za kakovost črtne kode Data Matrix za označevanje delov
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 03.100.70 49.020 03.120.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2017
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 9133:2018
angleško : Aerospace series - Quality Management Systems - Qualification Procedure for Aerospace Standard Products
slovensko : Aeronavtika - Sistemi vodenja kakovosti - Postopek za razvrščanje standardiziranih proizvodov v aeronavtiki
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 49.020 03.120.10 03.100.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2018
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 10001:2018
angleško : Quality management - Customer satisfaction - Guidelines for codes of conduct for organizations
slovensko : Vodenje kakovosti - Zadovoljstvo odjemalcev - Smernice za kodeks ravnanja organizacij
TC : VZK - Vodenje in zagotavljanje kakovosti ICS : 03.100.70 03.120.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2018
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 10002:2018
angleško : Quality management - Customer satisfaction - Guidelines for complaints handling in organizations
slovensko : Vodenje kakovosti - Zadovoljstvo odjemalcev - Smernice za ravnanje s pritožbami v organizacijah
TC : VZK - Vodenje in zagotavljanje kakovosti ICS : 03.100.70 03.120.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2018
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 10003:2018
angleško : Quality management - Customer satisfaction - Guidelines for dispute resolution external to organizations
slovensko : Vodenje kakovosti - Zadovoljstvo odjemalcev - Smernice za reševanje nesoglasij z odjemalci s pomočjo drugih organizacij
TC : VZK - Vodenje in zagotavljanje kakovosti ICS : 03.100.70 03.120.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2018
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 10004:2018
angleško : Quality management - Customer satisfaction - Guidelines for monitoring and measuring
slovensko : Vodenje kakovosti - Zadovoljstvo odjemalcev - Smernice za nadzorovanje in merjenje
TC : VZK - Vodenje in zagotavljanje kakovosti ICS : 03.100.70 03.120.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2018
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 10005:2018
angleško : Quality management systems - Guidelines for quality plans
slovensko : Sistemi vodenja kakovosti - Smernice za plane kakovosti
TC : VZK - Vodenje in zagotavljanje kakovosti ICS : 03.100.70 03.120.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2018
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 10006:2017
angleško : Quality management - Guidelines for quality management in projects
slovensko : Sistemi vodenja kakovosti - Smernice za vodenje kakovosti projektov
TC : VZK - Vodenje in zagotavljanje kakovosti ICS : 03.100.70 03.120.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2018
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 10007:2017
angleško : Quality management systems - Guidelines for configuration management
slovensko : Sistemi vodenja kakovosti - Smernice za vodenje konfiguracij
TC : VZK - Vodenje in zagotavljanje kakovosti ICS : 03.100.70 03.120.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2017
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 10010:2022
angleško : Quality management - Guidance to understand, evaluate and improve organizational quality culture
slovensko : Vodenje kakovosti - Napotki za razumevanje, vrednotenje in izboljšanje kulture kakovosti organizacije
TC : VZK - Vodenje in zagotavljanje kakovosti ICS : 03.100.70 03.120.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2022
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 10013:2021
angleško : Quality management systems - Guidance for documented information
slovensko : Sistemi vodenja kakovosti - Napotki za dokumentirane informacije
TC : VZK - Vodenje in zagotavljanje kakovosti ICS : 03.120.10 03.100.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2021
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 10014:2021
angleško : Quality management systems -- Managing an organization for quality results -- Guidance for realizing financial and economic benefits
slovensko : Sistemi vodenja kakovosti - Vodenje organizacije za doseganje rezultatov kakovosti - Napotki za doseganje finančnih in ekonomskih koristi
TC : VZK - Vodenje in zagotavljanje kakovosti ICS : 03.100.70 03.120.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2021
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 10019:2005
angleško : Guidelines for the selection of quality management system consultants and use of their services
slovensko : Smernice za izbiro svetovalcev za sisteme vodenja kakovosti in uporabo njihovih storitev
TC : VZK - Vodenje in zagotavljanje kakovosti ICS : 03.100.70 03.120.10 03.100.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2005
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 13485:2016
angleško : Medical devices - Quality management systems - Requirements for regulatory purposes (ISO 13485:2016)
slovensko : Medicinski pripomočki - Sistemi vodenja kakovosti - Zahteve za zakonodajne namene (ISO 13485:2016)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 11.020.01 03.100.70
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2016
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
slovenski in angleški jezik SISTP-SO: 176.66 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi